Selasa, 8 Mei 2012

ISU KENEGARAAN : Pemimpin sejati ada integriti, wibawa


Oleh MOHD. NURFIKRI MASERI
(Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim Kedah)

INTEGRITI merupakan satu nilai yang wajib disematkan ke dalam diri seseorang yang bergelar pemimpin, khasnya pemimpin sesebuah negara.

Mengapakah nilai kejujuran harus wujud dalam diri seseorang pemimpin? Ya, nilai ini seharusnya ada dalam diri seseorang pemimpin kerana dengan adanya nilai ini, akan lahirlah seorang pemimpin yang bertanggungjawab terhadap organisasi yang dipimpinnya.

Dalam konteks pemerintahan dan pengurusan sesebuah negara, pemimpin yang bertanggungjawab sudah pastinya mampu mengurus dan mentadbir negara yang dipimpinnya dengan baik. Katakanlah jika seseorang pemimpin tersebut tidak jujur untuk menjadi seorang pemimpin, sudah tentu tanggungjawabnya terhadap negara yang dipimpinnya terabai kerana tiada rasa tanggungjawab untuk menjadi seorang pemimpin.

Jika hal ini berterusan, kemungkinan untuk negara yang dipimpin menjadi negara yang mundur adalah sangat tinggi. Oleh yang demikian, tidak menjadi satu kesalahan jika dikatakan pemimpin yang mempunyai kejujuran untuk memimpin negaranya mampu menjadikan negara yang dipimpin tersebut maju, sejahtera dan sekali gus mengangkat martabat negara di mata dunia.

Seterusnya ialah persoalan mengenai perkaitan antara nilai kesempurnaan dengan ciri yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin yang berjaya. Dalam konteks kepimpinan dan berpolitik, nilai kesempurnaan ialah nilai yang berkaitan dengan kesempurnaan peribadi yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin.

Hal ini kerana, tugas untuk menguruskan pentadbiran sesebuah negara bukanlah sesuatu yang mudah. Pemimpin yang memimpin sesebuah negara hendaklah bijak menangani sesuatu perkara, berfikiran kritis dan positif, amanah dalam menjalankan tugas dan sebagainya yang menunjukkan kesempurnaan peribadi seseorang pemimpin. Jika seseorang pemimpin tersebut tidak mempunyai kesempurnaan peribadi, tidak dinafikan bahawa negara yang dipimpinnya akan mundur dan huru-hara.

Selain itu, nilai keikhlasan juga merupakan salah satu nilai yang merangkumi nilai integriti. Mengapa sifat ikhlas harus ada dalam diri setiap pemimpin? Tugas untuk memimpin sesebuah negara bukanlah satu tugas yang mudah kerana memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menguruskan dan menyelesaikan pelbagai perkara dan masalah.

Oleh itu, seseorang pemimpin harus ikhlas untuk memikul tanggungjawab sebagai seseorang pemimpin yang menguruskan segala hal ehwal yang berkaitan dengan negara yang dipimpinnya. Bukanlah semata-mata mengutamakan gaji yang lumayan daripada mengutamakan tugas dan tanggungjawab memimpin sesebuah negara sehingga mengabaikannya.

Selain itu, nilai yang merangkumi nilai integriti adalah nilai keterbukaan. Dalam hal ini, seseorang pemimpin sesebuah negara haruslah bersifat terbuka dan menerima pandangan dan kritikan orang lain untuk memperbaiki kesilapan, menambah baik undang-undang yang sedia ada, dan sebagainya demi kebaikan dan keharmonian negara yang dipimpin.

Namun begitu, sifat keterbukaan juga haruslah terhad kepada perkara-perkara yang positif sahaja dan bukanlah bersifat terbuka terhadap perkara-perkara yang negatif. Contohnya, membenarkan penjualan arak dan dadah secara berleluasa dalam negara semata-mata untuk meningkatkan pendapatan negara.

Tindakan tersebut akan mendatangkan impak negatif yang mampu memusnahkan kestabilan, keharmonian dan keamanan sesebuah negara. Oleh yang demikian, sifat keterbukaan tidak lagi menjadi satu nilai yang positif sebaliknya berkecenderungan kearah yang negatif.

Seterusnya ialah perkaitan antara nilai ketelusan dan nilai integirti dalam diri seseorang pemimpin. Dalam pentadbiran sesebuah negara, pemimpin haruslah bersifat telus untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dan saksama. Sikap diskriminasi dan mementingkan diri sendiri dalam sesuatu perkara hendaklah dielakkan kerana akan mendatangkan kesan yang buruk terhadap negara.

Contohnya, seseorang pemimpin tersebut mengenakan cukai terhadap setiap orang yang ada dalam sesebuah rumah untuk menambah gaji setiap pekerja kerajaan. Hal ini bukan sahaja bersifat diskriminasi, malahan menindas rakyat negara. Kesannya, rakyat negara tersebut akan menderita dan sukar melepaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Keamanan negara tersebut juga akan turut tergugat jika rakyat memberontak dan melakukan demonstrasi.

Sudahnya, pertumpahan darah juga turut berlaku dek kedangkalan pemimpin dalam mengurus tadbir sesebuah negara. Sikap seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing tidak harus ada dalam diri seorang pemimpin sejati yang berintegriti.

Selain itu pemimpin yang berwibawa juga haruslah berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai dan boleh dipegang katanya. Dalam hal berpegang pada prinsip, seseorang pemimpin haruslah mempunyai pendirian yang tetap dan teguh. Pendirian tersebut pula haruslah bersandar kepada sifat yang positif.

Sebagai contoh, pemimpin Malaysia haruslah berpegang dan mengamalkan lima prinsip Rukun Negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undag dan kesopanan dan kesusilaan. Jika pemimpin negara Malaysia tidak berpegang pada lima prinsip tersebut, hal ini menunjukkan pemimpin itu tidak mempunyai pendirian yang tetap dan mudah dipengaruhi. Pemimpin sesebuah negara juga seharusnya menepati janjinya, terutamanya janji terhadap rakyatnya.

PENULIS ialah pemenang ketiga Pertandingan Menulis Esei Integriti Politik peringkat pengajian tinggi yang dianjurkan oleh Institut Integriti Malaysia (IIM) baru-baru ini.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan