Rabu, 3 April 2013

ISU BAHASA : Nama Kuala Lumpur Raya lebih afdal


Oleh : Profesor Dr. Teo Kok Seong

Usaha Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) untuk ikut membangunkan kawasan di sekeliling Kuala Lumpur harus disambut baik. Ini bermakna satu kawasan besar di Lembah Klang bukan saja akan ikut dibangunkan bersekali dengan Kuala Lumpur. Tetapi lebih penting lagi ialah bersama-sama dengan bandar raya Kuala Lumpur, kawasan ini yang terdiri daripada beberapa bandar, akan membentuk dan dikenali sebagai satu entiti baru.

DBKL memanggilnya Greater Kuala Lumpur. Ia juga dipanggil Greater Kuala Lumpur-Klang Valley (KL-KV). Entiti sebegini, yakni pengembangan bandar raya yang ikut merangkumi kawasan bersebelahannya, bukan perkara baru dalam pembangunan sesebuah bandar raya. Hal ini berlaku di beberapa tempat. Buktinya adalah Greater London dan Greater New York sebagai nama dalam ilmu perancangan bandar.

Persoalannya dalam kes Kuala Lumpur ialah mengapa DBKL tidak menggunakan nama bahasa Melayu. Sehubungan ini, penggunaan nama bahasa Melayu yang merupakan bahasa negara ini bukan saja lebih afdal, tetapi nama itu memperlihat kita mempunyai jati diri, yakni identiti sendiri.

Oleh itu, DBKL perlu mencari nama bahasa Melayu untuk Greater Kuala Lumpur. Mungkin nama Kuala Lumpur Raya atau Kuala Lumpur-Lembah Klang (KL-LK) Raya boleh digunakan. Perkataan raya mengungkap makna besar dan agam. Makna ini dapat dilihat pada ungkapan jalan raya, lebuh raya, pasar raya, rimba raya dan angkasa raya.

Elak guna bahasa asing

Penggunaan bahasa Melayu dalam hal ini dan lain-lain sesungguhnya adalah usaha kita untuk melestarikan bentuk asli dan mengurangkan penggunaan bentuk asing secara berwenang, dalam bahasa negara kita. Dengan ini, kita hendaklah memastikan bahasa Melayu tidak terlalu mudah, selain sangat banyak dipengaruhi bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, walaupun dalam bidang yang paling remeh.

Penggunaan nama Kuala Lumpur Raya juga berkait dengan soal nasionalisme. Dari sudut ini, nama bahasa Melayu dipilih bukan kerana ia lebih baik daripada bahasa lain. Bahasa Melayu dipilih kerana ia bahasa negara kita.

Sebagai bahasa negara, bahasa Melayu adalah sangat istimewa dan unggul kepada kita semua sebagai warga negara Malaysia. Dalam konteks nasionaliti Malaysia, nilai bahasa Melayu adalah teramat mulia. Oleh itu, bahasa Melayu tidak boleh sekali-kali ditukar ganti dengan mana-mana bahasa lain.

Sehubungan bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini, ia bukan saja bahagian penting dalam kebudayaan kebangsaan, tetapi bahasa Melayu adalah jati diri nasional itu sendiri. Oleh itu, ia hendaklah sentiasa wujud dalam bentuk aslinya pada kadar yang sebanyak mungkin. Ini bukan saja boleh memupuk jati diri nasional, tetapi melestarikannya.

Dengan ini, menjadi tanggungjawab rakyat jelata dan kewajipan nasional untuk golongan pemimpin, untuk mewariskan bentuk bahasa Melayu asli kepada generasi muda. Ini penting bukan saja untuk menghubungkan mereka, tetapi memberi pengenalan diri yang utuh sebagai etnik Melayu khasnya dan bangsa Malaysia amnya, pada zaman mendatang.

Kecuali untuk mendukung makna kepakaran dan ikhtisas dalam bidang ilmu, wacana sosial harian kita hendaklah disarati bentuk asli bahasa Melayu. Oleh itu, ungkapan angin ahmar, darah tinggi dan kencing manis perlu dikekalkan penggunaannya dan tidak perlu pun digantikan dengan strok, hipertensi dan diabetes daripada bahasa Inggeris.

Cetus kebanggaan

Secara unggulnya, martabat bahasa Melayu perlu meliputi penggunaan bentuk aslinya pada setiap masa dalam apa-apa juga bidang. Penggunaan sedemikian bukan saja mampu mengekalkan struktur bahasa Melayu dari segi ciri dan sifatnya yang asli. Tetapi yang lebih penting ialah kita megah menggunakan bentuk daripada bahasa kita sendiri.

Semangat sebegini bukan saja boleh dikaitkan dengan kebanggaan, kecintaan dan kesetiaan terhadap bahasa Melayu. Ia juga dapat menambahkan kimah (nilai) martabat bahasa Melayu selaku bahasa negara.

Natijah yang ingin disampaikan ialah kehilangan martabat sesebuah bahasa itu boleh berlaku apabila bahasa berkenaan amat mudah, selain berleluasa pula, menggunakan bentuk asing, walaupun sesuatu konsep dan entiti itu boleh dengan senang dan cepat ditemui kata aslinya dalam bahasa sendiri.

Oleh itu, Kuala Lumpur Raya adalah namanya. Ia dicipta melalui daya fikir kita sendiri. Yang penting ia nama bahasa Melayu!

Penulis ialah Profesor Linguistik di Universiti Kebangsaan Malaysia

Sumber : http ://www.bharian.com.my/

ISU SAINS DAN TEKNOLOGI : Institusi pendidikan mesti bijak manfaat ICT


Oleh : Mohamad Abdullah
 
Mantap daya saing hadapi cabaran globalisasi

Satu daripada cabaran institusi formal atau sukarela ialah bergerak seiring perubahan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), misalnya berkembang amat pantas dan tidak ada yang dapat menghalang berlaku proses globalisasi yang memberi kesan besar kepada cara hidup, kaedah penyampaian, cara berkomunikasi, budaya dan nilai hidup manusia keseluruhan yang  mendapat kesan langsung atau tidak daripadanya.

Ini termasuk dalam proses pengaajaran dan pembelajaran formal atau tidak formal, malah juga pembelajaran kendiri. Hakikatnya tidak ada siapa pun yang harus menafikan keperluan ini, malah cuba hidup terasing daripada gelombang yang berlaku.

Sesebuah institusi menjadi tidak relevan, tertinggal atau terasing daripada arus kemajuan dan perkembangan jika mengabaikannya. Mereka yang bijak memanipulasi atau memanfaatkannya pula berada di hadapan walaupun ia mungkin hanya institusi kecil yang tidak mendapat perhatian.

Matlamat pendidikan

Jika tidak berhati-hati, ia boleh pula menyumbang kepada penyalahgunaan, lalu timbul keperluan perundangan lebih berkesan dan kaedah kawalan sesuai termasuk dalam memberikan pengiktirafan dan kemungkinan memalsukan dokumen seperti yang pernah berlaku di negara ini atau di seluruh dunia.

Ini penting apabila kita melihat matlamat pendidikan tinggi negara untuk “Memenuhi tuntutan negara bagi menyediakan sumber tenaga manusia mahir dan berkelayakan, sesuai dengan keperluan negara yang baru merdeka dan sedang membangun” seperti laporan jawatankuasa mengkaji semula hala tuju pengajian tinggi (2006) usaha meningkatkan keberkesanan prosesnya harus dilihat dengan teliti.

Apatah lagi jika melihat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menyatakan dengan jelas “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Idealisme ini perlu didukung proses pembelajaran yang lebih terbuka dan anjal tanpa perlu menubuhkan jawatankuasa khas mengkajinya. Semua pihak yang terbabit dengan proses penyampaian pengajian tinggi perlu meneliti dan merungkai bukan saja dasar institusi tetapi keupayaan individu yang sesetengahnya mungkin ketat serta rigid pemikirannya tanpa melihat impak yang diberikan selain mengeluarkan graduan yang berijazah saja.

Sesetengah dasar, peraturan, prosedur atau proses yang berlaku mungkin sudah lama berjalan tanpa sedar yang tentu dibuat dengan tujuan murni untuk mengawal selia bagi memastikan kualiti dan piawaian terkawal serta terpelihara. Namun, sesetengah proses dan cara pelaksanaannya boleh dilihat semula. Mungkin juga dasar dibuat dengan baik, tetapi proses dan kaedah penyampaian perlu penambahbaikan. Sesetengah mereka yang terbabit melihat peraturan yang ada dengan begitu ketat hingga terpaksa berdebat panjang dalam mencapai sesuatu keputusan

Tingkat kreativiti, inovasi

Semua ini harus dilihat dalam konteks keperluan meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam pengajian tinggi demi memastikan mereka yang lahir daripada sistem yang ada benar-benar menguasai ilmu dan memiliki keupayaan untuk memenuhi matlamat pendidikan tinggi dan falsafah yang ditetapkan.

Pengajian tinggi sebagai sebahagian daripada proses sosialisasi tidak harus dilihat terasing daripada kehidupan. Bagaimana misalnya internet dan teknologi komunikasi maklumat dapat dimanfaatkan dalam proses penyampaian ilmu secara terbuka tetapi terkawal. Apatah lagi dalam konteks kebebasan akademia dan menggalakkan pemikiran terbuka dan komunikasi yang berakauntabiliti dan bertanggungjawab.

Pengajian jarak jauh misalnya, perlu manfaatkan teknologi komunikasi dalam penyampaian ilmu yang tentu berbeza daripada pengajian sepenuh masa. Baik kursus yang ditawarkan mahu pun kaedah perbincangan bersemuka yang berbeza antara pensyarah dan pelajar perlu diteliti. Begitu juga bebanan dan cara kerja pensyarah serta pengajar juga perlu dilihat secara berbeza antara masa ini dengan sebelumnya.

Keanjalan masa, kursus, pembolehubah kaedah penilaian dan peraturan yang mengekang untuk seseorang mengikuti pengajian serta memperoleh ilmu, selaras dengan kepesatan keperluan guna tenaga termasuk dalam kalangan mereka yang bekerja dan mengikuti pengajian pada peringkat ijazah tinggi membantu mereka memperoleh ijazah dan ilmu pengetahuan yang diinginkan.

Penulis ialah Timbalan Pendaftar Kanan Pejabat Naib Canselor Universiti Sains Malaysia

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU KENEGARAAN : Abim ajak tolak politik samseng, fitnah dan lucah


KUALA LUMPUR : Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim) mendesak dengan tegas agar sebarang amalan politik negatif seperti budaya politik samseng, fitnah dan lucah serta pendekatan politik londeh-melondeh ditolak sama sekali oleh parti-parti politik yang bertanding, para penyokong dan rakyat keseluruhannya.

"Marilah kita bersama-sama mengamalkan politik bermaruah sebagai landasan terbaik menjayakan pemilihan pemimpin untuk menerajui tanah air tercinta," kata presidennya, Amidi Datuk Abdul Manan.

Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan hari ini.

Dalam kenyataan itu, Abim juga mengharapkan Pilihanraya Umum Ke-13 (PRU 13) ini bakal diadakan dengan penuh telus, teratur dan demokratik serta terhindar daripada sebarang insiden negatif yang memalukan pengamalan demokrasi di negara ini.

Justeru, Abim menyeru agar Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) memainkan peranannya bukan secara efektif dan berkesan mengikut tatacara pilihanraya, bahkan yang terlebih penting ialah memastikan kredibiliti dan integriti SPR itu sendiri tidak diragui sepanjang pengendalian pilihanraya akan datang.

Abim, kata Amidi turut berharap agar badan-badan pemerhati dan pemantau pilihanraya yang terdiri daripada pertubuhan masyarakat sivil dapat memainkan peranan penting sebagai badan pemantau dan pengimbang (check and balance) dalam memastikan kelancaran PRU 13.

Abim membuat kenyataan ini ekoran pengisytiharan pembubaran Parlimen oleh YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak sebentar tadi.

Abim, katanya,  menilai pengumuman pembubaran tersebut sebagai langkah penting ke arah perkembangan demokrasi yang sihat di negara ini.

Pembubaran yang dibuat sebelum Parlimen terbubar dengan sendirinya pada 28 April 2013 ini amat penting demi memastikan keluhuran Perlembagaan Persekutuan dan kedaulatan undang-undang selaku asas sistem pemerintahan raja berperlembagaan di negara ini tetap terpelihara.

"Sesungguhnya pengumuman pembubaran parlimen ini telah meredakan teka-teki dan kekeliruan di kalangan rakyat sejak sekian lama, khususnya selepas Dewan Undangan Negeri Sembilan terbubar pada 28 Mac yang lalu," katanya.

Ini ekoran kemungkinan terbubarnya beberapa DUN yang lain andainya pengumuman pembubaran Parlimen ini tidak dilakukan segera.

Ini memandangkan pilihanraya ini paling dinanti-nantikan serta bakal disorot dengan penuh minat oleh pelbagai pihak dari dalam dan luar negara.

Sumber : http://www.abim.org.my/

ISU KENEGARAAN : Memahami amanah kerajaan sementara ikut Perlembagaan

Gambar kenangan sempena sidang kabinet terakhir 

Oleh : Shamrahayu A Aziz
 
Adakah jemaah Kabinet terbubar secara automatik dengar terbubarnya Parlimen? Persoalan sama, adakah barisan EXCO di negeri-negeri juga terbubar dengan terbubarnya Dewan Undangan Negeri (DUN). Persoalan ini menjadi penting dalam perkembangan semasa tanah air.

Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri-negeri tidak mempunyai peruntukan khusus berkaitan pembubaran barisan jemaah Kabinet dengan terbubarnya Dewan Rakyat. Dengan kata lain, Perlembagaan tidak menyatakannya dengan terperinci.

Selepas diteliti perbincangan ketika penggubalan Perlembagaan, penulis dapati jemaah menteri juga terbubar dengan sendirinya selepas berlakunya pembubaran Parlimen  sama ada pembubaran secara automatik selepas tamat tempoh hayat Parlimen atau Parlimen dibubarkan atas permintaan Perdana Menteri dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong. (Hanya Dewan Rakyat yang terbubar, Dewan Negara tidak terbubar).

Hujah di sini ialah asas lantikan anggota jemaah menteri ialah kedudukannya dalam Majlis Parlimen sama ada Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Apabila Parlimen terbubar, maka asas lantikan itu tiada lagi.

Atas dasar kehilangan asas keahlian itu, anggota jemaah menteri hendaklah melepaskan jawatannya. Dengan itu, boleh difahami bahawa jemaah menteri adalah juga terbubar dengan terbubarnya Dewan Rakyat.

Terus jadi amalan

Justeru, dengan terbubarnya jemaah menteri, timbullah persoalan sama ada perlu atau tidak dibuat pelantikan khusus sebuah kerajaan sementara bagi menggantikan jemaah menteri yang terbubar itu.

Jemaah menteri yang melaksanakan pentadbiran ketika Parlimen terbubar inilah yang sering disebut sebagai kerajaan sementara atau ‘caretaker government’. Ia merujuk kepada kerajaan yang mentadbir negara dalam keadaan ketiadaan Parlimen untuk satu masa tertentu sehinggalah kerajaan baru dibentuk.

Dalam negara yang matang mengamalkan demokrasi berparlimen adalah menjadi amalan bagi kerajaan yang memerintah sebelum itu untuk terus menjadi kerajaan sementara. Bagi negara kita, inilah amalan dilakukan selama ini selepas 12 pilihan raya umum (PRU) berlangsung selepas merdeka. Perlu disebut bahawa Perlembagaan kita tidak menggunakan istilah kerajaan sementara.

Amalan itu bukanlah sesuatu yang ‘haram’ atau bertentangan dengan Perlembagaan. Perlembagaan tidak mewajibkan atau tidak meletakkan syarat secara tersurat mengkehendaki penubuhan kerajaan sementara. Amalan ini sudah menjadi fahaman atau ideologi dalam konvensyen demokrasi kita.

Bahagian akhir Perkara 43

Walau apapun, dalam perbicaraan ketika penggubalan Perlembagaan juga, bahagian akhir Perkara 43 menyatakan bahawa selepas Parlimen terbubar Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik jemaah menteri seperti disebut dalam Perkara 43. Maka, kita dapati Perkara 43(2) membuat peruntukan yang memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membuat lantikan jemaah menteri ketika Parlimen terbubar.

Perkara sama menyebut Yang di-Pertuan Agong boleh melantik anggota jemaah menteri terdahulu, tetapi Yang di-Pertuan Agong tidak terikat dengan kriteria itu. Dengan kata lain, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara dalam menentukan keanggotaan jemaah menteri yang dibuat ketika Parlimen terbubar.

Sementara itu, semua negeri mempunyai peruntukan sama dengan memberi kuasa kepada Raja-Raja atau Sultan masing-masing. Oleh itu, dalam amalan sistem demokrasi berparlimen, ia sudah menjadi amalan untuk jemaah menteri daripada mandat Parlimen yang terbubar itu meneruskan tugas sebagai menteri tanpa lantikan khusus.

Tanggungjawab kerajaan sementara

Walau apapun, kita harus menitikberatkan dua perkara dalam membincangkan hal tugas dan kuasa kerajaan sementara. Dua bidang tugas utama kerajaan sementara ialah melaksanakan pentadbiran harian dan memastikan pilihan raya umum berjalan secara adil dan lancar. Kerajaan sementara hendaklah bersifat seimbang atau neutral dan juga tidak mempengaruhi penjawat awam dalam hal berkaitan pilihan raya. Kerajaan sementara juga tidak boleh mempengaruhi tindakan atau keputusan badan yang mengendalikan pilihan raya seperti Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) negara kita.

Bagi mencapai tahap matang demokrasi, kerajaan sementara hendaklah mempunyai sifat saksama yang tidak boleh dipertikai oleh mana-mana pihak  sama ada dalam melaksanakan pentadbiran harian atau juga pilihan raya umum.

Dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu memberikan penekanan yang tidak perlu kepada lantikan khusus kerajaan sementara. Tetapi, dua perkara berkaitan tanggungjawab kerajaan sementara itu yang perlu diambil perhatian. Sekiranya ada persoalan kredibiliti, barulah diperlukan sebuah kerajaan sementara yang dilantik khusus oleh Yang di-Pertuan Agong dengan menggunakan kuasa budi bicara baginda.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU KENEGARAAN : Negara ditadbir kerajaan sementara selepas parlimen dibubarkan


KUALA LUMPUR - Selepas pembubaran Parlimen, Perdana Menteri dan anggota jemaah menteri akan meneruskan tugas dan tanggungjawab sebagai kerajaan sementara yang mentadbir urusan negara.

Menurut Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat, Datuk Wan Junaidi Tuanku Jaafar, kerajaan kini diterajui oleh kerajaan sementara.

Kerajaan sementara bermaksud kerajaan sedia ada akan terus mentadbir negara dan semua menteri masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebelum ini.

Katanya amalan yang diterima pakai daripada sistem pentadbiran British itu telah diamalkan sejak merdeka lagi dan ia berjaya memberi kesan positif kepada negara.

"Kerajaan sedia ada akan terus berkhidmat. Kabinet masih mentadbir negara, yang tidak akan menjejaskan pentadbiran negara, dari segi ekonomi dan politik.

Semua menteri masih menjalankan tugas sebagai menteri," katanya kepada  Bernama.

Bagaimanapun, katanya, kuasa kerajaan sementara adalah terhad apabila ia hanya melibatkan tugasan harian sahaja tanpa melibatkan sebarang pembentukan dasar  baru berikutan pembubaran Parlimen akan membabitkan pembubaran Dewan Rakyat.

"Fungsi untuk mentadbir negara masih sama, tetapi tidak sebagai ahli Dewan Rakyat apabila fungsi di dalam Parlimen tidak ada lagi, dan perundangan tidak boleh dibuat," katanya.

Wan Junaidi berkata Ketua Setiausaha Negara selaku ketua pelaksana dasar akan terus menjalankan tugas-tugas sebagai pegawai tertinggi perkhidmatan awam tanpa kuasa tambahan kerana demokrasi Parlimen hanya memberi kuasa tersebut kepada Badan Eksekutif sahaja.

Beliau berkata istilah kerajaan sementara tidak termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan tetapi ia merupakan kelaziman yang dilakukan di negara-negara yang mengamalkan konsep demokrasi berparlimen.

Sumber  : http : //www.sinarharian.com.my/