Khamis, 7 Julai 2011

ISU AGAMA : Fahami tuntutan demokrasi

Oleh NURUL IZZAH SIDEK

DEMOKRASI memberi makna kebebasan bersuara, jaminan hak dan penyertaan yang seimbang. Demokrasi adalah aspirasi kebebasan dari rakyat kepada rakyat. Dalam tradisi Islam, proses syura memberi asas demokratik tetapi dukungan proses syura merujuk kepada al-Quran.

Al-Quran dan sunnah dijadikan sebagai sumber rujukan dalam membuat sesuatu keputusan yang sifatnya musyawarah. Hari ini demokrasi diertikan sebagai satu suara, satu undi.

Undi yang majoriti bakal membentuk kerajaan. Kerajaan itu terbentuk daripada rakyat dan berkhidmat untuk rakyat atas nama kebebasan hak dan tanggungjawab.

Dalam Islam, kebebasan diberi pedoman oleh wahyu. Hak merujuk hak Allah dan hak hamba. Kewajipan kepada Allah menjadi keutamaan dan ihsan kepada Allah menjadi pedoman sesama manusia.

Remaja perlu memahami demokrasi dalam konteksnya dan proses syura dalam sejarahnya. Integrasi kedua-duanya berasaskan prinsip-prinsip asasi dalam Islam boleh dijadikan pedoman bagaimana mekanisme demokrasi cara Barat didukung oleh maqasid syariah dalam Islam.

Ia akan menghasilkan satu corak siasah yang tidak sahaja memiliki mekanisme tetapi memiliki roh dan isi. Proses demokrasi yang sedang berlaku sekarang banyak menjadikan politik beroperasi dalam skop yang terbatas. Demokrasi Barat dijadikan model dalam memahami erti kebebasan, hak asasi dan tanggungjawab.

Dalam Islam kebebasan mempunyai batasan. Faktor syarak dijadikan batasan sama ada kebebasan itu melampau atau sebaliknya. Hak itu menyebabkan penafian hak majoriti atau sebaliknya. Tanggungjawab itu lebih bersifat peribadi atau kelompok atau sebaliknya.

Amat penting bagi remaja mempelajari maksud hak asasi mengikut jendela Barat yang tidak di pedoman oleh agama dengan hak asasi yang didukung oleh Islam.

Hak asasi Barat tidak sahaja merujuk kepada kebebasan gender, kebebasan bergaul tanpa batas, malah kebebasan seksual.

Dalam tradisi Islam, kebebasan yang sifatnya interaktif mestilah dalam batas syarak. Ia tidak boleh melampaui kerana ia boleh mendatangkan kerosakan terhadap diri dan masyarakat. Begitu juga dengan kebebasan.

Ia tidak membenarkan seseorang melakukan kebebasan tanpa mengambil pertimbangan salah dan benar, dosa dan pahala, makruf dan mungkar. Hal yang sama juga merujuk kepada tanggungjawab dalam proses demokrasi Barat.

Tanggungjawab hanya merujuk kepada pemerintah kepada rakyat atau rakyat kepada pemerintah tetapi tidak merujuk kepada pemerintah, rakyat dan Allah.

Lalu proses demokrasi berjalan dalam bentuk horizontal (merentas) tetapi tidak bersifat vertical(menegak). Akibatnya maksud demokrasi antara negara dengan negara mempunyai perbezaan dari sudut iklim politik, budaya berfikir dan tradisi intelektual di kalangan warganya.

Ia menyebabkan proses demokrasi berjalan secara mekanistik melingkari hal-hal duniawi. Dalam tradisi Islam proses musyawarah dan syura sentiasa menjadi landasan perbincangan, muzakarah dan membina rasa tolak ansur yang tinggi.

Isu-isu yang berbangkit di Malaysia kini tidak memahami maksud demokrasi yang sifatnya kontekstual. Kontekstual bermaksud masyarakat kurang memahami sensitiviti antara kaum, kelainan budaya dan cara berfikir, antara kelompok yang menguasai sumber ekonomi dan yang tidak, serta masalah sosio-ekonomi yang tidak merata.

Hasilnya pemahaman terhadap demokrasi berlaku dengan dangkal dan tidak mencapai tahap matang. Perbincangan tidak lagi menjadi landasan, dialog semacam terpinggir dan muzakarah kian dinafikan.

Ia melahirkan suasana yang ekstrem dan radikal. Yang dipentingkan ialah cita-cita politik kelompok tanpa menghiraukan kepentingan negara.

Isu yang ditampilkan adalah isu kalah dan menang, bukan isu benar dan salah. Lalu bahasa demokrasi tidak lagi bergema dengan sihat di parlimen tetapi demonstrasi jalanan dijadikan wadah baru dan menyebabkan kebebasan orang lain menyatakan pandangan terancam.

Dalam situasi masyarakat berbilang, pendekatan ini boleh mencetuskan konflik. Remaja Islam harus memikirkan akibat konflik sesama sendiri boleh memecahkan asas demokrasi dan kekuatan politik matang yang perlu ada di kalangan pimpinan pelbagai parti.

Selalunya kelompok-kelompok politik suka menidakkan suara-suara orang yang tidak disukainya lalu lahir label-label yang negatif dengan menimbulkan dendam kesumat dan rasa kebencian yang mendalam.

Malaysia umpamanya adalah sebuah negara yang mencari wajah diri dan rupa pembangunan yang seimbang. Islam dalam banyak hal dibenarkan berkembang secara institusi dan juga dalam sistem.

Dalam masa yang sama unsur-unsur luar yang berorientasikan Barat masih berkembang pesat. Para demokrat iaitu orang-orang yang percaya kepada suatu sistem yang bebas tidak harus melihat pengukuhan nilai-nilai agama yang bersifat ketamadunan sebagai ekstrem dan ia suatu ancaman.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan