Rabu, 11 Julai 2012

ISU PENDIDIKAN : Ilmu sebagai suluh dan pedoman


Oleh : Prof  Dr Sidek Baba

Ilmu dalam tradisi Islam adalah suluh dan cahaya. Ia memberikan kita petunjuk dan pedoman. Tanpanya manusia kegelapan dan kejahilan. Ilmu dalam tradisi Islam tidak sekadar yang terbangun daripada sumber akliah atau fikir. Ilmu adalah interaksi akliah dan nakliah yang berpedomankan faktor zikir.

Al-Quran adalah sebesar-besar sumber ilmu daripada ALLAH. Ilmu hasil pemikiran manusia tidak segala-gala. Ia terbatas daripada kemampuan akliah insan, dibantu keupayaan pemerhatian, uji kaji dan cerapan inderawi yang sifatnya membatasi. Memahami ilmu ghaibiyyat adalah sesuatu yang amat utama.

Apabila ilmu nakliah memandu kekuatan akliah, ia memberikan dimensi fikir-zikir yang membawa makna kepada diri insan. Proses menerima makna mengenai hakikat ilmu dan hikmah dan hanya terjadi sekiranya wujud integrasi terhadap yang nyata dengan yang ghaib.

Sifatnya rohaniah dan rabbaniah. Air sebagai gabungan elemen oksigen dan hidrogen adalah elemen saintifik yang sifatnya akliah. Apabila air, dalam al-Quran, dihubungkan sebagai sumber kehidupan ia terkait dengan maksud rahmat ALLAH kepada makhluk-Nya di muka bumi. Air tidak sekadar sesuatu yang diciptakan tetapi terkandung hikmah di sebalik ciptaannya.

Sebab itu al-Quran dalam Surah Az Zumar ayat 8 menyebutkan bahawa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ayat ini memberi asas yang sangat kuat betapa ilmu dan orang yang berilmu memiliki kekuatan untuk tahu dan faham dan menerima makna akan sesuatu.

Hal yang terjadi kepada manusia adalah ilmu itu hanya dalam batas fakta dan data yang zahiri dan sifatnya mekanistik. Sedangkan ilmu pada hakikatnya adalah suluh dan petunjuk (hudan) mencerahkan pemahaman insan mengenai yang nyata dan di sebalik yang nyata.

Orang yang memiliki ilmu integratif tidak sekadar melakukan uji kaji, pemerhatian, tabulasi fakta dan data dan mengambil pendekatan empiris sebagai landasan rasional dan logik tetapi membangun jiwa tadabbur iaitu meneliti dan memahami sesuatu fenomena alam dan kejadian dan kaitannya dengan Pencipta.

Sebab itu ilmu sekular dan liberal yang sifatnya mekanistik memberi fokus kepada faktor duniawi semata dan asas agama tidak dijadikan landasan mencari makna akan sesuatu. Dalam tradisi Islam, akal dibenarkan subur dan berkembang tetapi pedoman dan petunjuknya daripada al-Quran.

Terdapat banyak firman ALLAH umpamanya memberi petunjuk terhadap pemikiran saintifik. Bagi orang Eropah yang pernah menghadapi konflik rasionaliti dan saintifik dengan pendukung teologi Kristian bagi Islam ia bukan masalah. Orang Barat hari ini akibat konflik tersebut menolak asas agama sebagai sumber ilmu.

Mereka menghubungkan ilmu dan sumber agama sebagai dogma (khayali) termasuk Islam. Sistem ilmu Barat ini berkembang dan sistem pendidikan negara orang Islam. Faham sekular dan liberal berkembang tanpa ia ditindikkan dengan asas agama dan etika. Lalu ilmu yang berkembang menjadi lepas bebas dari dukungan nilai.

Ilmu sifatnya terhubung dengan nilai (value-laden) bukannya bebas nilai (value free). Manusia memerlukan nilai sebagai ukur tara terhadap sesuatu perkara dan perbuatan. Menyatakan sesuatu itu baik atau buruk, makruf dan mungkar, halal dan haram umpamanya perlukan petunjuk nilai.

Adil mengikut sumber al-Quran bermaksud “meletakkan sesuatu pada tempatnya” bukan mengambil sikap berkecuali kerana ia boleh membawa kepada zalim. Contohnya, memilih pemimpin mesti kalangan orang berwibawa, memiliki ilmu yang sepadu, integritinya tinggi, akhlaknya menjadi sumber teladan, peribadinya menganjurkan kebaikan untuk semua manusia bukannya dendam kesumat dan taksub yang tinggi hingga membawa kepada kejumudan berfikir.

Orang berilmu dan memiliki pedoman hidup sifatnya tidak takabbur. Dia tidak menyatakan dirinya adalah segala-gala dalam bidang keilmuan. Kepakaran dan keahlian yang dimilikinya adalah mata rantai bagi suatu tamadun. Selalunya orang berilmu mempunyai jiwa rukuk dan sujud. Jiwa taqarrubnya (kehampiran) dengan ALLAH sentiasa menjadikan tawathuk kerana teladan ini adalah mesra manusia.

Bukan untuk disanjung secara berlebih-lebihan sehingga hilang imej keilmuannya dan tawaduknya. Ilmu yang ada padanya hakikatnya daripada ALLAH. Apabila ia dijadikan suluh dan pedoman kepada manusia dalam bentuk ilmu dan pengajaran sifatnya mendidik.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

ISU BAHASA : Pembestarian bahasa Melayu terus terabaiOleh : Profesor  Dr. Teo Kok Seong

Bahasa Melayu ialah bahasa negara yang berfungsi sekali gus sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Ini termaktub pada Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan, Akta Bahasa Kebangsaan 1967, dan Undang-undang Pendidikan Kebangsaan dari tergubalnya Akta Pelajaran 1957 sehingga ke Akta Pendidikan 1996.

Sebagai bahasa kebangsaan, dan lebih-lebih lagi dalam peranannya sebagai bahasa rasmi, bahasa Melayu ialah bahasa wahana wajib untuk ranah rasmi di negara ini.

Untuk ini, bahasa Melayu hendaklah digunakan bagi “apa-apa jua maksud kerajaan, sama ada kerajaan Persekutuan atau kerajaan Negeri, dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam”.

Hal ini yang tercatat pada Perkara 152 Fasal 6 Perlembagaan Negara dan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 Seksyen 1, yang merupakan pengertian dan kehendak penggunaan dalam ranah rasmi, sebenarnya adalah terlalu sempit dan minimum sekali.

Pengertian dan kehendak ini selalu difahami dan sering juga dieksploitasi oleh masyarakat Malaysia sebagai hanya bersangkutan dengan urusan dengan kerajaan, yakni sesuatu perkara yang harus diselesaikan dengan pihak pemerintah.

Ia juga dianggap sebagai perkara yang dikelolakan oleh pihak kerajaan, iaitu sebarang kegiatan dan acara yang diaturkan oleh pihak pemerintah.

Selain itu, ia ikut disifatkan sebagai upacara, majlis dan acara yang dikendalikan oleh pihak kerajaan untuk rakyat dan sebaliknya.

Sebenarnya, ranah rasmi itu luas sekali dan merangkumi antaranya bidang perundangan dan kehakiman, pentadbiran kerajaan dan semua agensinya, pengajian tinggi dan buku ilmiah, pelajaran sekolah rendah serta menengah dan buku teks.

Selain semua ini, ia ikut merangkumi media massa cetak dan elektronik, kegiatan ekonomi dan perdagangan, pembangunan sains dan teknologi, profesion dan pekerjaan, serta upacara, majlis dan acara rasmi, baik yang dianjurkan oleh pihak awam mahupun swasta.

Ranah rasmi adalah medan pengaruh yang amat berwibawa lagi berprestij, yang menguasai kehidupan seluruh warga sesebuah negara itu, dan bahasa, termasuk ragam yang digunakan untuk ranah rasmi ini, sebenarnya adalah bahasa dan ragam yang disanjungi dalam negara berkenaan, oleh semua lapisan dan sektor masyarakat.

Dalam konteks di Malaysia, ragam bahasa yang dimaksudkan ialah ragam baku bahasa Melayu. Ragam ini hendaklah digunakan dalam keadaan bestari, iaitu baik dan betul, dan sepenuhnya, yakni dari awal hingga ke akhir, sama ada sewaktu bertutur mahupun menulis, khususnya dalam penggunaan rasmi.

Pematuhan dua syarat linguistik ini, iaitu penggunaan bestari dan sepenuhnya adalah perlu sekali sebagai salah satu langkah penting untuk mengimbuh wibawa kepada bahasa Melayu sebagai bahasa negara.

Selain kewibawaan ini, dua syarat ini juga boleh mempertingkat kedominanan bahasa Melayu dari pelbagai aspek. Antaranya termasuklah perundangan, ideologi dan tindakan.

Bagaimanapun, dua syarat linguistik ini tidak selalu dipatuhi. Yang sering terjadi adalah tiga perkara berikut :

Pertama, penggunaan bentuk bahasa yang melanggar peraturan nahu baku bahasa Melayu.

Kedua, bahasa Melayu yang menggunakan bentuk bahasa Inggeris yang bukan pun kata serapan dalam bahasa Melayu.

Ketiga, penggunaan bahasa Inggeris, sama ada secara sebahagian atau sepenuhnya untuk menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa wahana wajib.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU KENEGARAAN : Akta Keharmonian Nasional Ganti Akta Hasutan 1948


KUALA LUMPUR : Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak pada malam Rabu mengumumkan Akta Hasutan 1948 akan dimansuhkan dan digantikan dengan akta baru yang dikenali sebagai Akta Keharmonian Nasional.

Beliau berkata, keputusan itu dibuat bagi mencari mekanisme yang dapat menentukan keseimbangan terbaik antara keperluan menjamim kebebasan bersuara setiap warga negara dan keperluan menangani kompleksiti kemajmukan yang wujud di negara ini.

"Dengan adanya akta baru ini, kita akan lebih bersedia untuk menguruskan tahap kesilapan negara. Ia juga akan membantu mengukuhkan dan melindungi perpaduan negara serta memupuk keharmonian agama," katanya pada majlis makan malam Jabatan Peguam Negara bersama Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur di sini.

Turut hadir Ketua Setiausaha Negara (KSN), Datuk Seri Dr Ali Hamsa dan Peguam Negara (AG) Tan Sri Abdul Gani Patail.

Najib berkata, tanpa keseimbangan yang ideal, ia mungkin merencatkan hak bersuara yang dijamin Perlembagaan Persekutuan, menumpulkan daya kreativiti serta sifat inovatif atau membebaskan semangat cauvinisme dan ekstremisme.

Katanya, keseimbangan itu perlu dicapai dalam persekitaran masyarakat yang lebih terbuka dengan akses kepada maklumat yang boleh menyebabkan limpahan maklumat, taraf pendidikan dan sosio ekonomi yang semakin tinggi serta tahap harapan yang semakin meningkat.

"Peruntukan yang dicadangkan dalam Akta Keharmonian Nasional ini akan memberi penekanan kepada pemupukan semangat harmoni dan saling menghormati dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama," katanya.

Beliau berkata, rang undang-undang baharu itu akan bersifat lebih spesifik dan membolehkan kerajaan bertindak terhadap mana-mana pihak yang menggunakan isu-isu sensitif untuk memecahbelahkan perpaduan nasional.

Perdana Menteri berkata, kerajaan akan memastikan peruntukan akta itu tidak akan menjejaskan kuasa untuk menangani perbuatan seperti mendatangkan kebencian dan penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia kepada Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana Raja.

Ia juga meliputi perbuatan untuk menimbulkan permusuhan antara kaum danmempersoal apa-apa hak, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif yang dilindungi dalam Perlembagaan.

"Sebelum menggubal rang undang-undang Keharmonian Nasional ini kerajaan ingin menjemput pandangan dan pendapat rakyat Malaysia sama ada individu mahupun pertubuhan mengenai perkara yang perlu ditangani dalam merangka perundangan ini.

"Jabatan Peguam Negara telah ditugaskan sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk mendapat sudut pandangan emua 'stakeholder' (pihak berkepentingan)," katanya.

Najib berkata, kerajaan sedar ada pihak menganggap Akta Hasutan sebagai alat untuk merencatkan tindakan dan pandangan yang tidak sealiran dengan kerajaan, namun menegaskan anggapan itu tidak berasas sama sekali.

"Lantaran itu, peruntukan baharu ini tidak akan menghalang rakyat untuk mengkritik kerajaan dan pentadbiran keadilan. Sebarang perbuatan menghina mahkamah akan dikendalikan sendiri oleh pihak kehakiman melalui peruntukan di dalam Kaedah-Kaedah Mahkamah sedia ada," katanya.

Dalam pada itu, Najib juga berkata, kerajaan mengambil keputusan menguatkuasakan serta-merta semua akta baharu dan pindaan terhadap akta-akta sedia ada yang yang diumumkan dalam Pelan Transformasi Politik termasuk Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas), Akta Mesin Cetak dan Penerbitan serta Akta Universiti dan Kolej Universiti.

"Melalui pemansuhan dan penggubalan rang undang-undang yang sedang berjalan, kerajaan mahu memastikan ruang demokratik yang mencukupi disediakan untuk perbezaan pendapat serta persaingan idea.

"Pucuk pangkalnya, kita mahu mencipta sebuah Malaysia yang mana prinsip hak asasi manusia dijunjung, kebebasan individu untuk menyatakan pendapat secara terbuka diraikan, seraya kepentingan individu dan komuniti diimbangi," katanya.

Sementara itu, Perdana Menteri berkata, Jabatan Peguam Negara boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi petunjuk bagi memastikan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang sentiasa dijunjung.

"Saya amat berbangga kerana warga Jabatan Peguam Negara tidak pernah leka dengan sanjungan dan pujian serta tidak melatah setiap kali diasak dengan tohmahan dan fitnah," katanya. - BERNAMA

ISU DEMOGRAFI : Malaysia Jadi Negara Menua 18 tahun Lagi


KUALA LUMPUR: Malaysia akan menjadi sebuah negara menua menjelang tahun 2030 dan ia merupakan satu cabaran kepada kerajaan, kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Heng Seai Kie.

Beliau berkata ini kerana dalam tempoh 18 tahun akan datang, 15 peratus daripada populasi penduduk negara ini terdiri daripada mereka yang berumur 60 tahun ke atas.

Malaysia mencapai tahap negara menua hanya dalam tempoh 26 tahun, lebih cepat jika dibanding dengan negara Eropah yang mengambil masa 100 tahun untuk mencapai tahap menua, katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Persidangan Antarabangsa Penuaan Penduduk: Isu dan Cabaran di Universiti Malaysia di sini, Rabu.

Turut hadir Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Tan Sri Napsiah Omar dan Ketua Pengarah LPPKN Datuk Aminah Abdul Rahman.

Heng berkata menyedari hakikat itu, kerajaan telah meluluskan penambahbaikan Dasar dan Pelan Tindakan Warga Emas pada 5 Jan 2001 yang menekankan kepada pendekatan pembangunan modal insan sepanjang hayat.

Beliau berkata tumpuan kepada penambahbaikan itu meliputi aspek persediaan, pencegahan dan pengukuhan selain mengambil kira keperluan mendaya upayakan golongan warga emas.

Heng juga berkata setiap anak-anak perlu bertanggungjawab dalam menjaga dan memberi perlindungan kepada ibu bapa mereka dan tidak bersikap lepas tangan serta menyerahkan sepenuhnya kepada kerajaan.

"Setiap kita semakin tua, jadi anggaplah menjaga warga emas pada hari ini ibarat kita menjaga diri kita sendiri pada hari tua," katanya.

Persidangan sehari hasil kerjasama pintar antara LPPKN dan Universiti Malaya itu dihadiri 300 peserta dari dalam dan luar negara.

Sebanyak 12 kertas kerja dibentang, antaranya 'Peranan Keluarga dalam Memenuhi Cabaran Penuaan Penduduk di Malaysia : Dasar dan Intervensi' oleh Timbalan Ketua Pengarah (Polisi) LPPKN Dr Anjli Doshi Gandhi; 'Aspek Sosial dan Ekonomi Warga Emas di Thailand' oleh Pengarah Penyelidik Institut Penyelidikan Pembangunan Thailand Dr Worawan Chandoevwit; dan 'Sistem Keselamatan Pendapatan di Republik Korea? Hala Tuju untuk Pembangunan' oleh Ketua Ekonomi Bank Pembangunan Asia Dr Donghyuan Park. - BERNAMA

ISU PENGAJIAN TINGGI : Keputusan masuk IPTA sesi 2012/13 keluar Jumaat


KUALA LUMPUR - Keputusan permohonan kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bagi Program Pengajian Lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf bagi sesi akademik 2012/2013 akan diumumkan Jumaat ini.
  
Pemangku Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Ismail Nor Hassan Basri berkata calon yang memohon boleh menyemak keputusan permohonan mulai pukul 12 tengah hari.
  
"Pemohon boleh menyemak permohonan mereka menerusi tiga saluran utama iaitu laman sesawang KPT; talian bantuan (Helpline), talian hotline; dan menerusi khidmat pesanan ringkas (SMS)," katanya kepada Bernama ketika dihubungi. 
  
Calon boleh menyemak menerusi laman web http:upu.mohe.gov.my atau di talian hotline 03-8870 6767, Helpline 03-8870 6777 dan menerusi khidmat pesanan ringkas (SMS); UPU RESULT (no KP) dan SMS ke 15888.
  
Menurut laman sesawang KPT, keputusan kemasukan permohonan akan dikeluarkan pada minggu kedua bulan Julai tetapi tiada sebarang tarikh dinyatakan.
  
Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Datuk Prof Dr Rujhan Mustafa menafikan berlakunya kelewatan keputusan permohonan kemasukan ke IPTA.
  
"Keputusan bukan lambat. Memang 13 Julai telah ditetapkan. Keputusan belum boleh disemak, belum dimasukkan ke dalam sistem. Pemilihan akhir oleh universiti sedang berlangsung," katanya menerusi khidmat pesanan ringkas (SMS) kepada Bernama. - Bernama

ISU SOSIAL : Wujudkan NKRA tangani jenayah komersial


Oleh ROHAMI SHAFIE

BIDANG Keberhasilan Utama Negara (NKRA) berkaitan dengan menangani jenayah jalanan telah dilaksanakan dengan baik apabila kadar jenayah ini telah berjaya dikurangkan pada kadar yang terendah.

Ini secara tidak langsung telah memberi kesan positif terhadap nama negara apabila Malaysia diiktiraf oleh World Justice Project sebagai negara yang paling selamat di kalangan 19 buah negara berpendapatan sederhana tinggi di dunia.

Pengiktirafan ini membantu melonjakkan ekonomi Malaysia. Sebagai antara elemen terpenting dalam merancakkan aktiviti ekonomi negara, kestabilan dan keamanan negara tidak boleh sama sekali dipinggirkan.

Mustahil sesebuah kerajaan mampu melaksanakan dasar ekonomi dengan baik jika negara tersebut tidak aman dan kerap kacau bilau. Keamanan adalah suatu nikmat yang perlu disyukuri oleh kita.

Ketika negara-negara lain bergelut untuk mengharungi krisis ekonomi, Malaysia masih boleh bertahan bahkan telah menunjukkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan berbanding negara-negara lain di dunia.

Namun, di sebalik peningkatan aktiviti ekonomi negara, ia telah menarik minat para penjenayah komersial untuk menjalankan 'aktiviti' mereka.

Menurut perangkaan Polis Diraja Malaysia (PDRM), kerugian akibat jenayah komersial adalah dianggarkan sebanyak RM100 juta setiap bulan dalam tempoh lima bulan pertama tahun ini.

Jenayah ini semakin meningkat dengan kehadiran warga Afrika yang menipu dengan pelbagai cara. Mereka ini amat berani dan licik serta sanggup menggunakan warganegara Malaysia untuk turut serta menipu rakyat Malaysia sendiri.

Penipuan siber adalah modus operandi utama mereka. Tidak ketinggalan ada di antara mereka mengklonkan kad kredit. Rakyat Malaysia pula mudah ditipu oleh mereka.

Baru-baru ini penulis sendiri hampir diperdayakan oleh mereka ketika membuat transaksi melalui internet. Penjenayah siber atau lebih dikenali sebagai pengodam (hacker) mengetahui segala maklumat yang sedang penulis urusniagakan melalui internet.

Disebabkan masalah teknikal, penulis tidak dapat menghabiskan transaksi berkenaan. Ketika itulah pengodam berkenaan menelefon penulis dan bagi meyakinkan penulis bahawa beliau adalah kakitangan syarikat berkenaan, segala maklumat transaksi penulis disebut satu persatu tanpa adanya kesilapan.

Penulis hanya tersedar apabila beliau meminta nombor kad kredit berserta tarikh luput kad kredit dan tiga nombor digit terakhir di belakang kad kredit berkenaan. Atas langkah keselamatan, maklumat tersebut tidak diberikan.

Penulis juga bertanyakan nama beliau, namun nama samaran yang diberikan kepada penulis, kononnya ini adalah polisi syarikat.

Ketika inilah penulis berasa beliau sedang melakukan penipuan dan akhirnya tidak melayan permintaan beliau. Selepas beliau meletak telefon, penulis cuba menelefon kembali beliau tetapi panggilan tidak dapat disambungkan kerana nombor telefon berkenaan 'tidak wujud'.

Tidak tahulah apa yang akan terjadi jika segala maklumat yang diminta diberikan kepada beliau. Penulis mungkin akan mengalami kerugian yang besar. Cukup licik penjenayah komersial ini.

Penulis amat yakin, ramai yang telah ditipu oleh penggodam berkenaan dan berkemungkinan besar beliau bekerja secara profesional sebagai pengodam kad kredit.

Jumlah kerugian yang diberikan oleh PDRM mungkin lebih besar lagi jika dilihat saban hari ada sahaja berita mengenai jenayah komersial sama ada yang dilaporkan oleh media massa mahupun yang tidak dilaporkan.

Maka, penulis ingin mencadangkan agar kerajaan menjadikan jenayah komersial sebagai salah satu Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Tangani jenayah komersial secara berkesan. Memang benar, jenayah komersial sukar dibanteras berbanding jenayah jalanan kerana kebanyakan mereka yang melakukannya adalah golongan profesional yang berpendidikan tinggi.

Umpamanya jenayah siber melalui perkhidmatan memalsukan sijil ijazah sebuah universiti tempatan baru-baru ini. Perjualan sijil ijazah bukan sahaja berlaku di Malaysia malahan berlaku di seluruh dunia.

Mereka yang menawarkan sijil palsu mengetahui ramai pihak yang mahukan ijazah tanpa belajar di universiti. Mereka ini pun dikategorikan sebagai penjenayah kerana mahukan jalan singkat bagi membolehkan orang lain mengiktirafkan "kelayakan" mereka.

Sewajarnya mereka juga perlu ditangkap bukan sahaja pihak yang menawarkan sijil ijazah yang palsu.

Terdapat juga kes pekerja yang diambil dengan dibayar gaji mengikut 'sijil' tetapi akhirnya penipuan telah berjaya dibongkarkan.

Apakah akan terjadi jika terdapat begitu banyak kes sebegini di Malaysia terutamanya lambakan pekerja warga asing di Malaysia yang tidak diketahui kesahihan kelayakan dan kompetensi mereka kecuali sekadar sehelai sijil yang mudah dipalsukan?

Mereka ini dibayar gaji berlipat kali ganda berbanding rakyat Malaysia tetapi melihat sumbangan mereka tidak setimpal dengan kelayakan sijil berbanding sumbangan pekerja Malaysia.

Yang rugi bukan sahaja para pekerja Malaysia dan majikan tetapi juga negara kerana mengalami kerugian berganda. Pertama kerugian ditipu 'kelayakan' mereka yang akhirnya sumbangan mereka amat rendah berbanding rakyat Malaysia. Kedua kerugian wang yang dibawa keluar ke negara mereka.

Justeru, tatkala kerajaan menyasarkan 73 peratus pelaburan langsung domestik (DDI) berbanding 27 peratus pelaburan langsung asing (FDI) menjelang tahun 2020, sudah sampai masanya menangani jenayah komersial dijadikan sebagai salah satu NKRA.

PENULIS ialah Pensyarah Kanan Perakaunan dan Kewangan, Pusat Pengajian Perakaunan Dan Felo Penyelidik Institut Penyelidikan Pengurusan dan Perniagaan, Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/