Jumaat, 21 Jun 2013

ISU PENGAJIAN TINGGI : Politeknik bertaraf dunia penuhi ETP


Oleh : Mohd Ayop Abd Razid
 
Pengukuhan kedudukan politeknik selaku pengimbang ekosistem dalam sistem pendidikan nasional membuktikan komitmen kerajaan untuk memartabat dan meningkatkan prestasi bidang latihan teknikal dan vokasional (TVET) masa kini. Ia adalah inisiatif transformasi bidang pendidikan negara supaya institusi politeknik menjadi institusi alternatif, khusus bagi lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Usaha ini selari dengan keperluan negara untuk melahirkan lebih ramai modal insan berkemahiran tinggi dalam bidang teknikal dan vokasional bagi mencapai hasrat negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Menjelang 2015, kerajaan berharap tenaga kerja berkemahiran tinggi meningkat kepada 37 peratus daripada 23 peratus ketika ini Justeru, satu langkah praktikal ialah mengarusperdanakan TEVT. Hasrat ini diterjemahkan melalui Pelan Transformasi Politeknik yang dilancarkan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 25 Februari 2010.

Bangun modal insan negara

Kerajaan mahu menjadikan politeknik sebagai institusi pendidikan teknikal bertaraf global, sekali gus dapat membangunkan modal insan negara bagi memenuhi agenda program transformasi ekonomi (ETP) dan Model Baru Ekonomi (MBE) yang memberi penekanan kepada aspek inovasi dan kreativiti. Konsep transformasi politeknik lebih menjurus kepada pewujudan institusi pilihan, penghasilan siswazah menepati kehendak pasaran dan pembinaan persepsi positif dalam kalangan masyarakat terhadap pendidikan politeknik.

Aspek dicakupinya pula membabitkan pemerkasaan dasar, penambahbaikan reka bentuk proses, penyampaian dan penilaian program, pembangunan kurikulum yang mantap, jaminan kualiti program, pembangunan tenaga pengajar kompeten, pelajar berkualiti, sumber dan kemudahan lengkap dan usaha inovasi berterusan.

Usaha mentransformasi politeknik dibuat secara terancang. Ia bermula dengan fasa satu menjurus kepada menjadikan institusi politeknik sebagai alternatif serta menambah program ditawarkan. Objektif strategik transformasi politeknik dalam fasa ini ialah melonjak politeknik sebagai institusi peneraju TEVT; mengukuhkan kerelevanan dan responsif program; menerajui bidang tujahan dan teknologi tertentu dan membina reputasi dan jenama baru.

Melalui fasa ini, penawaran program pengajian dikaji semula mengikut kekuatan politeknik masing-masing selaras MBE dan ETP negara. Walaupun transformasi politeknik bertujuan melonjakkan politeknik sebagai institusi peneraju bidang TEVT pada peringkat diploma, program ijazah sarjana muda bakal ditawarkan pada tahun ini di beberapa politeknik.

Program peringkat ijazah sebahagian daripada strategi memperkasa lulusan diploma politeknik dan ia akan dilaksanakan dengan kerjasama universiti tempatan. Mungkin satu hari nanti politeknik boleh dinaikkan taraf sebagai universiti politeknik.

Transformasi politeknik fasa kedua (2013-2015) pula menekankan tiga fokus iaitu memperkenalkan 49 program pengajian baru, mengukuhkan kedudukan dan prestasi politeknik dalam jaringan TVET peringkat serantau dan antarabangsa serta transformasi kepemimpinan. Ini penting sebagai penggerak kepada peningkatan prestasi dan kecemerlangan politeknik bukan saja dalam negara tetapi juga pada peringkat serantau dan antarabangsa. Selain itu, penyediaan tenaga kerja kompeten, berdedikasi serta komited dengan tugas menjadi elemen penting ke arah hasrat murni itu. Fasa selanjutnya membabitkan pemerkasaan (2016-2020) dan fasa kece-merlangan (melangkaui 2020).

Antara langkah penting mengangkat martabat politeknik bertaraf dunia ialah usaha dilakukan Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) untuk mendapatkan akreditasi program dengan Dublin Accord serta Suruhanjaya Akreditasi dan Pengesahan Asia Pasifik. Usaha itu akan meningkatkan kebolehpasaran graduan politeknik hingga ke peringkat global.

Graduan berkemahiran tinggi

Selain itu, pembangunan Piawaian Kurikulum Politeknik (CSP) oleh JPP mampu melahirkan graduan berkemahiran tinggi serta boleh menjadi rujukan serantau. Langkah memeterai memorandum persefahaman antara politeknik dengan beberapa Universiti dan kolej seperti dengan UCSI University, Kolej Sunway Kuching dan EC Council Academy dapat menjayakan perkongsian kepakaran dan kerjasama dalam penyelidikan.

Kesimpulannya, transformasi politeknik menjadikan ia menyumbang aktif kepada pembangunan negara. Transformasi politeknik akan menjadikan institusi pendidikan bersifat responsif terhadap keperluan industri dan selari kehendak pembangunan ekonomi negara. Ia juga diharap menjadi peneraju bidang pendidikan dan latihan teknik dan vokasional pada peringkat diploma dengan menghasilkan siswazah berkualiti berdaya usahawan, berkebolehpasaran tinggi dan berdaya saing.

Sumber : http : //www.bharian.com/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan