Jumaat, 15 Mei 2009

PERUTUSAN SEMPENA PERAYAAN HARI GURU 2009 “GURU PEMBINA NEGARA BANGSA”

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam
sejahtera.

1. Marilah kita semua merafakkan syukur ke hadrat Allah SWT
kerana sekali lagi kita dapat menyambut Hari Guru bagi tahun 2009.
Pada tanggal 16 Mei setiap tahun seluruh negara menyambut Hari
Guru sebagai penghormatan jasa kaum guru dan tanda ucapan
terima kasih kepada mereka. Penghormatan ini amat layak diberikan
kerana usaha gigih guru dalam mendidik insan merupakan peranan
yang mulia. Pembangunan diri insan yang cemerlang akan
menentukan matlamat pembinaan sebuah negara yang maju dan
aman akan dapat kita capai.


2. Menyedari pentingnya pembinaan negara bangsa bagi
sebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia, Kementerian
Pelajaran telah memilih “Guru Pembina Negara Bangsa” sebagai
tema Hari Guru pada tahun ini. Keupayaan membina Negara Bangsa
amat bergantung kepada keutuhan perkongsian nilai serta semangat
patriotisme yang dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan
semua lapisan rakyat, terutama dalam kalangan generasi muda.
Menerusi semangat patriotisme, bangsa akan menjadi kuat, berani,
mempunyai kekuatan mental, emosi dan fizikal dalam membentuk
ketahanan negara. Nilai sosial seperti semangat kekitaan, perasaan
saling hormat-menghormati, mengamalkan sifat toleransi, taat setia
dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap negara wajarlah
dipupuk dan diamalkan sejak di bangku sekolah dan menjadikannya
budaya hidup masyarakat.

3. Matlamat kerajaan untuk membina sebuah Negara Bangsa
adalah selaras dengan gagasan 1 Malaysia; rakyat didahulukan dan
pencapaian diutamakan yang dihasratkan oleh YAB Dato’ Sri Mohd
Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Hasrat
1 Malaysia ialah membina sebuah negara yang bersatu padu serta
menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama, menikmati
kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan keadilan. Tidak
ada sesiapapun akan terpinggir untuk merebut peluang yang
disediakan bagi menyerlahkan segala keupayaan dan potensi
masing-masing.

4. Jika nilai-nilai ini dapat diterapkan melalui proses pendidikan
yang terancang, saya yakin dan percaya perpaduan dalam kalangan
rakyat akan dapat diperkukuhkan. Perpaduan merupakan aspek
penting dalam pembangunan negara. Oleh itu ianya perlu diberikan
perhatian yang bersungguh-sungguh oleh setiap orang. Kementerian
Pelajaran akan terus menyokong pembinaan Negara Bangsa bagi
memperkukuhkan perpaduan, membina identiti nasional dan
semangat kebangssan serta membangunkan sumber manusia
bersesuaian dengan keperluan negara kita dalam menghadapi
cabaran globalisasi.

5. Saya menaruh penuh keyakinan dan berharap guru dapat
memainkan peranan yang penting ini. Selain bertanggungjawab
mengajar dan mendidik, guru turut berada di saf hadapan untuk
menyemai dan memupuk perpaduan, semangat patriotisme,
menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran; serta membentuk
akhlak dan jati diri murid bagi melahirkan modal insan cemerlang.

6. Membina Negara Bangsa merupakan Teras Strategik yang
pertama dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-
2010. Bagi menjayakan Teras Strategik ini, pelbagai program dan
projek yang berkaitan dengan kebahasaan, kesusasteraan, patriotik,
serta seni, warisan dan budaya telah dirancang oleh pihak
Kementerian. Ia bertujuan untuk memperkukuh perpaduan bangsa,
membina identiti nasional, memperteguh semangat kebangsaan
serta membangunkan sumber manusia bagi mengisi keperluan
negara. Semoga, dengan jati diri yang kental dan semangat patriotik
yang tebal, akan lahirlah bangsa Malaysia yang utuh dan bermaruah.

7. Tugas membina negara bangsa melalui pendidikan tidak akan
selesai. Sebaliknya ia semakin kompleks dan mencabar selaras
dengan kemajuan yang tidak terbatas pada masa kini. Saya menyeru
kepada semua guru supaya mempertingkatkan diri dengan ilmu dan
kemahiran supaya dapat melaksanakan tanggungjawab dengan lebih
berkesan. Ingatlah bahawa peranan kita sentiasa dinilai oleh
masyarakat. Guru juga perlu memelihara akhlak dan budi pekerti
supaya guru terus dihormati dan menjadi role model kepada anak
didik dan masyarakat. Berkhidmatlah dengan penuh ikhlas. Teruslah
berjuang membina negara bangsa kerana Malaysia amat
memerlukan khidmat bakti para guru.

8. Kepada Kerajaan Pusat, jutaan terima kasih diucapkan atas
keprihatinan dan sokongan padu yang sentiasa diberi kepada
Kementerian Pelajaran. Malah, dalam kemuraman ekonomi dunia
yang mana Malaysia turut merasai bahangnya, kepentingan
pendidikan tetap diutamakan. Suntikan RM200 juta kepada
Kementerian Pelajaran dalam Pakej Rangsangan Ekonomi yang
pertama, diikuti RM2.093 bilion lagi melalui Pakej Rangsangan
Kedua merupakan bukti kukuh betapa komitednya pihak Kerajaan
dalam memastikan pembangunan pendidikan terus berjalan seperti
yang dirancang dan disasarkan.

9. Kepada semua guru, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima
kasih atas segala jasa yang telah tuan/puan sumbangkan. Jasa dan
pengorbanan kita akan terpahat dalam ingatan dan akan tetap
dikenang sepanjang hayat.

“Selamat Menyambut Hari Guru”

Sekian, wabillahi taufik walhidayah wassalam mualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Menyambut Hari Guru.TAN SRI MUHYIDDIN MOHD YASSIN

Tiada ulasan:

Catat Ulasan