Isnin, 9 Mei 2011

ISU BAHASA : Mengembalikan Bahasa Melayu

Usaha mengembalikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita seharusnya mendapat sokongan semua pihak. Bahasa Melayu tidak seharusnya dipolitikkan demi perpaduan dan menjadikan bahasa ilmu bagi semua pelajar di negara ini.

Bahasa Melayu telah berperanan menyatukan pelbagai kaum melalui bahasa pengantar, bahasa perantaraan dan bahasa komunikasi yang berkesan. Apa yang telah termaktub dalam Perlembagaan tidak harus diganggu gugat bagi keharmonian bangsa dan rakyat di negara ini.

Melalui pandangan pelbagai pihak untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, mulai tahun ini kerajaan telah memutuskan untuk menggantikan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) pada tahun 2003 dengan Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Penguasaan bahasa Inggeris (MBMMBI).

Justeru, MBMMBI dikatakan berfungsi sebagai serampang dua mata kerana selain memartabatkan bahasa kebangsaan, kerajaan akan terus menekankan aspek penguasaan dan pengukuhan bahasa Inggeris yang menjadi bahasa antarabangsa.

Usaha dan langkah ini dikatakan memang dinanti-nantikan oleh banyak pihak demi masa depan anak bangsa yang akan menimba ilmu dalam bahasa sendiri. Melaluinya bahasa Melayu juga akan menuju ke arah bahasa ilmu dalam era globalisasi.

Selain itu, usaha ini dapat memperkukuhkan Bahasa Inggeris (BI) yang akan dilaksanakan dengan penuh kesedaran bahawa BI akan menjadi bahasa komunikasi yang perlu dikuasai generasi muda untuk persediaan kepada mereka bersaing di peringkat nasional dan global.

Di samping itu, usaha meletakkan BM di tempat yang betul dilaksanakan menerusi beberapa langkah di sekolah dan paling utama ialah melalui penggunaan bahasa itu dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Sains dan Matematik.

Langkah seterusnya penambahan masa P&P Bahasa Malaysia pada Tahap Satu di SJK adalah sebanyak 30 minit (dari 270 minit ke 300 minit), manakala bagi Tahap Dua jumlah peruntukan masa bagi P&P Bahasa Malaysia ialah 270 minit.

Melalui pengukuhan ini juga, penambahbaikan dalam kurikulum sekolah (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) meliputi kaedah pengukuhan dan penguasaan asas kemahiran berbahasa melalui pendekatan modular yang bersepadu seimbang dan holistik menerusi modul P&P.

Guru-guru BM yang mencukupi dan berkualiti dengan penggunaan meluas teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P dalam mata pelajaran BM.

Bagi penguasaan BI tambahan masa bagi P&P Bahasa Inggeris juga dilakukan dan kualiti guru yang mengajar BI dengan mengambil 360 guru luar negara untuk melatih guru BI tempatan, di samping mengambil 600 guru BI yang bersara untuk mengajar semula di sekolah. Justeru, melalui perkembangan dan pelaksanaan dasar MBMMBI ini akan dapat meningkatkan P&P BM dan BI di sekolah rendah dan menengah di negara ini. Tumpuan yang diberikan melalui kaedah dan teknik P&P yang terkini dapat meningkatkan penguasaan kedua-dua bahasa ini.

Penulis pengamal media. PhD Persuratan Melayu, UKM

Sumber : http : //www.sinar.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan