Selasa, 19 April 2011

ISU BAHASA : Menyanggah teori Melayu-Polynesia dari Taiwan

Oleh Siti Madihah Ahmad Mahir

Pensyarah Kanan Universiti Brunei kemuka bukti baru sangkal kajian dua sarjana Barat

TEORI diguna pakai selama ini menyatakan tanah asal etnik dan bahasa Melayu-Polynesia dari Taiwan mula dipertikaikan dengan penemuan beberapa bukti kajian yang menentang pandangan itu.

Pensyarah Kanan Program Bahasa Melayu dan Linguistik dari Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam, Dr Abdullah Jumain Abu Samah, menegaskan orang Melayu-Polynesia serta bahasa mereka bukan dari Taiwan tetapi berasal dari Kepulauan Asia Tenggara itu sendiri.

Beliau memberikan bukti kajiannya dalam satu wacana bertajuk: ‘Tanah Asal Etnik dan Bahasa Melayu-Polynesia: Dari Taiwan?’ yang dianjurkan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bulan lalu.

Abdullah berkata selama ini kita mempercayai teori bahasa serta etnik Melayu-Polynesia – yang menjadi nenek moyang orang Melayu, Iban, Kadazan-Dusun, Murut, Bidayuh, Penan, Jawa, Bugis, Minangkabau, Kerinci dan lain-lain penduduk pribumi di rantau ini dan sekitar lautan Pasifik berasal dari Taiwan.

Teori popular ini dikemukakan Robert Blust yang membuat kajian dari sudut linguistik dan disokong kajian Peter Bellwood dalam bidang arkeologi.

Bahasa Melayu-Polynesia antara 10 cabang bahasa Austronesia. Blust merumuskan sembilan cabang bahasa Austronesia yang lain ada di Taiwan, manakala satu cabang lagi tersebar luas di luar kawasan Taiwan.

Jumlah majoriti cabang bahasa di Taiwan ini menyebabkan beliau membuat kenyataan umum bahawa asal-usul bahasa Austronesia, termasuk bahasa Melayu-Polynesia adalah dari Taiwan.

Blust mengandaikan penyebaran bahasa Austronesia ke luar Taiwan adalah disebabkan orang Austronesia yang berasal dari Taiwan berhijrah ke luar termasuk ke Asia Tenggara dan ke kepulauan Polinesia. Malah, teori Blust disokong Bellwood yang menemui artifak neolitik dari Taiwan di Filipina yang dijadikan bukti bahawa berlaku penghijrahan dari Taiwan.

Teori dikemukakan Blust dan Bellwood ini yang disangkal Abdullah Jumain. Beliau menyenaraikan bukti dari sudut linguistik paleontologi, antropologi, sains genetik dan arkeologi yang menentang pandangan Blust dan Bellwood.

Pertamanya, beliau menyebut mengenai perbezaan sistem kekerabatan yang diamalkan etnik dari Taiwan serta etnik Austronesia di Asia Tenggara dan Polinesia.

Sistem kekerabatan di Taiwan berbentuk unilineal, yakni merangkumi sistem patrilineal, matrilineal dan ambilineal, manakala sistem kekerabatan di sekitar Asia Tenggara dan Polinesia berbentuk bilateral.

Meskipun sistem kekeluargaan masyarakat Minangkabau berbentuk matrilineal seperti sesetengah etnik di Taiwan, Abdullah pantas menyatakan bahawa ada bukti kukuh bahawa tiada persamaan dan kaitan antara kedua-duanya.

Beliau juga menyimpulkan bahawa mustahil kumpulan masyarakat Austronesia dari Taiwan yang dikatakan berhijrah keluar itu meninggalkan terus sistem kekeluargaan mereka sebaik saja keluar dari Taiwan. Ini kerana di Filipina, tiada bukti bahawa masyarakat Austronesia di sana mengamalkan sistem kekerabatan yang mirip sistem yang ada di Taiwan.

Beliau berkata, jarak antara Taiwan dan Filipina tidak begitu jauh hingga memungkinkan perubahan boleh berlaku dengan begitu mendadak.

Kata Abdullah: “Manusia tidak akan dapat dipisahkan daripada budayanya. Tidak mungkin dan salah satu dari aspek budaya ialah bahasa. Tidak mungkin orang Taiwan yang menuturkan bahasa Austronesia itu berhijrah ke kepulauan Asia Tenggara dan apabila sampai saja di Filipina, dinyahkan sistem kekerabatan tetapi mengekalkan bahasa.”

Abdullah menegaskan apa yang sebenarnya berlaku adalah sebaliknya iaitu lelaki Austronesia dari Asia Tenggara yang sebenarnya berhijrah ke Taiwan. Mereka mengahwini wanita di Taiwan dan selepas itu kembali semula ke Asia Tenggara melalui Filipina dan sepanjang masa itu mereka langsung tidak pernah mengubah sistem kekerabatan mereka.

Hipotesis beliau disokong kajian genetik yang menemui bahawa lelaki yang berhijrah keluar dari Taiwan itu memiliki kromosom Y lelaki dari Kepulauan Asia Tenggara, manakala wanitanya pula memiliki Mitochondrial DNA (mtDNA) milik wanita Taiwan.

Dari sudut linguistik pula, beliau menyatakan bahawa dari aspek rumpun, persamaan antara bahasa yang digolongkan dalam rumpun Austronesia di Taiwan dan Asia Tenggara adalah kerana bahasa kedua-dua rantau itu adalah daripada satu punca yang sama, iaitu suatu tempat di bahagian selatan China.

Abdullah bagaimana pun berpesan: “Kertas kerja yang saya bentang ini, tidak semestinya satu kebenaran mutlak. Kita tahu teori bukan hukum. Teori adalah satu bentuk kenyataan umum yang bersifat intelektual berdasarkan kepada pemerhatian kita terhadap fakta."

Sumber : http : //www.bharian.com/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan