Ahad, 11 November 2012

ISU BAHASA : Bahasa untuk kesaksamaan rakyat di seluruh Nusantara


Oleh : Zin Mahmud

Sasterawan Indonesia terkenal yang novelnya dalam tahun 70-an menjadi buku teks di Malaysia, Pramoedya Ananta Toer pernah ditanya mengapa beliau menulis dalam bahasa Melayu dan bukannya Jawa.

Persoalan itu timbul kerana ketika beliau mula menulis, pada masa itu bahasa Melayu belum mantap sebagai Bahasa Indonesia.

Oleh sebab  Pramoedya adalah orang Jawa dengan bilangan penutur bahasa itu sangat tinggi, jauh lebih banyak daripada pengguna bahasa Melayu, maka sewajarnya beliau menulis dalam bahasa ibundanya.

Tambahan pula bahasa Jawa mempunyai tradisi kesusasteraan yang tinggi dan kompleks, maka untuk memilih Jawa sebagai bahasa penulisan, maka ia dapat difahami.

Lebih-lebih lagi dengan Pramoedya mahu menulis kepada pembaca dalam kalangan penduduk ramai, maka memilih Jawa sebagai bahasa penulisannya juga bukanlah sesuatu yang pelik.

Namun, jawapan beliau terhadap soalan itu menunjukkan bahawa memilih Melayu sebagai bahasa penulisannya adalah kerana pegangannya terhadap fahaman kesaksamaan antara manusia.

Ini kerana menurutnya bahasa Jawa mempunyai pelbagai lapis dan sesuai untuk masyarakat yang mempunyai banyak kelas dan kasta. Bahasa yang dituturkan oleh mereka yang berkelas rendah berbeza dengan peringkat di atas. Begitu juga apabila seseorang di peringkat rendah bercakap pada orang yang berpangkat lebih tinggi. Begitu juga dengan orang yang berkedudukan lebih tinggi bercakap pada mereka yang lebih rendah. Semuanya menggunakan bahasa yang berbeza.

Lantaran itu, menurut Pramoedya beliau memilih untuk menulis dalam, bahasa Melayu. Ini kerana bahasa Melayu bersifat kesaksamaan atau egalitarian. Semua penutur bahasa Melayu adalah setaraf. Walaupun dalam penggunaan bahasa, tentunya ada cara yang bersopan.

Sememangnya bahasa Melayu mempunyai banyak ciri istimewa yang mendorong banyak orang menjadikannya sebagai bahasa mereka. Sifatnya yang mudah, kesaksamaan dan boleh lentur menjadikan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa perantara di wilayah kepulauan Asia Tenggara mulai dari zaman Sri Wijaya lagi. Sedangkan pada asalnya bahasa ini bermula dari sebuah kerajaan kecil Hindu-Buddha bernama Malayu di hulu Sungai Batanghari, Jambi, Sumatera.

Pada zaman Kesultanan Melaka, bahasa Melayu mula menggunakan tulisan jawi. Apabila Belanda menguasai Sumatera dan Jawa, mereka memilih Melayu sebagai bahasa pentadbiran penjajahan kerana kegagalan pegawai-pegawai peribumi menguasai bahasa Belanda dengan baik.

Maka mulai tahun 1896, diperkenalkanlah tulisan rumi bagi bahasa Melayu untuk Hindia Timur. Pada tahun 1901, bahasa Melayu Hindia Timur mengambil ejaan Van Ophuijsen. Sedangkan di Tanah Melayu, ejaan rumi yang diperkenalkan dibuat oleh Wilkinson pada tahun 1904. Inggeris juga mengambil Melayu sebagai bahasa pentadbiran penjajahannya.

Penjajah

Tetapi ironinya, usaha penjajah untuk meluaskan bahasa Melayu di Hindia Belanda menjadikannya bahasa perjuangan kemerdekaan.

Belanda telah melancarkan progran Taman Pustaka yang memperlihatkan penubuhan 700 perpustakaan dalam masa dua tahun di seluruh tanah jajahannya. Ini semua membantu perkembangan bahasa Melayu.

Maka tidak hairanlah pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia. Kongres menyetujui pemilihan bahasa Melayu dan bukannya Jawa walaupun ada sebahagian peserta kongres itu tidak mengetahui bahasa Melayu. Golongan elit dan terpelajar masa itu menggunakan bahasa Belanda,

Maka sejak itu, bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia. Ia bukan semata-mata bahasa perantara dan penyatuan, tidak kurang pentingnya ia adalah bahasa kesaksamaan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, seluruh rakyatnya adalah setaraf. Tidak seperti pada zaman penjajahan di mana golongan elit menggunakan bahasa Belanda, dan golongan feudal di Jawa menggunakan bahasa bangsawan.

Ketika Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun 1945, Tanah Melayu masih dijajah.

Tetapi angin kemerdekaan sampai juga ke Singapura dan Tanah Melayu. Buku-buku sastera Indonesia termasuk tulisan Pramoedya sampai juga ke kedai-kedai buku dan perpustakaan di Singapura dan Tanah Melayu.

Maka lahirlah juga penulis-penulis Melayu. Di Singapura, mereka menubuhkan Angkaran Sasterawan 50 (ASAS 50). Mereka mengadakan Kongres Bahasa dan menyediakan memorandum resolusi. Memorandum ini dijadikan buku dan diterbitkan oleh Oxford Universiti Press Singapura.

Antara isi memorandum itu ialah menuntut supaya bahasa Melayu bertulisan rumi dijadikan bahasa kebangsaan.

Ternyata apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan.

Maknanya pada tahun 1957, dua negara di dunia mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

Tetapi di Indonesia, ia sudah tidak dikenali sebagai bahasa Melayu tetapi dinamakan Bahasa Indonesia. Penggunaan nama Bahasa Indonesia ini penting supaya semua warganegara Indonesia yang kebanyakan bahasa ibunda mereka bukan Melayu berasa pemilikan bersama.

Tetapi di Tanah Melayu, bahasa kebangsaannya masih bernama bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, Tanah Melayu dinamakan Malaya dan bahasa Melayu dipanggil Malay.

Apabila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963 banyak rakyatnya yang bukan terdiri daripada orang Melayu terutama di Singapura. Tanah Melayu dan Malaya digantikan dengan istilah Malaysia Barat dan kemudian menjadi Semenanjung Malaysia.

Maka serentak itu juga, bahasa Melayu ditukar menjadi Bahasa Malaysia.

Seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia juga membawa mesej kesaksamaan. Dari Aceh ke Papua Barat, Bahasa Indonesia digunakan secara saksama. Begitu juga dari Perlis hingga ke Sabah bagi Bahasa Malaysia.

Kedua-duanya tetap bahasa Melayu. Tetapi dengan nama Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia, ia mempunyai misi kesaksamaan dalam  kalangan rakyat.

Masa depan kedua-dua bahasa juga adalah gandingan dan gabungan bersama.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan