Selasa, 22 Mei 2012

ISU SOSIAL : Pengislahan pesalah tuntut peranan aktif masyarakatOleh : Wan Roslili Binti Majid


NABI SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Setiap anak Adam tidak terlepas daripada melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang bertaubat kepada Allah." (Al-Tirmizi). Hadis ini menunjukkan bahawa ruang dan peluang sentiasa terbuka untuk orang yang melakukan dosa bagi menebus kesilapannya dengan syarat ia bertaubat dengan sejujurnya kepada Allah.

Hadis ini diteguhkan oleh hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang menjelaskan sifat Maha Pengampun Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya. Demikian Pengampunnya Allah, maka manusia juga digalakkan supaya sentiasa mengutamakan sikap memaafkan kesalahan termasuklah dalam kes pembunuhan, berbanding dengan pelaksanaan qisas (bunuh balas) terhadap penjenayah.

Umum mengetahui bahawa setiap kesalahan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang lain perlu dihukum dan di sinilah hukuman sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang Islam, memainkan peranan pentingnya sebagai pencegahan, pemulihan, dan pembalasan. Bagi penjenayah yang telah menjalani hukuman, mereka sentiasa mengharapkan agar mereka dimaafkan, diterima semula, dan diberikan peluang kedua, bukan sahaja oleh anggota keluarga tetapi juga segenap lapisan masyarakat.

Di sinilah pula letaknya peranan masyarakat untuk membuktikan kesediaan, sokongan, kerjasama, dan komitmen yang tinggi untuk membantu institusi pemulihan seperti penjara melaksanakan tanggungjawab menjadikan bekas banduan sebagai insan yang dapat berperanan dengan berkesan dan berbakti kepada masyarakat dan negara.

Kajian yang dilakukan penulis pada tahun lalu di salah sebuah penjara wanita tempatan yang bertujuan mengkaji perlindungan terhadap kebajikan banduan wanita mendedahkan penulis kepada beberapa penemuan penting. Kumpulan banduan yang ditemu bual sebagai salah satu kaedah penyelidikan membabitkan kelompok tertentu seperti banduan hamil, banduan wanita bersama anak kecil, banduan wanita berkeluarga, banduan wanita belum berkahwin, dan banduan berpenyakit kronik seperti AIDS.

Kesalahan yang dilakukan adalah pelbagai termasuk pecah amanah, mencuri, dan pengedaran serta pengambilan dadah. Secara umumnya setiap hak banduan yang digariskan oleh Peraturan Penjara 2000 dilindungi dan kebajikan mereka diberikan perhatian sewajarnya.

Bagaimanapun terdapat beberapa isu penting yang perlu diberikan perhatian. Antaranya termasuklah mempertimbang penangguhan hukuman penjara sehingga selepas kelahiran bayi. Ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dalam kes dua orang wanita yang membuat pengakuan bahawa masing-masing hamil disebabkan perzinaan dan meminta agar Baginda menjatuhkan hukuman hadd atas mereka. Nabi SAW telah menangguhkan hukuman sehingga kedua-dua wanita berkenaan melahirkan bayi masing-masing.

Kedua-dua kes menunjukkan sikap dan keprihatinan Baginda yang tinggi dalam memelihara kebajikan serta kepentingan bayi.

Institusi pemulihan seperti penjara perlu meneladani tindakan yang diambil oleh Nabi SAW memandangkan wanita hamil mempunyai keperluan khusus yang perlu dipenuhi selain kehamilan itu sendiri merupakan fasa terpenting dalam hidupnya.

Pada waktu inilah wanita tersebut memerlukan sokongan, simpati, dan timbang rasa. Selain itu, perubahan emosi yang terpaksa ditempuh oleh wanita berkenaan sepanjang tempoh kehamilan pasti akan memberikan kesan terhadap bayi yang berada dalam kandungan. Apatah lagi jika ibu terbabit terlibat dengan kes-kes serius dan mengalami tekanan akibat ketidakpastian hukuman yang bakal dijatuhkan terhadapnya.

Selain ibu hamil, keperluan banduan yang mempunyai anak kecil yang tinggal bersama-sama di dalam penjara juga menuntut perhatian besar. Meskipun keperluan asas yang diperlukan oleh anak kecil tersebut disediakan, namun pihak pengurusan penjara mungkin dapat meneladani amalan baik yang dilakukan di beberapa buah negara di dunia melalui penubuhan Unit Ibu dan Anak (Mother and Baby Unit) dan pewujudan suasana serta persekitaran yang menyumbang yang perkembangan kanak-kanak terbabit secara normal dan sihat.

Hubungan dengan keluarga khususnya anak-anak merupakan pendorong semangat banduan wanita kerana ia membentuk harapan yang tinggi dalam diri mereka bahawa mereka masih diperlukan dan akan diterima semula setelah dibebaskan kelak. Sebaliknya, jika hubungan banduan terputus dengan keluarga disebabkan hukuman yang dijalani, maka ia menimbulkan kesan psikologi yang berat kepada banduan.

Oleh yang demikian, adalah amat penting seandainya hubungan banduan dengan anggota keluarga khususnya anak-anak dapat diteruskan dan ini turut menuntut kerjasama daripada keluarga banduan terbabit. Selain lawatan ke penjara bagi menziarahi ibu, barangkali beberapa buah projek yang dijalankan di Amerika Syarikat dapat dijadikan contoh bagi mengekalkan hubungan akrab antara ibu dengan anak-anaknya.

Misalnya usaha yang dijalankan oleh sebuah pertubuhan sukarelawan dengan sokongan Texas Department of Criminal Justice yang dikenali sebagai Storybook Project. Pertubuhan sukarelawan ini mengumpulkan buku-buku cerita kanak-kanak dan merakamkan bacaan buku-buku berkenaan oleh banduan wanita dan kemudian menghantarnya kepada anak-anak masing-masing untuk didengar oleh mereka. Tujuannya supaya anak-anak yang terpisah dengan ibu mereka disebabkan hukuman yang dijalani akan dapat merasai "kehadiran" ibu mereka di sisi.

Dengan mengambil kira pelbagai faktor terutama kesan hukuman penjara terhadap banduan dan keluarga, kesukaran penerimaan masyarakat terhadap banduan, kesulitan mendapatkan pekerjaan selepas dibebaskan selain penjimatan pembiayaan bagi setiap banduan yang jumlahnya RM35 sehari, hukuman alternatif bagi penjara dilihat amat perlu dilaksanakan.

Pada masa kini, Jabatan Penjara Malaysia melaksanakan inisiatif CAC (Pusat Kehadiran Wajib) yang melibatkan pesalah kesalahan ringan yang dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan atau kurang. Pesalah akan diarahkan menjalankan kerja-kerja wajib dan berkhidmat untuk anggota masyarakat dalam tempoh tidak melebihi tiga bulan dan tidak melebihi empat jam waktu bekerja sehari. Selain inisiatif ini, hukuman alternatif yang lain wajar difikirkan serta dilasanakan, khususnya yang berkaitan dengan hukuman bagi kesalahan syariah seperti perintah pemulihan.

Dalam hubungan ini, pentadbir Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), organisasi dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan, agensi, pihak pengurusan masjid, bahkan juga segenap lapisan masyarakat perlu berpadu tenaga bagi menjayakan matlamat memulihkan pesalah dengan berkesan. MAIN yang berkuasa membuat peraturan berkaitan dengan pelaksanaan perintah pemulihan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah di bawah Akta 505 misalnya berperanan menyediakan program komprehensif untuk pemulihan bagi memudahkan mahkamah mengeluarkan perintah.

Sehubungan itu pula program pemulihan dan tarbiyah berkesan yang antaranya melibatkan modul kerohanian dan pemantapan sahsiah diri dirangka dan seterusnya digerakkan secara kolektif oleh semua pihak.

Penglibatan anggota masyarakat dalam proses pemulihan pesalah pasti dapat meningkatkan rasa tanggungjawab sosial mereka. Selain itu, mereka juga dapat menyedari hakikat bahawa pesalah terbabit akhirnya akan kembali ke pangkuan mereka. Seandainya usaha yang digembleng oleh mereka dengan pihak-pihak lain berjaya memulihkan pesalah, maka sudah pasti kebaikannya akan kembali kepada mereka.

Pesalah yang sudah dipulihkan akan dapat membantu mereka mewujudkan suasana aman dan harmoni dalam masyarakat selain menyertai mereka secara aktif untuk menunaikan tanggunjawab utama mereka, iaitu menyumbang kepada agama, bangsa, dan negara.

PENULIS ialah Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang & Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia.


Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan