Sabtu, 23 Mei 2009

TEKNOLOGI HIJAU : KONSEP, FUNGSI DAN STRATEGI


Definisi:

“Aplikasi teknologi moden untuk memulihara sumber dan alam sekitar semula jadi dan mengawal kesan negatif aktiviti manusia.”

Sumber:http://www.green-technology.org


Konsep ini berhubung rapat dengan prinsip pembangunan mapan yakni pembangunan hendaklah memenuhi keperluan masyarakat kini tanpa mengabaikan keperluan generasi akan datang.

Fungsi Utama:

 • Mengkaji dan menggubal dasar untuk meningkatkan pembangunan mapan melalui aplikasi teknologi hijau;
 • Mempromosikan dasar teknologi hijau untuk menyokong pembangunan inovasi teknologi hijau dan mengawal serta mengurus potensi risiko; dan
 • Menyediakan kerangka perundangan untuk menyokong pembangunan teknologi hijau.

Strategi:

 • Promosi dan pelaksanaan pembangunan tenaga boleh diperbaharu yang efektif dalam sektor tenaga dan sektor air;
 • Promosi dan pelaksanaan program kecekapan tenaga yang efektif dalam sektor tenaga dan sektor air;
 • Mewujudkan peluang pekerjaan berkaitan dengan teknologi hijau;
 • Mewujudkan peluang aktiviti ekonomi berkaitan teknologi hijau;
 • Mengorientasi semula industri-industri sedia ada untuk mempraktikkan amalan teknologi hijau;
 • Pembangunan strategi R&D dalam teknologi hijau ke arah pengkomersilan bagi pasaran tempatan ;
 • Peningkatan pembangunan modal insan dalam bidang teknologi hijau; dan
 • Penubuhan rangkaian strategik dengan stakeholders yang utama dan relevan

Sumber: Laman Rasmi Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Tiada ulasan:

Catat Ulasan