Selasa, 10 September 2013

ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU (PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG 2013)

BM KERTAS SATU (1103/1)

BAHAGIAN A  :  Faedah - faedah pengurusan masa

BAHAGIAN B :

1.            Ciri – ciri rakan sebaya yang menjadi pilihan.
2.            Faedah-faedah menyertai koperasi sekolah ( Ceramah)
3.            Usaha-usaha kerajaan menarik golongan siswazah aktif dalam sektor pertanian.
4.            Peranan negara-negara  dunia  dalam usaha menarik kedatangan pelancong ke negara mereka.
5.            Cara-cara membalas jasa guru.

BM KERTAS DUA (1103/2)

1.            RUMUSAN        :   ( Faktor berlakunya masalah sosial remaja di Malaysia)

2.            PEMAHAMAN :

    (a)          Petikan  Umum
                (b)          Petikan  Prosa Moden  ( Drama : Forum Remaja 2020)
                (c)          Petikan Prosa klasik (Hikayat Opu Daeng Menambun)
                (d)          Petikan Puisi Tradisional ( Gurindam Tonggak Dua Belas)

3.            TATABAHASA: 
 
   (a)          Membina dua ayat daripada satu perkataan untuk membezakan maksud
                                i.              gugur
                                ii.             sidang
                                iii.            lancang

                (b)           Mengenal pasti jenis ayat
                (c)           Mengesan kesalahan ejaan dan imbuhan
                (d)          Mengesan kesalahan penggunaan kata, istilah dan tatabahasa
                (e)          Membina ayat berdasarkan  peribahasa :
                                i.              Pelanduk dua serupa
                                ii.             Belakang parang diasah lagikan tajam
                                iii.            Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat

4.            NOVEL :

                (a)          Persoalan kasih sayang dalam novel

                (b)          Teknik plot

Tiada ulasan:

Catat Ulasan