Sabtu, 3 Oktober 2009

Pengaruh bahasa tegakkan syiar Islam

Oleh Abdulrahman Haqqi

BAHASA adalah satu bukti tanda kebesaran Allah SWT. Firman-Nya yang bermaksud: “Dan antara tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan bagi orang yang berpengetahuan.” - (Surah al-Rum: 22)


Apabila dikatakan kepada kita 'yang ini halal' akan berbeza anggapan kita jika dikatakan 'yang ini boleh'. Begitu pula jika dikatakan kepada kita 'barang itu haram' akan berlainan tanggapan kita dengan ucapan 'barang itu dilarang', pada hal kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama yakni 'boleh' dan 'tidak boleh'. Yang membezakan antara kedua-dua penggunaan perkataan haram dan halal dengan boleh dan dilarang ialah nilai keagamaan yang ada pada perkataan 'halal' dan 'haram', manakala boleh dan dilarang tidak demikian.

Istilah keagamaan bahasa Melayu ini tidak hanya mendominasi amalan ibadat saja, malah ia juga menguasai seluruh aspek kehidupan umat Melayu dari politik (seperti rakyat, taat dan khalifah), sosial (seperti silaturahim, ziarah dan nikah), budaya (seperti nasyid, adat dan lagu) dan ekonomi (seperti sifar, mudharabah dan syarikat).

Bersempena 50 tahun Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dalam Perlembagaan Negeri Brunei (1959- 2009), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam menganjurkan forum khas mengenainya pada awal minggu lalu bertemakan ‘Bahasa Melayu Dalam Perlembagaan: Laluan, Cabaran dan Harapan’.

Adalah diharapkan melalui perkongsian idea yang dicetuskan dalam forum seumpamanya akan menjadi dorongan dalam menggariskan beberapa langkah bagi memperkukuh dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap Bahasa Melayu.

Bahasa Melayu dituturkan oleh lebih 300 juta orang di seluruh dunia yang sebahagian besarnya penduduk rantau ini. Bahkan bahasa Melayu/Indonesia dijadikan bahasa rasmi di Brunei, Indonesia dan Malaysia.

“Peranan yang penting sekarang ialah bagaimana kita perlu mengutuhkan semula penggunaan bahasa Melayu yang digunakan sejak 500 tahun dulu seperti pada zaman kesultanan Melaka dan kesultanan Brunei, malah dalam era globalisasi terdahulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa berkomunikasi rakyat umum dan orang pada zaman itu yang tidak bertutur bahasa Melayu tidak boleh berniaga atau berdagang di Timur dan mereka itu dianggap orang Eropah,” kata Datuk A Aziz Deraman, bekas Pengarah DBP Malaysia, salah seorang ahli panel forum.

Sebagai bahasa ilmu dan agama, bahasa Arab mempengaruhi hampir semua bahasa induk di dunia. Seperti kita imani bahawa al-Quran adalah berbahasa Arab dan ia mempunyai pengaruh dan kesan yang amat mendalam serta meluas dalam semua bahasa tempatan yang menerima Islam. Kuatnya pengaruh itu dapat dilihat dari segi jumlah perkataan pinjaman bahasa Arab yang ada dalam sesuatu bahasa tempatan. M A J Beg (1979: xiv) membahagikan sumbangan al-Quran kepada dua kategori, iaitu sumbangan umum dan sumbangan khusus. Sumbangan umum bermaksud sumbangan perbendaharaan kata yang berasaskan al-Quran yang dipinjam dan diterima pakai sebagai sebahagian daripada bahasa semua bangsa yang memeluk Islam dari Indonesia sehinggalah Sahara Barat.

Ada sekian banyak kelompok bahasa dalam Asia, Afrika, dan Eropah yang meminjam perkataan Arab dan kelompok ini diringkaskan seperti yang berikut:

Bahasa Asia ialah Parsi, Turki, Kurdis, Urdu, Hindi, Origa, Melayu, Tamil, Tibet, dan lain-lain.

Bahasa Afrika ialah Swahili, Somali, Amhara, Berber, Hausa dan lain-lain.

Bahasa Eropah ialah Sepanyol, Portugis, Latin, Inggeris, Perancis, Itali dan lain-lain.

Dari segi sumbangan khusus, al-Quran atau bahasa Arab mempengaruhi sekurang-kurangnya empat lingua franca dunia iaitu bahasa Melayu, Urdu, Swahili, dan Hausa. Bahasa Melayu dituturkan di seluruh alam Melayu khususnya di Malaysia dan di Indonesia, bahasa Urdu di Pakistan, di India dan di Bangladesh, bahasa Swahili dituturkan di Nigeria, Kenya, Uganda, Tanzania sementara bahasa Hausa pula dituturkan di Niger, di Cameroon dan sebagainya.

Ada dua cara bagaimana pengaruh ini boleh berlaku, iaitu melalui proses islamisasi dan perhubungan secara langsung dengan bangsa Arab. Yang lebih menarik ialah semua bahasa itu menggunakan abjad Arab dalam tulisan. Ada juga bahasa yang menerapkan sistem nahu dan struktur sintaksis yang sama dengan bahasa Arab. (Lihat Mustafa Daud dan Munif Zarirrudin Fikri Nordin, Bahasa Dari Perspektif al-Quran)

Ahli bahasa tidak dapat menentukan definisi tunggal bagi bahasa kerana luasnya perkaitan antara disiplin bahasa dengan disiplin lain seperti psikologi, sosiologi, mantik, falsafah, biologi, dan pelbagai disiplin lagi. Kesemua disiplin itu melihat bahasa dari perspektif yang berbeza mengikut metodologi masing-masing.

Namun begitu, secara amnya, bahasa dapat diertikan sebagai satu sistem komunikasi manusia yang terdiri daripada bunyi berstruktur (atau yang bertulis) kepada unit yang lebih besar seperti morfem, perkataan, ayat yang dihasilkan oleh organ pertuturan untuk membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. Inilah juga definisi yang dikemukakan oleh al-Quran menerusi ayat yang bermaksud: “Tidakkah engkau lihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai batang pokok yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat dan mendapat pelajaran.” - (Surah Ibrahim: 24-25)

Hamka dalam tafsiran ayat ini berpendapat bahawa al-Quran menganjurkan supaya manusia menggunakan keupayaan berbahasa yang dianugerah Allah berdasarkan ketentuan akidah, syarak, dan akhlak yang bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah. Bahasa seharusnya digunakan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan amal salih. Bahasa yang dapat mencapai matlamat tadi diibaratkan sebagai tanah yang subur dan benih yang baik, apabila ditanam menumbuhkan pohon yang rendang dan buah yang ranum, memberi manfaat dan kebaikan kepada manusia dan haiwan. Ia juga sebagai tempat berteduh dan berlindung ketika panas dan menghilangkan lapar dan dahaga dengan buah yang ranum dan manis. Dalam erti kata lain, bahasa yang baik lagi bernilai terhasil daripada budi dan sopan santun serta bertitik tolak daripada keimanan, ketakwaan, dan amal soleh yang akhirnya membawa keamanan dan menghasilkan kesejahteraan kepada kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Inilah konsep bahasa yang diperjuangkan oleh Islam.

Dari perspektif falsafah bahasa, definisi, dan konsep ini menyingkap hubungan antara bahasa dengan ilmu pengetahuan manusia, proses berfikir, pandangan semesta dan realiti kewujudan serta kehidupan manusia. Pada peringkat ini, bahasa dapat disifatkan sebagai wahana utama bagi menjana segala kegiatan manusia baik perhubungan, pengucapan, perakaman mahupun perwarisan dalam tamadun manusia. Demikianlah yang kita dapat simpulkan daripada kertas kerja yang ditulis dua orang pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia itu. Masyarakat di rantau ini terkenal dengan pegangan teguh agamanya yang disebabkan beberapa faktor termasuk faktor bahasa Melayu yang mempunyai nilai keagamaan di dalamnya sebagai kesan masuknya agama Islam sejak awal lagi ke rantau ini. Alhamdulillah!

Sumber : http: //www.bharian.com.my/

ISUBAHASA : LANGKAH MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU
Ke mana bahasa Melayu?

Persidangan Antarabangsa Bahasa Melayu Bahasa Dunia yang berlangsung di Johor Bahru, baru-baru ini menuntut perhatian besar. Resolusi persidangan tersebut antara lain mendesak kerajaan memberi kuasa penguatkuasaan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bagi memartabatkan bahasa Melayu. Desakan ini bukan perkara baru kerana ia sudah kerap disuarakan. Pada Awang, selagi DBP tidak mempunyai kuasa tersebut, agensi itu dilihat umpama harimau tidak bertaring.

Sedangkan gejala pencemaran dan penyalahgunaan bahasa semakin berleluasa terutama pada papan tanda dan paparan iklan premis perniagaan. Begitu juga dengan penggunaan bahasa rojak secara keterlaluan di televisyen dan radio. Itu belum mengambil kira kegagalan banyak pihak termasuk syarikat berkaitan kerajaan (GLC) mengutamakan bahasa kebangsaan dalam urusan mereka di dalam negara.

Hari ini, jika ada bahasa lain lebih besar saiz paparannya daripada bahasa Melayu, ia tidak lagi dipersoalkan. Malah semakin banyak info produk barangan pengguna biarpun yang dikeluarkan di dalam negara, tidak lagi menggunakan bahasa kebangsaan.

Siapakah yang perlu bertanggungjawab memantau dan memperbetulkan semua ini kalau bukan DBP. Tetapi jika agensi itu tidak diberi kuasa, ia tidak membawa apa-apa makna.

Sementara menanti perubahan serius yang dilakukan oleh kerajaan berhubung hal ini (itu pun jika ada kemahuan politik yang tinggi), Awang amat berharap DBP lebih agresif dan proaktif dalam memainkan peranannya mengembangkan bahasa.

Agensi itu dilihat oleh banyak pihak sebagai lesu. ''Bangunannya lebih gah daripada keberanian dan pencapaiannya untuk melonjak martabat bahasa," kata seorang tokoh akademik. Apa yang beliau cuba sampaikan, DBP tidak lagi lantang memperjuangkan soal bahasa. Kritikan itu mungkin tidak adil dan boleh diperdebatkan. Usaha memartabatkan apatah lagi menyelamatkan bahasa Melayu bukan semata-mata tugas DBP malah semua pihak termasuk pemimpin kerajaan, pembangkang dan sektor swasta.

Awang juga tertanya-tanya ke mana perginya para pejuang bahasa yang sanggup berdemonstrasi dan berterusan membantah Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dalam kaitan mempertahankan kedudukan bahasa Melayu secara keseluruhannya.

Selepas PPSMI dimansuhkan, apakah kepada mereka, perjuangan memartabatkan bahasa Melayu sudah selesai? Apakah juga masa depan bahasa Melayu hanya berkaitan pengajaran kedua-dua subjek itu dalam bahasa kebangsaan sahaja?

Sepatutnya kelompok itu yang menjadi benteng hadapan, meneruskan momentum mereka dengan mewujudkan gelombang kesedaran mengenainya.

Ini termasuk menegur Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), menteri-menteri dan pemimpin parti-parti politik terhadap apa sahaja perkara berkaitan kepentingan bahasa. Awang teruja mahu melihat para pejuang dan badan pertubuhan kerajaan (NGO) turun di jalanan atau menyerbu ke mana-mana kementerian, agensi mahupun pejabat swasta membuat bantahan jika perlu.

Sesungguhnya terlalu banyak yang perlu dilakukan bagi memartabatkan bahasa Melayu terutama bagi menjadikannya bahasa komersial yang lebih meluas. Dalam usaha ini tiada siapa boleh berputus asa apatah lagi bagi mencapai matlamat murni mempertahankan bahasa Melayu yang kedudukannya sudah termaktub dalam perlembagaan negara.

Untuk apa kita memperakukan bahasa Melayu mampu berkembang sebagai bahasa dunia, kalau di peringkat dalam negara sendiri kita sudah tidak menampakkan keyakinan. Banyak lagi petunjuk yang membimbangkan di sekeliling kita. Bukankah kita sendiri yang mewujudkan persekitaran yang akhirnya membunuh bahasa Melayu?

Sumber : http://www.utusan.com.my/

ISU GEMPA BUMI DI SUMATERA BARAT, INDONESIA

Kita tidak sampai hati biarkan rakyat Indonesia menderita

TRAGEDI gempa yang mengorbankan lebih seribu nyawa di Sumatera Barat, Indonesia mengundang rasa simpati yang bukan sedikit. Simpati kerana satu demi satu bencana melanda negara tersebut.

Setiap kali bencana, ada nyawa terkorban. Ada harta musnah. Lebih meruntunkan jiwa, Indonesia yang terkial-kial untuk bangkit memulihkan ekonominya tersungkur lagi.

Masyarakat antarabangsa sememangnya bersimpati terhadap perkembangan menyedihkan itu. Apatah lagi negara-negara jiran. Umpama cubit paha kanan, paha kiri terasa - rakyat Malaysia bingkas menghulurkan bantuan.

Pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO) segera 'terbang' menghulurkan kudrat secara sukarela. Manakala tabung-tabung khusus untuk membantu mangsa-mangsa gempa di Padang segera ditubuhkan.

Kesemuanya itu kerana ingin meringankan beban yang ditanggung penduduk di situ. Lantaran kemusnahan yang dialami mereka bukan sedikit. Penderitaan mental dan fizikal mangsa-mangsa gempa bumi itu amat ketara sehingga mampu merungkai kemarahan rakyat negara ini akibat insiden membakar Jalur Gemilang dan tohmahan-tohmahan yang dilemparkan terhadap Malaysia.

Paparan mayat-mayat bergelimpangan, bangunan dan kediaman rosak teruk serta mangsa-mangsa yang terselamat tetapi cedera parah cukup untuk memahamkan rakyat Malaysia tentang semangat kejiranan.

Betapa pentingnya sesebuah negara itu memakmurkan jirannya kerana apabila tercetus bencana atau bahaya, jiran-jiran itulah paling hampir untuk disandarkan harapan.

Jiran-jiran itulah yang pertama datang menghulurkan bantuan.

Hakikatnya banyak yang perlu dipelajari daripada kejadian terbaru di Sumatera Barat, Indonesia. Betapa bencana gempa, taufan, tsunami datang tanpa amaran. Dan setiap kali ia datang, sesebuah negara itu tidak akan mampu menghadapinya bersendirian.

Sebab itu, seboleh-bolehnya jangan disakiti hati jiran. Khabarnya gara-gara isu tarian Pendet yang membawa kepada 'upacara membakar Jalur Gemilang' dan kononnya akan berlaku peperangan antara Malaysia-Indonesia, kesannya tabung gempa yang ditubuhkan sebelum ini kurang mendapat sambutan.

Tabung untuk mangsa gempa di Tasekmalaya di Jawa Barat tidak begitu memberangsangkan.

Alasannya - rakyat Malaysia tersentuh hati. Mereka juga berkecil hati - akibatnya rasa perikemanusiaan, belas ihsan dan keprihatinan terhakis. Biar pun hanya segelintir rakyat Indonesia terlibat mencerca Malaysia, namun tindakan sedemikian mampu mencetuskan kemarahan - lebih daripada itu mengundang rasa benci sehingga mengikis semangat kejiranan.

Namun sehingga ke tahap mana dan di paras mana rakyat negara ini mampu menyimpan rasa marah dan tersinggung. Sebaik-baik mendengar dan menonton kesan bencana berskala 7.6 Richter itu, segala perasaan negatif itu mencair.

Segala rasa sakit hati diketepikan terutamanya apabila rakyat di sini turut merasa kesan gegaran gempa itu. Semangat tolong- menolong dan rasa simpati yang melimpah ruah merobohkan sempadan perasaan marah sebelum ini.

Tragedi-tragedi seperti ini mesti dipelajari hikmahnya oleh rakyat di kedua-dua negara. Begitu juga di kalangan penduduk jiran-jiran yang lain. Jangan diundang rasa benci. Jauhkan kontroversi - paling penting pelihara semangat kejiranan serantau yang nilai serta harganya sangat tinggi.

Bagi rakyat Malaysia, teruskan semangat ingin membantu. Hulurkan sumbangan dengan ikhlas bagi meringankan mangsa-mangsa gempa bumi di Padang. NGO-NGO pula terus taburkan bakti di negara yang taburan budaya dan bahasanya amat setara dengan penduduk di sini.

Perlu diakui titik-titik peluh dan rasa keinsafan yang timbul ketika bantuan dihulurkan mengajar kita untuk menjadi lebih matang.

Lebih penting lagi keikhlasan mendidik rakyat negara ini untuk percaya bahawa ada harinya dan ada masanya, kita juga memerlukan bantuan negara jiran.

Untuk itu jagalah hati negara jiran. Apatah lagi jika jiran itu tidak pernah menyakiti hati penduduk di sana. Jika pun hati rakyat di sini sedikit terguris dengan gelagat 'kurang akal' penduduk di sana, maka anggaplah ia asam garam kehidupan dua negara berjiran.

Bagaimanapun, perlu diingat bahawa belakang parang jika selalu diasah menjadi tajam - hati manusia jika selalu disakiti manakala maruahnya tidak dihormati, kesannya lebih meruncing.

Dan jika ia dilakukan secara berterusan, tidak mustahil segala rasa simpati dan keinginan untuk menghulurkan bantuan akan lenyap perlahan-lahan.

PENULIS ialah Pengarang Berita Utusan Malaysia

Sumber : http://www.utusan.com.my/

Nota hujung:

Beberapa iktibar daripada bencana yang berlaku:

i. Seluruh kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah. Manusia bertanggungjawab memelihara bumi dari kerosakan, bukannya membuat kemusnahan.

ii. Seseorang tidak boleh menghalang kehendak Allah. Manusia tidak boleh lari dari takdir Allah sama ada perkara itu baik atau buruk.

iii. Malapetaka seperti ini sepatutnya menjadikan kita lebih insaf dan mengakui kebesaran Allah.

iv. Dalam masa negara-negara JIRAN kita seperti Indonesia, Filipina. Vietnam, Kepulauan Tonga, dan sebagainya dilanda bencana, negara kita MALAYSIA terlindung daripada bencana alam yang besar, justeru kita seharusnya bersyukur. Oleh sebab itu, atas rasa prihatin dan penuh rasa tanggungjawab sebagai JIRAN, kita dituntut untuk membantu mereka yang ditimpa musibah ini kerana jika nanti negara kita Malaysia dilanda bencana, sudah tentu kita mengharapkan bantuan yang sama daripada negara JIRAN serumpun kita, INDONESIA. Ingat, kalau kita tidak mudah membenci orang, malahan berniat baik untuk meringankan kesusahan orang, Insya-Allah Tuhan akan melapangkan kesusahan kita .

vi. Bencana atau apa-apa jua malapetaka yang menimpa tetap mengandungi amaran, peringatan dan pengajaran bagi semua bangsa supaya kita saling hormat menghormati, memahami dan menyayangi manusia lain di atas bumi yang sebenarnya sangat kecil dan rapuh . Marilah kita mendidik diri kita untuk mencintai Tuhan yang selalu sayang dan cinta terhadap umat-Nya.


# Marilah kita belajar bijaksana bahawa kita ini sangatlah tidak berdaya di dalam kenyataan cakerawala yang hebat ini, kecuali dengan kekuatan doa yang direstui oleh Tuhan yang Maha Pencipta
.

# Dalam hal ini, sama-sama kita renungkan kata-kata Saidina Abu Bakar (R.A) iaitu, "jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah" .