Jumaat, 6 Julai 2012

ISU EKONOMI : Ke mana industri kewangan Islam 20 tahun akan datang?


Oleh DR. AMIR SHAHARUDDIN

MASYARAKAT Islam di Malaysia amat bertuah kerana dapat melihat perkembangan industri kewangan Islam yang berlaku dengan begitu rancak. Dalam tempoh tiga dekad sahaja, negara kita mempunyai 17 institusi perbankan Islam yang menguasai lebih 20 peratus pasaran perbankan tempatan.

Industri Takaful juga berkembang pesat dengan wujudnya lapan syarikat yang bersaing secara sihat. Selain itu, pasaran saham negara juga tidak ketinggalan dalam menyediakan alternatif pelaburan berteraskan Islam apabila lebih 800 saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia adalah patuh syarak.

Kemajuan yang dicapai dalam industri ini juga mendorong penawaran program-program pengajian dalam bidang kewangan Islam. Disebabkan permintaan yang tinggi daripada pihak majikan, maka institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan swasta (IPTS) berlumba-lumba menawarkan kursus di peringkat pra dan pasca siswazah dalam bidang berkaitan.

Persoalan yang timbul, ke manakah hala tuju industri ini dalam tempoh 20 tahun akan datang? Mampukah institusi kewangan Islam bertahan dan meneruskan perkembangan yang sedang rancak berjalan? Bagaimana industri ini mencorak program pengajian dalam bidang perniagaan, perakaunan, perbankan dan kewangan?

Dalam suatu dialog yang dianjurkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) baru-baru ini, Dr. Zamir Iqbal dari Bank Dunia telah memberikan pandangan yang kritis tentang perkara-perkara di atas. Menurut beliau, masa depan industri kewangan Islam tidak begitu meyakinkan kecuali dua perubahan besar dilakukan.

Pertama, institusi-institusi kewangan Islam perlulah lebih berani dalam menawarkan produk-produk kewangan yang inovatif dan berbeza dengan kewangan konvensional. Masalah utama industri ini adalah produk-produk yang ditawarkan tidak mempunyai ciri-ciri tersendiri. Hal ini kerana institusi-institusi kewangan Islam menerima pakai metod duplikasi (peniruan) dalam memperkenalkan produk-produk baru mereka.

Ini bermakna, produk-produk kewangan konvensional akan 'diislamkan' selepas beberapa proses penjernihan dibuat. Oleh kerana kerangka sistem kewangan yang diguna pakai masih sama, maka metod sebegini tidak mampu mencapai objektif pengharaman riba seperti yang dijelaskan oleh para ulama.

Institusi-institusi kewangan Islam hanya dilihat sebagai pengantara kewangan yang menyalurkan modal kepada individu dan syarikat tanpa menanggung risiko yang sepatutnya. Oleh yang demikian, ramai yang beranggapan kedua-dua produk kewangan Islam dan konvensional adalah serupa. Tiada perbezaan ketara dari aspek nilai ekonomi, sebaliknya hanya berbeza dari sudut penggunaan terminologi.

Justeru, institusi-institusi kewangan Islam disaran supaya lebih berani dalam menanggung risiko perniagaan yang diceburi. Sebagai contoh, sukuk yang ditawarkan perlulah benar-benar menterjemahkan konsep perkongsian untung rugi. Pada masa ini, walaupun sukuk disandarkan kepada sesuatu aset atau pelaburan yang berpotensi tinggi tetapi pulangannya terikat dengan kadar tetap berpandukan kepada penanda aras seperti KLIBOR (Kuala Lumpur Interbank Offered Rate).

Sepatutnya kadar pulangan pelaburan sukuk adalah berdasarkan kepada keuntungan sebenar projek perniagaan yang berjaya. Ia mungkin jauh mengatasi kadar KLIBOR semasa. Sekiranya umat Islam tidak dapat melihat ciri-ciri perbezaan di antara instrumen pelaburan Islam dengan konvensional, maka dikhuatiri sokongan mereka terhadap sistem kewangan Islam akan menurun pada masa-masa akan datang.

Perbezaan di antara produk kewangan Islam dan konvensional amat ditekankan kerana masyarakat mahu melihat perubahan sosio-ekonomi kesan daripada meninggalkan riba dalam urusan kewangan seharian mereka. Ulama menjelaskan bahawa kezaliman dan penindasan ekonomi akan dapat dihapuskan sekiranya riba dijauhkan dalam semua aktiviti kewangan.

Namun, sehingga hari ini perubahan yang diharapkan masih belum dapat dirasai secara signifikan. Kita sedar akan kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pengamal industri kewangan Islam, tapi usaha yang lebih inovatif dan berani perlu dilaksanakan supaya industri ini kekal maju dan terus berkembang.

Kedua, para penyelidik dalam bidang kewangan Islam perlu melipat gandakan usaha mereka dalam menghasilkan idea-idea inovatif untuk dimanfaatkan oleh pengamal-pengamal industri berkaitan. Isu utama yang dihadapi dalam hal ini ialah kekurangan penyelidikan yang dapat menganalisis secara kritis dalam menghasilkan penemuan-penemuan yang praktikal. Walaupun kemajuan dalam industri ini menarik minat ramai penyelidik namun tahap penyelidikannya masih rendah.

Di Barat, kemajuan yang dicapai oleh sistem kewangan konvensional adalah disokong oleh data-data yang konkrit yang dihasilkan oleh para sarjana mereka. Industri kewangan Islam juga memerlukan kepakaran yang serupa daripada penyelidik-penyelidik Islam untuk terus relevan dalam tempoh 20 tahun akan datang.

Selain itu, aspek modal insan juga perlu diberi perhatian. Malaysia dilaporkan memerlukan lebih 10,000 tenaga kerja mahir dalam industri ini menjelang 2015. Ramai ahli profesional diperlukan untuk meningkatkan lagi kemajuan sektor pengurusan harta Islam, zakat, wakaf dan baitulmal di samping industri perbankan dan kewangan Islam.

Namun apa yang perlu ditekankan adalah pengisian program-program pengajian sama ada di peringkat diploma, diploma lanjutan, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah supaya berjaya melahirkan modal insan yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran tetapi mempunyai sifat amanah.

Krisis kewangan global baru-baru ini memberi pengajaran kepada dunia betapa pentingnya memiliki seorang pengurus dana yang amanah dan meletakkan kepentingan umum mengatasi kerakusan peribadi.

PENULIS ialah Timbalan Presiden Persatuan Muamalat Malaysia

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan