Khamis, 16 Februari 2012

ISU BAHASA : Beza globalisasi dan maksud alamiah


Oleh Dr. Sidek Baba

Globalisasi sering dihubungkan dengan suatu proses Westernisasi atau Pembaratan yang berlaku akibat tamadun kebendaan Barat melakukan dominasi terhadap gaya hidup orang lain, termasuk masyarakat Islam.

Sesetengah orang menyebut “penjajahan” bentuk baru yang memberi fokus kepada budaya popular menjadikan teknologi langit terbuka dan media baru sebagai pengantara yang amat berkesan.

Apabila diteliti kandungan, input dan nilai program yang terdapat dalam media baru, ia kurang memberi sentuhan keinsanan (high-touch) dan tidak mampu meningkatkan akal budi insan.

Namun, terdapat pendekatan kreatif dan proaktif dalam kalangan penyumbang program yang berjiwa Islam - menggunakan saluran internet seperti portal dan laman web untuk menyajikan bahan-bahan lebih Islamik.

Tetapi jumlahnya masih jauh lebih kecil berbanding di portal dan laman web didominasi pihak-pihak lain yang cuba membawa sistem nilai mereka dalam pelbagai orientasi. Konsep alamiah yang dibawa oleh Islam adalah berbeza dengan globalisasi.

Alamiah dari sudut Islam mendukung aliran kesejagatan, tetapi terhubung dengan maksud membawa risalah rahmah alamiah - fokus terhadap pembangunan diri insan seutuhnya di mana wujud perimbangan yang baik antara sumber dan pemanfaatan, ilmu dan kebenaran, kemajuan dan etika, teknologi dan nilai guna, media baru dan kandungan yang memartabatkan kualiti keinsanan.

Globalisasi dalam erti kata luas adalah pancaran suatu fahaman dari sistem kapitalis yang mendukung faham neo-liberalis - memberikan definisi hak asasi manusia secara melampau tanpa ikatan agama mahupun etika. Amat dipentingkan ialah nilai komersial terhadap produk dan setengahnya untuk meraikan keperluan nafsu syahwat.

Ia menyebabkan berlaku perbahasan di Barat mengenai konsep pascamodenisme yang mendukung faham anti autoriti dan hierarki serta mencetuskan aliran anarki. Ia amat bercanggah dengan konsep alamiah yang dibawa Islam - menekankan kepentingan nilai agama dan peradaban yang sifatnya lebih manusiawi bukannya haiwani.

Penentangan terhadap autoriti dengan fahaman neo-liberalisme menyebabkan serangan terhadap nilai-nilai yang bersifat tradisi, mengajukan faham kebebasan akliah tanpa batas dan tidak merujuk kepada nilai-nilai agama sebagai sumber etika dan nilai serta akhirnya kecenderungan berontak terhadap status-quo amat ketara sekali.

Keruntuhan terhadap hierarki bermula dengan merobohkan pola-pola kekeluargaan dan menyebabkan lahirnya pola-pola gay dan lesbian yang menyebabkan autoriti keturunan dalam gugatan, faktor kesinambungan generasi berada dalam dilema serius.

Keluarga adalah unit masyarakat yang terkecil. Jika ia runtuh dan timbul pola-pola baru dalam sistem bermasyarakat ia bakal melahirkan anarki. Walaupun isu genetik satu seginya menyumbang di lingkungan ilmu pengetahuan, tetapi dalam wilayah keturunan dan kekeluargaan ia telah melahirkan krisis.

Sebab itu konsep alamiah dalam tradisi Islam memberi fokus tentang pentingnya binaan rijal (manusia) - dalam erti kata lebih bermakna ialah keluarga yang bakal menghasilkan zuriat dan keturunan.

Dalam al-Quran terdapat kisah dan sejarah Nabi Lut a.s. yang cuba mencegah kaumnya dari melakukan manifestasi hubungan sejenis kerana kesannya terhadap binaan keluarga dan zuriat-keturunan amat besar sekali. Ini seharusnya dijadikan pengajaran generasi terkemudian supaya martabat insan tidak terjebak dalam kedurjanaan yang menolak hidup yang fitrah.

Hal itu muncul semula pada abad ini. Ia adalah gambaran anarki (suatu keadaan yang tidak tertib) akibat manusia tidak menjadikan agama yang fitrah dan sifat bertamadun sebagai sumber rujukan dan menjadikan akal dan teknologi segala-galanya. Ia telah menatijahkan manusia hilang nilai manusiawinya dan lahirlah pola-pola haiwani dalam pelbagai bentuk dan manifestasi.

Oleh sebab faktor globalisasi amat mendominasi dalam semua aspek dan bidang, ia telah mengekalkan umat Islam sebagai umat pengguna terhadap keunggulan orang lain. Justeru, umat Islam harus bangkit sebagai penyumbang terhadap keperluan manusia yang lain. Fokus harus dijadikan rujukan ialah pembinaan diri insan seutuhnya.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan