Sabtu, 28 Mac 2009

MENYELAMI MAKSUD YANG TERSIRAT (Siri1)BERAT SAMA DIPIKUL RINGAN SAMA DIJINJING

Setiap ungkapan menarik atau peribahasa Melayu mempunyai maksud yang tersirat. Untuk siri pertama ini, saya cuba menyelami maksud peribahasa berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Peribahasa ini bermaksud kerja yang berat akan menjadi ringan seandainya kita melaksanakannya secara muafakat.

Peribahasa ini meggambarkan semangat gotong-royong dan perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Maksudnya, sebarang pekerjaan , sama ada berat mahupun ringan, dikerjakan bersama-sama. Amalan gotong – royong sememangnya telah diamalkan oleh masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Sebagai contoh, sewaktu mengerjakan sawah bendang, sejak mula mencangkul, menyemai, mengubah hinggalah menuai , mereka bergotong-royong atau bertolong-tolongan antara satu sama lain. Dengan cara demikian, kerja yang berat dapat diringankan. Mungkin dari sinilah orang tua-tua dahulu mencipta peribahasa ini.

Semangat bertolong-tolongan seumpama ini elok disemaikan dan digalakkan dalam kalangan penduduk-penduduk kota atau bandar yang pada umumnya berbilang kaum. Dengan mempraktikkan semangat bergotong – royong, bukan sahaja kerja-kerja yang berat dapat diringankan, malah perbelanjaan juga dapat dikurangkan selain dapat memupuk muhibah dan perpaduan.

1 ulasan: