Selasa, 10 September 2019

ISU BAHASA : Bahasa Melayu, peradaban tinggi dan penyatuan bangsa

Oleh : Dr. Mohd. Farid bin Mohd Shahran

“Bahasa Jiwa Bangsa” merupakan satu kata hikmah yang tepat bagi menggambarkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan kekuatan sesebuah bangsa atau negara. Malah lebih luas dari itu, bahasa bagi seseorang adalah cerminan alam yang ada di sekelilingnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ludwig Wittgenstein, “the limits of my language are the limits of my world.”  

Bahasa adalah alat perhubungan yang mencerminkan semangat, falsafah dan cita rasa dan hala tuju sesebuah bangsa. Walaupun ia berperanan sebagai alat bagi menyampaikan sesuatu yang lebih mendalam iaitu pandangan alam  yang juga dipengaruhi oleh aspek-aspek lain seperti sistem kepercayaan dan kerangka nilai, namun bahasa adalah alat ampuh yang menjadi acuan dan corong keluarnya aliran pemikiran sesebuah bangsa sepertimana yang digambarkan oleh pepatah Arab “Bahasa adalah corong pemikiran” (al-lughatu wi’a’ al-fikr).

Kehebatan sesuatu bahasa akan lebih terserlah sekiranya ia  sememangnya mempunyai ciri-ciri kewibawaan dan keindahan yang diiktiraf oleh sejarah. Ini kerana bahasa yang berwibawa dan indah mampu menyampaikan sesuatu isi pemikiran yang besar dan tinggi dengan lebih menarik dan berkesan serta berkeupayaan untuk menampung pemikiran yang sarat dengan makna-makna yang halus dan rumit. Sesuatu bahasa juga akan menjadi lebih unggul apabila ia terkait dengan satu peradaban besar yang telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Inilah yang alami oleh Bahasa Melayu. Khususnya setelah kedatangan Islam ke Nusantara, Bahasa Melayu telah digunakan dengan begitu meluas sebagai lingua franca lebih 200 juta penduduk rantau ini. Ia berperanan sebagai  bahasa perantaraan dalam perniagaan, perundingan dan perjanjian. Ia merupakan bahasa para pedagang Arab, Cina dan India yang datang berdagang di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13. Seorang pelayar dan pedagang Inggeris bernama Thomas Bowrey yang menulis kamus Bahasa Inggeris- Melayu pada tahun 1701, membuat pemerhatian bahawa “ … in all the the islands of Sumatra, Java, Borneo, Maccassar, Balee, Cumbava, Sallayer, Bootoon, Booro, Ceram and Mollucas, the Malay language is received and generally used in all the Trading Ports of those islands.”

Yang lebih penting, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa ilmu dan intelektual. Penggunaannya bukan sekadar terbatas sebagai bahasa ilmu  oleh para mubaligh yang menjalankan dakwah dan guru-guru yang mengajar di sekolah, malah ia juga menjadi alat untuk menyampaikan pemikiran intelektual yang tinggi seperti falsafah teologi dan tasauf Islam oleh para ilmuan Islam tersohor yang berperanan membina akal dan jiwa ilmiah masyarakat di Nusantara.

Menurut Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, aspek intelektual inilah yang telah membawa semangat rasionalisme dan akliyah dalam pemikiran agama di Alam Melayu berbanding kerangka sebelumnya yang lebih banyak dipengaruhi unsure-unsur mitos dan khayal. Dengan Bahasa Melayu sebagai pengantar, peranan menterjemah pemikiran tinggi ini telah menjadikan bahasa ini semakin kaya dari segi perbendaharan kata dan istilah teknikal (technical terminology) sehingga mampu untuk mengenepikan penguasaan bahasa Jawa yang lebih banyak dipengaruhi oleh seni sastera agama Hindu.

Antara faktor kekuatan Bahasa Melayu ialah kaitannya yang rapat dengan peradaban Islam yang merupakan sebuah tamadun ilmu yang telah sedia menguasai tiga perempat dunia ketika ia sampai ke Alam Melayu dan juga telah maju ke hadapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di pelbagai bidang melalui perantaraan bahasa Arab. Bahasa Melayu sendiri banyak dipengaruhi oleh perbandaharaan kata bahasa Arab yang secara tidak langsung telah meningkatkan keupayaannya sebagai bahasa ilmu yang bersifat antarabangsa sebagaimana bahasa Arab berperanan mengembangkan pelbagai ilmu dalam tamadun Islam.

Sementara itu wahana bagi menterjemahkan Bahasa Melayu dalam bentuk penulisan ialah tulisan Jawi. Walaupun  penggunaannya secara rasmi sebagai alat penulisan bahasa Melayu hari ini agak kurang, peranan asalnya sebagai tulisan yang mampu menyampai dan menterjemah kandungan makna Bahasa Melayu sehingga menjadikan ia juga sebagai tulisan lingua franca satu ketika dulu membuktikan tulisan Jawi juga merupakan tulisan ilmiah yang berwibawa. Sebagaimana Bahasa Melayu telah berjaya menjadi bahasa ilmu yang mampu untuk menghuraikan bukan sekadar kandungan agama akan tetapi juga bidang-bidang ilmiah yang lain, tulisan jawi yang menjadi alat penulisan Bahasa Melayu juga merupakan tulisan ilmu yang berkongsi kewibawaan yang sama.

Kekuatan sesuatu bahasa sebagai bahasa ilmu juga membuktikan bahawa ia juga mampu untuk menjadi bahasa penyatu masyarakat. Ini jelas tercermin apabila Bahasa Melayu telah menyatukan umat Nusantara walaupun rantau ini terdiri dari pelbagai bangsa dan suku kaum. Masyarakat di rantau ini mungkin sukar disatukan atas dasar agama dan kaum disebabkan sifatnya yang majmuk akibat dari proses migrasi dan globalisasi, namun faktor bahasa masih mampu untuk menjadi unsur penyatu sekiranya ia benar-benar digunakan  dengan baik dan berkesan.

Hari ini, keperluan bagi menyatukan masyarakat berbilang kaum yang tinggal di negara ini kekal penting seperti dahulu.  Rekod kecemerlangan Bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca dan bahasa penyatu tidak seharusnya diketepikan. Lebih-lebih lagi apabila penggunaannya telah diiktiraf di dalam Perlembagaan negara dan diakui sebagai jiwa kepada keutuhan bangsa. Justeru itu segala usaha untuk memantapkan bahasa Melayu harus di dokong oleh semua pihak termasuklah pengukuhan semula tulisan Jawi yang pernah dan masih menjadi penulisan ilmiah yang berwibawa dalam system pendidikan negara. Apa sahaja bentuk penafian terhadap kepentingan Bahasa Melayu akan hanya menyumbang kepada retaknya kesatuan bangsa yang menjadi impian setiap warganegara yang setia kepada negara ini. 

Sumber : Berita Harian, 10 September 2019.Tiada ulasan:

Catat Ulasan