Selasa, 29 Januari 2013

ISU BAHASA : Pemikiran tentang ilmu pengetahuan (epistemologi) dalam peribahasa Melayu


Bangsa Melayu yang beragama Islam menitikberatkan kepentingan ilmu pengetahuan untuk membentuk dan menyuburkan fikiran bangsanya. Ilmu adalah intipati yang terpenting dalam pembangunan insan, apatah lagi dalam mengesahkan ibadah kepada yang Maha Esa. Sementelah menuntut ilmu adalah sejajar dengan matlamat Islam yang membudayakan iqra' berdasarkan ayat yang pertama diturunkan di Gua Hira'. Hukum menuntut ilmu ini adalah fardhu 'Ain, iaitu kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh semua individu. Dengan itu, lahirlah peribahasa-peribahasa yang menyeru bangsa Melayu supaya menuntut ilmu pengetahuan. Antara peribahasa yang mengungkapkan kepentingan ilmu pengetahuan adalah seperti berikut;

BIL
PERIBAHASA
MAKNA
1
Bolehkah digabus sebelum diasah
Sesuatu  pelajaran  hendaklah dimulai dari permulaan.
2
Besar di bawah  pisang goyangan, besar di bawah tebu berlingkar
Besar dengan didikan yang sederhana saja, belum ada pengalaman
3
Masa lagi rebunglah hendaklah dilentur, jangan nantikan sampai menjadi aur, atau Melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Masa kecillah anak perlu diajar dan dididik, janganlah tunggu sampai besar
4
Biduk kalau tidak berkemudi bagaimana ia akan laju

Suatu pekerjaan yang dikerjakan tanpa ilmu, tentu tidak akan tercapai maksudnya

5
Supaya tahu akan pedas lada,
supaya tahu akan masin garam
Ajaran supaya tahu akan susah payah hidupDaripada makna peribahasa P1, P2, P3, P4,  dan P5  jelas menunjukkan pemikiran bangsa Melayu yang mengutamakan kepentingan menuntut ilmu pengetahuan dan menggunakan ilmu yang telah dipelajari dengan sebaik-baiknya di samping menyeru bangsa Melayu berperilaku dengan bijaksana dan berhemah. Pemikiran bangsa Melayu yang beragama Islam meletakkan ilmu sebagai satu nilai luhur yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Hakikat ilmulah yang menyebabkan manusia diberikan amanah oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sejajar dengan itu, kandungan pemikiran ini diungkapkan dalam peribahasa Melayu sebagai pengajaran dan teladan untuk bangsa Melayu memperoleh keimanan dan memotivasikan amal. Dengan yang demikian, disarankan supaya setiap sesuatu pelajaran itu hendaklah dimulai daripada permulaan,(P1). Sekiranya seseorang itu diberikan pendidikan yang sederhana, pasti ia tidak memperoleh banyak pengalaman (P2). Oleh yang demikian, bangsa Melayu menyarankan pendidikan diberikan sejak kecil seperti yang diungkapkan dalam makna peribahasa (P3) supaya seseorang itu dapat melakukan sesuatu pekerjaan berpandukan ilmu yang telah dipelajari seperti yang tersurat dalam makna peribahasa (P4) dan mendedahkan masyarakat dengan pelbagai pengalaman hidup, (P5). Pemadanan kata 'biduk' dalam P4, iaitu sejenis pengangkutan air pada zaman dahulu dengan 'pekerjaan' menyerlahkan kearifan bangsa Melayu mencipta peribahasa dengan merujuk kepada sesuatu objek yang wujud dalam alam sekeliling mereka sekali gus menghargai nilai budaya masyarakat tempatan.

Rumusannya pemikiran Melayu yang menyentuh perihal menuntut ilmu dalam peribahasa adalah sejajar dengan ajaran Islam yang meletakkan usaha menuntut ilmu sebagai satu bentuk ibadah. Hal ini menjelaskan bahawa aspek bahasa dalam peribahasa jelas berhubungan erat dengan pemikiran dan budaya bangsa Melayu yang memandang tinggi terhadap usaha mempelajari sesuatu ilmu dengan sempurna dan bijaksana sebagai penyuluh hidup. Hal ini sekali gus membuktikan bahawa bahasa yang menjelaskan makna peribahasa P1, P2, P3, P4 dan P5 adalah bukti yang menunjukkan terdapatnya hubungan erat antara bahasa, budaya, dan pemikiran bangsa Melayu sebagaimana yang dinyatakan hipotesis Sapir-Whorf, iaitu bahasa ditentukan oleh cara penutur itu berfikir. Cara seseorang penutur berfikir dan melihat bahasa tergambar menerusi penggunaan perkataan-perkataan itu dengan lebih meluas. Hal ini membenarkan hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan pola-pola pemikiran manusia dipengaruhi juga oleh budaya setempat penutur bahasa itu. Dengan demikian bahasa dalam peribahasa Melayu turut memadukan sistem pengetahuan dan kepercayaan bangsa Melayu sebagai asas tingkah laku budaya berasaskan pemikiran yang bertunjangkan ajaran agama Islam dan budaya setempat.

Sumber : Jurnal Pengajian Melayu Volume 11(3) September 2011

Tiada ulasan:

Catat Ulasan