Jumaat, 26 Jun 2009

STRATEGI PENINGKATAN KEMAHIRAN BAHASA INGGERIS

KEMENTERIAN Pelajaran ingin merujuk kepada tulisan 'Reza Aljunid' Kuala Lumpur dalam ruangan ini mengenai modul ajar Bahasa Inggeris biar mudah, 10 Jun lalu. Kementerian akan mengukuhkan penggunaan bahasa Inggeris murid melalui kurikulum yang baru dengan menggunakan strategi berikut:

1. Memberi keutamaan kepada literasi murid dari segi kemahiran membaca dan menulis. Ia dapat diperkukuhkan dengan pengenalan pendekatan 'integrated phonics' yang dapat memantapkan penguasaan kemahiran asas bahasa Inggeris murid;

2. Memberi penekanan kepada kemahiran bertutur dengan memberi fokus terhadap seni bahasa (Inggeris Art) yang dipelajari dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris seperti drama, puisi dan muzik.

3. Memberi penekanan pengajaran tatabahasa dalam konteks untuk mempertingkatkan kebolehfahaman murid dari segi penggunaan bahasa yang tepat.

4. Mendedahkan murid kepada sastera Bahasa Inggeris ketika Tahap Dua (Tahun Tiga hingga Tahun Enam) agar penguasaan Bahasa Inggeris boleh diperkukuhkan di kalangan murid;

5. Memperkenalkan dalam pentaksiran berasaskan sekolah supaya murid tidak perlu berhadapan dengan penilaian bertulis dan ia akan membuka ruang kepada penilaian formatif yang lebih menekankan potensi individu. Penilaian itu lebih bermakna kepada murid dan mampu mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang.

6. Guru juga boleh mengendalikan pengajaran dan pembelajaran bahasa yang lebih menarik dan menyeronokkan (fun learning);

7. Mengintegrasikan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah; dan

8. Memastikan tahap penguasaan Bahasa Inggeris yang tinggi dalam kalangan guru melalui pemilihan guru yang terlatih untuk mengajar Bahasa Inggeris di sekolah terutama di sekolah luar bandar. Latihan yang sewajarnya untuk guru dan pentadbir turut disediakan agar tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT,
Kementerian Pelajaran.

Sumber : http://www.bharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan