Rabu, 29 Februari 2012

ISU SOSIAL : Kembali kepada jati diri Islam


Oleh Profesor Madya Dr Sidek Baba

Kemerdekaan menjadikan orang-orang Melayu menerima pelbagai acuan pengaruh. Meski Barat telah lama meninggalkan kita, tetapi pengaruhnya dalam pelbagai bentuk tetap subur dalam pemikiran dan gaya hidup kita. Apalagi kedatangan globalisasi yang diperkukuhkan oleh media baru menyebabkan kita amat terdedah dengan elemen-elemen baru dari Barat.

Kita tidak menentang Barat semata-mata Barat itu Barat. Ada manfaat berbanding yang boleh kita dapati dari Barat asal saja kita memiliki upaya memilih dan menyaring yang tinggi.

Kemajuan ilmu dan teknologi umpamanya boleh dipelajari jika ia memberi manfaat kepada perubahan dan pembangunan. Atas keperluan jati diri, ia perlu diolah semula supaya sesuai dengan jati diri Islami.

Jati diri Islami bermaksud terdapat watak dan imej Islami dalam amal dan perbuatan kita yang didukung oleh nilai-nilai baik serta sifatnya menyumbang ke arah kesejahteraan umat manusia. Meski kita ini bangsa Melayu, asas berfikir dan amali Melayu itu tidak melanggar faktor syarak walaupun terdapat aspek-aspek budaya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.

Kekuatan Bahasa Melayu umpamanya banyak menggunakan istilah-istilah al-Quran seperti nasihat, mesyuarat, muafakat, berkat, khasiat, manfaat, syukur, nikmat, ilmu, adil dan ribuan lagi - memberi konotasi tepat terhadap sesuatu yang ingin diungkapkan. Dalam maksud mudah istilah yang menjadi tunjangan terhadap bahasa Melayu itu memberikan asas tasawwur yang Islami. Itulah maksud jati diri Islami kepada orang-orang Melayu.

Definisi Melayu dalam Perlembagaan Malaysia dikaitkan dengan Islam dan Bahasa Melayu. Elemen-elemen ini memberikan wajah Melayu itu sendiri. Mengukuhkan Islam dan Bahasa Melayu dalam kalangan orang-orang Melayu menyerlahkan lagi jati diri Islami orang-orang Melayu. Inilah asas yang sangat penting disuburkan supaya faktor Melayu yang terhubung dengan Islam dan Bahasa Melayu menjadikan ia mendukung faktor syarak.

Ibn Khaldun dalam kitabnya al Muqaddimah tidak menolak faktor bangsa yang sifatnya menyumbang dan terhubung sebagai asabiyah yang positif. Apabila kecenderungan orang-orang Melayu membantu sesama mereka bagi maksud kebaikan dan kesejahteraan dan tidak menzalimi orang lain, ia tidak bercanggah dengan Islam.

Amat silap tanggapan yang mengatakan menjaga kepentingan Melayu adalah menyalahi dan dianggap rasis. Mengasihi dan mencintai keluarga umpamanya adalah amat dianjurkan oleh Islam.

Mengasihi bangsa atas maksud berhasrat membangunkan mereka dari lembah kejahilan dan kemunduran adalah sesuatu yang dituntut oleh agama. Rasulullah SAW amat mengasihi kaum Quraish. Ada elemen-elemen amalan dan nilai positif diterima sebagai sesuatu tidak bercanggah. Dengan usaha dakwah dan tarbiah Baginda, kaum Quraish berubah menjadi Islami dan ia menjadi faktor umat yang menyumbang terhadap kelangsungan perkembangan Islam itu sendiri.

Mengekalkan nilai-nilai Melayu yang positif tidak menyalahi syarak. Berbaju Melayu, baju kurung dan menutup aurat serta bersongkok tidak menyalahi agama. Berbahasa Melayu dengan menggunakan istilah al-Quran supaya ada kejelasan makna dan isi tidak salah. Mengamalkan amalan gotong-royong sebagai asas interaksi sosial adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syarak. Bertegur sapa antara rakan dan taulan yang diamalkan dalam budaya Melayu adalah asas ukhuwah yang baik.

Tidak semua daripada Melayu itu negatif. Budaya Melayu ada kekuatannya sendiri dan apabila datang Islam ia menyuburkan lagi jati diri Melayu supaya lebih syamil dan kamil. Ia adalah proses dakwah. Jangan melihat faktor Melayu secara sempit. ALLAH jadikan bangsa-bangsa itu suatu rahmah. Dengan melakukan proses kekenalan (litaarrafu – Surah al hujurat : 13) dengan asas Islam menjadikan orang-orang Melayu berjiwa muttaqeen.

Pendekatan tarbiah atau taadib amat dituntut supaya orang-orang Melayu mengalami proses pengislaman dan menjadikan orang-orang Melayu sumber contoh orang lain. Melayu yang Islami merupakan jati diri yang patut didukung supaya Melayu selamat dan kuat dan membawa natijah keadilan terhadap orang lain.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan