Rabu, 5 Jun 2013

ISU TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI : Perkukuh undang-undang kesalahan siber


Oleh : Mohd Ayop Abd Razid
 
Sejak pelancaran Koridor Raya Multimedia (MSC) pada Ogos 1996 negara mengalami ledakan penggunaan internet secara drastik. MSC berjaya menggalakkan penggunaan dan pembangunan teknologi maklumat (ICT) secara meluas dalam semua sektor dan menjadikan kita sebagai masyarakat bermaklumat.

Pelbagai bentuk jenayah siber dilakukan oleh ‘penggodam’ atau penjenayah siber. Antaranya ialah, pencerobohan terhadap hak individu, pencurian maklumat, penggodaman terhadap maklumat dan data komputer, penyebaran virus komputer, melakukan fitnah dan penipuan, menyebar pemikiran keganasan, perjudian siber dan penyebaran pornografi. Selain itu, berlaku jenayah kecurian sejumlah besar wang secara maya dan bentuk jenayah komersial yang lain melalui internet.

Oleh sebab jenayah siber dilakukan melalui talian bersifat maya yang melangkaui sempadan keselamatan fizikal dan sempadan negara, maka pengawalan dan penguatkuasaan terhadap jenayah ini tidak terhad kepada bidang kuasa mana-mana negara. Justeru, dari segi hubungan antarabangsa wujud penguatkuasaan Akta Jenayah Komputer melalui Interpol.

Namun, beberapa isu timbul dalam penguatkuasaan antarabangsa ini. Antaranya ialah hanya sebilangan negara komited untuk menjalin kerjasama erat dalam isu jenayah siber ini.

Selain itu, sistem keadilan jenayah siber antarabangsa ini tidak selari dengan kemajuan pantas teknologi internet. Apapun, negara kita sentiasa komited untuk memperkukuh hubungan antarabangsa bagi menangani jenayah siber ini.

Malaysia sendiri mempunyai beberapa akta berkaitan undang-undang siber yang diluluskan oleh Parlimen, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tandatangan Digital 1997 (Akta 562), Akta Jenayah Komputer 1997 (akta 563) dan Akta Teleperubatan 1997 (Akta 564).

Akta Komunikasi dan Multimedia adalah bagi menggantikan dua akta terdahulu, iaitu Akta Telekomunikasi 1950 dan Akta Penyiaran 1998. Akta Komunikasi dan Multimedia boleh dianggap sebagai teras kepada semua undang-undang siber di negara ini. Akta ini merangkumi dokumen dasar untuk MSC dan usaha Malaysia untuk membangun masa depan digital.

Secara dasarnya, objektif utama akta ini bertujuan mewujudkan suatu kerangka pelesenan dan regulatori bagi industri komunikasi dan multimedia serta mewujudkan kuasa dan fungsi untuk sebuah suruhanjaya komunikasi multi-media. Justeru, akta ini memperuntukkan penubuhan sebuah suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang diberi kuasa untuk menyelia aktiviti ko-munikasi dan multimedia di Malaysia.

Satu lagi akta tidak kurang pentingnya ialah Akta jenayah Komputer 1997 yang diwujudkan bagi mengadakan peruntukan bagi kesalahan berhubung kesalahan penggunaan komputer. Bahagian II akta ini menyenaraikan beberapa kesalahan berkaitan dengan penyalahgunaan komputer.

Kesalahan terbabit termasuklah capaian tanpa kuasa kepada bahan komputer (Seksyen 3); capaian tanpa kuasa dengan niat untuk melakukan atau memudahkan berlakunya kesalahan lanjut (Seksyen 4); pengubahan tanpa kuasa kandungan mana-mana komputer (Seksyen 5); Komunikasi Salah (Seksyen 6); Bersubahat atau percubaan melakukan kesalahan (seksyen 7) dan anggapan - memperoleh capaian tanpa kuasa kepada program, data atau maklumat.

Seksyen 10 (1), (2) dan (3) akta itu memberikan kuasa kepada majistret untuk mengeluarkan waran tangkap kepada pegawai polis berpangkat inspektor ke atas untuk menggeledah, menyita dan menahan apa-apa keterangan serta berhak mendapat capaian kepada mana-mana komputer yang disyaki digunakan bagi melakukan kesalahan, mengehendaki mana-mana orang disyaki bagi memberikannya bantuan munasabah dan menghendaki maklumat dikeluarkan dalam bentuk boleh dibawa pergi, dilihat dan dibaca.

Isunya ialah sejauh mana semua akta berkaitan dengan kesalahan siber itu dikuatkuasakan bagi menangani pelbagai kesalahan jenayah siber yang semakin berkembang di negara kita. Apakah kita sudah cukup memiliki anggota penguatkuasaan, kepakaran dan kemudahan logistik serta hubungan dan kerjasama rapat antara agensi yang memiliki bidang kuasa penguasaan?

Selain itu, kelemahan kuasa undang-undang seperti kuasa merampas harta bersifat intangible (yang tidak nampak) seperti data komputer serta kandungan perjanjian berkaitan ekstradisi dan kelemahan kerjasama antarabangsa secara konkrit berkaitan dengan jenayah siber harus diatasi secara berkesan.

Semua isu penguatkuasaan itu harus diteliti dan disemak serta diberi perhatian serius supaya penguatkuasaan terhadap undang-undang berkaitan kesalahan siber menjadi lebih berkesan.

Jika perlu satu jawatankuasa pemantau diwujudkan bagi meneliti kelemahan dan isu berkaitan pelaksanaan dan penguatkuasaan semua undang-udang berkaitan jenayah siber. Jawatankuasa ini boleh memberi cadangan bagi memperbaiki dan memperkukuh sama ada dari segi undang-undang itu sendiri ataupun dari aspek penguatkuasaan oleh agensi terbabit.

Ahli-ahli yang dilantik mestilah mereka yang memiliki kepakaran dalam bidang terbabit.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan