Sabtu, 4 April 2009

STRATEGI PENULISAN RUMUSAN SPM

Strategi 1 : Menganalisis soalan
a) Baca arahan soalan dengan teliti.
b) Kenal pasti dan garisi dua frasa dalam arahan soalan yang menjadi fokus pertama dan fokus kedua.

Strategi 2: Membaca petikan
a) Baca petikan yang diberi dengan teliti
b) Fahami isu keseluruhan yang ingin disampaikan.

Strategi 3: Menulis Pendahuluan – Bagaimana menulisnya?
a) Patuhi fokus pertama arahan soalan (terletak selepas perkataan ‘tentang’)
b) Tukarkan kata kunci dengan kata seerti dan mulakan ayat dengan Petikan membincangkan…
c) Tulis pendahuluan rumusan dalam satu ayat sahaja.

Contoh:

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor pencemaran alam sekitar di negara kita dan langkah-langkah mengatasinya.Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Analisis soalan:

Fokus 1 : Faktor-faktor pencemaran alam sekitar di Malaysia.
Fokus 2 : Langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar
.
Contoh Pendahuluan:

Petikan membincangkan punca-punca terjadinya pencemaran alam sekitar di Malaysia.

Starategi 4: Menulis Isi Tersurat
Patuhi fokus pertama dalam arahan soalan.
Tulis 6-8 isi tersurat.
Mulakan ayat pertama dengan frasa pertama dalam arahan soalan
.
Kaedah Mengesan/mengenal pasti isi tersurat
Cari dan kenal pasti ayat yang menjawab fokus pertama.
Garisi ayat tersebut.
Tulis semula ayat dalam satu perenggan.

PERINGATAN:

=Maksimum isi untuk fokus 1 ialah 6 isi. Oleh itu anda tidak perlu memasukkan kesemua isi kerana jumlah perkataan yang agak terhad.
-Adalah dicadangkan jumlah perkataan untuk fokus 1 ialah 60 – 65 patah perkataan.
-Anda perlu menulis kata tugas untuk Fokus 1 dalam ayat pertama perenggan isi tersurat.

PANDUAN MENGENAL PASTI PERKATAAN / RANGKAI KATA DALAM AYAT YANG MERUJUK ARAHAN SOALAN

CONTOH

Arahan Soalan: Kesan
Kata/rangkai kata yang mungkin digunakan;
-menyebabkan…, kebaikan/keburukan, implikasi…, kesan…, impak…, akibatnya dll
.
Arahan Soalan: Faktor
Antara rangkai kata yang mungkin digunakan;
…disebabkan oleh,punca / berpunca…, …akibat daripada…, didorong oleh…, kerana…

ISI TERSIRAT

-Isi tersirat dibina berdasarkan Fokus 2 soalan. Isi ini tidak terdapat dalam petikan yang diberikan. Contoh dalam Petikan 1 Fokus 2 ialah: langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar.

-Isi tersirat dibina melalui tafsiran dan analisis yang mendalam berdasarkan isi tersurat dan Fokus 2 dalam arahan soalan.

-Binalah perenggan isi tersirat dengan memasukkan sekurang-kurangnya 2 isi tersirat.

-Kata tugas untuk Fokus 2 perlu dimasukkan dalam ayat pertama perenggan isi tersirat.

Strategi Menulis Isi Tersirat

1. Jika Fokus Soalan ‘Langkah’. Pelajar boleh fikir
a)Apakah tindakan ibu bapa
b)Apakah tindakan sekolah
c)Apakah tindakan kerajaan.

2. Jika Fokus Soalan ‘Faktor’.Pelajar boleh fikir
a)Apakah faktor persekitaran
b)Apakah faktor ibu bapa
c)Apakah faktor media massa

3. Jika Fokus Soalan ‘Kesan’.Pelajar boleh fikir
a) Apakah kesan pada diri sendiri/ibu bapa
b) Apakah kesan pada masyarakat
c) Apakah kesan pada negara.

KESIMPULAN / PENUTUP RUMUSAN

Wajib ada dua unsur penting iaitu CADANGAN dan HARAPAN

Kesimpulannya, semua pihak perlu_____________(cadangan)___________________ supaya/agar
________________(harapan)______________________________
.
Contoh A:
Kesimpulannya, semua pihak perlu berusaha mengatasi masalah pencemaran alam sekitar supaya/agar masyarakat dapat hidup selesa.
Contoh B:
Kesimpulannya, semua pihak perlu memupuk minat membaca supaya/agar dapat melahirkan warganegara yang berilmu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan