Isnin, 20 Julai 2009

Ketinggian akhlak pelajar sama penting kecemerlangan akademik

BANYAK yang dilakukan kerajaan bagi memastikan sistem pembelajaran negara berada pada tahap tinggi. Ia termasuk cadangan mewajibkan pelajar yang ingin mengambil Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) lulus Bahasa Inggeris dan kredit Bahasa Melayu. Beberapa hari lalu pula, kerajaan memansuhkan PPSMI.

Bagaimanapun, saya sebagai seorang Islam sedih melihat sesetengah pelajar sekolah sekarang amat rendah akhlak mereka walaupun cemerlang dalam akademik.

Ramai pelajar sekolah sekarang terjebak dengan kegiatan tidak bermoral seperti lumba haram, ponteng, menghisap rokok dan seks bebas.

Kita terlalu leka membahaskan soal mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sehinggakan mata pelajaran yang boleh membentuk akhlak diabaikan. Matlamat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, menyebut ‘Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Justeru, saya mencadangkan agar mewajibkan kredit bagi mata pelajaran Pendidikan Islam atau subjek yang setaraf dengannya (pendidikan al-Quran dan sunnah, pendidikan syariah islamiah dan tasawwur) bagi pelajar Islam yang menduduki SPM.

Pelajar bukan Islam pula diwajibkan mendapat kredit dalam Pendidikan Moral.

Sesetengah pelajar memandang remeh mata pelajaran Pendidikan Islam atau setaraf dengannya sehinggakan mereka tidak kisah mata pelajaran itu lulus atau pun tidak.

Apabila mata pelajaran yang dapat membantu membaik pulih sahsiah dipandang remeh, bagaimana sahsiah pelajar yang unggul dapat dibentuk?

Mungkin, pada pandangan orang ramai mata pelajaran ini bukan faktor yang dapat membentuk sahsiah pelajar yang unggul, namun sekurang-kurangnya jika perhatian yang lebih diberikan kepada subjek itu, sudah pasti ia dapat menambah baik sahsiah remaja.

Ketika memberi tumpuan lebih terhadap isi kandungan mata pelajaran berkenaan, mereka akan berfikir dan membandingkan dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan, sama ada betul atau salah.

Sedikit sebanyak ia dapat menginsafkan pelajar dan sahsiah mereka diterapkan dengan moral yang baik seperti hasrat kerajaan yang ingin melahirkan modal insan yang berkualiti dari segi intelek dan rohani.


AL-HAZIM IBN MOHD ZAIN,

Mahasiswa semester tiga

Universiti Pendidikan Sultan Idris.


Sumber : http://www.bharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan