Jumaat, 16 Mac 2012

ISU BAHASA : Manfaatkan lidah melalui komunikasi berkesan


Oleh Sharifah Hayaati
bhagama@bharian.com.my

KOMUNIKASI berkesan mampu menjana kebijaksanaan diri dan masyarakat serta kelangsungan ajaran Islam secara berterusan selagi yang disampaikan itu baik dan menepati ajaran Islam. Rasulullah bersabda, “Sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat.” (Riwayat Imam Bukhari) .

Dalam pelbagai situasi sosial sama ada dalam hubungan kekeluargaan, kejiranan dan pekerjaan, komunikasi juga boleh menjadi punca perselisihan faham, perbalahan, persengketaan dan perceraian.

Dalam situasi organisasi, ada pengurus atasan yang memberikan arahan dan permintaan kepada subordinat dengan baik dan jelas, ada pula yang menyampaikannya dengan tegas, ada pula yang menyampaikannya secara perli dan sindiran, ada juga yang menyampaikannya dengan gurauan.

Pelbagai bentuk penyampaian komunikasi boleh memberikan kesan yang berbeza kepada subordinat sehingga ada yang menerima dan mendengarnya dengan senang hati atau secara serius untuk tindakan, ada yang tidak faham dan bersungut, ada yang buat tidak tahu kerana menyangka ia bukan arahan tetapi hanya suatu pernyataan serta macam-macam reaksi lain berbeza kerana cara dan gaya seseorang berkomunikasi.

Dalam situasi lain pula walaupun seseorang itu terpelajar, berjawatan tinggi, memiliki kekayaan tetapi tidak semestinya mampu menyesuaikan diri atau disenangi orang sekeliling sama ada dalam keluarga suami atau isteri, mentua, jiran, ahli kariah atau jika di pejabat, sesama rakan atau majikan.

Mengapa hal ini terjadi? Salah satu aspek yang boleh diperhatikan dan diperbaiki ialah komunikasi kita dengan orang lain. Untuk berkomunikasi dengan baik memerlukan kecerdikan emosi selain akal. Emosi yang boleh menimbangkan antaranya kesesuaian bahasa, masa, aspek perbualan, tempat, kekerapannya dan nada pertuturan. Justeru, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, “Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku; dan jadikanlah bagiku, seorang penyokong dari keluargaku. Iaitu Harun saudaraku.” (Surah Taha, ayat 27-30).

Pepatah Melayu ada menyebut, ‘kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa’. Justeru, melalui komunikasi berkesan, kita dapat menjalinkan hubungan, mengeratkan persaudaraan, menyampaikan ilmu pengetahuan dan buah fikiran, menyalurkan arahan, maklumat, memberi peringatan, pengajaran, malah membina tamadun bangsa.

Akan tetapi kerana mulut juga manusia boleh bercakaran, bermusuhan, bercerai-berai dan saling berbunuhan. Justeru, bagi umat Islam yang beriman, perlulah menjaga adab ketika berkomunikasi dengan menuturkan perkataan baik dan dengan cara betul, sesuai dengan keadaan serta golongan sasaran.

Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Jagalah lidah kamu”. Namun, ia bukan sesuatu yang mudah walaupun berlaku secara tabii. Ia mempunyai seni dan kemahirannya yang boleh dipelajari sama ada melalui komunikasi atau proses pembelajaran secara formal.

Garis panduan asas disebut banyak dalam dalil al-Quran dan hadis, antaranya firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 83 bermaksud: “Dan katakanlah kepada sesama manusia yang baik.” Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW supaya tidak berkasar ketika menyampaikan seruan Islam dalam firman-Nya: “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah engkau (Muhammad) berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darimu.” (Surah Aali-Imran, ayat 159).

Allah SWT turut berfirman: “Allah tidak suka kepada perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan orang)”. (Surah an-Nisa, ayat 48).

Rasulullah SAW dalam sabdanya berkata: “Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka dia hendaklah mengucapkan perkataan yang baik atau pun dia hanya diam”. (Riwayat Muslim)

Dalam al-Quran, beberapa gambaran komunikasi dinyatakan dalam pelbagai istilah disampaikan secara berbeza mengikut keperluan dan golongan. Contohnya, qaulan kariman (perkataan yang mulia) dalam Surah al-Isra ayat 23.

Ia mengandungi laras bahasa menggambarkan sifat menghormati dan tidak menyebabkan orang lain rasa hina atau menyinggung perasaan kepada yang lebih tua khasnya kepada kedua ibu bapa. Perkataan ‘qaulan balighan’ dalam surah An-Nisa ayat 62 dan 63 (perkataan berbekas pada jiwa).

Ia mengandungi bahasa yang baik, isi yang jelas dan benar. ‘Qaulan maisuran’ (perkataan yang lembut dan menyenangkan), ‘qaulan ma’rufan’ (perkataan yang baik sesuai dengan keadaan dan golongan), ‘qaulan layyinan’ (perkataan yang lembut), ‘qaulan sadidan’ (perkataan yang tegas, jelas, terus terang).


Dalam organisasi, komunikasi yang baik boleh disampaikan melalui sembilan bentuk ucapan iaitu ucapan salam, selamat, tahniah, takziah, perangsang, cadangan, maklum balas, doa dan terima kasih antara staf dan majikan.

Oleh itu, komunikasi di tempat kerja tidaklah tertumpu kepada komunikasi pengarahan, pengaduan, permintaan, perbincangan dan pertanyaan saja tetapi perlu dipelbagaikan mengikut keadaan dan pencapaian dengan sembilan bentuk komunikasi pengucapan tadi supaya masing-masing merasakan diri dihargai dan merasa selesa serta seronok di tempat kerja. Semuanya sangat bererti dan besar kesannya dalam komunikasi dan interaksi kerja.

Kajian juga menunjukkan komunikasi yang berkesan mempunyai hubungan rapat dengan komitmen, prestasi dan kepuasan kerja. Justeru, keberkesanan organisasi mempunyai hubungan yang rapat dengan keberkesanan komunikasi.

Ia mampu membentuk karakter, baik dalam diri dan orang lain serta menjadi perangsang kepada daya kreativiti serta inovasi. Justeru, marilah kita berusaha menambah baik kemahiran komunikasi walau di mana berada dan dengan sesiapa juga agar ia memberi manfaat dalam segenap aspek kehidupan.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU BAHASA : Upaya Membudaya Atau Memasyarakatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Belum Sepenuhnya Tercapai


Oleh : ROZAID A. RAHMAN (rozaid@thestar.com.my)

KUALA LUMPUR: Ibu segala masalah yang dihadapi oleh negara ini dalam pelaksanaan dasar bahasa yang berkait rapat dengan proses pembinaan negara itu sendiri ialah ketidaktekalan sikap, pendirian dan pelaksanaan yang sebahagiannya disebabkan oleh faktor tidak memahami peranan bahasa sebagai salah satu asas pembangunan.

Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, (DBP) Profesor Dr Awang Sariyan ketika berkata demikian turut menegaskan, ketidakfahaman tentang peranan bahasa sebagai asas pembangunan negara adalah disebabkan oleh pemahaman yang silap tentang konsep dan falsafah pembangunan.

Ini kerana katanya, falsafah pembangunan umumnya lebih dikaitkan oleh sejumlah orang dengan pembangunan fizikal sehingga faktor bahasa dan budaya dianggap tidak penting dalam usaha mengejar kemajuan.

"Malang sekali, sejumlah yang bersikap demikian ialah orang Melayu yang menjadi warganegara teras, baik daripada segi jumlah mahupun sejarahnya sebagai bangsa asal penduduk negara ini.

"Kalangan bukan Melayu, meskipun ribuan langkah di hadapan dalam bidang ekonomi umumnya ternyata begitu prihatin terhadap bahasa dan budayanya dan sanggup mati bergalang tanah untuk mempertahankannya.

"Sebilangan orang Melayu yang baru agak celik dalam bidang ekonomi tiba-tiba menjadi orang yang angkuh dan memandang hina pula akan bahasa dan budayanya (sendiri)," kata Dr Awang dalam kertas kerja bertajuk "Kemajuan Bahasa dan Persuratan Melayu Di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa: Cabaran dan Pelan Tindakan".

Kertas kerjanya itu dibentangkan dalam Muzakarah Bahasa dan Persuratan Melayu DBP dengan kelompok-kelompok pemegang kepentingan yang berlangsung di Menara DBP di sini pada Rabu dan Khamis.

Enam kelompok kumpulan berkepentingan yang diundang dalam muzakarah itu ialah (i) persatuan bahasa, sastera dan penulis; (ii) media; (iii) sains dan teknologi; (iv) persatuan profesional; (v) persatuan bukan kerajaan, belia, seniman dan karyawan dan (vi) keagamaan.

Matlamat muzakarah ini adalah untuk mendapatkan saranan, pandangan dan masukan daripada pelbagai pihak yang berkepentingan yang mempunyai peranan utama dalam memartabatkan bahasa dan persuratan Melayu.

Kata Dr Awang lagi, dalam soal pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan, negara seringkali menjadi tikus yang membaiki labu.

“Kita sering membuat diagnosis yang silap dalam usaha menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contoh dalam soal yang dikatakan kelemahan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dan lepasan sekolah serta universiti diagnosis yang dilakukan ternyata silap sehingga penyelesaian terhadap masalah ini menjadi silap juga.

“Kiasan yang dinyatakan oleh Tan Sri Ainuddin Wahid, naib canselor pertama Universiti Teknologi Malaysia amat tepat dalam menggambarkan diagnosis yang silap itu iaitu ‘lain yang luka lain yang dibebat’,” tegas Dr Awang.

Dengan perkataan lain, kata Dr Awang, sesudah setengah abad merdeka, dapat dikatakan bahawa upaya membudayakan atau memasyarakatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa ranah-ranah (bidang) lain yang menunjang kehidupan bertamadun belum sepenuh-penuhnya berhasil.

Kata Dr Awang lagi, adalah perlu diakui bahawa ada penjawat awam, sarjana dan kalangan dalam sektor lain yang memahami erti dan sumbangan bahasa kebangsaan dalam pembangunan bangsa dan negara tetapi pada masa yang sama dapat disaksikan betapa besarnya golongan yang tidak peduli akan nasib bahasa Melayu di bumi sendiri.

Pembinaan “sikap bahasa” katanya, ternyata perlu menjadi salah satu keutamaan dalam strategi perancangan bahasa kebangsaan untuk setengah abad mendatang dan seterusnya.

Anggota masyarakat, tegas beliau, perlu disedarkan bahawa kecukupan “pakaian dan makanan” bukan satu-satunya matlamat kehidupan kerana ada agenda yang lebih besar daripada sekadar “hidup untuk makan”.

“Sekali lagi kita perlu belajar daripada sikap prihatin rakyat bukan Melayu yang meskipun mencapai ekonomi yang baik namun tetap memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada nasib bahasa dan budaya mereka,” ujar Dr Awang.

Sumber : http : //www.mstar.com.my/

ISU SOSIAL : Pemerdagangan Orang - Definisi dan Bentuk


DEFINISI PEMERDAGANGAN ORANG:
“Pemerdagangan orang” ertinya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud Akta ini.

DEFINISI PENYELUDUPAN MIGRAN:

“Penyeludupan migran” ertinya:

(a) mengatur, memudahkan atau merancang, secara langsung atau tidak langsung, kemasukan seseorang secara tidak sah ke dalam atau melalui, atau pengeluaran seseorang secara tidak sah dari mana-mana negara yang orang itu bukan warganegara atau pemastautin tetap sama ada dengan mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kemasukan atau pengeluaran orang itu adalah tidak sah; dan

(b) merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan melaksanakan perbuatan yang disebut dalam perenggan (a)

BENTUK- BENTUK PEMERDAGANGAN ORANG :

1. Eksploitasi Seks

Eksploitasi seks adalah jenayah paling kerap berlaku dalam pemerdagangan orang. Mangsa biasanya dijanjikan pekerjaan bergaji lumayan dan dibawa masuk secara sah ataupun diseludup secara haram. Namun akhirnya, mangsa ditipu dan dipaksa melacurkan diri. Mereka dikawal dengan ketat dan seringkali turut terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah.

2. Buruh Terikat

Mangsa yang diseludup secara haram dipaksa melakukan kerja melampaui keupayaan dan sekiranya mangsa menolak akan diugut diserahkan kepada pihak berkuasa. Mangsa akan dimanipulasi sepenuhnya dan berada di bawah pengawasan ketat. Biasanya akan didera dan tidak dibayar gaji.


3. Pengabdian Domestik Secara Paksa

Mangsa ialah pekerja -pekerja domestik yang dipaksa bekerja di tempat yang tidak formal dan tidak diberi bekerja dengan pekerja yang lain. Migran asing, biasanya wanita dan kanak-kanak direkrut dari negara-negara yang kurang membangun seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Wanita diarah bekerja sebagai pembantu rumah dan pengasuh manakala kanak-kanak akan dijadikan buruh atau pengemis. Mangsa akan ditempatkan di negara-negara maju seperti Eropah, Amerika Syarikat, Singapura, Taiwan dan Malaysia.

4. Pemindahan Organ

Pemindahan organ merupakan salah satu daripada aktiviti pemerdagangan orang. Organ kebanyakannya diperoleh dari negara-negara miskin dan mundur. Kegiatan ini melalui cara mengeksploitasi mangsa di dalam negara ataupun yang diseludup secara haram. Ia memberikan keuntungan yang tinggi di peringkat antarabangsa. Berdasarkan kajian Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), dianggarkan 10 peratus daripada 70,000 buah pinggang yang dipindahkan setahun mungkin berasal daripada pasaran gelap.

5. Pemerdagangan Bayi

Bayi yang dijual di pasaran gelap juga memberikan pulangan yang lumayan kerana permintaannya yang tinggi (contohnya di Malaysia, bayi dijual antara RM10,000 hingga RM20,000 seorang). Bayi yang diperdagangangkan biasanya diculik, diseludup atau dibeli oleh individu atau kumpulan yang terlibat dengan sindiket ini. Bayi mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran gelap. Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama ILO telah mengadakan simposium untuk mewujudkan kesedaran dan sasaran mereka untuk majikan-majikan yang menyediakan pekerjaan kepada pekerja-pekerja asing. Pada tahun 2008, pemeriksaan telah dilakukan ke atas 50,518 majikan dan sebanyak 15,376 majikan beserta pekerja asing mereka yang terlibat. Tindakan telah diambil untuk mengetatkan lagi proses dan prosedur pengambilan pekerja-pekerja asing dan untuk mengurangkan permintaan terhadap pekerja asing ini.

PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN 2007

Malaysia mengharamkan sama sekali sebarang bentuk pemerdagangan orang melalui Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007. Di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dan dibantu oleh kementerian-kementerian lain menguatkan lagi langkah kerajaan memerangi isu ini di seluruh Malaysia. Perundangan berkenaan Akta ini bermula pada tahun 2008 dan setelah berlaku pindaan pada tahun 2010, Akta ini dilaksanakan dengan lebih telus dan efisien dalam memerangi kedua-dua jenayah ini.

Sumber : http://pmr.penerangan.gov.my/

ISU AGAMA : Ubat-ubatan halal: Di manakah umat Islam?


Oleh : Norkumala Binti Awang

KEJAHILAN dan kekurangan ilmu serta maklumat masyarakat Islam tentang keutamaan dalam Islam kadangkala menyebabkan segelintir meletakkan perkara yang utama itu tidak kena pada tempatnya. Akibatnya, timbul kelompongan dalam masyarakat menyebabkan ia menjadi keributan yang tiada sudahnya.

Dilema yang melanda masyarakat Islam hari ini bukan setakat berkisar kepada makanan malah melibatkan perubatan. Ia meliputi penjagaan kesihatan dan ubatan yang turut mengalami kemelut berhubung soal halal dan haram.

Masyarakat Islam amat prihatin dengan penggunaan bahan bersumberkan babi kerana ia melibatkan soal halal dan haram serta menjadi satu persoalan dasar dalam setiap penjuru kehidupan. Lantaran isu penggunaan unsur babi dan bahan haram lain menjadi suatu permasalahan yang tiada hujungnya.

Meninjau isu-isu terkini dalam dunia farmaseutikal, banyak perubahan dan perkembangan berlaku. Halal memasuki bidang farmaseutikal membawa kepada perubahan dalam penghasilan ubat yang ketat. Malaysia terkehadapan dalam dunia penghasilan vaksin dan biofarmaseutikal kerana mewujudkan standard MS 2424:2010. Ia merupakan perkembangan positif kerana kita amat bergantung kepada dunia luar dalam penghasilan ubat-ubatan.

Banyak sekali penggunaan unsur yang berasaskan babi dan benda haram menjadi bahan dalam penghasilan ubat-ubatan. Disebabkan penggunaan gelatin begitu meluas, masyarakat Islam juga berkemungkinan banyak terdedah kepada penggunaan ubat-ubatan haram disebabkan sumber gelatin yang tidak halal. Sebagai umat Islam, adakah kita dapat memastikan gelatin di dalam ubat yang kita telan datangnya daripada sumber yang halal?

Di Malaysia, terdapat beberapa fatwa dan hujah diwartakan. Diharapkan ia mampu melegakan pengguna Islam dalam menangani kemelut berkaitan farmaseutikal. Sudah jelas apa yang diharamkan dalam Islam itu akan membawa kemudaratan. Begitu juga berkenaan babi yang sudah termaktub haram dalam al-Quran disebabkan kemudaratannya.

Namun begitu, kita tidak boleh lari daripada aliran yang menyatakan bahawa boleh menggunakan unsur babi jika tiada alternatif lain. Dalam hal ini, Islam menetapkan kelonggaran atas prinsip darurat jika tiada alternatif selain menggunakan unsur babi.

Dari sudut lain, seandainya ubat-ubatan tersebut sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan tiada ubatan lain yang menyamai fungsinya, terdapat kelonggaran yang membolehkan pengunaan ubat tersebut. Ia juga berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh pakar perubatan yang merawat dan lebih mengetahui tentang keadaan pesakit pada waktu kecemasan itu. Islam amat memudahkan dengan syarat ia digunakan mengikut kadar yang diperlukan sahaja.

Walau bagaimanapun, umat Islam tidak seharusnya bergantung selamanya kepada prinsip darurat dalam mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu perkara. Masanya sudah tiba untuk mengubah nasib ummah agar tidak dibelenggu dengan masalah sebegini. Syariat Islam sememangnya menyediakan jalan keluar bagi sesuatu yang rumit melalui prinsip darurat, tetapi umat Islam perlu insaf bahawa Allah sentiasa memberikan peluang kepada mereka mengubah situasi kehidupan.

Satu persoalan yang mungkin timbul ialah sampai bila prinsip darurat itu boleh digunakan? Di sini, pentingnya pihak penguasa mengambil peranan yang sewajarnya kerana masyarakat Islam amat sensitif apabila melibatkan perkara yang berhubung dengan babi.

Jadi, sekiranya sudah ada alternatif yang boleh menggantikan ubat sedia ada daripada sumber babi dengan keberkesanan dan impak yang sama, mengapa hujah darurat masih perlu digunapakai? Tidak timbul darurat disebabkan kos yang tinggi untuk pengeluaran ubat yang halal.

Pihak berkuasa perlu bersifat proaktif dalam menangani isu kehalalan produk farmaseutikal. Realiti pada hari ini, umat Islam masih keliru dengan penjualan ubat-ubatan yang mengandungi unsur babi. Ubat-ubatan yang mengandungi unsur babi adalah haram menurut Islam tetapi penjualannya masih dibenarkan di Malaysia jika ia menepati syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan terutama dari segi kualiti, keselamatan dan label produk yang menyatakan sumber haiwan yang digunakan.

Ia dilihat untuk membolehkan mereka yang bukan beragama Islam menggunakannya dan orang bukan Islam mengelakkan daripada menggunakannya ataupun boleh menggunakannya jika atas dasar darurat seperti yang dibenarkan dalam Islam.

Oleh itu, apa yang penting di sini perlunya pengamal perubatan yang telus dan bertanggungjawab untuk memberitahu tentang jenis ubat yang dipreskripsikan kepada pesakitnya. Ketelusan pihak hospital dan pakar perubatan amat diharapkan masyarakat Islam dalam hal sebegini.

Pengguna juga tidak dapat lari daripada perlu memantapkan diri dengan ilmu dan maklumat agar tidak terpedaya atau kelesuan dalam mengikuti arus perdana. Sebagai pesakit atau pengguna, hak yang dimiliki perlu ditegakkan melalui maklumat yang sahih dan tidak mempunyai persepsi bahawa ubat yang halal sahaja yang akan dijual atau dipreskripsikan oleh doktor.

Disebabkan itulah, kadangkala umat Islam sendiri terlepas pandang dan akhirnya tidak menyedari menggunakan ubat yang diharamkan dalam Islam. Kita yang sewajarnya memulakan tindakan untuk mendapatkan perkhidmatan/ubatan yang terbaik demi kemaslahatan bersama.

Kesimpulannya, umat Islam seharusnya memantapkan diri dengan ilmu dan maklumat agar lebih mudah menghadapi apa jua permasalahan yang melibatkan persoalan kehidupan. Umat Islam wajar terkehadapan dalam membuat penyelidikan dan penghasilan ubat- ubatan halal selaras dengan permintaan yang tinggi dan kebergantungan mereka untuk mendapatkan penjagaan kesihatan yang baik selaras dengan tuntutan Islam.

PENULIS ialah Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

ISU SOSIAL : Pendam derita dirogol


Majoriti wanita Britain jadi mangsa serangan seksual tidak buat laporan polis kerana malu

BETAPA berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kes keganasan seksual seperti dirogol tidak saja menyebabkan mangsa menanggung malu, sebaliknya berhadapan dengan trauma berpanjangan. Lantaran ada mangsa yang sanggup memendam derita untuk mengelak pengetahuan umum.

Penyelidikan diperoleh ke atas wanita Britain umpamanya, mendedahkan bagaimana majoriti mangsa keganasan seksual itu kebanyakan tidak melaporkan jenayah itu kepada polis.

Tinjauan badan bukan kerajaan, Mumsnet, mendapati seorang daripada 10 wanita dirogol dan lebih satu pertiga menjadi subjek serangan seksual juga tidak percaya kepada pihak berkuasa.

Malah, lebih 80 peratus daripada 1,600 responden tidak melaporkan serangan itu kepada polis manakala 29 peratus berkata mereka tidak memberitahu sesiapa pun mengenai penderitaan yang dialami walaupun kepada rakan atau anggota keluarga.

Anggapan negatif kepada mangsa rogol dan serangan seksual menjadi punca utama keengganan wanita untuk tampil melaporkan kepada polis.

Hampir 70 peratus responden berasa media tidak bersimpati dengan wanita yang melaporkan jenayah rogol manakala lebih separuh berkata sistem perundangan dan masyarakat umumnya juga tidak menyebelahi mereka.

Hasil kajian dibuat ketika web rangkaian sosial melancarkan kempen mengenepikan mitos berkisarkan keganasan seksual, yang menghalang mangsa mendapatkan sokongan dan keadilan. Kempen seminggu ‘Kami Percaya Anda’ disokong pelbagai pertubuhan termasuk gerakan Krisis Rogol, Barnado dan Tamatkan Keganasan Terhadap Wanita.

Bimbang dipersalahkan kerana cara berpakaian dan pengambilan alkohol atau tinggal bersama dengan pasangan yang suka mendera, bermakna lebih separuh wanita yang ditemubual pada Februari dan Mac tahun ini berkata mereka menjadi terlalu malu melaporkan jenayah itu.

Kira-kira 68 peratus mangsa tidak membuat laporan kerana kadar sabitan rendah tetapi apa yang lebih mengejutkan ialah hakikat 29 peratus mangsa berkata mereka tidak memberitahu sesiapa pun mengenai kejadian rogol walaupun kepada rakan atau keluarga manakala 53 peratus berkata mereka enggan berbuat demikian kerana malu.

Mumsnet mahu menegaskan setiap kejadian rogol adalah serius di sebalik perbezaan dan dakwaan kontroversi yang dikeluarkan Menteri Kehakiman, Ken Clarke, tahun lalu.

Pengasas bersama Mumsnet, Justine Roberts, berkata: “Amat mengejutkan dan tidak boleh diterima bilangan wanita yang dirogol dan diserang secara seksual begitu ramai.

Namun, hakikatnya sedikit laporan dibuat kepada polis atau diberitahu kepada orang lain kerana penerimaan masyarakat umum yang tidak bersimpati.

“Jika kempen ini boleh membantu wanita menyedari ia perlu dilaporkan, mungkin ramai yang tampil mendapatkan bantuan.”

Daripada jumlah wanita yang melaporkan diserang secara seksual atau dirogol dalam tinjauan itu, hampir satu berkata jenayah itu berlaku empat kali atau lebih dan dalam dua pertiga kes, mangsa mengenali penjenayah.

Perangkaan Kementerian Dalam Negeri Britain menunjukkan lebih satu setiap lima kes rogol dilaporkan dilakukan oleh pasangan atau bekas pasangan.

Namun kejadian rogol kerap dikaitkan dengan kejadian yang berlaku di luar dan mangsanya ialah wanita berpakaian mendedahkan bermakna wanita yang dirogol dalam rumah tidak menganggap dia dirogol dan tidak melaporkannya. – Agensi.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU PENDIDIKAN : Dasar pendidikan masa depan


Oleh Ahmad Zaini Kamaruzzaman
bhnews@bharian.com.my


Rombakan menyeluruh termasuk sekolah rendah dan menengah, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah agama, pendidikan khas, vokasional

KUALA LUMPUR: Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan kerajaan akan membuat perancangan dan penilaian teliti serta komprehensif sebelum Pelan Pembangunan Pendidikan dan Perancangan Strategik sistem pendidikan negara dibentuk untuk memenuhi keperluan global dan cabaran masa depan.

Ia membabitkan rombakan menyeluruh pendidikan teras sekolah rendah dan menengah, termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama, Orang Asli, pendidikan khas dan sekolah vokasional.

Bagi memastikan matlamatnya dicapai, pandangan, maklum balas dan idea rakyat akan menjadi sebahagian daripada pembentukan laporan pelan itu kerana kerajaan berpendapat pembabitan bersama rakyat sangat penting dalam penggubalan hala tuju sistem pendidikan negara.

Muhyiddin berkata, objektif utama pelan itu adalah menilai kembali prestasi sistem pendidikan Malaysia melalui penanda aras antarabangsa seperti Kajian Aliran Dalam Sains dan Matematik Antarabangsa (TIMMS) dan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) serta Penyata Razak pada 1956, Laporan Rahman Talib (1960) dan Penyata Mahathir (1979).

“Ia juga untuk memangkinkan transformasi sistem pendidikan dan menaik taraf penyampaian serta piawaian dalam pembentukan modal insan seiring keperluan ekonomi global dan wawasan 2020.

“Rombakan juga bertujuan melakar hala tuju transformasi Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai organisasi yang mampu menjana aspirasi pendidikan dan menjadi contoh kementerian kepada sebahagian dari agenda program transformasi kerajaan,” katanya pada sesi taklimat kepada editor media, di sini semalam.

Muhyiddin berkata, sistem pendidikan baru itu berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan yang juga akan membentuk aspirasi sistem pendidikan pada masa depan.

Katanya, penilaian merangkumi dua fasa dengan fasa satu membabitkan penilaian semula atau diagnostik yang bermula sejurus pembentukan sebuah jawatankuasa kerja khas pada Oktober tahun lalu sehingga Februari 2012 dan fasa kedua pada April hingga November tahun ini yang membabitkan hala tuju dan pelan strategik.

Beliau berkata, laporan fasa satu dibuat berasaskan kajian lain untuk memastikan ketepatan dan ketelusan fakta, termasuk kajian UNESCO, Bank Dunia, TIMSS, PISA dan lapan universiti tempatan, lawatan serta kaji selidik merangkumi 800 pengetua, 11,000 guru, 500 pegawai Jabatan Pendidikan negeri dan daerah, 13,000 pelajar serta ibu bapa.

Selain itu, panel yang dianggotai anggota bebas tempatan dan antarabangsa dalam kalangan pakar pelbagai bidang sudah dibentuk untuk memberi perakuan dan maklum balas terhadap laporan fasa satu itu.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU GLOBAL : Memahami pergolakan di Syria


Syria terus bermandi darah dan keadaan konflik meruncing di negara itu terus mendapat perhatian negara antarabangsa. Pelbagai langkah telah diambil oleh negara dan pertubuhan antarabangsa untuk meredakan ketegangan yang semakin memuncak di negara tersebut tetapi usaha mereka telah ditolak bulat-bulat oleh Presiden Bashar al-Assad. Berikut adalah soal jawab mengenai pergolakan yang berlaku hampir setahun di Syria.

1. Berapa jumlah mangsa terkorban di Syria?

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menganggarkan lebih 7,500 orang terbunuh sejak bermulanya revolusi anti-Assad pada Mac lalu.

Angka sebenar kematian sukar diperoleh kerana jumlah diberikan oleh pelbagai sumber adalah berbeza.

Namun, dua kumpulan aktivis utama, Pusat Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria berpusat di Britain dan Jawatankuasa Penyelarasan Tempatan meletakkan angka korban sebenar lebih daripada 8,000 orang.

2. Siapakah pemberontak di negara itu?

Kumpulan pemberontak di Syria tidak disusun dengan teratur, ia terdiri daripada Angkatan Tentera Bebas Syria (FSA) dan kumpulan berbeza yang bersatu hanya untuk mencapai matlamat menggulingkan pemerintahan rejim Assad.

Ia turut disertai puluhan ribu penduduk yang tidak pernah putus asa mengadakan protes di seluruh negara anjuran kumpulan aktivis di negara itu.

Gerakan anti-Assad tersebut pada mulanya berlangsung dengan aman tetapi akhirnya bertukar ganas selepas pasukan tentera bertindak menggunakan kekerasan.

3. Mengapa mereka menentang rejim Assad?

Kebangkitan rakyat itu tidak hanya menentang pemerintahan Assad tetapi dinastinya.

Bapa beliau, Hafez Assad turut terkenal kerana kekejamannya terhadap pemberontakan politik.

Pada 1982, bapa Assad telah menindas pemberontakan dilancarkan oleh Ikhwanul Muslimin di bandar Hama sehingga menyebabkan kira-kira 20,000 orang terkorban.

Apabila bapanya meninggal dunia pada 2000, pelantikan Assad sebagai pemimpin yang sederhana berbanding pemerintahan kuku besi sebelum itu telah disambut baik, tetapi tidak lama kemudian pembaharuan awal tersebut bertukar menjadi cengkaman kuasa diktator.

Apabila protes bermula awal tahun lalu, kumpulan pembangkang hanya menuntut pembaharuan dalam kerajaan dan bukan pengunduran Assad.

Tetapi, selepas rejimnya melancarkan tindakan kekerasan, mereka mula mengadakn protes untuk menggulingkan presiden tersebut.

Bagaimanapun, Assad berjaya mengekalkan sokongan agak besar, puak Alawite telah menjadi penyokong terkuat beliau manakala puak Sunni berperanan sebagai tulang belakang revolusi itu dan hanya segelintir daripada mereka (golongan sekular dan atasan) menyokong kerajaan kerana khuatir akan berlaku huru-hara dan kebangkitan kumpulan pelampau di negara tersebut.

4. Bagaimana konflik itu bermula?

Selepas revolusi kebangkitan rakyat berjaya menggulingkan kerajaan Tunisia dan Mesir, protes pertama bermula di bandar selatan, Daraa pada pertengahan Mac lalu berikutan penahanan sekumpulan kanak-kanak sekolah yang terlibat melukis grafiti antikerajaan.

Tunjuk perasaan itu akhirnya merebak ke beberapa bahagian lain di Syria selepas pasukan keselamatan rejim Assad mula bertindak ganas dan melepaskan tembakan rambang ke arah kumpulan penunjuk perasaan.

Keganasan semakin meningkat selepas pembangkang melancarkan serangan balas di kawasan kejiranan penduduk.

Tentera rejim Assad dan FSA sering bertempur sehingga menyebabkan angka korban meningkat dari hari ke hari.

Homs telah menjadi satu daripada lokasi utama kebangkitan rakyat yang kebanyakannya adalah puak Sunni di kawasan kejiranan Baba Amr.

5. Apakah tindakan negara antarabangsa untuk menghentikan keganasan tersebut?

Usaha negara antarabangsa untuk menamatkan konflik di Syria seakan tidak berhasil.

Tindakan Liga Arab menghantar kumpulan pemerhati mereka ke negara tersebut pada November lalu juga dlihat sebagai gagal kerana kerajaan Assad masih enggan mematuhi pelan damai yang dicadangkan organisasi antarabangsa itu.

Cadangan Resolusi Majlis Keselamatan PBB juga tidak dapat dilaksanakan kerana mendapat bantahan dari Rusia dan China.

Arab Saudi dan Qatar bercadang untuk memberi bantuan ketenteraan tetapi Amerika Syarikat dan negara lain tidak menyokong cadangan membekalkan senjata kepada pemberontak kerana khuatir ia akan menyebabkan pertumpahan darah menjadi lebih buruk.

Ini kerana Syria dikelilingi satu jaringan kompleks kesetiaan dengan kumpulan Hezbollah dan Iran di rantau tersebut.

Selepas pelbagai usaha menemui jalan buntu, Liga Arab memutuskan untuk menghantar bekas Setiausaha Agung PBB, Kofi Annan untuk mengadakan rundingan bersama Assad.

Semasa rundingan pertama, presiden itu menolak untuk mengadakan sebarang dialog politik kerana mendakwa ‘kumpulan pengganas bersenjata’ masih bermaharajalela di negara tersebut.

Matlamat Annan adalah cuba mengatur satu gencatan senjata dan mendapatkan laluan untuk agensi bantuan kemanusiaan bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Syria yang sedang bergolak.

Beliau turut mengadakan pertemuan bersama beberapa pemimpin kumpulan pembangkang termasuk ketua Badan Penyelarasan Pembangkang, Hassan Abdulazim.

Dalam satu kenyataan, Abdulazim menegaskan sebarang usaha untuk menyelesaikan krisis di Syria sepatutnya dilakukan selepas tahanan dibebaskan dan keganasan berakhir.

Bagaimanapun, misi selama dua hari ke Damsyik itu didakwa gagal memeterai sebarang perjanjian untuk menghentikan pembunuhan ke atas orang awam terutamanya wanita serta kanak-kanak di negara itu.

Sebaliknya angka korban terus meningkat sehingga memaksa ratusan penduduk melarikan diri ke Turki sejak Sabtu lalu.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/