Jumaat, 27 Mac 2009

CIRI - CIRI PENULISAN BERKESAN

DEFINISI PENULISAN:

Penulisan ialah satu proses yang melibatkan penyusunan dan pembentangan idea-idea oleh penulis tentang sesuatu isu untuk dipersembahkan kepada pembaca. Setiap idea yang disampaikan itu hendaklah jelas maksudnya iaitu berkemampuan menyalurkan idea kepada pembaca, menerusi penggunaan bahasa yang tepat dan berkeupayaan menggunakan teknik penulisan yang sesuai

CIRI – CIRI PENULISAN BERKESAN:

Karya bermutu dan dikagumi khalayak biasanya diciri oleh kriteria berikut:

a. Mengemukakan persoalan yang menjadi isu besar pada satu masa atau zaman
b. Ciptaan yang unik berasaskan stail atau gaya persembahan pengkarya
c. Dapat menyentuh pemikiran, perasaan, dan membuka minda pembaca atau
khalayaknya
d. Mengandungi falsafah yang menyentuh soal kehidupan, nilai kemanusiaan
serta mencabar hukum/ peraturan dan nilai yang dipakai/ sedia ada
e. Mengandungi unsur hiburan dan pengajaran/ pendidikan yang bermutu tinggi
f. Mendatangkan reaksi tertentu dalam masyarakat, sesebuah organisasi atau
pemerintah.
g. Dapat menyelesaikan permasalahan umum, menjadi ikutan ramai dan
rujukan kepada cendekiawan.
h. Menggunakan bahasa (sebagai medium) yang bernas dan mempunyai
nilai-nilai estetika.
i. Memenangi pertandingan.
j. Menjadi polemik kebangsaan atau antarabangsa
k. Bersifat avant-garde ( baru dan progresif)

( Hamzah Ismail,Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa, UPSI, 2004)

KRITERIA PENULISAN CEMERLANG SPM:

Bagi memenuhi keperluan peperiksaan SPM, pelajar-pelajar perlu berusaha untuk menghasilkan penulisan cemerlang serta dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan sebagaimana berikut:

PENULISAN BAHAGIAN A :

TEMA:
 Menepati tema & tugasan bahan rangsangan

BAHASA:
 Gramatis dari segi kata dan ayat
 Tanda baca betul dan tepat
 Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru
 Kosa kata luas dan tepat

WACANA:
 Lengkap
 Unsur bahasa bervariasi
 Menggunakan ungkapan yang menarik

IDEA:
 Relevan dengan tema & tugasan bahan rangsangan
 Dihuraikan dengan jelas dan matang


PENULISAN BAHAGIAN B :

 Kosa kata sangat luas dan tepat penggunaannya
 Struktur ayat pelbagai dan gramatis
 Ejaan dan tanda baca betul
 Laras bahasa yang sesuai
 Idea yang relevan, dihuraikan dengan jelas dan matang dan
disertakan contoh yang bersesuaian
 Pengolahan istimewa, sangat menarik dan berkesan
 Pemerengganan seimbang
 Wacana lengkap
 Wujud pertautan idea yang jelas antara perenggan
 Terdapat penggunaan unsur bahasa yang bervariasi
 Terdapat penggunaan ungkapan menarik
 Kesalahan tatabahasa tidak ketara

DILEMA GURU DALAM MENDISIPLINKAN PELAJAR

Profesion perguruan merupakan profesion yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk melahirkan rakyat masa hadapan yang serba canggih sebagai jentera penggerak negara. Tanggungjawab profesion perguruan menjadi semakin berat kerana rakyat masa hadapan yang hendak dihasilkan itu bukan sahaja perlu diterapkan dengan pelbagai ilmu pengetahuan tetapi perlu juga diseimbangkan dengan nilai sosial yang baik dari segi moral dan etika yang murni. Oleh yang demikian, disiplin dalam bentuk formal perlu dirangka di sekolah-sekolah.

Namun begitu, dalam kerangka merealisasikan niat murni pihak sekolah ini, guru terpaksa berhadapan dengan pelbagai risiko. Berita segelintir mereka memukul murid sering menjadi bahan berita sensasi pihak media tetapi apabila pihak media dan masyarakat bersimpati dengan mereka, kereta mereka pula yang dirosakkan oleh pelajar. Jelas sekali gurulah yang lebih rela memikul tanggungjawab mendisiplinkan murid, lantas menghadapi pelbagai risiko keganasan pelajar. Layaknya mereka disanjung atas kesudian mereka bukan dikutuk sebagai pendera.

Justeru , semua pihak termasuk ibu bapa dan media perlulah bersikap lebih adil dan rasional apabila berhadapan dengan kes guru memukul anak mereka. Hakikatnya, tidak ada seorang guru pun yang mahu memukul muridnya sesuka hati tanpa sebarang sebab. Guru adalah pendidik dan berpendidikan. Mereka tahu kesan jika mereka memukul murid.

Sebagai langkah penyelesaiannya, profesion perguruan hendaklah diberikan pengiktirafan sejajar dengan tujuan dan objektif pendidikan semasa. Dalam hal ini, perlu diterima hakikat bahawa status profesion perguruan dan pengiktirafan masyarakat terhadap profesion itu adalah unsur terpenting menentukan keupayaan guru untuk merealisasikan tujuan dan objektif pendidikan.

Sehubungan dengan itu, ibu bapa harus sedar bahawa tugas guru bukan sekadar memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik. Lebih dari itu, mereka bertanggungjawab mendisiplinkan para pelajar, satu proses pembudayaan yang jarang diterima pelajar sewaktu di rumah.