Jumaat, 14 Jun 2013

ISU SOSIAL : Pastikan sistem pengurusan keselamatan dilaksanakan di tempat kerja


Oleh : TAN SRI LEE LAM THYE

INDUSTRI pembinaan memainkan peranan yang sangat penting dalam aktiviti pembangunan dan kemajuan negara. Tenaga kerja yang profesional dan mahir diperlukan untuk memastikan industri ini terus membangun dan berkembang pesat.

Oleh itu, terdapat beberapa keperluan yang mana pekerja dan majikan perlu bekerjasama bagi memastikan tenaga kerja diberi pendedahan yang secukupnya mengenai program keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Penyakit atau kemalangan di tempat kerja yang disebabkan oleh persekitaran tempat kerja yang berbahaya bukan sahaja akan memberi kesan kepada pekerja bahkan kepada keluarganya.

Majikan akan turut terjejas kerana ia melibatkan kos secara langsung dan tidak langsung bagi perubatan, kerja yang tertangguh, kos pengurusan yang tidak diperlukan dan lain-lain, yang mana akan meningkatkan jumlah kos keseluruhan projek pembinaan.

Kita perlu prihatin dengan peristiwa kemalangan di tempat kerja baru-baru ini yang memberi kesan kepada industri pembinaan. Dengan itu, setiap pemaju perlu memastikan bahawa sistem pengurusan keselamatan perlu dilaksanakan di tempat kerja dan diberi pengawasan serta pemantauan yang berterusan.

Para kontraktor juga perlu memastikan setiap pekerja pembinaan wajib menghadiri kursus induksi keselamatan bagi memastikan pemaju patuh kepada akta dan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan lain-lain.

Pencegahan kemalangan di tempat kerja akan menjadi efektif sekiranya majikan dan pekerja sedar akan kepentingan mempunyai budaya dan tempat kerja yang selamat dan sihat. Kita seharusnya meningkatkan usaha bagi membendung kemalangan di tempat kerja. Hal ini tidak boleh dilaksanakan dalam tempoh singkat. Penglibatan setiap orang adalah penting bagi memastikan budaya keselamatan yang menyeluruh dalam industri pembinaan ini dicapai.

Tidak pernah ada perbincangan yang menyeluruh mengenai keselamatan tempat kerja di tapak pembinaan tanpa melihat dengan terperinci tingkah laku manusia. Jika kemalangan yang berlaku disebabkan oleh masalah mekanikal atau kejadian semula jadi, ia tidak dapat dibantu tetapi sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan bilangan kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian, ketidakcekapan dan kelalaian.

Perkara ini tertumpu kepada aspek manusia di mana tingkah laku pekerja di tempat kerja perlu dipantau dan amalan budaya kerja yang selamat dan sihat perlu ditekankan bagi memupuk kesedaran kepada pekerja dan mengubah sekali gus memperbaiki tingkah laku mereka agar mereka lebih memberi penekanan terhadap aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam bidang kerja mereka.

Ini juga melibatkan penekanan terhadap komunikasi terbuka antara majikan dan pekerja tentang keselamatan dan ia memberi kuasa kepada pekerja apabila keselamatan mereka diabaikan.

Kemalangan boleh dikurangkan jika kita sentiasa memupuk serta mengamalkan budaya kerja yang berhemah dan sentiasa berwaspada sebagai sebahagian daripada budaya kita. Semua pekerja perlu lebih peka terhadap aspek keselamatan dan perlu menjadikannya sebagai nilai teras dalam diri.

Setiap orang berisiko terdedah dan berpotensi untuk terlibat dalam kemalangan. Realiti ini mesti diterap ke dalam minda setiap orang di setiap tempat kerja, supaya kecuaian dapat dicegah dan keselamatan tidak boleh dikompromi.

Sebagai rakyat Malaysia, kita semua turut prihatin terhadap isu keselamatan di tapak pembinaan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat beberapa insiden yang menyebabkan kematian dan kecederaan di tapak pembinaan.

Beberapa contoh yang boleh dilihat adalah seperti insiden di Kuala Terengganu di mana bumbung sebuah masjid kampung dan stadium runtuh. Selain itu, insiden kren yang tumbang di tapak pembinaan di Lembah Klang manakala insiden yang terbaharu adalah melibatkan sebahagian rangka utama susur masuk ke Jambatan Kedua Pulau Pinang runtuh serta kemalangan-kemalangan lain di tapak pembinaan yang melibatkan pekerja warganegara asing.

Perkara seperti ini tidak boleh diabaikan, malah pihak kerajaan dan sektor swasta perlu bekerjasama dalam mencari jalan penyelesaian berkenaan isu keselamatan di tapak pembinaan. Faktor keselamatan dan kesihatan pekerjaan bukan sahaja melibatkan pihak pekerja bahkan juga orang awam yang berada di sekeliling.

Semua insiden dan masalah yang berlaku menunjukkan bahawa tahap keselamatan di tapak pembinaan perlu ditingkatkan lagi. Antara langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan kadar kemalangan di tapak pembinaan adalah seperti menjalankan audit keselamatan dan pemantauan serta pengawalan yang berterusan.

Umum mengetahui bahawa siasatan yang menyeluruh sedang giat dijalankan terhadap insiden  Jambatan Kedua Pulau Pinang yang runtuh. Saya merasakan bahawa kecuaian merupakan faktor utama yang mendorong insiden tersebut. Tindakan yang tegas perlu dikenakan terhadap mereka yang bertanggungjawab.

Penulis ialah Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (Niosh)

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan