Ahad, 24 Julai 2011

ISU BAHASA : Tentang bahasa dan berbahasa

oleh RAHMAN SHAARI

Pengajaran bahasa melalui istilah mungkin tidak menarik bagi kebanyakan pelajar. Pada awal 1970-an, muncul trend pengajaran bahasa, yang disarankan dan diaplikasi Kementerian Pelajaran. Trend itu penentuan dua jenis pengajaran, tentang bahasa dan berbahasa.

Pengajaran tentang bahasa untuk mengetahui hal tatabahasa seperti frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi, ayat penyata, ayat tunggal, ayat larangan dan banyak lagi. Selain itu, pengajaran gaya bahasa juga ialah pengajaran tentang bahasa.

Pengajaran berbahasa akan menjadikan pelajar mahir berbahasa, berbahasa kemas, hebat dan tidak melakukan kesilapan. Ertinya, mereka akan cekap bertutur atau menulis karangan, atau kedua-duanya sekali.

Sejumlah tokoh membuktikan hal ini. Usman Awang maju dalam bahasa idiomatiknya dan Asraf maju dalam nahu (tatabahasa). Anwar Ridhwan mencapai tahap akademik tinggi, tetapi janganlah kita menyangka kesemua orang yang tiba ke tahap PhD seperti beliau, memiliki kemahiran berbahasa sama, demikian juga dengan Awang Sariyan. Terdapat sejumlah pemegang PhD yang maju dalam bidangnya sendiri, tetapi tidak dapat berbahasa dengan baik. Bahasa yang baik ialah bahasa yang betul (gramatis) dan berkesan (menarik). Penghujahan tentang perkara ini ada politiknya. Perkataan politik dalam konteks ini mempunyai makna khusus, kira-kira sama dengan cerdik.

Ahli bahasa berpolitik dengan mengemukakan konsep licentia poetica. Golongan ini mahir dalam tatabahasa dan ilmu gaya bahasa (stilistika). Baris duka ada di rindu (Sajak Duka oleh A Ghafar Ibrahim) membawa makna duka ada di kerinduan. Kata kerinduan itu mengalami elips atau aus. Konsep inilah yang mengizinkan munculnya baris puisi, dingin menanti dalam sajak Sesudah Hujan karya Anwar Ridhwan, gerak yang jujur dalam sajak Meski Sinar Melintasi Mereka Alangkah Malangnya karya Suhaimi Haji Muhammad dan banyak lagi.

Apa yang hendak saya katakan dalam konteks di atas, tatabahasa dapat dilanggar jika seseorang menyedari prosesnya.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan