Jumaat, 22 Februari 2013

ISU SOSIAL : Tubuhkan Majlis Keselamatan Sosial Kebangsaan


Oleh : TAN SRI LEE LAM THYE

BEBERAPA tahun kebelakangan ini kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar untuk menambah baik sistem keselamatan sosial secara umumnya dan sistem persaraan secara khususnya.

Semuanya bermula dengan penubuhan Jawatankuasa Kajian Kerangka Keselamatan Sosial dan Persaraan pada November 2009. Jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa perakuan berkaitan keselamatan sosial kepada Kerajaan.

Kerajaan telah memperkenalkan beberapa langkah untuk memastikan pekerja mempunyai simpanan yang mencukupi untuk persaraan mereka. Kerajaan melalui Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) memperkenalkan Skim Simpanan Persaraan 1Malaysia pada 2010 dengan objektif untuk menggalakkan pekerja sendiri, suri rumah tangga dan pekerja sektor awam menyimpan untuk persaraan mereka.

Pada 2011, Akta Majlis Perundingan Gaji Negara diluluskan oleh Parlimen, dan kemudiannya Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan dipinda bagi membolehkan penubuhan Skim Persaraan Swasta.

Pada awal tahun lepas, caruman majikan kepada KWSP untuk pekerja yang menerima gaji tidak melebihi RM5,000 sebulan dinaikkan daripada 12% kepada 13%. Akhirnya, umur persaraan minimum untuk pekerja sektor swasta ditetapkan pada umur 60 tahun, namun umur pengeluaran simpanan persaraan KWSP masih kekal pada umur 55 tahun.

Berbeza dengan amalan baik di negara-negara maju seperti New Zealand, Jepun, Korea Selatan dan Belanda, perkhidmatan keselamatan sosial di negara kita adalah berselerak di mana terdapat beberapa kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat dalam memberikan perkhidmatan keselamatan sosial.

Isu-isu berkaitan pendapatan persaraan terletak di bawah tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam bagi pekerja sektor awam dan KWSP bagi pekerja sektor swasta.

Kementerian Kesihatan pula bertanggungjawab atas hal-hal berkaitan kesihatan, sementara Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pula bertanggungjawab  atas hal-hal berkaitan dengan bantuan sosial.

Namun begitu, Perkeso yang bertanggungjawab atas perkara-perkara berkaitan dengan bencana pekerjaan dan pencen ilat pula adalah di bawah Kementerian Sumber Manusia.

Selalunya, sistem keselamatan sosial yang berselerak akan menghasilkan dasar-dasar yang bersifat cebisan serta tidak bersepadu. Contohnya, isu-isu berkaitan pendapatan persaraan sewajarnya dibincangkan dari sudut perspektif yang inklusif dengan melibatkan semua pekerja sama ada sektor awam atau swasta, orang bekerja sendiri dan pekerja dalam sektor tidak formal.

Kita perlu melihat kepada amalan baik di negara-negara maju untuk penambahbaikan pada masa depan.

Isu-isu berkaitan keselamatan sosial di New Zealand diuruskan oleh Kementerian Pembangunan Sosial, manakala Kementerian Kesihatan, Buruh dan Kebajikan pula bertanggungjawab atas dasar-dasar keselamatan sosial di Jepun.

Di Korea Selatan, Kementerian Kesihatan dan Kebajikan adalah kementerian tunggal yang bertanggungjawab untuk menangani semua isu berkaitan kesihatan, persaraan, kebajikan rakyat, dan jaringan keselamatan sosial. Semua hal berkaitan dasar keselamatan sosial di Belanda pula diuruskan oleh Kementerian Kesihatan, Kebajikan dan Sukan.

Selaras dengan tujuan dan maksud kerangka sistem persaraan pelbagai tonggak dan hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020, di samping hakikat bahawa negara meningkat usianya dengan pantas, sudah sampai masanya Malaysia menubuhkan Majlis Keselamatan Sosial Kebangsaan (MKSK).

Majlis ini akan berperanan merangka pelan strategik berhubung pendapatan persaraan warga tua, kesihatan dan sistem sokongan. Pelan ini perlu menjelaskan secara terperinci wawasan keseluruhan bagaimana Malaysia akan menangani cabaran dengan peningkatan bilangan warga emas.

Pelan strategik berkenaan perlu mengambil kira pelbagai isu yang akan dihadapi oleh sistem keselamatan sosial negara; persekitaran politik dan ekonomi; hubungan tri-partite dalam hal perkongsian risiko dan caruman dan pengurusan sumber yang berkesan.

Tambahan pula, sistem keselamatan sosial yang bersepadu dan tersusun dapat menyumbang ke arah bayaran caruman dan penguatkuasaan yang lebih baik dan berkesan, penyampaian perkhidmatan yang lebih tersusun dan pengurusan sumber yang lebih baik.

Mereka yang bertanggungjawab ke atas penubuhan MKSK boleh mendapatkan bantuan daripada pakar-pakar keselamatan sosial bagi merangka pelan strategik kebangsaan untuk kebaikan semua warga emas dan mereka yang telah bersara.

Penulis ialah  aktivis masyarakat

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan