Isnin, 21 Februari 2011

MUET Ditawarkan Sebanyak Tiga Kali Setahun Mulai Tahun Depan

KUALA LUMPUR: Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) akan menawarkan ujian Malaysian University English Test (MUET) sebanyak tiga kali setahun mulai tahun depan.

Pengerusi MPM Prof Tan Sri Dr Dzulkifli Abdul Razak berkata bilangan sesi ujian ini ditambah bagi menampung keperluan dan permintaan pelanggan yang semakin bertambah setiap tahun.

"Peningkatan kepada bilangan pelanggan menunjukkan petanda yang baik terhadap keperluan MUET ini.

"Mulai tahun depan, sesi ujian dijalankan pada Mac, Julai dan November berbanding sebelum ini sebanyak dua sesi pada April dan November sahaja," katanya kepada pemberita ketika pengumuman keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dan Anugerah Pelajar Cemerlang STPM dan MUET 2010, di sini hari ini.

Seramai 94,117 calon menduduki MUET pada akhir tahun lepas, iaitu peningkatan sebanyak 13.15 peratus berbanding jumlah calon MUET pertengahan tahun iaitu sebanyak 81,743 calon.

Beliau berkata secara keseluruhan, prestasi calon MUET akhir tahun telah meningkat sebanyak 46.02 peratus calon, mendapat Band 3 atau lebih baik berbanding dengan 33.87 peratus pada MUET pertengahan tahun lepas

Pada majlis hari ini, dua pelajar cemerlang MUET pertengahan dan akhir tahun lepas turut diberikan ganjaran iaitu Lim Yi Wen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist (ACS) Ipoh dan Ding Choon Ken dari Universiti Multimedia (B), Cyberjaya. Kedua-dua pelajar ini mendapat keputusan Band 6 dalam peperiksaan MUET 2010. - BERNAMA

ISU ALAM SEKITAR : Penjagaan alam sekitar secara mapan jamin bekalan air dirawat cukup

Oleh Mohd Azrone Sarabatin
Azrone@bharian.com.my

SEORANG rakyat Malaysia secara purata menggunakan bekalan air dirawat pada kadar RM3.20 sebulan, kedua termurah di Asia selepas India berikutan tarif air rendah di negara ini. Namun kadar itu dijangka berubah dalam tempoh dua hingga lima tahun akan datang berikutan kegagalan kita mengurus sumber bekalan air meliputi air bersih dan air buangan, selain pencemaran sungai kesan kepesatan perindustrian, pembinaan serta kemusnahan tadahan air akibat kegiatan perladangan dan pembalakan.

Sumber bekalan berkurangan dengan sendirinya menyebabkan kadar tarif meningkat berikutan kos rawatan air bertambah sehingga mendorong syarikat pembekal melakukan tindakan segera menaikkan kadar bagi mengelak kerugian.

Justeru, pendidikan pemuliharaan dan penjagaan alam sekitar secara mapan perlu diterapkan bagi memastikan bekalan air sentiasa mencukupi dan tidak berlaku bencana alam seperti kemarau panjang, banjir besar luar biasa, hakisan sungai dan tanah runtuh.

Presiden Persatuan Air Malaysia (MWA), Ahmad Zahdi Jamil, berkata selain sungai hampir kering dan tercemar menyukarkan rawatan air, banjir yang merosakkan air sudah dirawat dan memerlukan proses rawatan semula sehingga kos berlipat ganda.

“Kita khuatir keadaan ini menyebabkan syarikat pembekal menaikkan tarif berikutan kos rawatan tinggi dan berulang. Keadaan itu tidak dapat dielak kerana jika syarikat itu menjual air pada tarif sama, mereka rugi,” katanya ketika ditemui, baru-baru ini.

Cabaran utama bekalan air pada masa depan adalah kos menampung operasi dan pembinaan infrastruktur meliputi loji dan saluran paip mengikut perkembangan penduduk, ekonomi serta pembangunan.

Kajian MWA bersama pakar air di institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara mendapati, kos operasi semakin tinggi berikutan sumber air kian tercemar, akhirnya mengurangkan bekalan air.

Aspek itu meliputi pertumbuhan sektor perladangan dan perindustrian serta tabiat manusia gagal memulihara alam sekitar manakala ada jabatan dan agensi kerajaan tidak menjalankan tanggungjawab mengurus sumber alam semula jadi yang menjadi punca utama bekalan air.

Sementara itu, Timbalan Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Prof Dr Marzuki Khalid, berkata Malaysia memerlukan bekalan air bersih atau air buangan untuk kegunaan industri bagi menjayakan Wawasan 2020.

Sehubungan itu, negara perlu membangunkan bekalan air tinggi untuk mencapai matlamat berkenaan sekali gus menyumbang kepada pembangunan ekonomi, sosial dan politik.

Paling penting ketika ini kerajaan perlu menyelesaikan permasalahan berkaitan pengurusan air dan air buangan secara mapan bagi memastikan keperluan penduduk dan perindustrian mencukupi.

Dr Marzuki berkata, Kerajaan Malaysia perlu membangunkan bekalan air tinggi untuk mencapai status negara maju pada 2020 kerana tanpa bekalan mencukupi sukar untuk memajukan perindustrian, pelancongan dan memenuhi permintaan penduduk.

“Ketika ini lebih 90 peratus sumber bekalan air negara untuk penduduk bersesuaian dengan polisi dan tadbir urus air negara. Namun penambahbaikan dalam aspek pengurusan bekalan air tinggi dan sektor air terbuang perlu dilaksanakan segera,” katanya.

Pakar Geografi dari Swansea University, United Kingdom, Prof Dr Rory Walsh, berkata fenomena perubahan cuaca turut memberi kesan kepada sumber bekalan air di negara ini terutama bagi merawat dan membekalkan air untuk minuman.

Contoh, fenomena La Nina menyebabkan banjir luar jangka yang lari dari kecenderungannya di kawasan tertentu manakala kawasan lain berlaku kemarau.

Kajian universiti itu di Sabah dan Sarawak mendapati berlaku perubahan cuaca di beberapa kawasan meliputi peningkatan suhu, pengurangan taburan hujan dan kekerapan kemarau. Berlaku kesan hidrologi atau aliran air permukaan, aliran sungai dan bekalan air yang berpunca kesan perubahan cuaca dikesan akibat penerokaan tanah untuk pertanian, hakisan sungai dan proses perbandaran.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU BAHASA : Suruhanjaya Bahasa Negara!

APAKAH Malaysia mempunyai satu Dasar Bahasa Negara? Jawapannya: Ya dan benar! Perkara 152 (1) Perlembagaan Persekutuan mengkanunkan “Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen” dan Perkara 152 (6) menegaskan “Dalam Perkara ini,

maksud rasmi ertinya apa-apa jua maksud Kerajaan, sama ada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri, dan termasuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam.” Fungsi Bahasa Melayu diperkukuh lagi dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67, disemak 1971.

Daripada kedua-dua sumber tersebut telah diperluas tafsiran terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Melayu dalam beberapa undang-undang yang lain. Undang-undang tertinggi Malaysia itu menetapkan bahawa Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia; Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi bagi melaksanakan maksud-maksud Kerajaan Persekutuan, Badan Berkanun, Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan dan rakyat Malaysia tidak dilarang menggunakan, belajar atau mengajar bahasa-bahasa lain.

Persoalan semasa sekarang di Malaysia ialah keperlahanan pelbagai sektor, awam dan swasta bagi melaksanakan tanggung jawab dan usaha ke arah mencapai matlamat strategik, memperkukuh fungsi utama bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Bahasa Melayu bukan satu bahasa yang kecil, tetapi peranan besarnya itu agak tidak menentu mulai pertengahan dekad 1990-an.

Apabila memasuki abad ke-21 bahasa Melayu menerima cabaran baru, berada di persimpangan jalan persepsi antara zaman globalisasi dan pengaruh liberalisasi. Bahasa Inggeris dianggap satu-satunya bahasa yang menjamin kemajuan, tanpa mengakuri bagaimana Jepun, Korea, Perancis dan Jerman maju. Lebih-lebih lagi kemajuan dikatakan sepenuhnya ditentukan sains dan teknologi yang pula disinonimkan dengan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT).

Kepemimpinan politik, organisasi industri, ekonomi dan dagang bagaikan hilang keyakinan terhadap kemampuan bahasa negara sendiri untuk berada di arus perdana kemajuan itu. Ada semacam kegagalan memahami fungsi lokal dan global, kepentingan jati diri, bahasa sebagai asas pembinaan tamadun bangsa dan bahasa dalam sistem pendidikan atau dalam sistem-sistem lain.

Senario baru menunjukkan penegasan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara semakin malap. Wujud keserongan persepsi yang beredar di fikiran politik.

Kajian Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) 1996 menunjukkan ‘bahawa bahasa kebangsaan belum dapat digunakan dengan meluas atau tidak memainkan peranan yang utama sebagai bahasa komunikasi bagi urusan komersial dan perdagangan dalam negeri, industri, sains dan teknologi, dan urusan-urusan dalam negeri yang lain.

Tempat bahasa Melayu itu diambil oleh bahasa-bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris. Malah, kualiti bahasa Melayu didapati merosot, terutama sekali apabila bahasa Melayu digunakan secara bercampur aduk dengan bahasa Inggeris’.

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam perutusan Tahun Baru 2011, menyeru rakyat, “Janganlah kita hanya berpuas hati dan berpeluk tubuh menjadi pengkritik di tepian, tetapi marilah kita corakkan masa depan generasi hari ini.” Apakah natijah yang boleh digarap dan diaplikasikan dari kenyataan seorang ketua kerajaan kepada situasi bahasa di Malaysia?

Maknanya semua orang tidak harus berpuas hati dan berpeluk tubuh menjadi pengkritik di tepian apabila melihat bahasa sebagai asas peradaban bangsa kian terpinggir dan dipinggirkan. Mereka yang berkuasa di peringkat Kerajaan Pusat, negeri, badan berkanun, syarikat rangkaian kerajaan (GLC), pihak berkuasa tempatan dan organisasi swasta semestinya mengembalikan semula keyakinan bahawa bahasa kebangsaan itulah bahasa pembangunan negara dan pembinaan bangsa, bahasa yang menyatupadukan rakyat negara ini.

Apakah tidak ada kemungkinan diwujudkan sebuah Suruhanjaya Bahasa Negara (SBN)? Peranan dan fungsi DBP boleh diserapkan dengan diberikan peranan dan fungsi yang lebih luas. Cadangan ini telah saya sebut semasa Forum Wacana Bahasa Melayu, di Kangar pada 20 Januari 2011 dan terbaharu diulangi pada Hari Pejuang Bahasa 152 di Kuching, Sarawak pada 16 Februari, semasa saya menyampaikan ucap utama.

Sebuah suruhanjaya boleh bertindak melalui ‘kuasa’, ‘kuat kuasa’ dan ‘penguatkuasaan’ undang-undang menyelesaikan masalah pelaksanaan bahasa Melayu yang belum tercapai sepenuhnya sebagai bahasa rasmi.

SBN diberikan kuasa memantau bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi dan bercitra Malaysia atau sebagai bahasa pengantar pendidikan kerana ada masalah di sektor institusi pendidikan swasta.

Badan ini juga boleh menggerakkan perluasan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi, perniagaan, perdagangan dan perkhidmatan kewangan atau meningkatkan prestasi bahasa Melayu sebagai bahasa penyelidikan, penciptaan dan pembangunan sains dan teknologi dan meluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam amalan industri (kecuali IKS) dan bidang profesional (perubatan, kejuruteraan, kepeguaman, kewangan dan seumpamanya).

Penegasan semula pelaksanaan Dasar Bahasa Negara hendaklah dikenakan segera kepada semua jabatan sektor awam, sektor swasta dan organisasi umum.

Apakah senario kemerosotan bahasa Melayu itu disebabkan kelemahan bahasa itu atau kemahuan politik (political will) yang lemah? Apakah disebabkan gelombang bahasa Inggeris terlalu besar sehingga kita ikut berasa cemas dan bimbang. Apakah sesudah melangkahi garis lebih setengah abad kemerdekaan, bangsa Malaysia masih terkapai-kapai dihanyutkan gelombang sikap dan tabiat ‘tidak apa’?

Tabiat negatif terhadap bahasa Melayu ini akan mengakibatkan kesan yang lebih parah lagi dalam tempoh jangka panjang. Apakah kita rela menyaksikan anak cucu kita puluhan tahun akan datang luntur jati diri dan kehilangan keperibadian bangsa Malaysia? Mungkin kehidupan budaya nasional atau tempatan beralih secara ala Amerika (Anglo American atau Anglo Saxon) dengan nilai budaya, rasa dan selera budaya yang asing sama sekali!

Kita tahu dunia satu bahasa (monolingual) sudah tiada lagi. Rakyat Malaysia tahu keperluan menguasai bahasa-bahasa asing utama yang lain itu dengan baik. Cuma yang mana dijunjung, yang mana dikelek. Rasanya kini ‘Penegasan Semula Dasar Bahasa Negara’ memerlukan ‘Gerakan Baru’.

Sentuhan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri dinantikan. Kita mahu berpegang kepada matlamat untuk memperkukuh status dan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi supaya dapat menjadi asas bagi pembinaan tamadun negara bangsa Malaysia dalam abad ke-21 ini.

Malaysia memerlukan perancangan strategik bahasa bagi penyelesaian masalah pembangunan, pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa negara menjelang tahun 2020. Bahasa Melayu itu sudah berada di martabatnya, boleh diperkasakan dengan melihat masalah-masalah utama, mengkaji isu-isunya dan menetapkan dasar penggunaan bahasa kebangsaan untuk semua sektor selaras dengan Program Transformasi Kerajaan (GTP) bermula dalam Rancangan Malaysia (RMK-10) 2011-2015 sekarang ini.

Datuk A Aziz Deraman ialah bekas Ketua Pengarah DBP 1994-2004/bekas Ketua Pengarah Kebudayaan 1981-1989 dan kini Ahli Jawatankuasa Gapena

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

46,780 Calon Lulus Penuh, Hanya Lapan Dapat 5A


KUALA LUMPUR: Seramai 46,780 pelajar atau 92.49 peratus calon lulus penuh bagi sekurang-kurangnya satu mata pelajaran Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun lepas.

Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia Prof Tan Sri Dr Dzulkifli Abdul Razak berkata ini merupakan penurunan 0.06 peratus berbanding 48,481 atau 92.55 peratus pada 2009.

Seramai lapan calon mencapai keputusan gred A dalam lima mata pelajaran yang diambil berbanding dengan 15 calon dalam STPM 2009, katanya.

"Daripada jumlah itu, tujuh calon adalah pelajar aliran sains manakala seorang lagi calon dari aliran sastera," katanya ketika mengumumkan keputusan peperiksaan STPM 2010 di sini, Isnin.

Seramai 50,576 calon menduduki STPM dari 23 November hingga 16 Disember tahun lepas di 760 buah pusat peperiksaan di seluruh negara. - BERNAMA