Selasa, 1 Mac 2011

ISU BAHASA : Bahasa ibunda medium warisan budaya bangsa

Oleh Prof Teo Kok Seong
teokok@ukm.my

Identiti komuniti akan berubah jika tidak disebar kepada generasi muda

SEJAK tahun 2000, tanggal 21 Februari diisytiharkan sebagai Hari Bahasa Ibunda Sedunia oleh UNESCO, sebuah badan dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang bertanggungjawab mengenai hal ehwal pendidikan, sains dan budaya. Hari ini diperkenal untuk memperingati selain menegaskan betapa pentingnya peranan bahasa sebagai warisan bangsa.
Bahasa ibunda antaranya adalah istilah yang merujuk kepada bahasa leluhur sesuatu kelompok etnik. Sama ada ia bahasa besar atau sebaliknya, bahasa ibunda penting dalam kehidupan sesuatu kelompok itu, khususnya dalam konteks budaya diamalkan. Dalam konteks ini, ia adalah salah satu daripada beberapa kaedah utama, yang membolehkan kelompok berkenaan menyebar serta mewariskan budayanya kepada generasi muda.

Sehubungan ini, dialek Melayu Kelantan adalah penanda identifikasi kepada budaya kelompok Melayu di Kelantan. Identifikasi ini antaranya boleh wujud dalam kata, makna, idiom dan nahu dialek Melayu itu, serta amalan bahasa dipraktikkan oleh Orang Melayu Kelantan.

Cara menyebar dan mewariskan budaya melalui bahasa, boleh mengambil pelbagai bentuk. Antaranya termasuk lagu, puisi, cerita, dan seni. Penyebar dan pewarisnya pula boleh terdiri daripada orang perseorangan, kumpulan, pertubuhan kebudayaan dan kesenian, dan institusi rasmi, seperti yayasan. Dalam hal ini, bahasa ibunda sebenarnya adalah wahana penting, untuk memastikan elemen budaya, seperti sejarah, sistem nilai, kepercayaan dan sosial, terus tersebar dan diwarisi.

Untuk Malaysia, dalam menyambut Hari Ibunda Sedunia ini, kita boleh antaranya meraikan kepelbagaian bahasa ibunda dan budaya kaum yang ada dalam negara ini. Sambutan sebegini sudah tentu dapat mempromosikan peranan dan kepentingan bahasa dalam pembangunan dan kewujudan budaya mapan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang etnik. Pendekatan begini juga bertepatan dengan keadaan sosiobudaya yang pelbagai di negara ini.

Apabila berbicara mengenai budaya mapan, dan dalam kes Malaysia sebagai pelbagai budaya yang terus mantap dan kekal, selain tidak akan pupus, dalam konteks peranan bahasa untuk menjamin pelestariannya, kita sebetulnya perlu memastikan bahasa ibunda kita, terus dituturkan, khususnya oleh generasi muda.

Sehubungan ini, ramai antara kita selalu beranggapan bahawa bahasa ibunda kita, sama ada dialek Melayu Kelantan, bahasa Cina suku Hokkien, ataupun bahasa Orang Asli Semai, tidak mempunyai banyak nilai, jika dibandingkan dengan bahasa besar, seperti bahasa Melayu Standard, bahasa Mandarin, dan bahasa antarabangsa seperti bahasa Inggeris. Justeru, ramai ibu bapa tidak lagi mewariskan bahasa leluhur kepada anak mereka.

Sesungguhnya pandangan begini adalah salah sama sekali. Ia antaranya dilihat dari segi peranan bahasa Cina suku Hokkien misalnya, yang didapati tidak mempunyai banyak sumbangan terhadap kehidupan dunia moden, khususnya dalam memperoleh ganjaran kebendaan.

Dalam konteks bahasa leluhur, kehilangan walaupun satu daripadanya di muka bumi ini, misalnya bahasa Temuan dalam kalangan Orang Asli, bukan saja menjadi musibah kepada komuniti bahasa berkenaan. Tetapi ia adalah juga kerugian besar kepada kita di Malaysia khasnya, selaku rakyat Malaysia, dan juga kepada dunia amnya, yakni kita semua sebagai umat dunia.

