Isnin, 22 Julai 2013

ISU PENGAJIAN TINGGI : TITAS ilmu pengenalan pelbagai tamadun


Oleh :  Alimuddin Mohd. Dom

“SUBJEK TITAS bukan bertujuan untuk mengembangkan agama Islam atau mengislamkan pelajar bukan Islam tetapi adalah untuk menggalakkan persefahaman antara masyarakat pelbagai kaum di negara ini."

Demikian ucapan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam majlis berbuka puasa di Putrajaya baru-baru ini.

Pengenalan subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia atau TITAS mengundang pelbagai reaksi di mana akan diperkenalkan di institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) mulai sesi pengajian September ini. Reaksi pelbagai pihak itu dapat diikuti dengan melayari blog tertentu di media sosial.

TITAS mula diperkenalkan di semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) sejak 2006. Subjek ini wajib diambil oleh semua pelajar Melayu, Cina, India dan Bumiputera Sabah serta Sarawak. Pada umumnya pelajar tidak menghadapi sebarang masalah untuk mempelajarinya malah terdapat pelajar bukan Islam mampu mendapat keputusan cemerlang.

Penawaran subjek ini boleh memberi kefahaman dan mendedahkan pelajar kepada pelbagai tamadun yang telah menyumbang kepada pembentukkan jati diri, sahsiah dan sistem nilai yang diamalkan pada masa ini.

Apakah sebenarnya matlamat dan isi kandungan TITAS?

TITAS bertujuan memperkenalkan ilmu ketamadunan yang mencakupi tamadun Islam, Melayu, Cina, Jepun dan India. Kandungannya meliputi perbincangan isu kontemporari serta dialog peradaban berkaitan dengan sejarah, budaya dan pembinaan negara bangsa.

Umumnya perbincangan tentang perkembangan tamadun-tamadun besar di dunia bukanlah suatu yang asing kerana iaadalah suatu tradisi ilmu yang dipelajari sejak sekian lama.

Sebagai contoh perdebatan isu tamadun pernah dikemukakan oleh penulis terkenal Samuel P Huntington tahun 1993 yang mengemukakan teori pertembungan peradaban atau ‘clash of civilizations.’

Berdasarkan penulisan itu perbincangan boleh dilakukan untuk menunjukkan bahawa sejarah tamadun di Asia bukanlah semata-mata hasil daripada pertembungan atau konflik tamadun. Sebaliknya perkembangan tamadun boleh terjadi melalui interaksi elemen pembangunan, pertukaran idea dan proses pinjam meminjam antara tamadun.

Sesungguhnya pengenalan kepada kursus ini berkaitan juga dengan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menekankan tentang peri pentingnya disebarkan idea kedamaian dan kesejahteraan sejagat di kalangan negara-negara anggotanya. Sebagai tindakan susulan pertubuhan itu telah mengisytiharkan tahun 2001 sebagai ‘Tahun Dialog Antara Tamadun.’

Subjek TITAS turut menekankan aspek nilai-nilai sepunya yang terkandung dalam pelbagai tamadun. Nilai ini perlu dihargai dan dikongsi bersama kerana ia berupaya menyelesaikan berbagai masalah dan memupuk semangat perpaduan khususnya dalam kalangan masyarakat majmuk.

Selain itu kursus ini diharap dapat menimbulkan minat pelajar terhadap nilai-nilai tradisional dan menghayati sejarah zaman silam. Kajian terhadap pelbagai tamadun turut memberi perspektif baru kepada mereka untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

Adalah diakui tidak semua tamadun dunia dapat diajar dalam kursus TITAS. Sebagai kursus pengajian bernilai sekadar dua unit adalah mustahil untuk memuatkan pengetahuan dan perbincangan tentang semua tamadun manusia. Pemilihan dilakukan secara bijaksana hanya tamadun tertentu dipilih untuk dijadikan bahan pembelajaran para pelajar.

Justeru isu perpaduan kaum menjadi agenda utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Oleh itu, pengetahuan mendalam dan penghayatan terhadap perkembangan tamadun bangsa dan negara adalah selaras kepada usaha untuk mencapai agenda tersebut.

Apabila pengumuman pelaksanaan subjek ini di IPTS mulai September maka berbagai pandangan dan pendapat telah diluahkan yang dapat diikuti melalui laman-laman blog tertentu di media sosial.

Premis utama hujah mereka adalah mengapa tidak TITAS dijadikan sebagai subjek elektif dan tidak dijadikan kursus wajib. Mereka menyatakan kebimbangan subjek baru ini merupakan usaha dakwah dan tarbiah yang berunsur keagamaan untuk mempengaruhi pelajar bukan Islam.

Tambah mereka, subjek ini tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap bidang utama yang sedang dipelajari. Bagi mereka kursus ini tidak membantu kebolehupayaan pelajar untuk bersaing di pasaran pekerjaan nanti.

Ada juga di antara mereka mempersoalkan subjek ini seolah-olah tidak memberikan pembahagian yang adil di mana pemberatan hanya kepada tamadun Islam dan tidak kepada agama-agama lain.

Satu lagi isu yang dibangkitkan adalah penggunaan Bahasa Malaysia dalam pengajaran subjek ini. Dikatakan akan menimbulkan kesukaran kepada kebanyakan pelajar di IPTS kerana hampir keseluruhan pembelajaran adalah dalam Bahasa Inggeris.

Namun demikian penggunaan bahasa ini bukan merupakan isu besar kerana mengikut Akta Pendidikan Tinggi Swasta sesuatu pengajaran boleh dilakukan menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa kebangsaan asalkan mereka membuat permohonan dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan.

Hampir semua mereka membangkitkan isu kos dan perbelanjaan yang perlu ditanggung untuk pengajaran TITAS. Alasan mereka perlu menyediakan pensyarah baru, dewan kuliah dan pertambahan masa pembelajaran.

Ada yang berpendapat suatu penilaian semula perlu dilakukan terhadap tajuk, isi kandungan dan kurikulum subjek ini. Mereka mencadangkan jawatankuasa penilaian semula hendaklah daripada tokoh akademik dan pakar terdiri daripada berbagai kaum.

Sesungguhnya pelaksanaan TITAS di IPTS perlu mendapat sokongan kuat daripada semua pihak. Ini disebabkan pelaksanaan subjek ini akan membawa natijah yang besar kepada usaha memupuk keharmonian dan perpaduan kaum khususnya untuk generasi yang akan datang. Pelaburan dalam pendidikan hari ini akan membuahkan hasil untuk masa hadapan negara.

Dalam konteks ini Kementerian Pendidikan tidak seharusnya tunduk kepada tekanan kelompok tersebut. Hakikatnya pendedahan mengenai peradaban Islam dan peradaban Asia akan dapat mengayakan pengalaman dan persefahaman dalam kalangan generasi muda di negara ini.

PENULIS ialah Pengerusi Yayasan Guru Malaysia Berhad dan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti UNISZA.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan