Jumaat, 10 April 2009

PENULISAN RUMUSAN STPM

Selain soalan karangan, calon-calon STPM perlu bersiap sedia untuk menjawab soalan rumusan. Sebenarnya, soalan rumusan lebih mudah untuk dijawab berbanding dengan soalan karangan kerana semua isi yang dikehendaki dalam soalan ini telah tersedia dalam petikan. Hal ini demikian kerana, isi utama terdapat dalam perenggan pertama, isi-isi sokongan terdapat dalam perenggan-perenggan yang berikutnya dan kesimpulan pula sudah tentu terdapat dalam perenggan yang terakhir. Namun demikian, saya mendapati bahawa masih terdapat kelemahan jawapan pelajar semasa menjawab soalan ini kerana kurang mementingkan teknik menjawab soalan rumusan yang betul semasa menjawab soalan tersebut. Oleh itu, saya akan menyenaraikan kelemahan-kelemahan tersebut untuk dibaiki dan pelajar-pelajar akan memahami teknik yang betul untuk menjawab soalan rumusan.

Kelemahan Umum jawapan Rumusan STPM

• Perenggan rumusan – ada calon yang menulis satu perenggan atau dua perenggan sahaja, ada juga yang melebihi 3 perenggan.
• Menulis atau menyalin ayat daripada petikan 100 peratus.
• Membina ayat sendiri sehingga maksud ayat tersebut berbeza langsung daripada maksud asalnya.
• Ayat-ayat yang dibina tergantung iaitu ayat tiada subjek atau predikat.
• Menulis Isi Utama (IU) yang terlalu ringkas dan tidak lengkap.
• Menulis Isi Sokongan (IS) melebihi 6 isi, menyebabkan rumusan menjadi terlalu panjang dan melebihi had perkataan yang ditetapkan.
• Mencampuradukkan Isi sokongan (IS) dalam satu ayat sehingga isi tersebut tidak teratur.
• Kesalahan aspek mekanis yang kurang diberikan perhatian seperti tanda bacaan dalam ayat.
• Tidak menulis jumlah perkataan pada akhir rumusan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan