Isnin, 17 Ogos 2009

Sambalewa, Mencolok Mata

Oleh MUHAMMED SALLEHUDIN AMAN

Apabila kita melihat sesuatu perkara seperti gaya pakaian atau perilaku seseorang yang kurang sopan, kita menganggap hal itu sungguh memberi malu kepada kita. Kita mengatakan bahawa gaya pakaian dan perilaku itu menjolok mata. Frasa menjolok mata seolah-olah sudah menjadi satu bentuk bahasa klise.

Tahukah anda, selain rangkaian kata menjolok mata yang sudah klise itu, ada juga frasa lain yang bersinonim dengannya, dan kerap juga digunakan dalam berbahasa? Frasa yang dimaksudkan itu ialah mencolok mata. Agak pelik dan asing juga kepada kita yang tidak pernah mendengar frasa ini. Persoalannya, yang mana satukah antara frasa menjolok mata dan mencolok mata yang paling tepat mendukung maksud memberi malu itu?

Menurut Kamus Dewan Edisi ke-4, kata menjolok mempunyai beberapa maksud tertentu. Pertama, menusuk (merodok) sesuatu dengan galah dan lain-lain supaya gugur, atau menusuk sesuatu ke dalam lubang. Makna kedua, memasukkan jari tangan ke dalam lubang hidung, kerongkong, dan lain-lain; dan ketiga, memancing-mancing keterangan dan lain-lain sebagainya daripada orang, mengajuk, atau menduga hati orang. Contoh ayatnya:

1. Tidak ada cara lain selain menjolok buah manggis itu supaya gugur.
2. Ia menjolok lubang itu supaya tikus di dalamnya keluar.
3. Janganlah engkau cuba menjoloknya dengan soalan-soalan yang sama, dia tetap tidak akan membuka rahsianya.

Kata mencolok juga mendukung beberapa makna. Pertama, mencucuk mata. Kedua, (pengertian kiasan) tampak jelas, kelihatan jelas benar; dan makna ketiga ialah membangkitkan marah orang yang melihat, menyakitkan hati, dan memberi malu.

Jadi, antara menjolok mata dengan mencolok mata, yang tepat ialah mencolok mata, iaitu bahasa kiasan yang menyatakan tampak jelas atau kelihatan jelas benar, selain makna membangkitkan kemarahan orang, atau memberi malu. Penggunaan frasa ini dalam ayat adalah seperti yang berikut:

4. Kakitangan sektor awam dilarang memakai pakaian yang mencolok mata semasa bertugas di pejabat.
5. Apabila berlaku peristiwa-peristiwa yang mencolok mata, menyakitkan hati, kita hanya mampu menggeleng-gelengkan kepala sahaja.

Dalam berbahasa, dapat kita temukan orang menggunakan frasa sambil lewa dan sambalewa. Apakah makna kedua-dua bentuk frasa ini?

Lumrahnya, jika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu tidak dengan bersungguh-sungguh dikatakan melakukannya sambil lewa sahaja. Sesungguhnya, bukan sambil lewa sahaja kalimat yang dapat diungkapkan untuk maksud yang tersebut itu. Ada kata atau rangkai kata lain yang mendukung maksud yang sama, iaitu sambil lalu dan sambalewa. Frasa sambil lewa dan sambil lalu dieja atau ditulis dalam dua deretan perkataan yang tidak dirangkaikan kerana kedua-duanya kata majmuk; manakala kata sambalewa merupakan bentuk kata tunggal yang tidak dipisahkan ejaannya menjadi *samba lewa.

Jadi, untuk kita menyatakan maksud melakukan sesuatu pekerjaan tanpa bersungguh-sungguh, kita mempunyai tiga pilihan kata/frasa yang dapat saling berganti, iaitu sambil lewa, sambil lalu dan sambalewa.
Contoh penggunaan dalam ayat:

6. Dia sambil lewa sahaja membuat kerja itu.
7. Kakak menjawab pertanyaan adiknya sambil lalu sahaja.
8. Bersawah padi bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dibuat sambalewa sahaja.

Kita juga berhadapan dengan satu lagi persoalan bahasa yang lain, iaitu tentang yang manakah ungkapan yang benar antara titik-bengik dengan tetek-bengek? Kedua-dua bentuk perkataan ini sering digunakan orang dalam berbahasa dengan maksud segala perkara yang kecil-kecil dan remeh-temeh atau kurang penting.

Kedua-dua perkataan itu tidak salah ejaannya. Penggunaannya merupakan variasi bahasa sahaja, yakni samalah dengan variasi penyebutan perkataan cincang dengan cencang. Jadi, sama ada perkataan titik-bengik ataupun tetek-bengek, bahawa kedua-duanya sama sahaja maksudnya. Maka. sekali lagi kita mempunyai pilihan untuk menggunakan titik-bengik atau tetek-bengek bagi menyatakan perkara yang remeh-temeh atau kurang penting itu.

Demikian huraian beberapa isu bahasa yang berkaitan dengan kesinoniman perkataan bahasa Melayu.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan