Rabu, 3 Jun 2009

PUNCA PROJEK PEMBANGUNAN GAGAL SIAP IKUT JADUAL DAN CARA MENGATASINYA

KEKESALAN yang dilahirkan oleh Menteri Kerja Raya berhubung projek-projek pembangunan yang lambat siap atau tidak dapat disiapkan (terbengkalai), sebenarnya bukanlah isu baru di negara ini.

Selain boleh menjejaskan nama baik agensi kerajaan berkaitan, ia juga akan memberi kesan kepada bakal pengguna. Biasanya akan melibatkan orang ramai apabila memperkatakan tentang projek-projek pembangunan oleh kerajaan.

Kegagalan demi kegagalan kontraktor menyiapkan projek mengikut jadual menimbulkan persoalan tentang sejauh manakah kemampuan sebenar kontraktor yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek berkenaan.

Dalam perkara ini, punca kegagalan pelaksanaan projek perlu diteliti dan antara sebabnya ialah:

Pertama, ramai kontraktor yang tidak faham dengan mendalam tentang projek yang mereka laksanakan. Keadaan itu menyebabkan mereka gagal menjangka masalah-masalah yang bakal dihadapi.

Kedua, tiada perancangan rapi di peringkat awal projek. Perancangan sepatutnya meliputi sumber iaitu keperluan bahan binaan, tenaga kerja, keperluan peralatan serta perancangan aliran tunai projek.

Ketiga, tiada komitmen mendesak dalam diri sesetengah kontraktor. Akibatnya terhasillah "projek sambil lewa" dan mereka kemudiannya mengharap tempoh dilanjutkan.

Keadaan-keadaan di atas itu berlaku disebabkan kebanyakan kontraktor datang daripada latar belakang bukan dalam bidang pembinaan. Justeru, mereka tidak mempunyai pengetahuan mantap dalam selok belok pembinaan.

Kedua, mereka membuat perhitungan harga yang tidak tepat atau rendah disebabkan terlalu ingin memenangi tender projek berkenaan.

Ketiga, perhitungan harga yang tidak terperinci menyebabkan kesukaran untuk menyediakan perancangan kos perlaksanaan projek serta kemungkinan berlakunya pembaziran yang ketara.

Keempat, mereka gagal menentukan masa penyiapan projek dengan munasabah dan gagal mengenal pasti masalah-masalah yang mungkin timbul.

Kelima, mereka terlalu bergantung kepada sub kontraktor dan tidak menyediakan teknik pemantauan yang sempurna.

Bagaimanapun, kelemahan-kelemahan tersebut boleh diatasi sekiranya semua pihak mengambil sikap sentiasa peka dengan semua keadaan.

Maka, kerajaan hendaklah memastikan kontraktor-kontraktor yang dilantik benar-benar mempunyai pengalaman. Mereka perlu mempunyai rekod yang memuaskan sebelum dilantik menjadi kontraktor.

Selain itu, pemilihan kontraktor tidak seharusnya berdasarkan kepada harga tender paling rendah semata-mata. Sebaliknya berdasarkan kepada sejauh manakah hampirnya harga tender dengan anggaran kos yang terperinci yang disediakan oleh Juruukur Bahan berkelayakan.

Kerajaan juga mesti memastikan kontraktor menyediakan jadual perancangan projek secara terperinci sebelum kebenaran memiliki tapak. Dan ia hendaklah merangkumi kesemua kategori projek dan kelas kontraktor.

Selain itu, pihak yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan sesuatu projek hendaklah sentiasa memberi ingatan kepada kontraktor sekiranya projek menunjukkan tandatanda akan berlakunya kelewatan.

Pihak berkenaan seharusnya mengarahkan kontraktor terbabit untuk membentangkan jadual pemulihan bagi mengelakkan berlaku kelewatan yang lebih buruk.

Kerajaan sendiri perlu mencadangkan tempoh penyiapan yang munasabah sebagai asas untuk kontraktor menyiapkan projek dan bukannya berdasarkan kepada cadangan oleh kontraktor.

Selain itu, peraturan yang lebih ketat dalam pemberian lesen kepada kontraktor pada masa depan perlu dilakukan. Ini kerana kita memerlukan kontraktor yang benar-benar berwibawa.

PROF. MADYA ZAKARIA MOHD YUSOF

Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia

Sumber: http://www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan