Khamis, 2 Februari 2012

ISU AGAMA : Rasullullah S.A.W strategis bijaksana


DI SAMPING kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam melakukan dakwah dan tarbiyah, baginda ialah seorang strategis yang patut dijadikan contoh. Baginda dalam mengatur strategi mengambil pertimbangan Allah sebagai pedoman dan mengambil pertimbangan manusia dalam melaksana.

* Ihsan dan insan

Daya keihsanannya yang tinggi dan daya keinsanannya yang kukuh menyebabkan strategi yang difikir, diambil dan dibina mengambil perimbangan menegak dan merentas.

Pertimbangan menegak adalah mengambil pertimbangan dan perintah Allah dan merentas menggunakan upaya dan kualiti manusia untuk melakukan pemikiran strategik sekali gus perancangan dan pelaksanaan strategik untuk mencapai sesuatu matlamat.

Lazimnya, pemikiran dan pendekatan strategik yang dilakukan oleh manusia menerusi kerja-kerja perancangan dan pelaksanaan mengambil pertimbangan akliah dan jarang merujuk kepada pertimbangan rohaniah.

Ia menyebabkan daya tawakal tidak hadir dalam membuat keputusan. Pendekatan menegak dan merentas dalam tradisi Rasulullah SAW mengambil pertimbangan ihsan dan insan supaya faktor amanah diambil kira, faktor keadilan dijadikan ukuran dan kejujuran dijadikan sandaran.

* Hijrah Rasullullah SAW

Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah umpamanya adalah contoh unik yang memberikan umat Islam kefahaman betapa Rasulullah SAW melakukan jihad yang amat strategik mendepani kerenah musuh dan mengatur hijrah yang akhirnya menjadi titik-tolak kebangkitan risalah Islam di wilayah Arab.

Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tahu akan kepayahan Rasulullah SAW dengan penghinaan di Taif, pemulauan dan keazaman serta perangan Abu Jahala dan Abu Lahab untuk membunuhnya kerana ketegasan prinsip tauhid yang dijadikan tunjang risalah dakwah.

Sehingga Allah memerintahnya berpindah di samping memberikan kekuatan kepada Baginda bahawa “mereka, orang kafir melakukan tipu daya tetapi Allah akan mengatasi tipu daya mereka ". Baginda akur perintah itu dan secara manusiawi membuat persiapan rapi bagaimana cabaran strategik ini dapat berlaku dengan bijaksana.

Lalu diaturkan Saidina Ali sebagai pengganti di tempat tidurnya. Pemilihan ini tepat sekali kerana Saidina Ali terkenal dengan ketangkasannya dan bersedia menghadapi apa saja kemungkinan. Rasulullah SAW memilih meninggalkan rumah di waktu malam di mana dengan kuasa Allah pemuda Quraish dilenakan.

Memilih Gua Thur di Selatan Mekah adalah suatu tempat yang strategik. Memilih Abu Bakar As Siddiq sebagai teman berhijrah yang amat dipercayai juga merupakan strategi terbaik. Kerja besar itu memerlukan teman yang memiliki daya kebenaran yang tinggi supaya asas percaya yang tulus membantu suatu misi besar perjuangan.

Berlindung beberapa ketika di Gua Thur dengan labah-labah membuat sarang adalah petanda kebesaran Allah yang menyebabkan musuh Allah keliru di mana sebenarnya Rasulullah SAW. Memilih pemandu perjalanan di kalangan orang Yahudi adalah kaedah penyamaran yang tinggi nilai strateginya dan memilih jalan lain dari jalan biasa adalah suatu langkah mengelirukan musuh.

* Maslahah Hudaibiyyah


Di pertengahan jalan rombongan Rasulullah SAW dapat dikesani oleh pasukan berkuda pemuda Quraish Surakah bin Malik. Takdir Allah kaki kuda mereka terbenam di pasir dan menyebabkan mereka gagal mengejar Rasulullah SAW. Sekali lagi campur tangan Allah berlaku.

Tiba di Mekah di tempat berhentinya unta, Rasulullah membina masjid. Kemudian diterima dengan baik oleh kaum Ansar dan akhirnya kaum Muhajirin dianggap saudara seagama oleh mereka. Halaqah dan Suffah dibentuk di samping masjid menjadi pusat ibadah Rasulullah SAW sebagai institusi keilmuan dan pendidikan.

Rasulullah SAW menginsafi terdapat kelompok majmuk di Madinah. Lalu dibina Sahifah Madinah untuk dijadikan suatu pakatan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Ia suatu strategi menarik melakukan tahalluf siasi selepas sesama Islam terbina ikatan ukhuwahnya.

* Fathul Makkah


Kemudian baginda bercita-cita kembali ke Mekah. Menghadapi cabaran di Hudaibiyyah, melakukan tasamuh atau tolak ansur dengan kelompok Quraish dari Mekah meminta ditangguhkan keberangkatan itu walaupun tidak disetujui oleh Saidina Umar Ibn Khattab. Akhirnya strategi ini sesuatu yang bijaksana.

Tahun berangkatnya baginda ke Mekah memberi makna yang amat strategik kepada perjuangan Rasulullah SAW kerana keperitan yang dihadapinya suatu ketika di Mekah selama 13 tahun ditebus dengan strategi bijaksana mengambil pedoman Allah dan perancangan Rasulullah SAW.

Meneliti seerah Nabawiyyah ini memberikan kita pedoman terbaik mengenai kepentingan strategik yang mengambil pertimbangan ihsan dan kepentingan insan. Dalam pengurusan organisasi pengurusan yang berasaskan keihsanan dan keinsanan mampu memberikan keseimbangan antara takdir Allah dengan perancangan manusia. Apabila pertimbangan Allah dalam maksud mematuhi faktor syarak yang digaris bawah dalam setiap yang manusia lakukan mampu mentertibkan diri insan.

Pertimbangan keinsanan yang sifatnya manusiawi menjadikan pancaran ukhuwah terbina dan rasa percaya (seeqah) mampu berdiri dengan kukuh.

* Reflektif terhadap perjuangan

Umat Islam pada hari ini harus bersifat reflektif terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Lazimnya orang nostalgik dengan apa yang dilakukan oleh Baginda. Reflektif bermakna seerah dan sunnah Rasulullah SAW harus dikembangkan dalam olahan yang tidak bercanggah dengan syarak supaya natijahnya lebih relevan pada zaman.

Prinsip syarak menolak amalan riba’ diterjemahkan oleh Rasulullah pada zamannya dengan melakukan cara tukaran barang tetapi teguh dengan amanah dan keadilan yang tinggi supaya eksploitasi tidak berlaku dan penindasan tidak terjadi.

Ilmuan dan ulama kini melakukan sinergi dengan mengambil kaedah fikkiyyah untuk membolehkan bank Islam wujud, takaful Islam terbina, sukuk diperkenal, industri halalal tayyiba terbina secara strategiknya bagi mengelakkan umat Islam terlibat dalam syubahat dan dosa.

Hal yang sama bila meneliti perjalanan halaqa dan suffah di Madinah sumber perbincangan dan pengajian diambil dari sumber al-Quran. Darinya secara strategik mengembangkan nizamiyyah, kuttab, madrasah bagi mengolah perkembangan ilmu tidak saja dalam batas ilmu mengurus diri tetapi berkembang memberi pedoman kepada ilmu mengurus sistem.

* Umat pengguna dan umat penyumbang


Secara strategik juga ia tidak meletakkan umat Islam sebagai umat pengguna kepada kekuatan orang lain tetapi ingin menjadikan umat Islam sebagai penyumbang kepada kesejahteraan umat manusia. Allah mengurniakan hampir di semua bumi negara Islam dengan kekayaan sumber yang sangat strategik kepada keperluan manusia.

Malangnya, ilmu mengurus diri yang diberikan fokus menyebabkan produktiviti rohaniah orang Islam meningkat tetapi produktiviti amaliah berada di tahap rendah kerana ilmu mengurus sistem memihak kepada orang lain.

* Jihad ilmu

Sekiranya jihad ilmu diterjemahkan dalam bentuk ilmu mengurus diri dan mengurus sistem yang disepadukan berasaskan etika dan nilai pola pemikiran yang pada orang Islam tidak saja patuh kepada cara barat tapi dalam masa sama adalah patuh syariah ( syariah compliance). Jika ini terjadi teori ilmu yang berkembang tidak saja memberi fokus terhadap teknologi tinggi tetapi menyentuh tentang sentuhan keinsanan.

Teknologi setinggi mana bentuknya tetap alat bukannya matlamat. Ia ditentukan oleh nilai guna yang terdapat pada alat itu. Sekiranya perisian, input dan maklumat yang terdapat dalam teknologi mampu mengangkat akal budi insan, ia adalah sesuatu yang bermanfaat. Sebab itulah konsep ilman nafia atau ilmu yang bermanfaat dan juga konsep yanfaunnas sesuatu yang memberi guna dijadikan landasan penting dalam jihad ilmu kerana ia terbina dalam tradisi halaqah Rasulullah SAW dan mampu menjadikan al-Quran sebagai sumber petunjuk. Sebab itu Allah mengiktiraf, orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu (Surah az Zumar).

PROF. DATUK DR. SIDEK BABA

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Komen