Isnin, 27 Ogos 2012

ISU KENEGARAAN : Memurnikan cara manusia berpolitik


Oleh : Shamrahayu A Aziz
Islam kemudi kita kepada perpaduan

Hubungan antara agama dan politik sering menjadi polemik. Ia bukan saja masalah setempat, tetapi global. Ada yang mempersoal hubungan dua perkara ini dan ada juga yang tidak menafikan hubung kait antaranya. Persoalan berkaitannya timbul, antara lain kerana penerapan dan promosi fahaman bahawa agama dan negara adalah dua perkara yang terpisah (atau dipisahkan). Oleh itu, secara umum, boleh dikatakan persoalan hubungan kedua-duanya ini lahir berikutan pemasyhuran idea sekularisme. Ia adalah fahaman yang mahu dijadikan budaya atau tamadun antarabangsa. Dalam fahaman sekular, agama dirujuk berasal daripada tuhan dan politik dikatakan berasal daripada manusia . Justeru, fahaman sekular ini menyifatkan hubungan antara kedua-duanya sebagai bertentangan atau berlawanan.

Kita tidak boleh memandang pendekatan sebegini dengan sebelah mata. Akibatnya, kita sukar mencari penyelesaian dalam pelbagai aspek pentadbiran negara yang disandarkan kepada amalan politik yang perlu didasarkan kepada agama. Agama harus menjadi alat dan matlamat politik. Maksud ‘alat’ bukanlah menjadi bahan untuk ‘diperalat’ tetapi mekanisme untuk mencapai ‘matlamat’ politik yang disertai kebenaran.

Agama tidak menegah seseorang mencari kekuasaan politik yang disertai dengan kebenaran. Hanya kekuasaan yang terpisah daripada kebenaran yang ditegah. Memisahkan kekuasaan daripada kebenaran amat berbahaya – bukan sahaja kepada pihak terbabit, terutamanya kaum minoriti, tetapi ia juga berbahaya kepada pemilik kekuasaan itu sendiri.

Tidak semua politik tujuannya bercanggah dengan kehendak atau ajaran agama. Selagi politik tidak bertentangan dengan tujuan dan kehendak agama, maka politik itu sesuatu yang baik dan selaras dengan tuntutan agama. Selagi politik tidak kejam dan berada pada landasan akhlak mulia, ia sebahagian daripada ibadah. Islam adalah agama komprehensif iaitu merangkumi semua aspek kehidupan, termasuk berkaitan kekuasaan atau politik. Oleh itu fahaman yang membezakan dan memisahkan agama dan politik adalah bercanggah dengan sifat syumul Islam.

Sebagai agama komprehensif dan sejagat, Islam tidak memisahkan antara agama dan politik. Dalam apa juga aspek kehidupan dan pergaulan, peranan agama tidak boleh diketepikan. Tiada dikotomi antara kedua-duanya, bahkan politik adalah sebahagian daripadanya. Oleh itu, sebagai agama komprehensif, Islam boleh berdiri sendiri sebagai mekanisme politik, menghuraikan pendekatan atau strategi politik untuk mencapai matlamat agama dan kebenaran. Kita juga harus mengambil perhatian bagi menghasilkan sistem kehidupan utuh, agama tidak boleh dipisahkan. Secara fitrahnya manusia mempunyai naluri agama yang tidak terasing. Manusia mempunyai jiwa dan raga; ada kehendak spiritual dan material. Kedua-dua, ‘jiwa’ dan ‘raga’ serta spiritual dan material, tidak boleh dipisahkan.

Sebagai negara yang mengiktiraf kedudukan Islam sebagai agama negara, sudah pasti agama itu mempunyai peranannya sendiri dalam politik Malaysia. Kita juga tidak boleh menolak fakta sejarah agama antara faktor utama dalam pembentukan dan pengoperasian parti politik serta strategi politik tanah air. Ini sepadan dengan hujah penulis Samuel Huntington (terkenal dengan tulisannya Clash of Civilisations) yang menyatakan agama menjadi teras budaya dan mempengaruhi setiap aspek dalam hidup termasuk politik, ekonomi dan sosial.

Pemisahan antara agama dan politik sesuatu yang tidak tepat dalam agama dan juga fitrah manusia. Namun, sifat demokrasi yang diamalkan membuka ruang kepada persaingan politik yang mengundang kepada pemisahannya daripada agama. Kesannya, sifat agama yang mendokong prinsip perdamaian, berbaik sangka, toleransi dan perpaduan kini seolah-olah menjadi perangsang kepada perpecahan. Jika kita berpaut kepada konsep agama sebenar penyatuan dan perpaduan lebih hampir kepada kita dan seterusnya garis kegelinciran (seperti istilah digunakan S Huttington) akan menjauh.

Penulis ialah pakar undang-undang Perlembagaan UIAM

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU PENDIDIKAN : Usah gugat sekolah aliran kebangsaan


Oleh : Dr Anwar Ridwan 

Pertahan Dasar Pendidikan Kebangsaan

Kementerian Pelajaran sejak beberapa bulan lalu mengadakan siri sidang meja bulat kajian semula sistem pendidikan negara. Pendidikan yang dinamik, seperti yang disebut dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan, ‘mengambil kira cabaran dan perubahan perkembangan dunia pendidikan di luar negara dan keperluan pendidikan masyarakat Malaysia.’ Di samping itu, cabaran globalisasi, liberalisasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dunia masa kini menuntut Kementerian Pelajaran untuk memastikan semua murid mendapat pendidikan sewajarnya seperti yang dihasratkan oleh Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Bagaimanapun ada juga pihak yang mengatakan usaha mengadakan siri sidang meja bulat itu dilakukan pada masa kurang sesuai, iaitu ketika kerajaan Barisan Nasional (BN) dicabar. Pihak berkenaan bimbang, sidang meja bulat akan diambil kesempatan untuk menuntut perubahan yang bukan-bukan, sehingga menggugat Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Kebimbangan bukan dizahirkan tanpa alasan. Sebagai contoh, pihak yang menjaga kepentingan pendidikan Cina membuat tuntutan yang berlebihan melalui memorandum yang mereka kemukakan. Jika tuntutan mereka dipenuhi atas alasan politik, bukan alasan pendidikan tulen, maka usaha integrasi kaum melalui pendidikan tidak akan tercapai.

Contoh kedua ialah tuntutan agar sekolah kebangsaan (rendah dan menengah) yang majoriti pelajar memilih untuk belajar melalui bahasa pengantar Inggeris, dibenarkan meneruskan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Ini sebenarnya permintaan sebahagian kecil ibu bapa, bukan permintaan pelajar seluruhnya. Tuntutan ini pun, jika diluluskan atas alasan politik, bukan alasan pendidikan tulen, akan melemahkan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan memecah-belahkan sistem pendidikan kebangsaan kita.

Rumusan perbincangan meja bulat

Baru-baru ini kerajaan memaklumkan, rumusan perbincangan meja bulat kajian semula sistem pendidikan negara akan diumumkan tidak lama lagi, mungkin pada September ini. Memandangkan pilihan raya umum sudah dekat, pejuang bahasa Melayu dan Dasar Pendidikan Kebangsaan tentulah lebih berdebar-debar menunggu inti pati rumusan berkenaan.

Dibimbangi, sebab populis untuk mendapatkan sokongan politik yang lebih meluas menjelang pilihan raya umum, Dasar Pendidikan Kebangsaan akan dikorbankan sedikit demi sedikit. Pengorbanan itu termasuk dengan cara memenuhi tuntutan golongan pejuang pendidikan Cina dan terus membenarkan mereka mengendalikan sijil Peperiksaan Gabungan Sekolah Cina (UEC) yang jelas bertentangan dengan dasar pelajaran kebangsaan serta menukar beberapa sekolah kebangsaan di bandar menjadi sekolah berbahasa pengantar Inggeris sementara sekolah luar bandar kekal menggunakan bahasa Melayu.

Pendidikan tulen atasi tuntutan politik

Akan tetapi ramai masih berharap Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran akan meletakkan kepentingan pendidikan tulen di atas kepentingan politik jangka pendek. Ini bermakna Dasar Pendidikan Kebangsaan serta beberapa akta yang berkaitan, termasuk Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979, Falsafah Pendidikan Negara 1988, Akta Pendidikan 1996 dan Pindaan Akta Pendidikan 1997, wajib menjadi panduan, pegangan dan rujukan utama.

Sebarang pindaan sistem pendidikan kebangsaan hendaklah selaras dan tidak bertentangan dengan Fasal 152 Perlembagaan Persekutuan mengenai bahasa kebangsaan, dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 yang antara lainnya menggariskan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang digunakan pada peringkat kebangsaan.

Nasib sekolah aliran kebangsaan haruslah lebih baik selepas pengumuman rumusan sidang meja bulat pendidikan, bukan sebaliknya. Sekolah aliran kebangsaan hendaklah terus diperkasakan, menjadi sekolah aliran perdana di negara ini.

Untuk memperkasa sekolah aliran kebangsaan beberapa langkah harus diambil. Antaranya ialah pengisian kurikulum serta seni pengajaran yang lebih kreatif dan berkesan. Di samping itu kelas bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa ketiga harus diperbanyakkan di sekolah kebangsaan, agar sekolah kebangsaan terus menjadi tumpuan pelajar pelbagai kaum.

Peruntukan kewangan bagi tujuan pelaksanaan kurikulum serta kokurikulum sekolah aliran perdana ini juga mesti jauh lebih besar daripada peruntukan yang diberikan kepada sekolah jenis kebangsaan.

Pendidikan kebangsaan arus perdana ini yang menggunakan bahasa Melayu, harus berkesinambungan ke peringkat pengajian tinggi, sebagai mana dibuktikan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) terutama pada dekad perkembangan awalnya.

Dalam masa yang sama pihak kerajaan melalui kementerian serta agensi di bawahnya serta sektor swasta, harus memberi nilai yang sewajarnya kepada graduan yang melalui sistem pendidikan kebangsaan itu.

Penulis ialah Sasterawan Negara dan Dekan Fakulti Penulisan Kreatif ASWARA

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU SOSIAL : Faktor-faktor penyebab kemalangan jalan raya


Lihat jadual di bawah ini dengan teliti. Huraikan faktor-faktor penyebab kemalangan jalan raya dengan berdasarkan data yang terdapat dalam jadual tersebut. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Faktor-faktor Penyebab Kemalangan Jalan Raya di Malaysia
 dengan berdasarkan 533 Kajian Kes.

Faktor Manusia
Jumlah Kemalangan
Peratus (%)
Memandu laju
17
3.38
Kecuaian
301
59.96
Khayal
4
0.79
Terbabas
44
8.7
Dilanggar kereta lain
116
23.11
Lumba haram
4
0.79
Letih/mengantuk
7
1.39
Brek secara mengejut
6
8.76
Langgar lampu merah
2
0.39
Guna telefon bimbit
1
0.19
Jumlah
502
94.18
Faktor Persekitaran
Jumlah Kemalangan
Peratus (%)
Hujan
11
2
Jalan licin
9
1.6
Tiada lampu jalan
2
0.3
Tiada had laju
1
0.1
Jalan berlubang
1
0.1
Jumlah
24
4.5
Faktor Mekanikal
Jumlah Kemalangan
Peratus (%)
Brek rosak
1
0.1
Lampu isyarat rosak
2
0.39
Tayar pancit
4
0.8
Jumlah
7
1.31
    (Sumber Kajian Kumpulan Penyelidik Kemalangan
          Dan Keselamatan Universiti Kebangsaan Malaysia)

Dalam menelusuri era globalisasi, kemalangan jalan raya masih menjadi isu polemik bukan sahaja  di warung-warung kopi bahkan turut diperdebatkan di Dewan Parlimen.  Hal ini demikian kerana, kes-kes kemalangan jalan raya bukan sahaja melibatkan kerugian harta benda tetapi turut meragut nyawa. Kes-kes kemalangan jalan raya semakin meningkat setiap kali musim perayaan atau cuti persekolahan kerana pada ini jumlah kenderaan di jalan raya meningkat beberapa kali ganda berbanding hari biasa. Peningkatan kes-kes kemalangan jalan raya telah menimbulkan kegusaran bukan sahaja dalam kalangan pengguna jalan raya tetapi juga pihak penguat kuasa. Sehubungan dengan itu, para penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menjalankan kajian tentang isu nasional ini. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan kemalangan berlaku di Malaysia.   
  
            Faktor paling dominan ialah ialah faktor manusia. Sejumlah 94.18% atau 502 kes kemalangan disebabkan kecuaian, terbabas, dilanggar kenderaan lain dan memandu terlalu laju. Terdapat pengguna jalan raya yang tidak mahu mengubah sifat negatif semasa berada di jalan raya. Slogan Pandu Cermat Jiwa Selamat semakin tidak dipraktikkan. Pengguna-pengguna jalan raya tidak menghiraukan kesihatan fizikal mereka, keadaan kenderaan sebelum memulakan perjalanan, tidak mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan serta memandu secara tidak berhemah. Mereka memandu laju, sering berkhayal, membrek secara mengejut, melanggar lampu merah dan menggunakan telefon bimbit. Mereka bukan sahaja seolah-olah tidak sayang nyawa melayang tetapi tidak peduli penderitaan yang terpaksa ditanggung ahli keluarga. Lebih malang lagi jika kecuaian menyebabkan perlindungan insurans tidak diberikan. Bukan sahaja tiada pampasan kepada keluarga yang tinggal malah kematian mereka ibarat mati katak sahaja. Semua pengguna jalan raya menyedari bahawa malang tidak berbau. Ironinya, mereka tidak pula tidak mengamalkan slogan Berhati-hati di Jalan Raya, Ingatlah Orang Yang Tersayang. Jelaslah, kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap pengguna jalan raya yang tidak mahu mengubah sifat negatif dalam diri mereka.
                                                                                         
         Faktor mekanikal turut menyebabkan kemalangan jalan raya berlaku. Walaupun hanya menyebabkan 1.3% kes kemalangan namun faktor ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Hal ini demikian kerana, kejadian yang tidak diingini seperti kerosakan brek, tayar pancit atau lampu isyarat tidak berfungsi sebenarnya boleh dielakkan. Pemilik kenderaan tidak mempunyai rasa tanggungjawap untuk memastikan bahawa kenderaan berada dalam keadaan selamat sebelum memulakan perjalanan, khususnya ke destinasi yang jauh. Tidak dinafikan ada yang mengambil mudah hal-hal sebegini tetapi ada juga alpa kerana kempen-kempen kesedaran yang disiarkan di corong-corong radio dan di dada-dada akhbar tidak berkesan. Kempen-kempen kesedaran oleh pihak media massa yang tidak disiarkan pada waktu perdana sehingga menyebabkan ramai yang tidak menyedarinya. Selain itu, kempen-kempen kesedaran tentang hal ini juga tidak melibatkan ikon terkemuka seperti tokoh motivasi tersohor tanah air seperti datuk Dr Hj Mohd Fadzillah Kamsah dan penceramah bebas Ustaz Azahar Idrus. Ketiadaan tokoh-tokoh yang berwibawa seakan-akan menjadikan kempen-kempen kesedaran kurang menarik kerana ikon seperti mereka mempunyai pengaruh yang besar dan kata-kata mereka akan didengar oleh ribuan peminat. Kempen-kempen kesedaran tentang kepentingan memastikan kenderaan sentiasa dalam keaadaan selamat juga disiarkan secara bermusim dan tidak berterusan. Pihak PUSPAKOM pula tidak menjalankan program atau kempen kesedaran yang benar-benar menarik untuk menggalakkan pemilik kenderaan melakukan pemeriksaan berkala. Di samping itu, mungkin juga usaha-usaha yang dijalankan untuk memberikan kesedaran ini bersifat hangat-hangat tahi ayam sahaja. Hal ini menyebabkan pemilik-pemilik kenderaaan memandang enteng akan hal ini sedangkan kita tidak mahu sudah terantuk baru tengadah. Apabila nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tidak berguna lagi. Jelaslah, faktor kenderaan juga merupakan penyebab kemalangan jalan raya.
                                                                                                              
 Faktor persekitaran pula ialah jalan licin, jalan berlubang dan tiada lampu jalan. Faktor ini akan menyebabkan kemalangan biarpun pemandu berhati-hati dan kenderaan dalam keadaan baik kerana pesan orang tua-tua malang tidak berbau.Walaupun daripada 533 kes yang dikaji, hanya 24 kes kemalangan disebabkan faktor ini namun pemandu mesti berhati-hati kerana peribahasa ada menasihati kita agar sediakan payung sebelum hujan. Faktor persekitaran ini sangat berkait rapat dengan faktor alam. Apabila hujan lebat, kemalangan lebih mudah berlaku kerana jalan raya menjadi licin. Keaadaan menjadi semakin serius sekiranya pemandu tidak memandu secara berhemah dan jalan berliku-liku atau bercerun curam. Suasana berkabus dan ketiadaan lampu jalan akan menyebabkan pengguna jalan raya melanggar lubang  di atas jalan kerana jarak penglihatan terhad. Selain itu, kedudukan jalan raya yang berhampiran dengan hutan juga boleh menyebabkan kemalangan. Hal ini demikian kerana, terdapat banyak kes kemalangan yang berpunca daripada kegagalan pengguna jalan raya mengelak binatang liar seperti musang, monyet dan ular yang melintas jala secara tiba-tiba. Terdapat juga kemalangan yang disebabkan kegagalan pemandu menyedari kehadiran haiwan ternakan penduduk di kawasan berhampiran seperti lembu dan kambing. Di samping itu, kemalangan juga berpunca daripada sikap tidak bekerjasama pihak swasta untuk membantu kerajaan mengurangkan kes-kes kemalangan jalan raya. Pihak swasta seperti pengendali lebuh raya dan pihak pengiklanan tidak menjalankan tanggungjawab sosial dengan menyediakan papan tanda tentang keadaan persekitaran di kawasan yang sering berlaku kemalangan untuk memberi amaran atau peringatan pengguna yang menggunakan laluan tersebut. Jelaslah, faktor persekitan turut menjadi punca berlakunya kemalangan jalan raya.                   

      Konklusinya, semua pihak mesti berganding bahu seperti aur dengan tebing dalam usaha mengelakkan kemalangan dan menjadikan jalan raya tempat yang selamat kerana jalan raya di Malaysia terkenal sebagai Pembunuh Nombor 1 Negara. Semua pihak janganlah hanya pandai menuding jari kea rah orang lain seperti yang terdapat dalam lagu rakyat "Bangau Oh Bangau" kerana sikap ini tidak menguntungkan sesiapa malah hanya membuang masa. Selain itu, kita juga mestilah melakukan anjakan paradigma dengan mengubah persepsi yang salah bahawa tanggungjawab menangani kemalangan jalan raya tergalas di bahu pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya, semua pihak mestilah saling membantu untuk menjayakan pelbagai usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan seperti kempen Sifar Kemalangan Jalan Raya. Hal ini demikian kerana, sebanyak manapun usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan tetapi jika anggota masyarakat tidak mahu bekerjasama menjayakannya sudah pasti semua usaha itu menjadi sia-sia. Hal ini bertepatan dengan analogi yang mengatakan bahawa, kita boleh memaksa lembu turun ke sungai tetapi kita tidak dapat memaksanya untuk minum air.Setiap pengguna jalan raya mestilah mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi untuk mengubah sikap-sikap negatif yang ada di dalam diri mereka dan bekerjasama menjayakan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Hal ini demikian kerana, firman Allah dalam Surah Ar Ra'd, Ayat: 11 ada menyebut “Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasib mereka sendiri". Sehubungan dengan itu, slogan Pandu Cermat Jiwa Selamat  perlulah menjadi panduan dan amalan semua rakyat Malaysia semasa berada di jalan raya.

Sumber : Modul Perkasa BM Bagi Murid Cemerlang SPM JPNP

ISU PENDIDIKAN : “Kepentingan Mata Pelajaran Sejarah.”


Anda merupakan Pengerusi  Persatuan Sejarah di sekolah anda. Sempena Kempen Bulan Kemerdekaan  di peringkat sekolah, anda telah diminta menyampaikan syarahan bertajuk, “Kepentingan Mata Pelajaran Sejarah.” Sediakan teks syarahan anda itu.

Analisis soalan:

Kata kunci                       : Mata pelajaran Sejarah
Kehendak soalan             : Kepentingan mata pelajaran Sejarah
Jenis karangan                  : Syarahan


KEPENTINGAN MATA PELAJARAN SEJARAH

              Terima Kasih Tuan Pengerusi Majlis . Yang Berusaha,Tuan Haji Azmi bin Zulkefli, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 24, Yang Dikasihi Puan Noor Hamiza bin Hang Tuah,Pengerusi  Panita Sejarah,  guru-guru, dan rakan pelajar yang dikasihi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya merakamkan rasa penghargaan saya atas kesudian pihak sekolah memberi peluang kepada saya menyampaikan syarahan yang bertajuk “Kepentingan Mata Pelajaran Sejarah”. Bagi saya, undangan ini merupakan penghargaan pihak sekolah terhadap penglibatan saya di dalam Persatuan Sejarah Sekolah.

Hadirin Yang dimuliakan,

                Menurut Kamus Dewan, sejarah bermaksud peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau. Apabila menyebut peristiwa, kebiasaannya yang dirakamkan ialah tentang peristiwa yang melibatkan jatuh bangun sesebuah negara  atau bangsa. Sejak KBSM diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an, mata pelajaran Sejarah diwajibkan dalam peperiksaan PMR dan SPM. Belajar apa-apa juga aliran, tidak mempunyai pilihan, minat atau tidak mesti mempelajari sejarah untuk berdepan dengan peperiksaan. Pada peringkat awal, memang ramai yang menentang kerana pelajaran sejarah tidak mempunyai nilai ekonomi. Anda sendiri pun berasa tidak selesa kerana berdepan dengan tarikh dan peristiwa , namun alah bisa tegal biasa. Justeru, yakinlah tujuan mewajibkan mata pelajaran ini demi kepentingan kita semua .

               Negara kita didiami oleh rakyat berbilang kaum, dengan kaum terbesar Melayu, Cina, dan India. Kepelbagaian kaum dengan anutan agama yang berbeza dan corak budaya seharian yang berlainan tidak menjadi masalah untuk berkomunikasi, saling mengerti, bertolak ansur, dan berdaya saing untuk memaknakan kemerdekaan tanah air. Kecuali peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969, sepanjang waktu melalui kehidupan dengan aman dan damai. Hal ini berpunca mereka mengerti asal usul mereka, hak masing-masing, dan peranan yang perlu dimainkan di dalam negara ini. Semuanya dirakamkan dalam mata pelajaran Sejarah. Orang Melayu sedar, sebahagian daripada mereka dari Kepulauan Indonesia, orang Cina mengerti mereka dari Tanah Besar China, dan orang India juga faham mereka dari negara India. Pengertian yang diperoleh menerusi mata pelajaran  Sejarah menjadikan mereka dapat mengelakkan rasa rendah diri bagi menghadapi cabaran globalisasi yang melanda seluruh dunia ketika ini agar tidak tersisih daripada arus kemajuan dunia dan menjadi mangsa penindasan pihak tertentu. Bagi menghadapi keadaan ini, seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dan anutan agama, perlu bergerak seiring sebagai satu bangsa, yakni Bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai matlamat yang sama iaitu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju.
               
Hadirin yang dikasihi,

          Mata pelajaran Sejarah juga menyebabkan kita mengenali tokoh tertentu yang berhasil melakar sejarah tanah air seperti Datuk Maharajalela, Mat Kilau, Dato’ Onn, Tunku Abdul Rahman dan Ahmad Boestaman.Rata-rata mereka terlibat dalam memperjuangkan tanah air daripada dibelenggu penjajah Inggeris.Kecuali Tunku Abdul Rahman yang berpeluang menjadi Ketua Menteri, kemudian Perdana Menteri , pemimpin yang lain hanya mampu mengalirkan keringat demi keselesaan anak watan. Jika sesetengah negara para pejuangnya bermandikan darah sebelum negara memperoleh kemerdekaan,tetapi perjuangan kita dengan cara permuafakatan. Pengetahuan ini menyedarkan kita akan kesenangan yang dinikmati ini dengan keringat para pejuang silam.

        Semasa hayatnya Tunku Abdul Rahman pernah berkata, memperoleh kemerdekaan lebih mudah berbanding untuk mempertahankannya. Sebenarnya, kita janganlah berasa terlalu selesa, sehinggakan tidak sesekali berwaspada akan kemungkinan negara ini dijajah. Penjajahan  alaf baru ini  bukan semestinya dengan senjata tetapi dengan ekonomi. Peristiwa tahun 1997 apabila negara kita diserang penyangak mata wang , George Soros menyebabkan nilai ringgit menjunam wajar dijadikan iktibar. Sejarah akan berulang dan sebab itu kemungkinan buruk senantiasa ada. Bagaimana kita boleh mengingati akan hal ini jika kita tidak mempelajari sejarah? Pengetahuan akan pengalaman pahit sesebuah negara begitu sukar dihayati  jika hanya menatap akhbar atau majalah, kecuali melalui mata pelajaran Sejarah.

Para pelajar yang budiman,

           Sebenarnya mempelajari Sejarah juga menambahkan pengetahuan kita. Sebagaimana mata pelajaran Geografi,Fizik, atau Kimia, berfungsi menggerak minda menjadikan seseorang pelajar itu berwawasan. Dalam konteks mata pelajaran sejarah, segala pengetahuan tersebut boleh dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, sekali gus mengelakkan kita seperti menjadi katak di bawah tempurung. Pengetahuan ini mampu mewujudkan rasa kecintaan di dalam diri kita. Sebagai contoh jika mengetahui sejarah Bangunan Sultan Abdul Samad  dan Stadium Merdeka, sudah tentu kita akan menentang jika tempat tersebut dirobohkan kerana hal ini berkait rapat dengan kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957, lalu kita mencadangkan agar tempat tersebut dipulihara sebagai satu bahan bersejarah yang tidak ternilai harganya.

          Kini, anak-anak muda bersikap negatiif terhadap kepimpinan negara dengan melontarkan pelbagai tohmahan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh pemimpin. Apa-apa juga usaha dilakukan untuk pembangunan negara ,tetapi tanggapan buruk telah dihamburkan. Pada saat inilah mata pelajaran Sejarah berperanan menyedarkan mereka terhadap sikap keterlaluan mereka dengan melihat akan peranan pemimpin tidak sekadar memikirkan perut rakyat semata-mata, tetapi menyediakan pelbagai perkara bukan untuk saat ini sahaja tetapi generasi mendatang. Sebab itulah sepanjang bulan Ogos hingga 16 September , pelbagai aktiviti dijalankan seperti kempen mengibar Bendera Jalur Gemilang dan media massa pula memaparkan sejarah perjuangan silam kerana mereka sedar hanya sejarah dapat menyedarkan orang ramai.Sehubungan itu, YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita telah memperkenalkan Gagasan 1Malaysia yang berpaksikan prinsip “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.” Gagasan 1Malaysia ini bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasa antara rakyat pelbagai kaum di Negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi ancaman dan cabaran yang bertujuan menggugat kesejahteraan hidup mereka.

      Rasanya sudah panjang saya menyampaikan syarahan pada pagi yang mulia ini. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi,

                Dari runtuhnya Kota Melaka,
                                Kehebatan Putrajaya kita dirikan;
                Sejarah melakar detik merdeka,
                                Keharmonian hidup mampu dikekalkan.

           Sebelum mengakhiri syarahan ini, saya menyeru rakan pelajar semua meminati mata pelajaran Sejarah yang kelihatan tiada nilai ekonomi tetapi besar peranannya dalam menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan mewujudkan jati diri dalam kalangan kita semua .Justeru, mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dan maju dalam segenap bidang serta disegani oleh seluruh dunia. Saya akhiri syarahan dengan lafaz terima kasih.

 Romzan binti Abdullah
 SMK Jengka 24

Sumber : Modul Perkasa BM Bagi Murid Cemerlang SPM JPNP

ISU SAINS DAN TEKNOLOGI : Pelajar sasaran mangsa buli siberOleh : NORIZAN ABDUL MUHID

BERDASARKAN kajian Tingkah Laku Siber Belia Global yang dikeluarkan Microsoft Corp. mendapati 33 peratus kanak-kanak dan remaja berusia 17 tahun di negara ini terdedah kepada pelbagai aktiviti siber termasuk jenayah buli dalam talian.

Malah, melalui kajian yang dijalankan bermula 11 Januari hingga 19 Februari lalu di 25 buah negara termasuk Malaysia itu mendapati satu pertiga remaja negara ini pernah menjadi mangsa buli siber.

Dianggarkan 24 peratus kanak-kanak dan remaja yang terlibat dalam tinjauan kajian terbabit mengakui pernah melakukan sesuatu yang dibimbangi oleh ibu bapa termasuk menjadi mangsa buli dalam talian.

Kajian tempatan mengemukakan hasil bahawa golongan ini berhasrat berkongsi cerita dan mahu berinteraksi dengan ibu bapa mereka mengenai isu buli dalam talian namun hanya 27 peratus daripada ibu bapa yang mahu berbincang dengan anak-anak mereka berhubung aspek keselamatan khususnya melindungi anak-anak ketika dalam talian.

Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia, Dr. Abdul Kadir Abu Bakar berkata, golongan terbabit yang terdiri daripada pelajar memerlukan ruang untuk membincangkan isu-isu termasuk kes buli dalam talian kerana perlu merasa selamat.

''Bagaimanapun, jika ruang seperti ini tidak ada, mereka perlu membuat keputusan sendiri dan disebabkan kurang pengalaman dalam menangani isu dengan cara yang tidak sesuai, secara tidak langsung memberi masalah psikologi dan mental yang serius pada masa depan," katanya.

Beliau berkata demikian sewaktu menyertai Rundingan Meja Bulat Masalah Buli Dalam Talian anjuran Microsoft Corp. yang turut dihadiri Kumpulan Tindakan Ibu Bapa bagi Pendidikan (Page), Datin Noor Azimah Abdul Rahim;

Pengarah Hal Ehwal Korporat, Malaysia dan Pasaran Baru, Microsoft Malaysia, Jasmine Begum serta Pakar Psikiatri Hospital Selayang, Dr. Nurulwafa Hussain.

Sehubungan itu, menurut Dr. Abdul Kadir, ibu bapa seharusnya memainkan peranan lebih utama dan proaktif khususnya meningkatkan pemantauan terhadap tingkah laku anak-anak mereka berkaitan sebarang aktiviti siber.

"Penggunaan Internet tanpa kawalan orang dewasa khususnya ibu bapa meletakkan remaja pada risiko bahaya seperti dibuli dalam talian, pornografi dan berpotensi mendedahkan maklumat peribadi kepada pemangsa seksual.

"Pengawasan ibu bapa merupakan faktor utama melindungi anak-anak mereka terutama dalam mempengaruhi tingkah laku anak-anak berkaitan isu buli dalam talian ini," katanya.

Sementara itu, Presiden Page, Datin Noor Azimah Abdul Rahim berkata, pihaknya bimbang mengenai kekurangan polisi formal yang berperanan melindungi keselamatan golongan kanak-kanak dan belia memandangkan mereka terlibat dengan jenayah siber pada usia yang muda.

Menurutnya, tinjauan tempatan menunjukkan hanya 18 peratus ibu bapa mengajar anak-anak mereka mengenai adab sewaktu dalam talian dan 13 peratus daripada ibu bapa meminta anak-anak memaklumkan kepada mereka sekiranya mereka menjadi mangsa buli dalam talian.

Pada perkembangan yang sama, Jasmine berkata, Microsoft turut mengambil beberapa pendekatan bagi menangani isu berkaitan buli dalam talian antaranya memperkenalkan kuiz interaktif pada laman web setiap sekolah agar pendidikan awal mengenai jenayah buli dalam talian dapat diperluaskan di kalangan pelajar.

"Buli siber atau buli dalam talian ini boleh dikatakan satu cabaran serta isu serius yang dihadapi seluruh dunia, dan Malaysia tidak terkecuali daripada menghadapi perkara tersebut.

"Bagi Microsoft, pendekatan kami adalah dari aspek keselamatan dalam talian dan memupuk warganegara melalui usaha menyokong literasi digital dan beretika.

"Pada masa yang sama, kita memberi kuasa kepada ibu bapa, penjaga dan pendidik dengan alat serta sumber yang tepat untuk membantu mereka bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan dalam talian," jelasnya.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

ISU PENDIDIKAN : Subjek Sejarah berat, serius


Oleh : Ruhaiza Rusmin dan Ihsan Noorzali
rencana@hmetro.com.my
         
DIBANDINGKAN keberuntungan hidup antara generasi dulu dan kini perbezaannya ibarat langit dan bumi.

Generasi dulu terpaksa berhempas pulas demi meneruskan kelangsungan hidup, sedangkan golongan muda hari ini menikmati kesenangan dalam pelbagai aspek pembangunan, kemudahan dan modenisasi.

Malangnya, kepelbagaian kemudahan itu turut menjadikan mereka kurang peka terhadap tuntutan memartabatkan perjalanan sejarah hingga menganggapnya tidak penting.

Justeru, timbul tanggapan mereka dilabelkan sebagai generasi buta sejarah hingga menimbulkan polemik dalam masyarakat yang tertanya-tanya apakah kemampuan golongan itu mengemudi negara kelak tanpa sikap patriotisme asli.

Persoalannya, apakah faktor yang menyebabkan mereka alpa? Masyarakatkah yang bersalah kerana lepas tangan atau proses pembangunan yang terlalu pantas menyebabkan golongan itu hanya mengejar keperluan material.

Pensyarah Sejarah, Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Profesor Madya Dr Ishak Saat berkata, generasi muda hari ini dikelilingi kesenangan dan kemudahan dan jarang didedahkan dengan kesusahan serta perjuangan masyarakat terdahulu.

Subjek Sejarah di sekolah yang hanya bersandarkan peperiksaan semata-mata juga menyumbang kepada kekurangan penghayatan sejarah di kalangan golongan muda.

“Fenomena ini menyebabkan semangat patriotisme boleh dipersoalkan, malah lebih menyedihkan mereka melihat sejarah dan mentafsirkannya berdasarkan pemahaman sendiri.

“Mereka membuat penafsiran sendiri dan enggan menjiwainya. Jadi, jangan menunding jari jika golongan berkenaan buta sejarah sebab mereka diajar  dengan pendekatan seperti itu,” katanya.

Isu generasi muda hari ini yang menganggap sejarah sebagai aspek picisan cukup membimbangkan, apatah lagi mereka juga gagal menunjukkan semangat patriotik mendalam terhadap negara seperti generasi terdahulu.

Keadaan ini menimbulkan polemik dan kebimbangan di kalangan masyarakat mengenai kecenderungan masa depan generasi ini dalam mengemudi negara suatu hari nanti.

Beliau berkata, sejarah mesti diajar dengan prinsip supaya tidak dikuasai golongan tertentu semata-mata, sebaliknya perlu dikongsi bersama.

“Malangnya, hanya golongan tertentu saja mendominasi perjalanan serta cerita sejarah ini manakala selebihnya hanya diberi ‘sedikit’ saja pengetahuan mengenainya.

“Ini turut menjadikan minat yang sedikit semakin merudum. Dalam hal ini, bukan salah sepenuhnya generasi muda andai kata mereka tidak minat kerana mekanisme digunakan bagi menarik minat mereka juga kurang tepat,” katanya.

Bagaimanapun, itu bukan alasan terus mengetepikan tanggungjawab untuk menarik minat generasi muda lebih peka terhadap perjalanan dan kepentingan sejarah.

“Jika tahu mereka jauh, apa salahnya kita menarik semula perhatian golongan itu dengan mekanisme tertentu.

“Jangan pisahkan mereka dengan sejarah kerana ini adalah kelangsungan dan kesinambungan perjalanan negara. Kalau bukan mereka yang meneruskannya siapa lagi,” katanya.

Ditanya adakah sukar ingin memupuk minat golongan terbabit terhadap sejarah, beliau berkata, ia tidak sukar kerana pandangan mereka lebih kritikal serta mempunyai kekuatan pandangan baru menerusi pelbagai sumber.

“Mereka boleh memperoleh pelbagai maklumat dengan mudah, jadi masyarakat perlu menggunakan peluang ini bagi mendekati golongan sasaran.

“Malangnya, hal ini dilakukan secara bermusim seperti hanya pada bulan kemerdekaan sedangkan penghayatan sejarah perlu sepanjang masa agar sentiasa mantap.

“Mekanisme digunakan tidak cukup, jadi tidak hairan mereka langsung tidak tertarik,” katanya.

Katanya, generasi dahulu lebih prihatin kerana sistem pendidikannya tidak terlalu berorentasikan peperiksaan.

“Malah, guru dulu sanggup berkorban demi meningkatkan semangat patriotik di kalangan pelajar.

“Bagaimanapun, cabaran dulu dan kini berbeza. Generasi dulu lebih fokus pada pembinaan jati diri tapi kini penghidupan lebih mencabar dengan pembangunan semakin rancak selain materialistik.

“Tapi, jiwa patriotisme juga mesti dititikberatkan. Kita tidak mahu melahirkan generasi cerdik pandai tetapi buta sejarah negara sendiri,” katanya.

Mahasiswa program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah, Mohamad Husairi Hanafi mengakui, generasi muda kurang berminat pada sejarah kerana beranggapan ia aspek yang leceh, sukar dan tidak penting.

Menurutnya, faktor dibesarkan selepas zaman kemerdekaan serta hidup dikelilingi kemudahan juga menjadi penyebab mereka enggan ‘membebankan’ fikiran dengan fakta sejarah.

“Sejarah selalunya dianggap aspek berat, serius selain hanya untuk orang lama, sebab itu kurang mendapat tempat di hati generasi muda.

“Pemahaman kurang jelas juga menjadikan mereka tidak berminat, sekali gus bakal memberi kesan jangka panjang.

“Malah, saya mengakui golongan muda hari ini lebih suka pada kebebasan,” katanya.

Rakannya, Emy Nazira Embong berpendapat, kecenderungan generasi muda kepada aspek keseronokan mendorong mereka ‘mengabaikan’ kepentingan sejarah.

“Biarpun subjek itu diajar, mereka tidak mendalaminya secara serius. Pada mereka, buat apa (belajar) sedangkan negara sudah mencapai kemerdekaan.

“Tanggapan seperti itulah yang membuatkan mereka ambil mudah dan menganggap sejarah tidak penting, padahal sebuah bangsa berjaya kerana sejarahnya,” katanya.

Sumber : http : //www.hmetro.com.my/

ISU SOSIAL : Harapan memiliki rumah menjelang Bajet 2013


Oleh : Nur Syahidah Abdul Jalil

WALAUPUN masih berada dalam kemeriahan lebaran dan persiapan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara, sebahagian besar masyarakat masih memberi tumpuan kepada perbahasan mengenai pelan Bajet 2013. Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri memberi jaminan antara lain untuk menimbang permasalahan kos sara hidup dalam rancangan Bajet 2013 yang akan diumumkan kelak.

Walaupun ekonomi negara diunjur tumbuh sekitar 5.4 peratus tahun ini yang diyakini berada dalam landasan yang baik bagi mencapai status negara berpendapatan tinggi 2020, masih banyak perkara yang perlu ditangani terutama berkenaan kos sara hidup yang menjadi duri dalam daging bagi sebahagian besar rakyat negara ini. Tahun ini kita menyaksikan beberapa kaedah yang diambil kerajaan bagi membantu rakyat mengurangkan kos yang dihadapi namun kebanyakannya adalah bersifat pelan jangka pendek.

Pelan jangka pendek lebih mudah diterima orang ramai berdasarkan kesannya yang cepat dan efektif pada masa itu. Walau bagaimanapun, penstrukturan pelan jangka panjang adalah lebih baik dan penting kerana bersifat lebih kukuh dan berpanjangan dengan kos yang lebih minimum. Dalam isu menangani kos sara hidup dalam pembangunan bajet 2013 ini pelan jangka panjang dan pendek perlu diperhalusi bagi mendapatkan kesan yang lebih kukuh dan efektif.

Antara cadangan yang popular dilontar orang ramai untuk pembangunan bajet kali adalah berkaitan isu harga rumah. Isu rumah sememangnya menjadi isu yang amat kritikal kerana rumah adalah satu daripada keperluan asas hidup dan menjadi pelan kontingensi kepada saat-saat kecemasan yang berlaku pada masa akan datang. Oleh itu, memiliki rumah bagi setiap individu pada hari ini dianggap sebagai satu kemestian.

Harga rumah yang meningkat dengan tidak munasabah terutama sekali di bandar dan pinggir bandar sejak lima tahun kebelakangan ini menjadi kekangan kepada sekurang-kurangnya bagi sebuah keluarga untuk memiliki seunit rumah. Malang sekali lagi apabila rumah yang dijual dengan harga begitu mahal tidak berkualiti pula. Bagi golongan muda, kelihatannya seolah-olah amat mustahil untuk memiliki sebuah rumah dalam masa terdekat dengan tambahan hutang pendidikan yang ditanggung mereka.

Kita akui bahawa untuk kerajaan mengambil alih kawalan harga rumah sepenuhnya adalah sesuatu yang tidak baik bagi ekonomi negara. Aktiviti ekonomi seharusnya bebas namun perlu dipantau bagi mengelakkan herotan berlaku oleh sebab yang disengajakan seperti spekulasi atau tidak disengajakan seperti kemelesetan ekonomi global. Maka, mengawal harga rumah menerusi kaedah secara tidak langsung diharap dalam dipertimbangkan dalam pembangunan dan pembentukan bajet pada hari ini.

Kaedah sedia ada seperti kerajaan membina rumah mampu milik perlu diperluaskan ke kawasan lain. Peringkat pendapatan juga perlu dikaji bagi memastikan rumah dibina sesuai dan selayaknya dengan pendapatan bagi sesebuah keluarga. Dicadangkan untuk kerajaan mengambil alih kawasan-kawasan emas yang hendak dibangunkan untuk dijayakan sebagai perumahan rakyat agar berlaku keseimbangan pembangunan dan kependudukan secara keseluruhan dalam kawasan tersebut.

Selain itu, kaedah pembinaan rumah secara tradisional oleh kontraktor berlesen juga perlu diberi nafas baru. Menjual dahulu rumah yang belum dibina tidak sesuai lagi digunapakai sementelah banyaknya masalah yang timbul daripada kaedah ini yang mana turut merugikan kerajaan kerana terpaksa mengambil alih projek perumahan yang bermasalah.

Kaedah-kaedah lain perlu dipertimbangkan sama ada menggunakan kaedah bina dahulu, kemudian jual atau pembinaan dan pembayaran secara berperingkat ataupun menubuhkan satu tabung khas kepada para kontraktor untuk memulakan pembinaan bagi menggantikan kaedah mengambil deposit daripada pembeli.

Sekali gus ini akan mengubah corak pembiayaan perumahan yang akan ditawarkan oleh bank-bank.

Aktiviti membolot perumahan baru perlu dihentikan. Memang tidak dinafikan bahawa kita suka akan keuntungan maksimum yang pantas, namun dalam masa yang sama keuntungan yang dinikmati itu tidak harus memudaratkan orang lain. Kegiatan membolot menghampiri kepada perbuatan ihtikar yang dilarang oleh Islam. Ihtikar yakni penguasaan (monopoli) atau menyimpan bagi tujuan menaikkan harga lazimnya berlaku dalam jual beli makanan namun dalam hal ini matlamatnya adalah sama iaitu menguasai dan menahan rumah untuk diniagakan bagi tujuan menaikkan harganya.

Kemudaratan yang berlaku terhadap individu yang tidak memiliki rumah adalah besar. Ini kerana rumah bukan hanya tempat tinggal bagi sesebuah keluarga, tetapi juga tempat perlindungan, berkasih sayang,  tempat menyemai ilmu dan nilai kepada anak-anak kecil.

Adalah menjadi harapan agar isu harga rumah ini diberi pertimbangan sewajarnya dalam merangka pelan belanjawan kerana pembangunan sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi tahun 2020 harus diseimbangi dengan pembangunan masyarakat.

Kita harus menginsafi bahawa kekayaan dalam kehidupan tidak hanya dimiliki oleh golongan tertentu sahaja sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hashr. Ketidaksamaan kekayaan adalah kepelbagaian dalam kehidupan dan sebagai manusia, menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan setiap individu dapat memenuhi keperluan asasinya termasuklah tempat tinggal yang baik dan selesa tanpa mengira taraf ekonominya.

PENULIS ialah Pegawai  Penyelidik Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Sumber : http : //www.utusan.com.my/