Setiap bahasa itu didapati berkait rapat dengan objek, nilai, kebijaksanaan, hubungan kekeluargaan, pertalian interpersonal, dan sifat persekitaran yang merangkumi sumber asli, flora dan fauna. Semua ini dikenal pasti dan dibentuk oleh penutur natifnya sebagai tradisi serta keunikan budaya mereka.

Hubung kait antara bahasa dan cara hidup harian inilah yang menjadi satu ciri kehidupan yang akan hilang apabila bahasa hilang. Apabila ini berlaku, komuniti bahasa berkenaan akan menjadi kelompok yang kehilangan arah bahasa. Ini antaranya bermakna mereka tidak lagi mengetahui kata yang sepatutnya digunakan, untuk mengungkapkan sesuatu yang ingin dan perlu diperkata.

Dengan kata lain, bahasa lain yang dikuasai untuk menggantikan bahasa ibunda yang hilang itu, akan menjadikan komuniti bahasa berkenaan satu kelompok yang tidak mempunyai hala tuju, dari segi identiti kebahasaan, untuk seketika waktu. Apabila dan selepas bahasa lain dipelajari dan dikuasai, budaya asal komuniti berkenaan akan berubah. Ia tidak lagi diamal dalam bentuk dan cara asalnya.

Dengan ini, kata dan istilah yang lazim digunakan tidak diguna pakai lagi. Banyak kata, rangkai kata, dan kalimat daripada bahasa lama menjadi ganjil dan tidak sesuai digunakan dalam latar dan konteks baharu yang menggunakan bahasa lain itu. Dalam keadaan begini, banyak kata dan istilah baharu akan menggantikan yang lama.

Sebenarnya kata dan istilah baharu itu hanya pandangan yang hampir saja, justeru tidak pun tepat maksudnya. Makna tepat serta pengertian sepunya, tidak akan dikongsi dan difahami bersama-sama lagi oleh seluruh komuniti berkenaan, seperti yang berlaku pada kata dan istilah lama dalam bahasa ibunda yang hilang itu.

Satu masa yang agak lama diperlukan bagi komuniti berkenaan, untuk berkongsi dan memahami kata dan istilah baharu itu, secara bersama-sama sebagai satu komuniti bahasa. Walaupun, pada akhirnya ia dapat dilakukan selepas mengambil beberapa waktu, budaya asal itu tidak terungkap lagi, yakni tidak mampu dinyatakan lagi dalam bahasa lain, dengan menggunakan konteks bahasa lama.

Atas kesedaran inilah, Malaysia perlu memperingati Hari Bahasa Ibunda ini. Tujuannya adalah untuk menyedarkan rakyat Malaysia, mengenai peri pentingnya bahasa ibunda kita, yang pada lazimnya adalah bahasa kecil. Sesungguhnya bahasa kecil ini perlu senantiasa dipelihara dan dipupuk, agar sejarah kita dapat selalu dikenang oleh generasi muda.

Sehubungan ini, kita tidak boleh sama sekali membiarkan walaupun satu bahasa leluhur di Malaysia ini hilang. Sambutan ini akan bukan saja memperlihatkan, tetapi memperkasakan hubung kait antara bahasa dan budaya, dalam konteks kepelbagaian bahasa dan budaya rakyat Malaysia.

Penulis ialah Timbalan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU PENDIDIKAN : Utamakan penyelenggaraan elak musibah

Oleh AZMY MOHAMEDpendidikan@utusan.com.my

Penyelenggaraan secara berkala amat penting untuk memastikan bangunan sekolah dan kuarters kediaman guru sentiasa selamat untuk diduduki.

Lazimnya, aspek penyelenggaraan dan baik pulih hanya dilakukan apabila pentadbir sekolah atau penghuni kuarters mengesan kerosakan fizikal yang mencolok mata seperti pintu atau tingkap pecah, tandas tersumbat dan rekahan pada bangunan.

Malangnya ada juga kerosakan yang terbiar tidak diselenggara walaupun kerosakan telah dilaporkan. Salah siapa?

Menuding jari memang mudah tetapi sebaiknya adalah mencari jalan penyelesaian untuk keselamatan dan keselesaan bersama.

Sebagai contoh, tangki air bocor atau lantai marmar pecah di kuarters guru tidak dibaik pulih kerana berlaku tarik-tali antara penghuni dan pemilik premis.

Kedua-dua pihak tidak mahu bertanggungjawab untuk memperbaikinya. Sepatutnya Kementerian Pelajaran selaku pemilik perlu bertanggungjawab dengan mengarahkan kontraktor yang diberi tender membina bangunan itu untuk membaiki segala kerosakan sekiranya ia masih dalam tempoh jaminan.

Jika tempoh itu telah tamat, maka satu mekanisme lain perlu dilaksanakan. Apa pun penghuni kuarters iaitu guru tidak boleh dibebankan untuk membaikinya kerana mereka adalah penyewa. Secara teknikalnya, mereka membayar sewa melalui potongan elaun perumahan dan sebahagian daripada elaun COLA.

Selain itu, aspek penyelenggaraan yang lebih penting dan perlu diberi perhatian ialah pendawaian wayar elektrik dan kawalan serangga perosak.

Mengikut piawaian standard antarabangsa, pendawaian dalam bangunan yang melebihi 15 tahun perlu diperiksa atau dibuat semula.

Hal ini kerana ia berisiko tinggi untuk berlaku lintar pintas yang boleh mengakibatkan kebakaran. Pastinya bila ini terjadi, nasi sudah menjadi bubur.

Begitu juga dalam bab mengawal ancaman serangga perosak khususnya anai-anai. Perkara ini tidak boleh diambil mudah kerana natijahnya parah.

Serangga kecil ini boleh menyebabkan bumbung dan siling runtuh. Bayangkan jika ia berlaku ketika anak-anak kita sedang tekun mengikuti pelajaran di dalam bilik darjah. Aduh, sungguh memilukan!

Sebelum musibah ini berlaku, Kementerian Pelajaran perlu proaktif untuk membuat langkah-langkah pencegahan.

Bagaimanapun, keutamaan harus diberi kepada 600 buah sekolah yang berada dalam keadaan amat daif dan hampir sujud ke bumi seperti yang didedahkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin di Sarawak, baru-baru ini.

Semua sekolah ini telah dalam pengetahuan Kementerian Pelajaran dan tindakan untuk membaik pulih atau membina semula sedang dirancang serta akan segera dilaksanakan termasuk dengan menggunakan pembiayaan pihak swasta jika perlu.

Apa yang membimbangkan adalah keadaan di sekolah-sekolah lain yang telah berusia lebih 15 tahun. Walaupun nampak kukuh fizikalnya, dikhuatiri tanpa penyelenggaraan yang sempurna akan menyebabkan kejadian tidak diingini.

Kebimbangan ini berasas. Sedikit masa dahulu, ada bangunan makmal komputer sekolah runtuh sebelum sempat digunakan.

Malah baru-baru ini, dilaporkan ada sekolah baru yang dibina melibatkan kos jutaan ringgit dan belum pun satu dekad usianya telah berlaku keretakan pada struktur bangunannya.

Keadaan ini amat mendukacitakan dan perlu perhatian serius. Sewajarnya satu kajian dibuat agar penambahbaikan dapat dilakukan untuk pembinaan sekolah dan kuarters guru dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Dalam konteks ini, Timbalan Menteri Pelajaran, Dr. Mohd. Puad Zarkashi menyarankan supaya bangunan sekolah dibuat secara lebih teliti dengan mengutamakan ciri-ciri keselamatan bagi mengelak berlakunya masalah seperti retakan kepada struktur bangunan.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/