Khamis, 26 Mac 2009

MAKLUMAN UNTUK AHLI MGC DAERAH KUANTAN

KEPUTUSAN MESYUARAT PEMANDUAN GC BIL 1/2009

Ahli Mesyuarat telah membincangkan dan memutuskan perkara yang berikut:

Persidangan GC tahun 2009
a) Persidangan GC tahun 2009, akan diadakan pada 21-24 Julai 2009
b) Tempat Persidangan kemungkinan Negeri Terengganu atau Negeri Sembilan
c) Kertas sidang selari sebanyak 16 buah. Tiga sidang pleno ( Singapura, Indonesia, dan Brunei )
d) Kertas sidang selari mesti sampai ke tahap jurnal dan boleh diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia .Penulis akan diberi bimbingan penulisan kertas kerja ke tahap jurnal di RECSAM pada bulan Mac 2009.

Penglibatan Guru Cemerlang Di Luar Sekolah
a) GC hendaklah merujuk Buku Terma GC berkenaan bilangan hari yang dibenarkan
membuat kerja di luar sekolah
b) Dicadangan agar dalam seminggu sehari, GC yang dikenalpasti dikosongkan jadual waktunya supaya dapat memberi sumbangan kepada pihak lain . Ini dilakukan supaya kelas GC tersebut tidak tertinggal.
c) Walaupun GC sering terlibat kerja di luar sekolah didapati kelas GC tersebut masih lebih baik daripada kelas yang lain dan sukatan pelajaran dapat dicakupi dengan baik.

Penubuhan Pakar Runding Guru Cemerlang Mata pelajaran
a) Dapat mengelakkan guru yang sama terlibat dengan bahagian KPM telalu kerap.
b) Menerbitkan modul P&P untuk kegunaan semua pelajar di Malaysia dan seterusnya
memuatkan modul-modul tersebuat dalam blog-blog GC.
c) 15 mata pelajaran telah dikenal pasti sebagai projek rintis dan setiap mata pelajaran akan dikendalikan oleh 5 orang GC di peringkat Kebangsaan.
d) GC yang tidak terlibat di peringkat kebangsaan boleh menyalurkan modul-modul mereka melalui blog-blog MGC negeri masing-masing.

Hal-hal lain
a) Bilangan GC pada tarikh 6 Febuari 2009 adalah seramai 9734 orang . Semua Kuota telah dipenuhi.
b) Guru - guru baharu yang berminat menjadi GC hendaklah menunggu iklan kerana kuota
telah dipenuhi dan kuota baru telah dikemukakan kepada pihak JPA.
c) GC DG 48 dan GC 32 lantikan Bahagian Sekolah akan mengikuti Orientasi Ala BTN mulai MAC 2009 mengikut Zon.

(Sedutan daripada Laman Web MGC Malaysia bertarikh 8 FEBRUARI 2009)