Khamis, 22 Ogos 2013

ISU PENDIDIKAN : Berfikir kukuhkan kefahaman


Oleh : PROF.  DR.  SIDEK BABA

BERFIKIR adalah kurniaan ALLAH. Haiwan yang diberikan otak tidak memiliki akal dan menyebabkan gerak tindaknya berasaskan naluri. Manusia dikurniakan ALLAH akal yang membolehkan ia berfikir tentang diri, alam sekitarnya dan apa terjadi pada kehidupan.

Al-Quran menyebut, tidakkah kamu menggunakan akal (afala ya’ qilun), dan tidakkah kamu berfikir dengan mendalam (afala yang tafaqqarun) juga tidakkah kamu merenung dan mengkaji (afala ya tadabbarun). Semua ini membawa natijah fikir.

Tadabbur tidak saja maksudnya merenung dan berfikir hal-hal yang zahiri tetapi juga zikir mengenai hal-hal yang batini.

Berfikir mengenai sesuatu kejadian, ia tidak hanya berkembang dalam penglihatan dan pemerhatian zahir saja, tetapi hikmah di sebalik kejadian itu perlu dikaitkan dengan ketentuan ALLAH.

Melihat kejadian hanya sekadar suatu kejadian ia tidak lebih meraikan fikir tetapi menghubungkan kejadian dengan ALLAH mengembangkan faktor fikir dan zikir.

Pelajar harus dididik supaya berfikir zahiri dan batini. Berfikir zahiri asasnya ialah melihat perkara-perkara yang nyata dan tampak, mengalami peristiwa yang "real"  di hadapan mata atau menemui data dan fakta hasil kajian serta penyelidikan.

Berfikir batini asasnya ialah menghubungkan apa terjadi dengan ketentuan ALLAH supaya terdapat hikmah di sebalik kejadian dan menjadi bahan renungan lebih mendalam.

Melihat perkembangan aliran anarki yang sedang berjalan kini, ada kecenderungan sesetengah pihak tidak mahu menerima hakikat keagamaan sebagai sandaran dan pedoman. Di Barat, isu biseksual dalam bentuk LGBT dan seumpamanya dianggap perkara biasa akibat cara berfikir dan cara hidup manusia.

Al-Quran sebagai faktor zikir menyatakan kepada kita kisah dan bencana yang diterima oleh Kaum Nabi Lut A.S terhadap murka ALLAH kerana mereka enggan hidup dalam keadaan fitrah lalu melampaui batas.

Musibah dahsyat diturunkan kepada mereka termasuk isteri Nabi Lut sendiri kerana sudah terpikat dengan gaya hidup dimurkai ALLAH. Meneliti budaya LGBT yang sedang berkembang di Barat kini mengajak kita berfikir mengenai musibah Aids/HIV.

Meneliti kisah kaum Nabi Lut as mengajak kita melakukan zikir dalam erti kata luas mengenai musibah yang ALLAH turunkan kepada manusia ingkar.

Menghubungkan fikir dan zikir dalam isu ini mengajak manusia tentang maksud kejadian ALLAH dan bagaimana kejadian ALLAH ini harus menjalani hidup supaya tidak melanggar fitrah kejadian.

Manusia dijadikan supaya sifatnya manusiawi bukannya haiwani. Al-Quran dan agamalah yang menjadi pedoman terbaik memandu kehidupan manusia sepanjang zaman.

Justeru para pelajar perlu melalui proses fikir dan zikir supaya fikrah yang terbina jadi seimbang. Keseimbangan pemikiran adalah perlu supaya para pelajar menerima makna yang sebenar tentang apa difikirkan dan dilihatnya.

Berfikir dengan jiwa tadabbur umpamanya mempedoman para pelajar akan maksud yang tampak dan hikmah ghaib. Sebagai pelajar Islam tidak ada sesuatu pemikiran yang terhasil terputus hubungannya dengan Pencipta.

Melihat alam, meneliti perjalanan cekerawala, silih gantian siang dan malam mempunyai hubungannya dengan ketentuan ALLAH (sunnatullah).

Asas berfikir sebegini kalau dapat dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, para pelajar tidak saja mendapat manfaat dari apa yang dilihat, dialami dan difikirkan tetapi pemikiran berkembang terhadap yang ghaib dengan panduan al-Quran.

Al-Quran sebagai sumber pertunjuk mempunyai ratusan ayat-ayat mengenai sains. Pedoman saintifik ini apabila dihubungkan Dengan kajian terhadap fenomena tidak hanya berakhir secara zahiri saja tetapi ada faktor batini dari al-Quran yang telah menyebabkan pemikir dulu mampu menghasilkan kitab dan ilmu dalam sains, perubatan, matematik, astronomi yang acuannya adalah Islami.

Melakukan proses integrasi dan Islamisasi dalam tradisi fikir dan zikir adalah suatu tuntutan kini. Kaedah berfikir seperti De Bono umpamanya lebih bersifat mekanistik atau cara yang sifatnya zahiri.

Pemikiran yang Qurani dan Islami tidak saja menampilkan cara tetapi didukung dengan makna dan maksud yang jauh lebih murni iaitu mengiktiraf kebesaran ALLAH mengenai apa yang kita renung dan fikirkan.

Lalu lahir hasil pemikiran dan proses berfikir sepadu, tidak saja mengambil faktor fikir yang sifatnya berkembang tetapi juga faktor zikir sekali gus.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan