Selasa, 31 Januari 2012

ISU BAHASA : Kesilapan ejaan Malaysia pada tulisan jawi logo halal Jakim


HAMID DAUD
Kuala Lumpur


BARU-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Jamil Khir Baharom telah melancarkan Kempen Kesedaran Halal berkaitan Akta Perihal Dagangan 2011 (APD 2011) di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Berita mengenainya sekali lagi disiarkan oleh sisipan Mega Utusan Malaysia pada Jumaat pada 13 Januari 2012.

Pada majlis tersebut Jamil Khir memperkenalkan logo halal yang baru keluaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim). Difahamkan logo tersebut akan dicetak pada semua bungkusan makanan atau barang-barang lain oleh syarikat-syarikat tempatan di mana barang-barang keluaran mereka mendapat kelulusan halal dari Jakim.

Dukacita pada logo tersebut terdapat kesilapan pada ejaan jawi di mana nama negara Malaysia telah dieja kepada Malayzia. Dan difahamkan nama Malayzia tidak ada disebut oleh mana-mana negara di dunia ini. Di negara-negara Arab di Timur Tengah pula akan disebut atau dikenali sebagai Malasie.Jakim sewajarnya mencontohi Bank Negara Malaysia (BNM) di mana semua wang kertas keluaran BNM didapati betul dalam ejaan tulisan jawi.

Ejaan betul pada semua wang kertas tersebut dieja 'min lam ya sin ya alif' dan bukannya ejaan salah iaitu 'min alif lam ya zai ya alif' seperti terdapat di logo halal tersebut.

Nama negara Malaysia ada termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan ia mestilah dihormati sama ada dalam bentuk ejaan pada semua tulisan atau sebutan. Dengan kesilapan itu seolah-olah Jakim tidak prihatin kepada tulisan jawi dalam ejaan Melayu. Kesilapan itu juga boleh membawa kepada kekeliruan di kalangan murid-murid sekolah.

Saya percaya Jakim telah mengeluarkan belanja yang agak besar untuk memperkenalkan logo baru itu termasuklah mencetak sijil halal, banner, baju pegawai penguatkuasa yang ada logo tersebut dan lain-lain lagi.

Atas kelemahan dan kesilapan itu, syarikat-syarikat juga akan mengalami kerugian kos atau tenaga kerja jika pembetulan grafik di logo itu terpaksa dibuat pada bungkusan-bungkusan keluaran mereka yang sudah siap dicetak dan hanya menunggu untuk diedarkan di pasaran tempatan atau ke luar negara.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

NOTA HUJUNG:


Berikut komen yang diberikan oleh Mohd Nasir Sulaiman (Penolong Pengarah Cawangan Pengeluaran Sijil dan Logo Halal JAKIM)

1. Ia bukanlah Logo Halal Baru kerana telah diperkenalkan sejak tahun 2003. Dahulunya ia dikenali sebagai Logo Halal JAKIM. Kini ia dikenali Logo Halal Malaysia. Penjenamaan yang melambangkan penyatuan agensi pengurusan hal ehwal Islam. Transformasi untuk memperkasakan pensijilan halal Malaysia.

2. "Difahamkan logo tersebut akan dicetak ... ". ULASAN PENULIS : MEMANGLAH LOGO HALAL AKAN DICETAK PADA PRODUK BAGI TUJUAN PEMASARAN SETELAH IA MENDAPAT PENSIJILAN HALAL MALAYSIA UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN KEPADA PENGGUNA AKAN STATUS KESUCIANNYA. PERKARA INI MEMANG SUDAH SEDIA MAKLUM.

3. Encik Hamid Daud tidak perlu berdukacita atas kesilapan ejaan jawi pada logo halal tersebut. Di sini, saya paparkan spesifikasi Logo Halal Malaysia untuk tatapan seluruh pembaca. Tak perlulah saya menghurai secara panjang lebar. PERSOALANNYA ADAKAH ENCIK HAMID TAHU MEMBEZAKAN ANTARA TULISAN JAWI & PERKATAAN ARAB?!

4. JAKIM tidak prihatin dengan tulisan jawi dalam ejaan Melayu? ULASAN : SAYA MENYARANKAN ENCIK HAMID BERKUNJUNG KE WEBSITE JAKIM http://www.islam.gov.my/ Cuba lihat pada ejaan jawi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Adakah itu membuktikan JAKIM tidak prihatin ejaan jawi?!

5. Murid-murid sekolah tidak keliru dengan tindakan JAKIM menggunakan perkataan Arab dalam logo tersebut. Sebaliknya, kekeliruan itu berlegar pada golongan yang gemar mengkritik tanpa asas keilmuan yang benar. Tulisan jawi & perkataan Arab pun tidak boleh dibezakan.

6. Memanglah JAKIM mengeluarkan belanja yang besar untuk memperkenalkan logo halal Malaysia tapi malangnya ramai golongan gemar memerah otak berfikir/bertindak secara negatif dari berfikir/bertindak ke arah kemaslahatan ummah.

ISU PERKHIDMATAN AWAM : Semua organisasi tidak perlu gentar dengan juruaudit


Oleh ROHAMI SHAFIE

APABILA disebut sahaja juruaudit, ada yang gusar seolah-olah juruaudit adalah penjenayah yang sedang mengacu pistol di kepala mereka. Kedatangan juruaudit ke sesebuah organisasi bagi melaksanakan kerja-kerja pengauditan seringkali menggerunkan kakitangan organisasi tersebut.

Tidak kira, sama ada organisasi tersebut di sektor swasta mahupun awam, kedatangan juruaudit sememangnya tidak dialu-alukan. Persepsi negatif sebegini tidak langsung membantu untuk memajukan organisasi berkenaan. Malahan persepsi sebeginilah selalunya akan merencatkan segala aktiviti yang sedang dan akan dijalankan oleh organisasi berkenaan.

Dalam konteks yang lebih besar lagi, juruaudit mempunyai peranan amat penting dalam memacu kemajuan ekonomi sesebuah negara. Umpamanya, terdapat banyak kajian empirikal yang menunjukkan betapa besarnya peranan juruaudit luar dalam memastikan kekukuhan bursa saham sesebuah negara dengan membina keyakinan tinggi di kalangan para pelabur.

Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Jawapannya, juruaudit yang berkualiti tinggi (bebas dan kompeten) akan memberi keyakinan kepada para pelabur terhadap penyata kewangan yang dikeluarkan oleh syarikat berkenaan.

Maka, penyata kewangan yang diaudit oleh 'pihak ketiga' ini akan meyakinkan para pelabur dalam membuat sebarang keputusan pelaburan. Lebih-lebih lagi, jika laporan audit bersih (benar dan saksama) dikeluarkan oleh juruaudit luar dan kedudukan kewangan sesebuah syarikat amatlah kukuh, sudah tentulah para pelabur berminat untuk melabur di syarikat berkenaan.

Bayangkan pula terdapat banyak syarikat sebegini di sesebuah negara, maka, kesan positif akan kelihatan di bursa saham negara tersebut.

Ini apa yang berlaku di sektor swasta. Bagaimana pula peranan juruaudit di sektor awam di bawah tanggungjawab Jabatan Audit Negara yang diketuai oleh Ketua Audit Negara. Ketua Audit memperoleh mandat di bawah Perlembagaan Persekutuan (Perkara 106 dan 107) dan Akta Audit 1957.

Ketua Audit bebas daripada sebarang gangguan dan tidak bersikap memilih bulu. Ia berperanan mengawas, memantau dan memerhati dalam rangka akauntabiliti pentadbiran kerajaan. Terdapat empat jenis pengauditan yang dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara.

Pertama, pengauditan penyata kewangan yang mana Ketua Audit Negara akan mengeluarkan pendapat atau laporan audit yang menggambarkan kedudukan penyata kewangan kerajaan persekutuan adalah benar dan saksama. Kedua, pengauditan pematuhan yang mana Ketua Audit Negara akan menilai sejauh mana Kementerian/Jabatan Persekutuan mengikut undang-undang dan peraturan kewangan.

Ketiga, pengauditan prestasi yang lebih ke arah menilai sesuatu aktiviti Kerajaan Persekutuan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan dalam mencapai objektif yang ditetapkan. Jenis pengauditan keempat ialah pengauditan pengurusan syarikat kerajaan yang lebih menjurus kepada pengurusan syarikat kerajaan agar dijalankan secara teratur.

Tujuan utama melaksanakan keempat-empat jenis pengauditan ini adalah untuk memastikan adanya check and balance agar wang rakyat yang dikutip melalui cukai digunakan sebaik mungkin. Dengan kata mudah, Ketua Audit Negara berperanan besar melindungi setiap sen wang rakyat.

Maka, prinsip akauntabiliti sentiasa diketengahkan dan ditekankan di kalangan penjawat-penjawat awam. Namun demikian, ramai yang beranggapan Ketua Audit Negara dan Jabatan Audit Negara berperanan untuk mencari kesalahan dan penyelewengan.

Tanggapan salah inilah yang menyebabkan ramai khuatir dengan kedatangan mereka dalam proses menjalankan kerja-kerja pengauditan. Kerja-kerja menyiasat penyelewengan di bawah tanggungjawab Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Terdapat juga pihak-pihak berkepentingan melantik akauntan forensik dalam menyiasat sebarang penipuan. Akauntan forensik selalunya dilantik di kalangan juruaudit bebas (firma-firma pengauditan).

Oleh kerana salah tanggapan mengenai peranan juruaudit, juruaudit sering dipersalahkan seolah-olah mereka berperanan besar mencari penipu, perasuah dan penyeleweng.

Penulis mengambil contoh, dalam pengauditan prestasi, ia lebih ke arah menilai dan memeriksa sejauh manakah aktiviti-aktiviti kerajaan persekutuan dilaksanakan secara cekap, berkesan dan berhemah.

Apa yang dinilai ialah impak dan outcome aktiviti-aktiviti berkenaan dalam mencapai objektif yang ditetapkan. Sesuatu aktiviti tidak dikira gagal selagi belum melebihi tempoh sasaran untuk mencapai objektif-objektif berkenaan. Namun demikian, dalam mana-mana aktiviti pastinya ada kelemahan kerana sudah menjadi lumrah alam tiada aktiviti yang bersifat sempurna.

Aktiviti-aktiviti ini kesemuanya dilaksanakan oleh manusia, maka, kesempurnaan itu mustahil dapat dicapai. Justeru, teguran yang dibuat oleh Ketua Audit Negara bertujuan memastikan kelemahan-kelemahan ini ditangani secara berhemah dan tersusun bagi mencapai objektif-objektif aktiviti berkenaan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Selain itu, peranan Ketua Audit Negara adalah bagi menambah baik sistem penyampaian kerajaan supaya rakyat mendapat manfaatnya. Sekali lagi, teguran-teguran membina akan dibuat oleh Ketua Audit Negara bagi sebarang kelemahan dalam sistem penyampaian kerajaan.

Maka, usahlah menganggap bahawa teguran ini sesuatu yang negatif sedangkan kesan positifnya jentera kerajaan akan lebih cekap dan sistematik. Teguran-teguran ini termasuklah dalam meningkat tadbir urus kerajaan dan memberi kesedaran betapa pentingnya pengurusan kewangan kerajaan diurus secara berhemah.

Secara kesimpulan, setiap organisasi tidak perlu gentar dengan juruaudit, jauh sekali menganggap mereka musuh yang amat menggerunkan. Memahami peranan juruaudit dan mengambil kira segala teguran mereka secara positif bukan sahaja mempercepatkan kemajuan sesebuah organisasi tetapi juga menjadikan ekonomi sesebuah negara lebih mantap dan mapan.

PENULIS ialah Pensyarah Kanan, Perakaunan dan Kewangan Pusat Pengajian Perakaunan, Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia

ISU SOSIAL : Memahami nilai kebebasan orang muda


Oleh Mohamad Abdullah
rencana@hmetro.com.my


ANAK muda dikatakan berdarah panas dan sering mempunyai pemikiran tersendiri, memberontak dan enggan menerima nilai dan norma.

Dengan istilah lain, mereka mempunyai hasrat, keinginan dan kepercayaan sendiri terhadap banyak perkara.

Hal ini terus diperdebatkan kerana jurang usia dan generasi sering menjadikan golongan lebih berusia payah untuk memahami corak pemikiran, kehidupan dan keinginan mereka hari ini.

Contoh mudah ialah bagaimana kitaran masa yang berkualiti berubah sepenuhnya

Anak muda hari ini bersengkang mata hingga pagi untuk ‘berborak’ di alam maya atau melakukan aktiviti termasuk rekreasi dan sukan.

Ramai yang bermain pada waktu malam dan siang dihabiskan sebahagiannya untuk tidur atau melakukan kerja rutin.

Ibu bapa atau mereka lebih berusia mula merungut dan membebel dengan alasan ‘mereka terlebih dulu memakan garam’, sekali gus mendorong krisis nilai antara ibu bapa dan anak-anak.

Masalah yang timbul boleh menjurus kepada hal yang boleh memudaratkan sama ada kepada anak-anak yang ingin ‘difahami’ dengan ibu bapa, keluarga dan orang dewasa yang ingin ‘dihormati’.

Contohnya dalam pengurusan anak muda hari ini, khususnya mahasiswa di universiti, mereka memang berbeza berbanding yang memasuki universiti pada era 60-an, 80-an atau 90-an.

Tanyalah mereka yang bertugas di Bahagian Hal Ehwal Pelajar mengenai pengalaman ini. Pengurus mahasiswa yang bersikap ego, serba tahu dan ‘memerintah’ akan berhadapan dengan pelbagai kerenah dan cabaran.

Bagi anak muda ini, jika tidak dilakukan secara berhadapan, mereka bertindak dalam diam yang mendorong lahirnya kumpulan dianggap ‘penentang’ dan dikatakan ‘antiestablishment’ atau label lain yang sebenarnya tidak membantu dalam menangani jiwa muda ini.

Mereka yang menguruskan anak muda ini harus memahami segenap proses perubahan yang berlaku dalam masyarakat, daripada kecanggihan teknologi sehingga peranan media sosial.

Ada meminta dengan keras menyekat media sosial, menyalahkan kebebasan sedia ada dan menuduh anak muda tidak memahami akar umbi sejarah.

Malah, lebih banyak yang menuding jari daripada berusaha memahami dan meletakkan dirinya dalam nilai baru dengan penuh kebijaksanaan, berhemah dan menghormati anak muda ini.

Sebenarnya, anak muda ini bukanlah begitu sukar untuk difahami. Mereka lahir dalam zaman teknologi maklumat, kesenangan hidup yang paling tidak mempunyai kemudahan asas cukup dan kehidupan boleh dianggap senang.

Berbanding generasi sebelumnya yang walaupun ada yang hidup gelandangan, melalui kepayahan dan sebagainya, tetapi sentiasa mempunyai jalan keluar tersendiri bagi memastikan kelangsungan hidupnya.

Pendedahan kepada media dan pengaruhnya tidak harus diketepikan walaupun tidak semestinya benar. Malah, kesibukan ibu bapa, kesenangan rakan sebaya, keinginan untuk berjaya dan berseronok menjadi antara tarikan termasuk dalam kalangan mereka di universiti.

Malah, bukan perkara luar biasa apabila dana pinjaman untuk mengikuti pengajian digunakan bagi memenuhi tuntutan ini berbanding membeli buku atau melabur untuk masa depan.

Mengambil kira semua faktor ini, kebebasan menjadi teras dan asas utama dalam banyak tindakan mereka. Cara berfikir dan bertindak jauh berbeza.

Walaupun sesetengahnya mungkin agak perlahan, sebahagian besarnya menolak segala bentuk birokrasi, peraturan dan perkara yang menyekat apa yang ingin dilakukan.

Mereka kaya dengan idealisme dan sentiasa percaya boleh dilakukan walaupun ada ketikanya tindakan itu boleh dianggap menentang arus.

Adakah kita bersedia menghadapi segala kerenah ini? Bersediakah kita untuk menangani keperluan dan keinginan yang ada ini serta membuat ubah suai terhadap segala peraturan dan nilai yang ada.

Malah, mampukah kita menjadi seorang yang lebih banyak mendengar dan bertindak sebagai fasilitator daripada seorang pentadbir orang muda yang hanya berlandaskan kertas dan peraturan yang ada dalam buku?

Bagaimanakah pentadbir dan pengurus anak muda ini berfikir di luar kotak atau jauh ke hadapan bagi memudahkan golongan ini melaksanakan idealisme mereka?

Bagaimana pemikiran universal dan sejagat yang menolak nilai yang berasaskan kelompok tertentu dapat digunakan untuk memajukan bangsa dan negara dalam konteks lebih luas dan tanpa sempadan tertentu?

Inilah yang harus difahami dan difikirkan semua pihak terutama di institusi ilmu. Bersikap menyalahkan mereka semata-mata tidak akan menyelesaikan apa-apa, tapi berusaha memahami dan bersikap empati akan banyak membantu dalam kerangka kebebasan yang didambakan.

Ini termasuk kebebasan berfikir dan menentukan apa yang harus dicapai dan disumbangkan. Mereka inginkan cabaran dan bersedia berhadapan dengan risiko walaupun ini amat menggusarkan ibu bapa dan mereka yang dewasa.

Anak muda ini ingin melepaskan kemarahan dan tekanan hidup yang dilalui dengan cara sendiri. Mereka ingin menabur bakti dalam konsep yang lebih terbuka dan tanpa ada sempadannya.

Mereka tidak mudah percaya kepada retorik, tapi cepat menerima apa yang tampak nyata, apatah lagi jika ada yang cuba bersikap defensif dan memujuk secara membuta tuli.

Memahami inilah, maka kebebasan harus dilihat dan dinilai dalam konteks jelas dan terbuka. Berikan saja mereka ruang untuk bereksperimen dari seni dan budaya, muzik dan fesyen hinggalah menjalankan perniagaan dengan pemikiran tersendiri.

Membiarkan ruang yang ada kosong tanpa tindakan akan memudaratkan. Apatah lagi adanya pihak yang secara sengaja membakar semangat, mengapi-apikan dengan nilai kebencian dan mempengaruhi dengan tindakan tidak wajar termasuk membenci orang lain, mempersendakan keselamatan awam dan sebagainya kononnya atas prinsip kebebasan.

Oleh itu, sesiapa saja yang terbabit dalam pembangunan anak muda, harus membuka ruang yang seluasnya untuk mereka berkarya.

Biarkan kreativiti mereka berjalan tanpa sekatan tapi dipandu secara logik dan realistik. Cabar mereka dengan aktiviti yang berfaedah dalam bentuk material mahupun kejiwaan secara bijaksana dan kreatif.

Lihat saja pensyarah dan penceramah agama dengan cara bersahaja dan mengikut lenggok anak muda dengan cepat saja menawan hati mereka bukannya berbahasa basi dengan ayat berjela-jela, bercakap dalam nada ‘membaca’ dan memberikan arahan atau teguran secara keras dan ancaman yang akhirnya makin menjadikan mereka menjauhkan diri.

Inilah yang harus difahami, termasuklah apabila dikaitkan dengan politik kampus, mewujudkan budaya ilmu, perdebatan dan wacana yang berteraskan fakta dan ilmu juga usaha lain yang harus selari dengan perubahan sedia ada.

Jika kita serius ingin memahami dan membantu, selain memanfaatkan anak muda untuk pembangunan negara, perkara paling penting ialah berusaha memahaminya dan lebih banyak mendengar, lebih banyak bertindak dengan akal budi tinggi, memudahkan proses kerja dalam membantu menjalankan aktiviti mereka dan jadilah idola yang dihormati dan disayangi, bukan seorang yang ditakuti kerana kuasa dimiliki.

Kebebasan ini harus difahami dan ditangani secara terbuka dan matang tanpa sama sekali memperlekeh atau memandang rendah keupayaan mereka. Lihatlah keupayaan mereka termasuk mahasiswa dalam kaca mata zaman semasa, bukannya dengan nilai tidak difahami sebagai asas untuk membangunkan potensi.

Mereka adalah pemimpin masa depan dengan nilai dan kekayaan ilmu dalam konteks hari esok yang bermula hari ini. Hanya dengan memahami dan bersedia menerima kekurangan sebagai sebahagian daripada proses pendidikan, ia membuka lebih banyak ruang untuk terus diteroka dalam memberi makna kepada kebebasan orang muda menabur baktinya. Hormati dan sayangi mereka.


Penulis Timbalan Pendaftar, Pejabat Naib Canselor Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Sumber : http : //www.hmetro.com/

ISU SOSIAL : Jenayah pemerdagangan turun


Oleh Wan Faizal Ismayatim

KUALA LUMPUR: Usaha membanteras jenayah pemerdagangan manusia oleh Malaysia sejak 2009 mula menunjukkan kesan memberangsangkan apabila jumlah kes jenayah rentas sempadan itu menurun setiap tahun.

Perangkaan Polis Diraja Malaysia (PDRM) menunjukkan sepanjang 2011 hanya 116 kes dilaporkan di seluruh negara, iaitu penurunan 16 kes berbanding 132 pada 2010 dengan keseluruhannya 218 mangsa diselamatkan berbanding 471 pada tahun sebelumnya.

Pada masa sama, seramai 159 orang ditangkap sepanjang tahun lalu kerana disyaki terbabit dalam kegiatan pemerdagangan orang berbanding 195 pada 2011.

Malaysia meningkatkan usaha membanteras pemerdagangan manusia secara serius selepas Amerika Syarikat (AS) meletakkan Malaysia sebagai satu daripada 17 negara pada Tahap Tiga Laporan Pemerdagangan Manusia, iaitu mempunyai rekod buruk dalam jenayah itu.

Bagaimanapun, berikutan kejayaannya sejak 2009, pada 2010 AS menaik taraf Malaysia ke Tahap Dua.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Bakri Zinin, berkata pencapaian itu bukan saja menunjukkan pembanterasan kegiatan pemerdagangan orang yang lebih berkesan, malah PDRM dengan kerjasama pelbagai agensi lain turut berjaya melakukan tangkapan berkualiti.

Ia termasuk penahanan dalang utama dalam kegiatan jenayah terancang itu, khususnya membabitkan kes eksploitasi seks, perkhidmatan buruh paksa, penyeludupan dan eksploitasi untuk visa serta sindiket penjualan bayi.

“Daripada 159 kes yang ditumpaskan pada 2011, 52 membabitkan eksploitasi seks, 45 perkhidmatan buruh paksa, 10 kes penyeludupan dan eksploitasi untuk visa serta sembilan tangkapan penjualan bayi dengan 132 tangkapan membabitkan rakyat Malaysia, 11 Myanmar dan enam warga Indonesia.

“Dalam tempoh sama, 55 mangsa warga Myanmar diselamatkan daripada cengkaman penjenayah pemerdagangan orang, selain 54 Indonesia dan 38 dari Pakistan dengan kebanyakannya wanita,” katanya pada sidang media di Bukit Aman, semalam.

Sementara itu, Mohd Bakri berkata, Bahagian Maksiat, Perjudian dan Kongsi Gelap (D7) Bukit Aman menahan 11,832 wanita warga asing yang terbabit dalam pelacuran sepanjang tahun lalu, dengan 5,922 adalah warga China, Vietnam (2,169) dan Thailand (1,492), menurun berbanding 11,919 tangkapan pada 2010.

Bagaimanapun, katanya, tangkapan wanita tempatan pula menunjukkan peningkatan ketara apabila 1,801 ditahan pada 2011 berbanding hanya 1,060 tahun sebelumnya.

“Kita dapati, sindiket kini mengubah modus operandi dengan membawa masuk wanita Timur Tengah bagi mengaburi pihak berkuasa selain permintaan pelanggan,” katanya.

Mohd Bakri berkata, D7 Bukit Aman bersama Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) seluruh negara, melakukan 34,865 serbuan ke atas premis judi haram tahun lalu dengan 24,962 tangkapan, masing-masing peningkatan lebih 10,000 dan 4,000 serbuan serta tangkapan berbanding 2010.

“Bagi 2012, kita memutuskan turut membawa kaki judi ke mahkamah untuk didakwa, berbanding hanya pengendali perjudian atau premis sebelum ini,” katanya.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU BAHASA : Pengabaian bahasa Melayu terus berleluasa di KL


Oleh Imlan Adabi
imlanadabi@bharian.com.my


Bahasa ibunda semakin bersaing untuk dijadikan nama taman perumahan, premis beli-belah

THE Peak, Tivoli Villa, Atmosfera, Vista Millennium, Casa Prima dan Park Avenue bukan di New York, London atau Toronto. Ia sebahagian daripada taman perumahan dan kondominium di Kuala Lumpur yang menyambut ulang tahun ke-38 sebagai Wilayah Persekutuan pada 1 Februari.

Jangan hairan jika ayah dan ibu dari kampung susah nak sebut nama sesetengah kawasan perumahan kerana sebutannya terlalu aneh dan tidak mencerminkan identiti Melayu.

Barangkali kerana takdir sejarah yang meletakkan Yap Ah Loy sebagai peneroka Kuala Lumpur, maka nama Melayu semakin bersaing dengan nama asing untuk taman perumahan dan bangunan awam.

Kalau ada pun nama Melayu mungkin di kawasan separa tradisional seperti di Kampung Baru, Kampung Abdullah Hukum, Kampung Pandan, Kampung Kerinchi dan Kampung Datuk Keramat.

Kawasan urban dan elit lebih mesra menggunakan nama aneh, mungkin kerana keanehan cara berfikir penghuninya sendiri. Mimpi juga berbeza kerana Wilayah Persekutuan tonggak pembangunan negara menjelang 2020.

Jangan salahkan pemaju perumahan yang ghairah menggunakan nama asing untuk taman perumahan. Mereka tidak membuat kesalahan kerana tiada peruntukan daripada Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur atau mana-mana pihak berkuasa tempatan (PBT) yang melarang penggunaan nama asing untuk kawasan kediaman. Pemaju hanya menjalankan tugas membina kediaman, sekali gus mengaut keuntungan.

Mereka tidak terikat mendaulatkan bahasa Melayu kerana tiada peruntukan berbuat demikian. PBT pula lebih selesa meluluskan projek, hatta di kawasan berisiko di lereng bukit dan tadahan air semata-mata atas nama pembangunan Wilayah Persekutuan. Tidak kisah premis nama Melayu atau tidak, asalkan pembangunan diteruskan.

Sama ada Kuala Lumpur, Putrajaya atau Labuan yang semuanya dikelompokkan sebagai Wilayah Persekutuan, tiada peruntukan undang-undang atau akta yang boleh mensabitkan kesalahan terhadap ‘pelanggar’ bahasa Melayu. Sesiapa saja boleh berucap, menulis papan tanda dan memperkenalkan nama jalan dengan nama yang aneh.

Pada 2000, ada segelintir pejuang bahasa Melayu yang melatah penggunaan perkataan ‘presint’ yang diubah daripada ‘precint’ di Putrajaya. Mereka mencadangkan penggunaan nama yang lebih sesuai dengan budaya setempat. Namun apalah yang ada pada budayawan dan ahli bahasa, termasuk juga pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), ahli PENA dan GAPENA, kerana suara mereka tenggelam di sebalik keghairahan politik nasional yang lebih mencaturkan kerakusan kuasa dan agihan ekonomi. Pencinta bahasa Melayu sentiasa di belakang dan perkataan ‘presint’ dikekalkan walaupun mengikut mykamus.com bermaksud ‘kawasan terkepung terutama di sekeliling gereja, larangan bagi lalu lintas dalam sesebuah pekan’.

Kamus Dwibahasa terbitan DBP pula menjelaskan ‘precint’ bermaksud ‘ruang yang berpagar (di gereja), batasan sesuatu daerah’.

Pedulikan maksud dalam kamus kerana kehidupan sekarang jarang merujuk kamus, apatah lagi bagi sebuah Wilayah Persekutuan yang menyambut perayaan pada 28 Januari lalu bertemakan ‘Rakyat Bersatu, Wilayah Persekutuan Maju.’

Barangkali demi memenuhi impian kemajuan, penggunaan ungkapan aneh semakin berleluasa. Terbaru laluan pejalan kaki berhawa dingin yang menghubungkan Kuala Lumpur City Centre (KLCC) dengan Bukit Bintang sepanjang 1.173 kilometer dikaitkan dari aras concourse Pusat Konvensyen Kuala lumpur. Tiada ungkapan lain selain concourse?

Sebelum ini kita tidak kisah menyebut nama ‘Jalan Pekeliling’ yang sepatutnya Jalan Berkeliling mengambil ungkapan asalnya ‘Circular Road!’ Sekali lagi, kita tak kisah menggunakan ungkapan salah, seperti juga kita tidak rasa janggal menyebut Kuala Lumpur Sentral, Putra World Trade Centre (PWTC), The Mall, Lot 10 (baca Lot Ten), Ampang Point, Central Market dan bermacam lagi.

Tidak jauh dari Jalan Pekeliling tertera papan tanda di sebuah premis; Ah Fatt tukang jahit wanita. Kita tidak pasti berapa ramai wanita yang sudah dijahit oleh Ah Fatt!

Yang kita pasti nasib bahasa Melayu semakin celaru di buminya sendiri. Ketika kita ghairah mencapai negara maju dan Wilayah Persekutuan sebagai daerah selamat dihuni, kita kekal celaru dan hilang jati diri. Bahasa dan budaya dipersenda, nilai murni sekadar sandiwara dan kita pun kekal dengan prasangka pembangunan, keliru antara angka ekonomi dan nasib marhaen di lorong belakang Chow Kit. Barangkali inilah wajah kita yang terkini!

Sumber : http : //www. bharian.com.my/

ISU PENDIDIKAN : Iktiraf guru dengan memuliakan majlis ilmu


Oleh Asri bin Md Saman @ Osman

Rasulullah model pendidik berpandangan jauh, beri teguran secara berhemah

ALLAH SWT telah menegaskan dalam al-Quran bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah pendidik kepada semua manusia. Antaranya firman Allah yang bermaksud :

“Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad SAW) daripada bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya), dan membersihkan mereka (daripada iktikad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (al-Quran) dan hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syarak). Sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.” - Surah al-Jumuah, Ayat 2)

Selain dalil al-Quran, hadis daripada Abdullah bin Amru bin al-Asr juga membuktikan bahawa baginda SAW adalah pendidik :

“Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari bilik dan masuk ke dalam masjid. Di dalamnya ada dua kelompok, satu sedang membaca al-Quran dan berdoa kepada Allah dan satu lagi sedang berada di dalam majlis ilmu. Lalu baginda bersabda: kedua-dua kelompok adalah baik. Golongan pertama membaca al-Quran dan berdoa kepada Allah nescaya akan dikabulkan doa mereka atau tidak dikabulkannya, manakala golongan kedua pula mengajar dan belajar dan sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru yang mendidik. Lantas baginda SAW duduk bersama mereka (Golongan majlis ilmu).”

Sejarah telah membuktikan bahawa Nabi SAW ialah pendidik terunggul dan tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Baginda mampu mendidik manusia yang begitu rosak akhlaknya sebelum kedatangan Baginda bertukar secara mendadak menjadi positif dan mampu mengamalkan akhlak yang terpuji. Banyak kisah dan peristiwa dilalui Rasulullah SAW mempamerkan perwatakan luhur pendidik yang unggul untuk dicontohi, relevan dan sesuai untuk dipraktikkan sepanjang zaman.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik: “Sedang kami berada dalam masjid bersama Rasulullah SAW, seorang Badwi datang dan duduk mencangkung membuang air kencing di dalam masjid. Sahabat berkata kepada lelaki Badwi itu: Berhenti! Berhenti!”

Namun Rasulullah SAW berkata: “Jangan ganggu dan biarkan dia sendiri.” Oleh demikian, mereka pun membiarkan saja lelaki itu selesai membuang air kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil lelaki berkenaan dan berkata kepadanya: “Di dalam masjid tidak dibenarkan melakukan perkara seperti membuang air kencing atau membuat kerosakan kerana masjid tempat beribadat kepada Allah, tempat solat dan membaca al-Quran.” Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan seorang lelaki supaya mengambil sebaldi air untuk membasuh kawasan tempat lelaki Badwi itu kencing.
Iktibar yang boleh diambil daripada kisah itu ialah jangan bersikap terburu-buru terhadap orang yang melakukan kesalahan. Rasulullah SAW dalam peristiwa itu jelas mempamerkan sikap berpandangan jauh dalam menghadapi sesuatu keadaan.

Menegur kesalahan seseorang dengan cara berhemah dan lemah lembut disertakan penjelasan terperinci kesalahan dilakukan adalah prinsip pendidikan yang dibawa Nabi SAW dan inilah contoh seharusnya diikuti guru.

Kisah Rasulullah SAW itu juga mengajar perlu bersikap lemah lembut apabila mengendalikan seseorang yang jahil dan mestilah mengajar orang seperti itu perkara yang patut diketahuinya tanpa memarahinya, selagi dia tidak menunjukkan sikap berdegil.

Imam al-Ghazali pernah menggariskan beberapa kriteria unggul seorang pendidik antaranya, guru harus sabar menerima pelbagai masalah pelajar dan menerimanya dengan baik. Guru hendaklah bersifat penyayang dan tidak pilih kasih terhadap anak didiknya.

Guru yang penyabar dan penyayang akan berjaya dalam kerjayanya. Apabila nilai itu tersemat kukuh, guru pasti akan menyedari bahawa sabar itu memberkati usaha gigihnya mendidik.

Selain itu, guru juga perlu bersedia menerima kepelbagaian watak dan perbezaan tahap kecerdasan anak didik supaya proses pengajaran akan dapat dilaksanakan dengan fikiran tenang.

Diriwayatkan daripada Abu Musa, Rasulullah SAW ada mengatakan: “Sesungguhnya perumpamaan hidayah (petunjuk) dan ilmu Allah yang menjadikan aku sebagai utusan itu seperti hujan yang turun ke bumi. Di antara bumi itu ada sebidang tanah subur yang menyerap air dan sebidang tanah itu rumput hijau tumbuh subur. Ada juga sebidang tanah yang tidak menumbuhkan apa-apa, walaupun tanah itu penuh dengan air. Pada hal Allah menurunkan air supaya manusia dapat meminumnya, menghilangkan rasa haus dan menanam. Ada juga sekelompok orang yang mempunyai tanah gersang yang tidak ada air dan tidak tumbuh apapun di tanah itu. Gambaran seperti orang yang mempunyai ilmu agama Allah dan mahu memanfaatkan sesuatu yang menyebabkan aku diutuskan oleh Allah, kemudian orang itu mempelajari dan mengerjakannya. Dan seperti orang yang sedikitpun tidak tertarik dengan apa yang telah menyebabkan aku diutuskan oleh Allah. Dia tidak mendapat petunjuk dari Allah yang kerananya aku utusan-Nya.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggambarkan perbezaan manusia, begitu juga pelajar yang mempunyai aneka ragam baik dari segi pemahaman dan mengingati pengajaran guru serta watak. Justeru, guru perlu bijak dalam menangani masalah yang timbul ketika berhadapan dengan pelajar terutama pada zaman yang penuh dengan dugaan ini.

Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menerangkan: “Kami para Nabi diperintahkan untuk mengunjungi rumah orang dan mengajar mereka sesuai dengan kemampuan mereka.” (Hadis riwayat Abu Daud)

Ini menjelaskan kepada kita bahawa proses pendidikan dan pengajaran adalah satu metodologi perlu melihat kepada pelbagai aspek seperti psikologi, sosiologi dan daya taakulan seseorang pelajar. Gabungan ilmu pengetahuan itu akan membolehkan guru mengajar dengan berkesan dan menarik minat anak didiknya mengikuti isi pengajaran.

Bagi seseorang pelajar pula perasaan kasih dan sayang terhadap guru perlu sentiasa tersemai di dalam jiwa masing-masing. Jangan ada sama sekali perasaan benci pada guru walaupun tindakannya ada kalanya mengecewakan kita. Hubungan dengan guru adalah berterusan dari dunia hingga akhirat. Tambahan pula, Islam mengiktiraf guru sebagai orang yang berjasa melalui didikan dan bimbingannya yang mengeluarkan kita dari yang kurang baik kepada lebih baik, dari kejahilan kepada berpengetahuan. Rasulullah SAW pernah bersabda: “Muliakan orang yang kamu belajar daripadanya”.(Al-Mawardi)

Kesimpulannya, guru yang memberi dan menyebarkan ilmu yang berguna adalah insan yang mulia di sisi Allah. Nabi pernah bersabda, maksudnya: “Apabila mati seseorang insan, maka akan terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan daripadanya dan doa anak salih yang sentiasa mendoakannya.” (Diriwayatkan oleh Abu Hurairah)

- Penulis ialah Pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Jitra, Kedah.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

Isnin, 30 Januari 2012

ISU PENDIDIKAN : Garis panduan atasi keracunan makanan


Oleh AZMY MOHAMED
pendidikan@utusan.com.my


Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengeluarkan buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Sihat bagi mengelakkan berlakunya keracunan makanan dan mengurangkan masalah obesiti dalam kalangan pelajar yang sejak akhir-akhir ini dirujuk sebagai budaya pemakanan yang tidak seimbang.

Buku panduan tersebut turut menyenaraikan sejumlah 227 jenis makanan dan minuman yang boleh dijual di kantin-kantin sekolah di seluruh negara manakala proses menggredkan semua tahap kebersihan premis pengendalian makanan sedang giat dilaksanakan sejak tahun lalu.

Sehingga akhir tahun 2011, lebih sepuluh peratus daripada 10,000 sekolah telah diperiksa untuk digredkan sebagaimana dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ke atas premis-premis yang mengendalikan makanan kepada masyarakat umum.

Sesebuah kantin yang mencapai tahap kebersihan 90 peratus ke atas akan diberikan tahap kebersihan A, memperoleh skor antara 70 hingga 89 peratus dikategorikan B, 50 hingga 69 peratus tahap C dan kurang daripada 50 peratus akan dikategorikan sebagai D.

Sesebuah kantin yang mencapai tahap D akan diberikan amaran dan dalam tempoh tertentu jika tahap kebersihannya tidak berubah, pengendali kantin tersebut akan diberikan arahan tutup manakala pengendali makanan dari luar akan diberikan peluang sementara untuk menjual makanan di sekolah sebelum proses tawaran semula dilaksanakan.

Bagi mengelakkan sebarang masalah, pengendali kantin yang diarahkan tutup tidak lagi akan dipertimbangkan pada masa depan untuk mengambil bahagian dalam mengendalikan kantin di sekolah-sekolah.

Sepanjang tahun 2011, terdapat sejumlah 220 kes keracunan makanan di sekolah dan melibatkan sejumlah 8,010 pelajar di seluruh negara.

Episod keracunan makanan di sekolah telah dikesan berlaku dalam tiga keadaan iaitu ke atas program susu 1Malaysia (97 kes), kantin sekolah (45 kes) dan makanan di asrama (78 kes).

Keracunan ke atas program susu 1Malaysia paling banyak dikesan berlaku di Kelantan (24 kes), Terengganu dan Perak (masing-masing 12 kes), Selangor dan Johor (masing-masing 9 kes), Melaka (8 kes), Negeri Sembilan (7), Pahang (6), Sarawak (4), Kedah (3), Pulau Pinang (2) dan Perlis (1).

Sebahagian besar masalah keracunan program susu 1 Malaysia berlaku adalah sikap para pelajar yang tidak dapat menghabiskan sekotak susu yang dibekalkan itu dalam tempoh yang ditetapkan.

Apabila kotak susu itu dibiarkan tanpa disimpan dalam peti sejuk, ia akan menyebabkan susu tersebut terkena udara dan menjadi cepat masam.

Dalam keadaan susu yang masam itu, apabila diminum untuk kali berikutnya akan menyebabkan peminumnya akan berhadapan dengan muntah-muntah dan loya. Situasi inilah yang kemudiannya dinamakan keracunan akibat meminum susu.

Ada juga yang disebabkan faktor cara penyimpanan susu yang tidak sesuai di mana premis yang dijadikan stor simpanan tidak bersih atau tidak mempunyai kemudahan bilik sejuk.

Kes keracunan yang berpunca daripada mengambil makanan yang dijual dikantin paling banyak berlaku di Johor (11 kes), masing-masing 3 kes berlaku di Perak, Selangor, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Terengganu dan Kelantan manakala di Perlis satu kes.

Faktor utama kejadian itu adalah disebabkan oleh makanan yang dijual telah basi, persekitaran kantin yang kurang bersih (termasuk peralatan memasak) dan sikap pekerja kantin yang tidak mementingkan kesihatan.

Kes-kes keracunan yang melibatkan pelajar di asrama sekolah berlaku paling banyak di Johor (13 kes), Sabah (10 kes), Sarawak (8 kes), Melaka dan Perak (masing-masing 7 kes), Selangor dan Pulau Pinang (masing-masing 6 kes), Kedah (5 kes) dan Terengganu (4 kes).

Manakala Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Pahang pula masing-masing satu kes.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

ISU PENDIDIKAN : Pemakanan sihat elak obesiti


BAGI mengurangkan masalan obesiti di kalangan pelajar, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia akan memulakan usaha mengambil data berat badan unggul setiap pelajar sebanyak dua kali setahun berbanding sekali sebelumnya.

Tujuan utama data ini diambil sebanyak dua kali ialah untuk melihat sejauh manakah program budaya pemakanan sihat dapat memberikan kesan.

Bagi memberikan kesedaran dalam kalangan pelajar, seluruh kantin sekolah akan dipamerkan poster yang mengandungi tahap kalori sesuatu jenis makanan yang bakal diambil manakala para pengendalinya dilarang menjual makanan dan minuman yang melanggar Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (makanan luput tarikh dan semua jenis makanan yang berupa permainan atau dijual bersama permainan seperti cincin, gambar, belon dan lain-lain), gula-gula dan coklat, makanan yang dijeruk, makanan ringan dan minuman beralkohol.

Jenis-jenis makanan yang tidak digalakkan dijual pula ialah mi segera, konfeksi ais dan ais krim, teh dan kopi, minuman berperisa kabornat, makanan berkrim atau bersalut gula dan makanan yang diproses (burger, nugget dan sosej).

Buku panduan tersebut turut menggariskan tanggungjawab pengendali kantin sekolah, Jawatankuasa Kantin Sekolah, pengetua atau guru besar dan proses perolehan penyewaan serta pengurusan kantin.

Usaha menerbitkan buku panduan ini adalah menerusi kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam aspek ukuran tahap kebersihan, prosedur pengendalian kantin bagi mengelakkan sebarang masalah keracunan dan membantu mengatasi masalah obesiti dalam kalangan pelajar.

Berdasarkan satu kajian yang dilaksanakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia terdapat peningkatan yang ketara masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak sekolah yang berumur enam hingga 12 tahun iaitu dari 9.7 peratus (2001) kepada 13.7 peratus (2007).

Meskipun peningkatan tersebut tidak membimbangkan, jika pembudayaan kaedah pemakanan sihat dan mengubah jenis-jenis pemakanan tidak dilaksanakan, tahap obesiti masyarakat Malaysia dijangka akan meningkat dengan cepat.

Faktor yang mendorong kepada peningkatan tahap obesiti ialah disebabkan kegemaran ibu bapa membawa anak-anak mereka keluar makan pada waktu malam dan kanak-kanak gemar mengambil jenis-jenis makanan ringan.

Faktor cara makan juga boleh menyumbang kepada masalah obesiti bila mana makanan tersebut tidak dikunyah dengan sempurna sebelum ditelan oleh seseorang.

Masyarakat juga dilihat semakin kurang melakukan aktiviti fizikal dan lebih gemar menghabiskan masa lapang dengan menonton televisyen, gajet elektronik dan permainan video, melayari Internet serta tidur selepas kekenyangan.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

ISU AGAMA : Syukur kepada Allah, terima kasih sesama manusia


ALLAH melimpahkan rahmah dan nikmah yang banyak kepada manusia. Kepada-Nya manusia dididik bersyukur. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Kasih Allah kepada semua makhluk yang dicipta-Nya. Orang yang tidak beriman juga diberikan rezeki.

Limpahan rahmah dan nikmah yang Allah berikan kepada manusia dalam pelbagai bentuk. Ada yang sifatnya ketenangan jiwa dan kebahagiaan diri. Ada yang bentuknya sumber-sumber rezeki yang terdapat di atas dan di perut bumi.

Orang yang jiwanya sentiasa bersyukur, lafaznya menyebut nama Allah. Rezeki yang diterima dimanfaatkan kepada yang lain. Ia memiliki jiwa sakinah yang tinggi dan merasakan rezeki itu dicari yang pada hakikatnya adalah milik Allah.

Orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambah rezekinya dan ketenangan dirinya sebagai tanda barakah yang melimpah. Doa dipanjatkan memohon taufik dan petunjuk diikuti amal soleh. Orang seperti ini memiliki jiwa muttaqeen yang tinggi.

Sumber rahmah dan nikmah itu sebahagiannya diuruskan oleh manusia. Namanya individu, keluarga, masyarakat, kepimpinan negara dan rakyat, ilmuwan dan ulama, perancang dan pentadbir negara semuanya bergerak ke arah menjadikan pengurusan sumber suatu taklif atau amanah.

Kekuatan ihsan dan insan yang ada pada manusia menyebabkan rasa syukur sentiasa subur dalam lafaz dan tasdiq (membenarkan) sentiasa terjadi. Orang yang bersyukur menghubungkan apa yang diterima sebagai hak dan milik Allah. Lalu kepada Allah dikembalikan supaya ada pengiktirafan bahawa semuanya itu adalah anugerah Allah.

Sebahagian rahmah dan nikmat dari Allah itu diuruskan oleh manusia. Seorang bapa dan ibu bekerja mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak dan mendidik mereka.

Rasa syukur kepada Allah tetap dilafazkan dan rasa terima kasih kepada ayah dan ibu tetap diucapkan. Ia membayangkan nilai budi yang tinggi terhadap Allah dan manusia. Ia adalah penting membentuk sifat adab kepada Allah dan kepada manusia.

Jangan ada anak-anak yang berkata, "Memang dah tanggungjawab kamu mendidik kami. Memang dah tanggungjawab kamu membesarkan kami. Dan memang tanggungjawab kamu membelanjai kami. Kami bukan minta dilahirkan." Kata-kata ini membayangkan adab anak yang rendah.

Terima kasih harus diberi kepada ibu bapa dalam bentuk kasih sayang dan pesan nasihatnya yang baik harus diikuti. Ada anak yang selalu menempelak ibu bapa bahawa mereka lebih cerdik daripada ibu bapanya. Benar, dari segi pelajaran dan kelulusan terdapat anak-anak yang lebih tinggi kelulusannya. Kelulusan tidak sama dengan pengalaman. Ibu bapa sudah menempuh pengalaman yang banyak dalam hidup. Anak-anak masih mentah dalam pengalaman dan pengamatan. Lalu keputusan yang diambilnya selalunya tidak cukup kukuh untuk memahami keadaan.

Beradab dengan ibu bapa adalah suatu tuntutan. Tidak ada ibu bapa yang ingin menjadikan anak-anaknya rosak. Usahanya mencari rezeki untuk kepentingan anak-anak dan membesarkan anak-anak dengan susah payah harus dilihat dengan rasa terima kasih.

Sekiranya rasa terima kasih ini pupus daripada anak-anak tunggulah masanya apabila anak-anak menjadi ibu bapa nanti, anak-anaknya pula bakal melakukan kebiadapan dan langsung tidak ada rasa syukur kepada Allah dan terima kasih kepada ibu bapa.

Seorang guru mendidik anak muridnya menjadi pandai dan berpengetahuan. Ilmu yang datangnya dari Allah itu patut disyukuri dan usaha guru menyampaikan ilmu dan membentuk peribadi murid harus diikuti dengan lafaz terima kasih. Seorang guru yang berjaya mendidik anak muridnya tidak mengharapkan balasan yang berbentuk kebendaan. Jangan ada murid-murid yang berkata begini, "Dia jadi guru kerana digaji oleh kerajaan. Memang dah kerja dia mengajar dan mendidik." Kata-kata begini membayangkan akal budi yang rendah. Siapalah kita kalau tidak ada guru yang mendidik kita menjadi manusia.

Hal yang sama berlaku terhadap kerajaan yang memerintah. Soal bersetuju atau tidak dengan kerajaan adalah sesuatu yang lazim dalam proses demokrasi. Tetapi sebagai seorang warga Islam rasa terima kasih perlu ada. Yang baik dikatakan baik dan yang tidak dikatakan dengan tidak, secara adab dan berhemah terutamanya di kalangan generasi muda. Jangan biarkan emosi dan sentimen mengambil tempat.

Kerajaan yang memerintah sentiasa memikirkan kebaikan untuk warganya. Kelemahan pemerintah tetap ada kerana pemerintahan itu dikendalikan oleh manusia yang bersifat lupa (nasiyya) dan lalai (ghaflah).

Pemerintah kena memikirkan bagaimana ekonomi menjadi lebih stabil, peluang pekerjaan kepada rakyat tersedia, peluang pendidikan dalam negara dan keluar negara diberikan dengan adil, kemudahan prasarana terbina dengan baik, program pembiayaan dalam berbagai bentuk diwujudkan, pendekatan mensejahterakan rakyat dilakukan. Dan ia tidak datang bergolek. Ia perlu dirancang dengan bijaksana dan berhemah.

Memang benar ada kelemahan di sana dan di sini. Rasuah masih ada dan ketirisan dalam pelaksanaan dasar tetap terjadi. Yang pentingnya ada tidak usaha pencegahan dibuat dan pembaikan strategi memperkemas pelaksanaan dasar berlaku. Jawapannya ada.

Anak-anak muda yang diberi peluang belajar dalam negara dengan bantuan PTPTN adalah bernasib baik. Program ini tidak dibuat oleh mana-mana negara Islam lain. Kadang-kala berlaku kelemahan yang sifatnya teknikal dalam mengendalikan PTPTN dan ia perlu diperbaiki. Bayangkan berapa ramai yang lupa membayar kembali hutang-hutang PTPTN walaupun sudah bekerja dan bergaji besar.

Apakah ia membayangkan rasa terima kasih terhadap kerajaan supaya menjelaskan hutang dapat membantu pelajar-pelajar lain pula. Sikap tidak bertanggungjawab ini boleh menyebabkan perjalanan sistem bernegara menjadi terjejas. Sekiranya ini menjadi tabiat generasi muda bayangkan apa akan terjadi jika generasi muda bakal mengambil kepimpinan negara nanti. Begitu juga peluang pelajar cemerlang untuk belajar di luar negara diberikan kepada generasi muda khususnya anak orang Melayu. Pemilihan mereka tidak dibuat atas pertimbangan parti. Anak orang pembangkang juga dipilih dengan syarat ada merit dan kebolehan. Ia adalah suatu dasar yang adil.

Berapa ramai di kalangan pelajar-pelajar ini yang ada rasa syukur dan berterima kasih dengan pihak yang membantunya. Kedapatan perangai tangan menghulur, jari digigit. Maka berkatalah sebahagian daripada mereka, "Itu memang sudah tanggungjawab kerajaan!". Bayangkan kerajaan yang memerintah tidak ada upaya kewangan yang tinggi, bolehkah program menghantar pelajar itu berlaku. Tentunya kerajaan yang bertanggungjawab dan punya sumber kewangan mampu melakukan sesuatu.

Bangsa yang tidak berterima kasih adalah bangsa yang lupa diri. Bangsa yang lupa diri bakal menghadapi generasi hari depan yang bakal melupakan peranannya. Balasan itu tetap datang. Tradisi Islam mengajarkan kita supaya menjadi mata rantai perubahan yang beradab dan beretika.

Kepayahan yang dilalui oleh orang terdahulu menyebabkan nikmat kesenangan sampai kepada kita pada hari ini. Jadilah insan yang sentiasa mengenang budi baik orang supaya kita pula bakal dikenang oleh orang lain.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

ISU PENDIDIKAN : Pendidikan di sebalik tirai besi


TAN SRI ALIMUDDIN MOHD DOM

TIDAK ramai yang tahu di sebalik bangunan yang dikawal rapi dengan dinding batu yang tinggi dan tebal serta disalut dengan kawat berduri terdapat sebuah sekolah di dalamnya.

Sekolah ini dihuni oleh pelajar khas yang terdiri daripada banduan muda iaitu mereka yang dijatuhi hukuman oleh mahkamah kerana melakukan berbagai kesalahan jenayah. Hanya ada beberapa negara di dunia ini seperti negara kita yang menyediakan kemudahan pendidikan di dalam penjara.

Laporan Khas dalam Utusan Malaysia pada 23 Januari lalu merupakan maklumat menarik yang lengkap dan dapat dikongsi bersama mengenai perkembangan salah satu cabang sekolah di negara kita. Kemudahan pendidikan ini menunjukkan betapa kerajaan sangat prihatin terhadap hak untuk mendapat pendidikan termasuk kepada kanak-kanak yang dijatuhi hukuman oleh mahkamah.

Walaupun berada di sebalik balik tirai besi keperluan mendapatkan pendidikan secara formal dalam kalangan kanak-kanak itu tidak diabaikan. Sekolah dalam penjara ini dikenali sebagai Sekolah Integriti yang mula beroperasi sejak 2008.

Seperti kanak-kanak lain mereka juga disediakan perkhidmatan guru terlatih dan berpengalaman serta dibekalkan peralatan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi.

Hingga kini terdapat 1,650 pelajar yang terdiri daripada pesalah juvenil yang sedang mengikuti pelajaran di enam buah penjara. Sekolah Integriti ini beroperasi mengikut zon iaitu di Penjara Kajang, Penjara Kluang, Penjara Marang, Penjara Sungai Petani, Penjara Kuching dan Penjara Kota Kinabalu.

Ini termasuk dua buah Sekolah Henry Gurney di Melaka dan Keningau, Sabah yang beroperasi sejak 1950. Pertambahan bilangan pelajar di sekolah ini agak tinggi di mana jumlahnya hanya 531 tahun 2008, 531 tahun 2009 dan meningkat kepada 1,104 pada 2010.

Kerjasama Kementerian Pelajaran dan Jabatan Penjara bagi menyediakan kemudahan pendidikan kepada banduan muda ini seharusnya diberi pujian. Matlamat pendidikan di sekolah ini bukan setakat menyediakan keperluan asas literasi dan numerasi kepada kanak-kanak tersebut tetapi turut menyediakan keperluan masa depan mereka.

Dengan kata lain pelajar-pelajar ini diberikan kemudahan mengikuti pelajaran akademik, kokurikulum dan vokasional yang bertujuan untuk melahirkan modal insan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di bidang akademik pelajar diberi peluang menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Bagi melengkapkan diri aspek motivasi, pembinaan sahsiah dan kemahiran 'soft skill' turut diberikan.

Diharapkan apabila meninggalkan institusi penjara nanti setidak-tidaknya mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam persekitaran masyarakat. Di samping itu dapat berdikari dengan mencari pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan dan pengalaman yang telah diterima sepanjang berada di penjara.

Agak menarik adalah pencapaian akademik yang menggalakkan di kalangan pelajar-pelajar sekolah berkenaan. Misalnya terdapat pelajar yang memperolehi 6A dalam peperiksaan PMR dan pelajar terbaik dalam SPM memperolehi 7A dan 1B. Peratus kelulusan adalah tinggi iaitu PMR 90.1 peratus dan SPM 95.24 peratus.

Kejayaan dalam bidang akademik ini sudah tentu atas usaha keras pelajar dan sokongan kuat guru-guru di sekolah berkenaan. Ini membuktikan bahawa suasana pembelajaran di penjara bukanlah menjadi faktor penghalang kepada kejayaan.

Beberapa tahun lepas penulis berpeluang melawat Sekolah Integriti di Penjara Kajang dan Penjara Kluang. Sebaik sampai ke sekolah tersebut jelas perasaan kagum dengan kelengkapan bilik darjah, makmal dan pusat sumber yang kelihatan sangat kemas dan lengkap. Kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah dikira setanding dengan sekolah harian yang lain.

Demikian juga guru-guru yang bertugas adalah merupakan guru terlatih dan berpengalaman. Mereka dipilih khusus untuk mengajar di sekolah berkenaan selepas melalui beberapa peringkat temuduga.

Dalam perbualan, guru-guru tersebut menyatakan rasa bangga kerana berpeluang berkhidmat di sekolah berkenaan. Menurut mereka saat yang paling menyedihkan ialah ketika hampir cuti panjang persekolahan di mana pelajar-pelajar seolah-olah tidak mahu berpisah dengan guru.

Pelajar sangat mesra dengan guru dan menganggap guru-guru sebagai pengganti ibu dan bapa. Pelajar sangat patuh dan sentiasa menghormati guru-guru malah sangat suka jika guru sering berleter atau memberi nasihat panjang kerana dikatakan sama seperti sikap ibu mereka semasa berada di rumah dahulu.

Langkah Kementerian Pelajaran menempatkan 102 orang guru dan menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang lengkap adalah suatu yang harus diberi pujian. Walaupun pelajar-pelajar pernah melakukan kesalahan jenayah tetapi hak mereka untuk mendapat pendidikan yang terbaik secara formal tidak harus diabaikan.

Moga-moga segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi di sekolah tersebut akan dapat dimanfaatkan selepas meninggalkan bangunan penjara di suatu hari nanti.

PENULIS ialah Pengerusi Yayasan Guru Malaysia Berhad

ISU BAHASA ; Kitab Tib rahsia kearifan Melayu


Oleh Hafizah Iszahanid
hafiza@bharian.com.my


Pelbagai ilmu perubatan Melayu berserta ramuan dan kaedah pengubatan dirincikan

BANGSA Melayu sejak dulu sudah memiliki pengetahuan dalam ilmu perubatan dan secara umum sebahagian besar maklumat dalam bidang ini ditulis dalam tulisan jawi dengan manuskrip yang dikenali sebagai Kitab Tib, iaitu pinjaman daripada bahasa Arab bermaksud ilmu mengenai ubat-ubatan.

Hampir kesemua kandungan Kitab Tib merujuk kepada perubatan, tabib, penyakit dan ubat, tetapi dalam kebanyakan teks, Kitab Tib juga mengandungi pelbagai ilmu termasuk ilmu perubatan, ilmu ramalan rejang, manakala pecahan kecil dalam kitab ini ialah ilmu kesihatan diri, analisis mimpi, ilmu falak dan hubungannya dengan mengenal serta mengubati penyakit.

Tidak ketinggalan, perkara berhubung pengubatan masalah tenaga syahwat, ilmu berahi dan pemulihan serta menguatkan tenaga batin turut didokumentasikan dalam Kitab Tib.

Perkara ini yang dibangkitkan Mantan Mualim Tamu, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Dr Harun Mat Piah, ketika membincangkan Kitab Tib Sebagai Wadah Ilmu dan Kearifan Orang Melayu pada Siri Wacana Manuskrip Melayu di PNM, Kuala Lumpur, baru-baru ini.

“Jika puisi Melayu tradisi seperti pantun adalah petanda kearifan orang Melayu dalam ilmu geografi, Kitab Tib pula adalah himpunan kebijaksanaan orang Melayu dalam ilmu perubatan dan penjagaan diri,” katanya yang turut mendedahkan 80 manuskrip yang tergolong dalam kategori Kitab Tib tersimpan di seluruh dunia termasuk 40 daripadanya di PNM.

Bakinya menjadi hak milik individu, organisasi dan kerajaan negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei hinggalah negara barat seperti Belanda, Britain selain Perancis, manakala antara Kitab Tib yang terkenal ialah Tajul Muluk dan Kitab Tib Pontianak.
“Kearifan orang Melayu dalam dunia perubatan sangat jelas jika kita mengkaji Kitab Tib. Seolah-olah setiap bomoh atau pawang itu lepasan sekolah perubatan. Ilmu pengubatan untuk sesuatu penyakit hampir sama dengan ubat-ubatannya, sukatan dan cara menghasilkan ubat juga dibuat dengan ukuran standard,” jelasnya.

Kehadiran Kitab Tib yang menjadi warisan berharga bangsa Melayu hari ini jelas menunjukkan wujudnya pelbagai bidang ilmu yang dipelajari masyarakat dengan sebahagian besarnya dirakam dalam naskhah lama dengan kebanyakan jenis ilmu terbabit mempunyai konsep dan kaedah penyampaiannya tersusun.

Meskipun Kitab Tib kurang seninya daripada segi bahasa atau penampilannya berbanding manuskrip sastera atau sejarah, tetapi isi kandungannya relevan, malahan kandungannya yang kekal menjadi petua berkesan sehingga terus diamalkan generasi hari ini.

Buktinya, pantang larang tidak boleh makan daging untuk mereka yang buasir, jangan makan telur bagi mereka yang sakit mata dan madu asli sebagai penawar mujarab untuk masalah batuk, masih menjadi amalan sebahagian besar bangsa Melayu hari ini.

“Yang menjadi masalah ialah bahasa yang digunakan dalam Kitab Tib. Kebanyakan bahasanya Melayu lama dan ditulis berdasarkan zamannya. Justeru bahasanya sedikit sukar difahami orang kebanyakan, manakala ada beberapa ramuan ubat yang mungkin sukar dicari. Justeru, pada logiknya perubatan moden lebih sesuai dan menjimatkan masa,” ujarnya.

Dr Harun turut berkongsi dengan khalayak wacana bahawa tidak semua Kitab Tib ditulis dalam bentuk catatan perubatan kerana ada sesetengah kandungan Kitab Tib ditulis dalam bentuk syair dan hikayat, misalnya Syair Laksana Kita, Syair Bahr An-Nisa dan Hikayat Nurul Lisan.

“Satu lagi pecahan kecil dalam Kitab Tib ialah ilmu jimak, iaitu perkara yang berkaitan dengan hubungan intim suami isteri. Ilmu ini disebut juga sebagai ilmu berahi atau ilmu syahwat. Ia bukan pendidikan seks ala barat, tetapi pendidikan berhemah dalam masa sama memberi didikan kepada amalan penjagaan kesihatan diri. Misalnya dalam Kitab Kanz al-Ikhtisas disebut tentang jika jimak terlalu banyak dilakukan, ia memberi mudarat daripada manafaat,” katanya.

Dalam Kitab Hayawat al-Haiwan pula ilmu berahi ditampilkan sebagai, ‘empat perkara yang mendaifkan badan dan menyegerakan tua, pertama banyak jimak, kedua banyak citaan hati (terlalu bercita-cita tinggi tidak sepadan usia), ketiga banyak minum air pagi-pagi serta keempat banyak makan yang masam.

Kitab Syaikh Razak al-Maki pula menyebut, ‘tiga perkara yang menyegerakan rukuh badan dan mendaifkan dia, pertama menjimak perempuan yang sangat tua, kedua tidur pada ketika sangat kenyang, ketiga memasukkan di dalam jimak tatkala kenyang perut’.

Begitupun, apa yang paling menarik dalam Kitab Tib bagi Dr Harun ialah kaedah pembicaraan kitab itu dengan setiap jenis penyakit, rawatan, ubat-ubatan, penggunaan bahan, sistem sukatan dan timbang ramuan ubat, proses pembuatan ubat dan pantang larangnya hampir sama dalam kebanyakan kitab.

“Selain itu dalam ilmu perubatan Melayu, unsur pantang larang iaitu kalau berubat mesti ada pantangnya dan kalau langgar pantang akan bentan. Justeru ada konsep makanan berangin atau sejuk dalam ilmu perubatan Melayu. Namun, apa yang menarik kearifan orang Melayu sangat menyerlah kerana kalau sudah bentan, ilmu perubatan Melayu ada pula ilmu untuk menangani bentan,” katanya.

Sungguhpun demikian, Dr Harun tidak menafikan kearifan orang Melayu bukan saja dirakam dalam Kitab Tib, tetapi juga karya sasteranya dan ratusan jenis ilmu, dalam semua bidang mahupun peringkat, selain wujud serta subur berkembang dalam semua zaman.

“Bagaimanapun, meskipun secara keseluruhan direkodkan ada 22,000 naskhah manuskrip Melayu di seluruh dunia, namun hanya separuh daripadanya berada di Malaysia, manakala sebahagian lagi berada dalam simpanan negara asing,” katanya.

Sumber : http ; //www.bharian.com.my/

Ahad, 29 Januari 2012

ISU PENDIDIKAN : 15 sekolah lagi diberi taraf kluster kecemerlangan


PUTRAJAYA: Sebanyak 15 sekolah lagi iaitu tujuh sekolah menengah dan lapan sekolah rendah menerima pengiktirafan daripada Kementerian Pelajaran sebagai Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK).

Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Seri Abdul Ghafar Mahmud, berkata pemberian itu adalah untuk fasa keenam selepas 167 sekolah menerima pengiktirafan sama pada fasa kelima sebelum ini.

Semua sekolah yang sudah menerima pengiktirafan akan diberi peruntukan khas bagi tujuan membangunkan kecemerlangan sekolah masing-masing," katanya dalam ucapan sempena majlis penyampaian sijil pengiktirafan itu, di sini hari ini.

Tujuh sekolah menengah terbabit ialah Sekolah Menengah (SM) Sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani, Kedah; SM Sains Dungun, Terengganu; SM Kebangsaan Seafield, Subang Jaya, Selangor; SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah dan SM Kebangsaan Alor Akar di Pahang; serta SM Tinggi Kluang dan SM Kebangsaan (P) Sultan Abu Bakar, Muar di Johor.

Bagi sekolah rendah pula ialah Sekolah Kebangsaan (SK) Convent Infant Jesus 1, Melaka; SK Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur; SK Agama Sibu, Sarawak; SK Seliau, Rantau, Negeri Sembilan; SK USJ 2, Subang Jaya, Selangor; Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indera, Kangar, Perlis; dan SK Minden Heights, Gelugor dan SK Jenis Kebangsaan Cina Kwang Hwa, Bayan Lepas, di Pulau Pinang.

Beliau berkata, menerusi SKK, setiap sekolah yang mempunyai pencapaian cemerlang dalam akademik dan kokurikulum akan diberi pengiktirafan, bantuan dan peluang pendidikan terbaik daripada kerajaan.

"SKK juga memberikan peluang kepada sekolah yang dipilih untuk meningkatkan jaringan kerjasama dua hala yang berterusan dengan sekolah lain dalam dan luar negara," katanya. - BERNAMA.

AWAN NANO (JUARA AJL KE-26)


Lihat ke arah sana
Serakan warna dan berarakan
Awan
Pabila terik panas
Segera hadirnya memayungi diri

Pabila kau dahaga
Sesegera turun hujan melimpahkan kasihnya
Pabila kau katakan
Akulah awan itu yang kau mahu

Begitulah awan nano
Setia melindungi diri
Tika panas mencuba menggores pipi
Dan bibirmu

Begitulah awan nano
Sering saja tak terduga hadir
Dan tak akan tercapai jejarimu

Kasihnya
Kasih tiada banding
Setia tiada tara
Bagaimanapun jua

Awan kekasih sebenarmu sayang
Walaupun tak akan tercapai jejarimu

Lihat diriku ini
Yang sesekali pernah kau bagaikan awan
Sehingga tak mungkin terlupa
Berikan belas sedari dulu

Sehingga tak mungkin termampu saksi
Setitis pun air matamu kasihku
Sehingga kau katakan
Akulah awan itu yang kau rindu

Akulah awanmu yang sedia
Melindungi dirimu tika panas mencuba menggores pipi
Dan bibirmu

Akulah awanmu yang sering kau rindu
Dan tak terduga hadirmu walau tak tercapai jejarimu

Kasihku
Kasih tiada banding setia tiada tara
Bagaimanapun jua
Aku pelindung dirimu sayang
Walaupun tak akan tercapai jejarimu

Begitulah awan nano
Setia melindungi diri tika panas mencuba menggores pipi
Dan bibirmu

Begitulah awan nano
Sering saja tak terduga hadir
Dan tak akan tercapai jejarimu

Kasihku
Kasih tiada banding setia tiada tara
Bagaimanapun jua
Aku pelindung dirimu sayang
Walaupun tak akan tercapai jejarimu

Lagu : M.Nasir
Lirik : Budi Hekayat
Nyanyian : Hafiz AF7

Sabtu, 28 Januari 2012

ISU BAHASA : Pensyarah Korea bimbang tulisan jawi semakin dilupakan


KUALA LUMPUR: Pakar tulisan jawi berbangsa Korea melahirkan kebimbangan tulisan itu semakin dilupakan terutama di kalangan generasi muda di negara ini.

Prof Dr Kang Kyoung Seok, dari Pusan University of Foreign Studies, mula mengkaji tulisan jawi sejak 1974 dan menganggapnya sebagai satu keunikan milik Malaysia.

Katanya, tulisan jawi sedang "tenat" dan jika keadaan itu berterusan, ia mungkin pupus satu hari nanti.

"Malaysia perlu mendidik generasi muda dalam tulisan jawi. Sekarang terlalu ramai pakar saya kenali sudah bersara tanpa ada pengganti. Bila pakar sudah tiada, siapa akan menerajui usaha pemeliharaan tulisan jawi nanti?," katanya yang fasih berbahasa Melayu kepada Bernama.

Beliau yang juga pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris, menegaskan media memainkan peranan penting dalam memastikan tulisan jawi digunakan secara lebih meluas.

Beliau berharap akhbar yang menggunakan tulisan jawi seperti Utusan Melayu diberi nafas baru untuk menarik minat rakyat di negara ini membacanya. - BERNAMA

ISU SOSIAL : Facebook, Twitter antara punca cerai


Oleh Lokman Ismail
bhagama@bharian.com.my


Perhatian, penuh kasih sayang, setia elak perangkap cinta siber

KADAR perceraian di Malaysia mengikut statistik Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) pada 2009 ialah satu kes pada setiap 15 minit. Kes perceraian membabitkan pasangan semua peringkat taraf pendidikan, kekayaan, status dan usia perkahwinan. Golongan kaya dan selebriti yang dianggap menikmati kehidupan ‘sempurna’ di mata masyarakat turut tidak terlepas mengalami keruntuhan rumah tangga.

Soal nikah dan cerai tidak boleh dipandang mudah kerana memberi kesan yang besar kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Perceraian ialah perkara halal paling dibenci dalam Islam, yakni perkara perlu dielak daripada berlaku melainkan untuk mencari keadilan dan menyelesaikan kemelut yang berlaku dalam rumah tangga.

Hidup berumah tangga banyak cabarannya, umpama melayari bahtera di lautan gelora dan luas tanpa tepian. Justeru, setiap pasangan suami isteri perlu menggunakan pendekatan berhemah dan berlapang dada dalam mendepani rencah kehidupan berumah tangga.

Allah SWT menjanjikan kebahagiaan hidup suami isteri melalui perasaan kasih sayang. Semua makhluk berhak mendapat kehebatan erti kasih sayang jika mereka benar-benar memahami anugerah yang Allah SWT berikan ini.

Firman Allah SWT bermaksud: “Antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah Dia telah mencipta untuk kamu pasangan daripada golongan kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram. Dan dijadikan antara kamu perasaan cinta dan kasih sayang.” (Surah ar-Rum, ayat 21)

Tanpa perasaan kasih sayang, kekayaan tidak dapat menjamin kebahagiaan rumah tangga. Banyak pasangan bertaraf jutawan mengakhiri perkahwinan dengan perceraian. Selepas perceraian, harta pula menjadi rebutan sehingga dibawa kes tuntutan ke mahkamah.

Hal ini berlaku akibat terlalu terpengaruh dengan budaya masyarakat Barat yang mana apabila berlaku perceraian, soal pembahagian harta menjadi agenda utama.

Satu fenomena baru melanda masyarakat sekarang hingga menyebabkan perceraian ialah suami atau isteri mempunyai hubungan ‘pasangan maya’ di laman sosial seperti Facebook dan Twitter.

Ledakan rakan maya menyebabkan banyak individu teruja dan ’lupa diri.’ Golongan ini asyik berhubung melalui alam siber khususnya berborak di laman sembang berjam-jam setiap hari.

Bermula dari alam siber lalu bertemu di dunia nyata. Bagi individu belum berkahwin, ada yang bertemu jodoh dengan rakan maya dan kekal bahagia. Masalahnya bagi mereka yang telah berkahwin menjalin cinta gelap dengan rakan maya menjadi punca keretakan rumah tangga.

Rakan maya mudah mesra, kononnya tidak ada sekatan perasaan malu kerana tidak perlu melafazkan kata-kata. Malah reaksi wajah atau gerak badan tidak diperlukan. Medium menjadi penghubung adalah bait kata yang tertera di skrin komputer atau telefon.

Dalam hubungan itulah, ada yang mengambil kesempatan atau terperangkap dengan cinta maya. Perkara ini lazimnya mudah berlaku membabitkan bekas kekasih, rakan lama dan tidak kurang dengan mereka yang sememangnya menjadikan ruang siber untuk berlagak Romeo mahupun Juliet.

Hubungan maya ini dikesan menjadi punca perceraian apabila suami atau isteri mengetahui pasangan mereka mempunyai hubungan cinta lain.

Tidak kurang juga mereka sanggup meminta cerai daripada pasangan apabila terlalu yakin dan sayang kepada pasangan maya yang dirasakan lebih sesuai dan mencintainya.

Untuk mencegah perkara ini, persahabatan maya perlu ada batasannya. Bagi mereka yang telah bergelar suami atau isteri, perlu bijak menilai tahap hubungan dengan rakan maya berlainan jantina.

Haram bagi isteri menjalin ‘hubungan mesra’ dengan lelaki lain biarpun hanya dalam alam maya. Suami perlu tegas melarang isteri jika perkara itu terjadi. Dayus jika suami mengetahui perkara itu tetapi tidak melakukan apa-apa tindakan untuk mencegahnya.

Riwayat Tabrani, dari Ammar Yasir berkata: “Dia mendengar dari Rasulullah bersabda: Tiga golongan yang tidak memasuki syurga sampai bila-bila iaitu si dayus, si wanita yang menyerupai lelaki dan orang yang ketagih arak.”

Lalu sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, kami telah faham erti orang yang ketagih arak, tetapi apakah itu dayus?”

Lalu Rasulullah bersabda lagi: “Iaitu orang yang tidak mempedulikan siapa yang masuk bertemu dengan ahlinya (isteri dan anak-anaknya).”

Setia kepada pasangan dan sentiasa menyimpan hasrat untuk kekal hidup bersama sehingga ke akhir hayat amat penting dalam rumah tangga.

Jangan biarkan rumah tangga dilanda badai sehingga menggagalkan impian yang diikat ketika akad nikah dilakukan.

Sesungguhnya pahala amat besar bagi isteri yang mentaati suaminya. Sabda Rasulullah bermaksud: “Apabila seseorang isteri solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kehormatan serta menutup aurat dan taat kepada suami, lebih berhak baginya masuk ke syurga daripada sebarang pintu yang dia kehendaki.” (Hadis riwayat Ibnu Hibban).

Suami dan isteri boleh mencegah hubungan jika masing-masing memberi perhatian dan mengambil berat.

Hubungan maya biasa terjadi disebabkan terasa diabaikan oleh pasangan. Bermula suka-suka dan mengisi masa lapang, akhirnya mereka terjebak dengan cinta maya yang mengundang masalah dalam rumah tangga.

Sebab itu amat penting cinta dan kasih sayang suami isteri sentiasa dipupuk dan dijaga agar tidak terdorong melakukan perkara yang dilarang agama.

Langkah JAKIM ingin menganjurkan kursus pasca perkahwinan adalah satu langkah proaktif untuk membendung gejala perceraian termasuk dalam kalangan mereka yang telah lama berumah tangga.

Tentunya satu perkara amat malang jika perkahwinan yang telah berlangsung puluhan tahun berakhir dengan perceraian berpunca perkara kecil yang sebenarnya boleh dielak.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU BAHASA : Estetika dalam karya sastera


Oleh Aminudin Mansor
(amimasra@gmail.com.)


KARYA sastera memang mempunyai nilai estetika, sama ada tahap tinggi atau bertaraf rendah. Nilai estetika ini seharusnya dapat dinikmati sebagai nikmat ketika membaca, menghayati dan memahami setiap hasil karya. Begitulah, bagi karya novel, cerpen, puisi, (pantun, syair, gurindam, seloka dan sajak), drama dan sebagainya ada terselit nilai-nilai estetika dan keindahan.

Justeru, sentuhan rasa dan fikir dapat dirasakan oleh pembaca dengan melihat kecerdasan dan jalinan keindahan bahasa seseorang pengarang. Luahan hati dan getar jiwa seni pengarang melalui kata-kata dan bayangan alam budaya kehidupan masyarakat. Ini telah diakui oleh banyak sarjana sastera. Nilai seni ini akan dapat dirasakan oleh pembaca yang cekap menangkap dengan mata akal dan mata fikir hasil seni sastera.

Istilah "keindahan" (indah) merupakan salah satu istilah pokok dalam sistem estetika kesusasteraan Melayu. Konsep keindahan dalam tradisi dan budaya Melayu menurut V.I. Braginsky (1994:16). Dia merumuskan terdapat tiga aspek yang dengan terang dinyatakan dalam karya-karya sastera menerusi penggantian perkataan "indah" dengan kata-kata yang seerti.

Menurutnya, keindahan sesuatu karya sastera dipercayai boleh mempengaruhi jiwa seseorang, mempunyai kuasa penyembuh; tetapi kesan keindahan itu yang lebih penting dan lebih utama ialah faedah (manfaat) yang terkandung di dalamnya.

Faedah ini selalu dihubungkan dengan akal, manakala keindahan pula selalu dihubungkan dengan perasaan atau hati. Keindahan dengan itu menimbulkan kesan psikologi tertentu, rasa tenang dan nikmat bergantung pada keadaan atau persediaan jiwa seseorang.

Aspek pertama, bersangkut paut dengan asal usul keindahan, atau sumbernya. Pengertian "indah" di sepadan secara tertentu dengan konsep kuasa Tuhan (kekayaan Allah). Ia meliputi kekuasaan Allah mencipta sesuatu tidak terbatas. Dan Allah juga suka kepada keindahan.

Manakala aspek kedua, estetika Islam membezakan keindahan mutlak daripada keindahan fenomena (jamal lawan husn), dengan menggunakan perkataan "elok" dan "indah" dalam karya sastera dan karangan tasawuf Melayu.

Aspek keindahan ketiga, estetik atau keindahan tersembunyi, tetapi "bentuk", iaitu susunan kata yang baik, makna yang berlapis-lapis akan menyerlahkan keindahan sehingga dapat dihayati. Tanpa bentuk yang baik, yakni apabila dilahirkan dengan gaya ungkapan yang tidak menarik, isi kandungan akan kehilangan daya tarikannya.

Aspek teori keindahan dan estetika sangat kuat untuk dibincangkan. Dalam bidang penulisan novel, keindahan ini dapat ditemui dalam novel Keris Mas (Saudagar Besar dari Kuala Lumpur), Ishak Haji Muhammad (Putera Gunung Tahan), ,Shahnon Ahmad (Lamunan Puitis Sebuah Triogi dan Ranjau Sepanjang Jalan), Abdullah Hussain (Konserto Terakhir) A. Samad Said (Salina dan Hujan Pagi), Ibrahim Omar (Desa Pingitan), Azizi Haji Abdullah (Kawin-Kawin), Anwar Redhwan (Penyemberang Sempadan), Rahman Haji Yusof (Tak Seindah Impian), dan Khaidir Ahmad (Khuluk) serta beberapa novel lain yang memaparkan keindahan kepada alam dan kehidupan manusia dengan nilai kehidupan masyarakat, sarat dengan metafora dan gaya bahasa yang menarik serta indah. Keindahannya terletak pada tema, persoalan, watak dan perwatakan yang hidup dan lincah, plot, latar masyarakat, nilai dan pengajaran yang disampaikan.

Manakala dalam cerpen terdapat gaya keindahan ungkapan bahasa, kata-kata dan makna yang berlapis-lapis maknanya. Ini dapat diselami melalui cerpen-cerpen penulis veteran seperti A. Samad Ismail, A. Samad Said, Shahnon Ahmad, Usman Awang (cerpen Menonton) ( "Budak perempuan ini banyak boy friendnya, bebasnya tak ada tabik kecuali lagi." Azizi Haji Abdullah,(Tulang Pekasam Ikam Puyu), S.M. Zakir, (20 Cerita Tentang Tuhan), Pena Mutiara (Cerpen Pak Da Beristeri Muda), dan beberapa penulis lain. Kata-kata seperti "Pan Ngah Ca tersenyum. "Kau mana tau tanahnya besar dan subur. Kau dah tengok ke? Tanya Pak Ngah Ca dalam senyum...(petikan Cerpen Pak Da Beristeri Muda di Mingguan Malaysia 22 Januari 2012). Langgam penceritaan dan gaya humor dalam masyarakat ditonjolkan dalam cerpen-cerpen ini.

Pembaharuan


Begitu juga dalam bidang puisi keindahan dan estetik dapat dikesan melalui keseimbangan bentuk luaran dan dalaman. Isinya juga mengalami transformasi ke arah pembaharuan nilai. Keindahannya, seimbang dalam nada, diksi, rima, ritma, matra suku kata, asonansi, simile, merupakan elemen-elemen penting khususnya dalam karya sastera khususnya puisi iaitu sajak. Selain itu, ada nilai falsafah yang sederhana, kekuatan idea dan pemikiran serta kekuatan penguasaan bahasanya membawa dan memilih gaya baharu. Antaranya penyair Usman Awang (Pak Utih, Bunga Popi, Penjual Pisang di Kaki Lima, Balada Terbunuhnya Beringin Tua dan Pantun Moden), A.Latiff Mohidin (Rawa-Rawa dan Mangkuk Sejarah Mangkuk Berdarah). T. Alias Taib (Tukang Gunting dan Pasar Pengalaman) dan beberapa sajak penulis lain yang tidak dapat disebutkan di sini.

Jika ditinjau, hasil karya sastera iaitu pantun digunakan seluas-luasnya dalam masyarakat Melayu pada zaman lampau dan juga masih digunakan pada masa kini. Ia meliputi bentuk komunikasi harian yang formal dan juga tidak formal. Keunggulan dan keutuhan pantun kekal sampai hari ini.

Pantun yang baik , indah dan ada nilai estetika sarat serta mempunyai nilai-nilai kehidupan masyarakat. Pembayang pantun biasanya menggunakan imej alam, tumbuh-tumbuhan dan latar masyarakat Melayu. Manakala maksudnya pula mestilah menyentuh seluruh kehidupan masyarakat, memberi pedoman kepada unsur kehidupan dan alam persekitaran masa depan.

Begitu juga dengan gurindam, seloka dan lain-lain. Semuanya mempunyai nilai estetika sama ada bertaraf tinggi atau rendah. Nilai-nilai ini juga mestilah menyentuh seluruh kehidupan manusia yang mengajar, mendidik dan membentuk peribadi manusia ke arah kebaikan.

Menurut pandangan Sidi Gazalba, seni sebagai penjelmaan rasa keindahan umumnya, rasa keterharuan khususnya, untuk kesejahteraan hidup. Rasa ini disusun dan dinyatakan oleh fikiran sehingga ia menjadi bentuk yang dapat disalurkan dan dimiliki.. Dalam pengertian "menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan adalah tiap orang terlibat dengan kesenian dalam kehidupan sehari-hari".

Justeru, setiap karya yang dicipta mestilah meliputi keindahan dalaman isi, keindahan alam fizikal, keindahan fenomena, keindahan dalaman, keindahan luaran, keindahan mutlak dan keindahan rohani yang kesemuanya dapat diseimbangkan dalam karya yang dicipta.

Begitulah, sukar dan payah setiap pengkarya sastera menghasilkan karya yang baik disertai dengan nilai-nilai keindahan dan estetik yang unggul. Kekuatan bahasa dan keindahan pengarang menggunakan bahasa yang indah dan berkesan akal kekal dalam ingatan para pembaca yang akhirnya memberikan teladan yang baik kepada mereka.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

ISU ANTARABANGSA : Konflik tentera dalam Parlimen Mesir


Ku Seman Ku Hussain

Parti perikatan Ikhwan Muslimin yang diharamkan pada era rejim bekas Presiden Hosni Mubarak menguasai Parlimen apabila mendapat 47 peratus kerusi Parlimen Mesir. Ini menunjukkan perikatan Ikhwan Muslimin dan parti Kebebasan dan Keadilan memenangi 235 daripada 498 kerusi Parlimen dalam pilihan raya berakhir 23 Januari lalu. Ini merupakan pilihan raya demokratik pertama sejak 60 tahun iaitu selepas era Presiden Anwar Sadat hingga ke era rejim Mubarak.

Pilihan raya ini mempunyai makna sangat besar dalam politik Mesir. Dari satu sudut, ia merintis ke arah pendemokrasian politik selepas era diktator Mubarak. Pada masa yang sama keputusan pilihan raya ini juga mencetuskan konflik apabila tentera masih menguasai Parlimen.

Keengganan pemerintah tentera memberi kuasa penuh kepada Parlimen mencetuskan kemarahan rakyat. Rusuhan anti campur tangan tentera dalam kerajaan mengakibatkan 40 terbunuh pada pusingan pertama pilihan raya November lalu. Tentera melengah-lengahkan peralihan kuasa sepenuhnya kepada Parlimen. Hakikatnya Mesir kini masih bawah undang-undang tentera sekalipun Ikhwan Muslimin telah menguasai Parlimen. Wakil tentera dalam Parlimen baru Mesir menunjukkan Ikhwan Muslimin tidak boleh menjadi kerajaan yang bebas. Buktinya pemerintah tentera, Jeneral Hussein Tantawi telah melantik 10 ahli baru mewakili tentera di Parlimen. Pertembungan kerajaan pilihan rakyat dengan tentera meletakkan Mesir dalam keadaan tegang. Pada masa yang sama golongan liberal akan terus mencetuskan ketegangan apabila golongan salafi perikatan Ikhwan Muslimin yang konservatif Islam menguasai Parlimen.

Mesir terperangkap dalam rusuhan kebangkitan rakyat sejak setahun lalu selepas mendapat semangat dari Tunisia. Dataran Tahrir menjadi mercu tanda perjuangan menuntut demokrasi. Tidak seperti Presiden Libya, Muammar Gaddafi yang sanggup “berjuang hingga mati”, Mubarak lebih cepat mengaku kalah. Rakyat Mesir berjaya menumbangkan Mubarak yang mempunyai hubungan rapat dengan Amerika Syarikat (AS) dan juga Israel. Mesir adalah satu-satunya negara di dunia Arab yang menyokong Israel dan memusuhi Palestin.

Tetapi yang tumbang bersama Mubarak bukanlah AS. Ini kerana apabila melihat kemaraan rakyat menuntut Mubarak dijatuhkan, AS meninggalkan Mubarak walaupun selama ini Mesir sekutu AS dalam agenda penyusunan semula politik Asia Barat. AS beralih menyokong gerakan rakyat dan menyalurkan dana kepada pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan kumpulan pejuang hak asasi.

PERJANJIAN

Sebelum ini bekas Presiden, Anwar Sadat meraih Hadiah Nobel Keamanan 1978 kerana menyokong Perjanjian damai negara-negara Arab dengan Israel yang diusahakan oleh bekas Presiden AS, Jimmy Carter. Semua negara Arab menolak pelan damai itu. Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai di bawah pelan Camp David dengan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin pada 26 Mac 1979.

Tragedi penutupan sempadan Mesir - Palestin pada 2008 selepas Israel melancarkan serangan atas Palestin membuktikan Mesir menyokong Israel. Ketika itu beribu tan makanan terbiar dan rosak di sempadan kerana pihak berkuasa Mesir menutup laluan ke Palestin. Mubarak adalah orang yang bertanggungjawab atas kekejaman Israel kepada Palestin.

Ini menunjukkan Mesir sejak era Anwar Sadat lagi memusuhi negara Islam terutama Palestin. Maka kemenangan konservatif Islam sudah pasti tidak disenangi AS kerana akan ini memberi tekanan kepada Israel. Mesir akan menjadi negara yang akan ditekan AS kerana kemenangan perikatan Ikhwan Muslimin.

Selepas tercetus kebangkitan rakyat, AS mulai lepas tangan dan Presiden Barack Obama secara terang-terangan mengenepikan Mubarak. Padahal sebelum itu AS menyalurkan tidak kurang AS$1.3 bilion setahun untuk menampung keperluan ketenteraan Mesir.

Maknanya kebangkitan rakyat bukan sepenuhnya kerana kesedaran rakyat. Tetapi ia juga hasil campur tangan asing di sebalik NGO dan kumpulan hak asasi yang dibiaya AS. Menerusi pilihan raya ini AS mengharapkan golongan liberal berjaya membentuk kerajaan. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Kejayaan golongan salafi perikatan Ikhwan Muslimin bertentangan dengan agenda AS di Mesir.

Cabaran Ikhwan Muslimin untuk mengubah Mesir juga besar. Mesir terperangkap dalam krisis ekonomi berpanjangan sejak era Mubarak lagi. Pada 2010 misalnya kadar pengangguran di Mesir mencatatkan kadar 9 peratus sementara 20 peratus rakyat berada bawah paras kemiskinan. Kadar inflasi pula mencapai 11.1 peratus.

Gerakan kebangkitan rakyat mulanya diterajui oleh pejuang demokrasi Mohamed El Baradei yang pernah memenangi Anugerah Nobel dan bekas diplomat. Sebelum ini banyak pihak membayangkan Mohamed akan menggantikan Mubarak. Malah Mohamed berkempen di seluruh negara sebagai calon Presiden. Tetapi menjelang pilihan raya Mohamed menarik diri kerana protes campur tangan tentera. Tentera tidak mahu melepaskan kuasa sekaligus menjadikan pilihan raya Mesir kali ini tidak bebas dan imej Mesir sebagai “negara tentera” tidak dapat dipadamkan.

Inilah konflik baru yang didepani Mesir selepas merana bawah rejim Mubarak. Penganalisis membayangkan konflik tentera dalam Parlimen akan meletakkan Mesir dalam kedudukan tegang selain menjejaskan tumpuan memulihkan ekonomi. Apa lagi selepas tokoh seperti Mohamed tidak berada dalam senarai ahli Parlimen baru Mesir. Ini belum lagi penentangan terhadap golongan konservatif Islam oleh puak liberal. Parti liberal seperti Al Wafd dan Blok Mesir walaupun hanya meraih 14 peratus undi atau 69 kerusi Parlimen tetapi mampu mencetuskan keadaan tidak stabil.

KEMPEN

Suasana politik yang menyelubungi Mesir ketika ini tidak memberi jaminan wujud kestabilan sekaligus melangkah ke tahap baru. Tidak ada maknanya rakyat memilih pemimpin menerusi sistem yang demokratik tetapi akhirnya tentera menggunakan kuasa veto untuk ke Parlimen. Pada akhir November lalu ketika kempen pilihan raya pusingan pertama, rakyat marah dengan poster di ibu pejabat pemerintah tentera dengan slogan Egypt Above All.

Walaupun jeneral tentera itu menafikan terlibat dengan kempen pilihan raya tetapi banyak pihak percaya tentera akan terus menguasai Parlimen. Buktinya pada pengundian pusingan pertama 28 November lalu, Hussein Tantawi menegaskan, kedudukan tentera dalam Parlimen tidak akan berubah walaupun selepas perlembagaan yang baru digubal.

Persoalannya mampukah perikatan Ikhwan Muslimin mengatasi wakil tentera di Parlimen? Sekiranya tidak, Mesir tidak akan berubah dan demokrasi tidak dapat dipulihkan sekalipun Mubarak telah dijatuhkan dan kini sedang dibicarakan. Setahun telah berlalu tetapi sinar demokrasi masih belum menjelma di Mesir. Adakah ini hukuman kepada Mesir yang mengkhianati jirannya, Palestin?

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Jumaat, 27 Januari 2012

ISU AGAMA : Persekitaran manusiawi galak kecemerlangan budaya kerja


Oleh Sharifah Haayati
bhagama@bharian.com.my


Hubungan baik kakitangan, majikan hindari tekanan

PERSEKITARAN manusiawi dengan nilai insani adalah faktor utama merangsang suasana ceria kehidupan termasuk di tempat kerja. Walaupun bekerja dalam bangunan tinggi mencakar langit, luas, disediakan segala kelengkapan dan teknologi canggih, belum menjamin keseronokan bekerja.

Tanpa persekitaran manusiawi antara rakan sekerja dan majikan yang baik, ia boleh menyebabkan pekerja berasa tertekan atau tidak bermotivasi untuk datang ke pejabat. Persekitaran manusiawi dimaksudkan yang mengamalkan nilai saling hormat menghormati, berbaik sangka dan bekerjasama.

Tiga nilai utama ditekankan Rasulullah SAW itu juga membentuk ketakwaan. Apabila nilai saling menghormati diamalkan, seseorang akan menjaga lidah daripada mengeluarkan kata-kata kasar, kesat dan sindiran antara satu sama lain walaupun dengan pekerja bawahan.

Sifat berbaik sangka pula, akan menghindarkan pandangan negatif, fitnah dan dendam sementara sifat saling bekerjasama menghindarkan hasad dengki, mementingkan diri sendiri serta egoisme.

Semua sifat negatif ini boleh berlaku di tempat kerja sehingga mewujudkan ‘politik pejabat’ yang tidak sihat secara senyap dan budaya kerja menjejaskan kualiti.

Sabda Rasulullah SAW: “Jangan kamu saling berdengki, bersaing dalam menawar harga untuk menjatuhkan orang lain, benci dan bermusuhan serta jangan kamu menjual barangan untuk merugikan yang lain. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara Muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, menghina mahupun merendahkannya. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk ke dadanya tiga kali). Cukuplah seseorang itu dianggap jahat sekiranya menghina saudaranya yang Muslim.” (Hadis riwayat Muslim)

Sejarah Rasulullah SAW membuktikan faktor persekitaran manusiawi bukan sekadar mampu membina kejayaan sebuah organisasi atau individu tetapi hasil menggembleng tenaga antara kaum Muhajirin dan Ansar berjaya membentuk negara Madinah makmur yang diurus tadbir Rasulullah SAW dalam masyarakat berbeza puak serta kabilah.

Walaupun dengan segala kekurangan material, apabila manusia bersatu hati, saling menghormati dan bekerjasama, ia berjaya direalisasikan. Gambaran sifat kaum Ansar diceritakan kaum Muhajirin kepada Rasulullah SAW menggambarkan persekitaran manusiawi yang unggul.

Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya daripada Anas, mereka berkata: “Wahai Rasulullah, kami belum pernah bertemu dengan satu kaum yang sangat pemurah, jika sedikit yang mereka ada, mereka tidak berkira. Jika banyak yang mereka ada, mereka memenuhi segala keperluan kami serta berkongsi kegembiraan mereka dengan kami, sehinggakan kami bimbang mereka akan membolot semua pahala. Nabi bersabda: Tidak, selagi kamu memuji mereka dan selagi kamu berdoa kepada Tuhan untuk mereka.”

Antara sifat mereka juga ialah saling mendoakan seperti firman Allah yang bermaksud: “Dan orang yang datang sesudah mereka berkata: Wahai Tuhan kami, ampunkan kami dan saudara kami yang sudah mendahului kami dalam beriman dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami perasaan iri hati terhadap orang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mengasihani.” (Surah al-Hasyr, ayat 10)

Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW juga menceritakan bagaimana beliau tidak pernah dikasari Baginda walaupun sekali selama lebih daripada 10 tahun menjadi pembantu Baginda. Baginda tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya seperti menyebut ‘cis’ dan mengapa kamu tidak buat begitu? (Hadis Muttafaq ‘Alaih)

Hubungan majikan dan pekerja antara Rasulullah SAW dan Anas adalah model hubungan manusiawi yang hebat untuk dicontohi sesuai perkembangan peradaban manusia. Justeru, persekitaran manusiawi dengan nilai insani, sikap, cara bekerja boleh mempengaruhi serta membantu orang lain mencapai keselesaan dan keseronokan bekerja.

Beruntunglah jika kerana kita pekerja lain merasa gembira untuk bekerja dan bimbanglah jika berlaku sebaliknya kerana menurut sabda Rasulullah SAW memasukkan kegembiraan dalam diri seseorang itu adalah akhlak mulia.

Justeru, mengurus kerja dan organisasi juga bermaksud mengurus hubungan secara manusiawi dengan membudayakan kerja cemerlang berdasarkan amalan nilai insani.

Penulis ialah pensyarah di Jabatan Siasah Syar’iyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Sumber : http : //www.bharian.com.my/