Jumaat, 5 Julai 2013

ISU PENDIDIKAN : Pengurusan kehidupan bermula daripada dalam diri manusia


Oleh : Sidek Baba
 
Proses pengajaran-pembelajaran yang dilalui oleh pelajar tidak saja pencapaian kognitif atau akliah yang diutamakan, tetapi aspek penghayatan juga penting. Pendidikan itu sendiri tidak sekadar suatu proses pemindahan ilmu, maklumat dan kemahiran tetapi juga perubahan diri manusia. Ia menyentuh langsung isu binaan watak dan peribadi pelajar.

Natijah akhir proses pendidikan tidak sekadar ukuran cemerlang dalam peperiksaan tetapi setakat mana pelajar memiliki kualiti sikap yang baik, disiplin berfikir yang matang, kemampuan menganalisis yang meyakinkan dan mempunyai peribadi contoh yang menjadi sumber ikutan dan teladan orang lain.

Ia bergantung kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang terjadi. Dalam tradisi Islam ada lima pendekatan bagaimana proses pengajaran-pembelajaran berlaku secara seimbang. Zaman yang membawa tamadun Islam ke puncak tradisi hafazan berkembang, asas kefahaman (tafahum) terjadi, kemahiran berfikir berlaku, proses internalisasi (penyerapan) mengambil tempat dan proses manifestasi (menterjemahkan pemikiran kepada amal) menjadi kenyataan.

Tradisi hafazan bermula di Madinah, apabila halaqah (usrah) dan suffah terjadi di sekitar Masjid Nabawi. Hafazan tidak saja merangsang upaya pengingatan tetapi yang dihafaz itu ialah al-Quran. Al-Quran adalah sumber petunjuk kepada manusia. Latihan menghafaz adalah penting kerana ingatan boleh membawa keinsafan mengenai peringatan Allah. Ia menjadi tradisi dalam kalangan umat Islam sehingga kini.

Dalam kalangan huffaz yang lahir sepanjang zaman al-Quran tidak saja dibaca secara harfiah tetapi diterjemah dan ditekuni tafsirnya. Ia membawa kepada perkembangan ilmu dan asas ketamaduan. Lahir kitab tafsir tersohor seperti dari Al-Qurtubi, Ibn Kathir, Syed Qutb, Mohd Yusof Ali, Muhammad Assad dan banyak lagi.

Faham tekstual, kontekstual

Menghafaz fakta dan data juga adalah disiplin yang baik terutama formula sains dan teknologi dan ia membantu proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Tetapi hafazan saja tidak memadai. Al-Quran tidak sekadar untuk dihafaz tetapi juga untuk difahami. Memahami al-Quran tidak saja dengan terjemah dan tafsir. Sumber ilmu ini memerlukan kefahaman secara tekstual dan juga kontekstual supaya manusia mampu menghubungkan faktor yang nyata dan tampak (empirikal) dengan faktor ghaib dan tidak nampak iaitu Pencipta.

Kefahaman tradisi konvensional tidak mengambil kira faktor agama atau wahyu dalam memberi faham terhadap faktor sains. Dalam al-Quran banyak ayat mengenai sains dan menjadi pedoman pentafsir menghubungkan al-Quran dengannya. Air, dalam tradisi konvensional secara mekanistiknya terhubung dan faktor oksigen dan hidrogen. Al-Quran menyediakan jawapan air itu sumber kehidupan. Gunung dalam geografi tidak lebih sebagai longgokan batu-batan dan banjaran panjang. Al-Quran menyediakan jawapan ia adalah awtad atau pasak bumi. Ia menjadi asas keseimbangan kepada kehadiran bumi.

Kemahiran berfikir

Perspektif ini penting difahami kerana akhirnya manusia akan mencari makna sesuatu. Maknalah yang memberi manusia fahaman sebenar mengenai hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Kalau ditanya apa makna kemajuan. Akan ada pendapat mengatakan bahawa kemajuan itu diukur dari segi kemajuan ekonomi dan teknologi dan kesejahteraan sosial.

Dalam tradisi Islam fokus kemajuan terletak pada diri manusia itu sendiri (rijal). Jika manusia terbangun dengan ilmu dan etika yang baik pengurusan ekonomi, teknologi dan kesejahteraan sosial akan berlaku dengan baik. Bermulanya keluarga yang baik adalah daripada individu yang baik. Terbinanya masyarakat yang baik adalah daripada keluarga yang baik. Pembinaan negara atau umat yang baik adalah daripada masyarakat yang baik. Inilah maksud al-Quran terhadap kehidupan dan pengurusan kehidupan itu sendiri.

Kefahaman dalam tradisi Islam harus diikuti dengan upaya artikulasi atau berfikir. Tanpa pemikiran penjanaan ilmu tidak akan terjadi. Perkara berfikir ini sangat-sangat diutamakan dalam al-Quran dan tradisi Islam. Dengan memiliki kemahiran berfikir umpamanya kita boleh menjadi kreatif, kritikal, reflektif, futuristik, strategik, lateral dan sebagainya.

Perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah isu internalisasi iaitu proses penyerapan apa yang difikir dan hubungannya dengan faktor dalaman diri manusia ialah hati. Pembangunan akal-budi adalah sesuatu yang amat utama supaya berlaku sinergi antara faktor akliah dan faktor wahyu supaya wujud keinsafan yang seimbang yang sifatnya duniawi dan ukhrawi.

Kefahaman dan pemikiran seimbang bakal menentukan corak berfikir, cara tindakan dan amalan yang sentiasa menghubungkan Allah SWT sebagai rujukan puncak dan menginsafi manusia tidak lebih sebagai khalifah menguruskan manusia dengan amanah, jujur dan adil.

Penulis ialah Profesor Pendidikan UIAM

Sumber : http : //www.bharian.com,my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan