Ahad, 21 Mac 2010

Cemerlang akademik, terbilang akhlak

HABIBAH Hanan Mat Yusoff dari Sekolah Menengah Agama Maahad Muhammadi (P), Kota Bharu dijulang rakan selepas mendapat 15A dalam SPM 2009. Beliau adalah pelajar terbaik sekolah itu selepas Nik Nur Madihah memperoleh 20A pada 2008

Oleh Dr Aminudin Mansor


Keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2009 membuktikan pencapaian yang membanggakan. Seramai 7,987 atau 1.99 peratus calon SPM tahun lalu memperoleh gred cemerlang (A+, A dan A-) bagi semua mata pelajaran diambil, berbanding 6,277 atau 1.6 peratus pada tahun sebelumnya.

Pencapaian keseluruhan tahun ini membanggakan. Pencapaian Gred Purata Nasional SPM juga lebih baik. Seramai 255 mendapat A+ dalam beberapa mata pelajaran iaitu gred cemerlang tertinggi mengikut penggredan baru yang mula diperkenalkan tahun ini. Sebanyak 364,046 calon mendapat sijil SPM kali ini, berbanding 347,433 pada 2008.

Sesungguhnya, tahniah diucapkan kepada guru-guru yang telah bertungkus-lumus mengajar dan mendidik pelajar ke arah kecemerlangan. Tahniah juga kepada pelajar yang telah belajar bersungguh-sungguh hingga mencapai kejayaan cemerlang. Tahniah juga kepada ibu bapa yang turut bersengkang mata dan tidak putus-putus memberi semangat kepada anak-anak sehingga mendapat kejayaan cemerlang.

Walau bagaimanapun, wajar diingat cemerlang dalam bidang akademik, mestilah juga cemerlang dalam akhlak. Tidak sempurna seseorang pelajar yang hanya cemerlang akademik tetapi akhlaknya tidak cemerlang. Kita semua mengharapkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik ini, cemerlang juga dalam bidang akhlak.

Pelajar yang keluar sekolah, iaitu lepasan SPM tentunya akan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Kelulusan SPM pada masa kini tidak menjanjikan apa-apa pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan sama ada di sektor swasta atau di jabatan kerajaan. Jika tiga puluh tahun lalu sijil SPM Gred 1 sangat hebat kini pelajar yang mendapat 15A setaraf dengan mereka. Nik Nur Madihah memperoleh 20A pada 2008.

Begitulah perubahan masa dan putaran kehidupan. Segala-galanya cepat berubah demi untuk kebaikan dan kecemerlangan hidup. Bagaimanapun, pangkat dan gred tidak dapat diberikan kepada pelajar yang cemerlang akhlaknya. Penilaian akhlak sangat subjektif sifatnya. Sesiapapun tidak boleh menilainya hanya Allah yang dapat menilainya.

Ada pelajar pada peringkat sekolah rendah sangat cemerlang dalam akademik dan akhlaknya, namun apabila meningkat ke sekolah menengah mereka tidak lagi cemerlang dalam akademik dan baik akhlaknya. Begitulah juga ada yang cemerlang dalam SPM dan juga cemerlang dalam akhlaknya. Namun apabila bekerja mereka terjebak dalam rasuah dan penyalahgunaan kuasa.

Falsafah Pendidikan Negara (FPK) jelas ingin melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Begitu juga usaha ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Falsafah ini sewajarnya menjadi pegangan hidup kepada setiap pelajar lepasan SPM. Kita mahu pelajar yang cemerlang akademik dan juga cemerlang dalam akhlak, iaitu seimbang dalam kehidupan mereka.

Tokoh Pendidik, Dr Hassan Langgulung, menegaskan bahawa aspek dalam pendidikan Islam yang lebih penting adalah akhlak. Aspek akhlak termasuk dalam domain afektif dan terbukti dalam bentuk tingkah laku. Aspek tingkah laku ini tidak boleh diajar sama separti aspek fakta.

Sebaliknya, aspek tingkah laku ini lebih kepada bentuk menyuruh pelajar memainkan peranan yang tertentu, sama ada melalui pentas atau menerusi pertubuhan dan persatuan di sekolah. Tingkah laku pelajar yang baik dapat dilihat oleh guru-guru sepanjang masa persekolahan tersebut. Tingkah laku dan akhlak ini tidak wajar diberikan gred A atau B dan seterusnya. Ia wajar diberikan sebagai terpuji, terbaik, sederhana dan sebagainya.

Sesungguhnya, ibu bapa dan guru-guru wajar memainkan peranan yang penting ke arah mendidik, membimbing dan membentuk tingkah laku anak dan para pelajar ke arah kebaikan. Tingkah laku yang baik dapat dibentuk melalui kefahaman terhadap al-Quran, akidah dan ibadah selanjutnya memancarkan akhlak yang baik.

Penulis ialah penyair, mantan pendidik. PhD Persuratan Melayu, UKM, Bangi.

Sumber : http://www.sinarharian.com.my/

Memahami profil pendera kanak-kanak

Bersama Dr Mohamed Fadzil Che Din

Usaha bersama secara terancang, teliti mampu tangani gejala sosial

BELUM sempat kita mencecah 100 hari bagi 2010, dada kita sudah digoncang, fikiran kita sudah dikusut, perasaan kita sudah digelora dan jari-jemari kita sudah terketar dek pelbagai peristiwa yang berlaku dalam sistem nilai dan sosial kehidupan seharian. Kita digemparkan dengan pelbagai kisah kehidupan yang tidak tahu menghayati apakah itu nilai nyawa seorang insan dan kegagalan manusia itu untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat manusia itu sendiri.

Di sebalik pendedahan media, peringatan pemimpin masyarakat, nasihat orang tua dan teguran ahli agama berkaitan salah laku sosial dan jenayah seperti pembuangan bayi, penderaan kanak-kanak, pembunuhan insan yang tidak berdosa, mencabul serta merogol, ia memperlihatkan satu amalan ketidakpedulian yang amat ketara oleh si pelaku atau penjenayah ini.

Apakah tabiat memberi peringatan, teguran dan nasihat tidak lagi menjadi kaedah berkesan dalam masyarakat, atau adakah sistem pendidikan keluarga dan komuniti sudah tidak berfungsi, atau adakah kerana kepincangan sosial yang semakin menjerut masyarakat, atau apakah kerana masyarakat itu sendiri memilih untuk belajar menjadi semakin rakus, tamak, penting diri, agresif dan gundah-gulana, lantaran menjana tingkah laku antisosial yang merobek segala keharmonian keluarga dan kesejahteraan masyarakat hari ini. Agak sukar kita membuat kesimpulan untuk menyalah atau mencari punca isu sosial dengan hanya menjuruskan kepada satu faktor sosial seperti individu, keluarga, komuniti, masyarakat, perundangan negara, penguatkuasaan, perlindungan mangsa dan sebagainya. Bagi sesetengah pakar sosial kes berkaitan gejala sosial ini dikatakan masih belum serius atau terkawal. Ia sering dilihat secara meluas dengan mengambil kira jumlah ahli masyarakat yang besar dan semakin bertambah saban tahun.

Namun, bagi sesetengah ahli sosial yang menggunakan kanta (magnifying glass) setiap kes adalah penting dan perlu dikaji secara serius dan mendalam. Perbincangan sama ada kes atau gejala sosial sebegini menjadi semakin serius atau penting untuk diperdebatkan perlu ditangguhkan untuk seketika oleh semua ahli masyarakat.

Adalah lebih utama jika kita menggunakan ruang dan peluang yang ada ini untuk memahami profil asas berkaitan kes gejala sosial ini. Memang banyak jenis jenayah terhadap kanak-kanak, gadis dan wanita dilaporkan setiap tahun, namun untuk perkongsian kali ini kita fokuskan kepada kes penderaan kanak-kanak yang merangkumi jenayah pembuangan bayi, pengabaian kanak-kanak, penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi-psikologikal dan sumbang mahram.

Kebanyakan pakar psiko-sosial percaya dengan memahami profil kes penderaan kanak-kanak, maka usaha untuk membantu mengatasi, membendung dan menanganinya adalah lebih cerah dan berkesan. Apabila kita berjaya mengenali dan memahami profil jenayah seperti jenis kes, rujukan kes, etnik pelaku atau penjenayah, profil pelaku/penjenayah dan punca berlakunya kes penderaan dalam komuniti atau sekitar kita, maka usaha bagi menanganinya boleh dirancang dengan lebih teliti dan bermakna.

Melihat kepada statistik kes penderaan dan keganasan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia mengikut Laporan Statistik 2008, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, ia berjaya memberi serba sedikit gambaran dan profil berkaitan kes penderaan berkenaan.

Secara umum pada 2008, kes penderaan kanak-kanak meningkat 501 kes atau 21 peratus daripada 2,279 (2007) kepada 2,780 (2008) kes. Paling banyak kes (56 peratus daripada keseluruhan 2,780 kes) berlaku di kawasan padat penduduk iaitu Lembah Klang (949 kes di Selangor dan 595 kes di Wilayah Persekutuan).

Jenis penderaan paling banyak ialah penderaan seksual (863 kes), diikuti kes pengabaian kanak-kanak (833 kes), dan penderaan fizikal (733 kes). Lebih ramai kanak-kanak lelaki yang didera secara fizikal, manakala amat ketara 95 peratus kanak-kanak perempuan adalah mangsa kepada penderaan seksual (698 kes berbanding 35 kes).

Kes pembuangan bayi bagi 2008 pula menurun lima kes kepada 58 berbanding 63 pada 2007. Kadar ini bersamaan 1.2 kes pembuangan bayi setiap minggu atau 4.8 kes bayi dibuang setiap bulan. Lebih 70 peratus daripada kanak-kanak yang didera adalah berketurunan Melayu (1962 kes), diikuti kanak-kanak India (441 kes) dan kanak-kanak (Cina 299 kes). Hampir dua pertiga (64.6 peratus) kanak-kanak yang didera ialah kanak-kanak perempuan (1,795 kes) berbanding kanak-kanak lelaki (985 kes). Kebanyakan kanak-kanak perempuan yang didera ialah dalam lingkungan umur 7 hingga 12 tahun (345 kes) dan bawah 3 tahun (276 kes). Kebanyakan kanak-kanak lelaki yang didera pula ialah sekitar umur 13 hingga 18 tahun (866 kes) dan 7-12 tahun (411 kes).

Pendera atau orang yang bertanggungjawab ke atas jenayah dera ini amat penting untuk diketahui. Maklumat ini amat penting untuk kita mengenal pasti tempat paling sering wujudnya kes penderaan. Merujuk kepada kes penderaan 2008, data memperlihatkan orang yang paling hampir dengan mangsa adalah pendera yang berpotensi. Ibu (772 kes) dan bapa (494 kes) adalah pendera paling ramai iaitu 45.6 peratus berbanding pelaku yang lain. Selain itu, kekasih kanak-kanak juga adalah pendera yang agak signifikan iaitu sebanyak 378 kes.

Dengan memahami profil dan ‘baseline’ kes berkaitan penderaan kanak-kanak ini, sudah pasti pakar perawat sosial akan mampu untuk meneroka senario kes dengan lebih meluas dan mendalam serta mampu mencari perhubungan makna antara pelbagai angkubah individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Atas kefahaman ini, diharapkan strategi menangani isu sosial ini akan menjadi lebih berkesan, bermakna dan berbaloi. Sesungguhnya kita semua mampu untuk membantu pelbagai pihak dalam menangani gejala sosial yang boleh dikawal jika kita dapat melakukannya secara bersama.

Penulis ialah Pengarah Institut Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/