Isnin, 14 Mei 2012

PERUTUSAN KPPM SEMPENA HARI GURU KEBANGSAAN 2012
"GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI  PENDIDIKAN NEGARA"


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.

Tuan-tuan, puan-puan warga pendidik dan murid-murid yang dikasihi  sekalian,

1.            Semenjak tahun 1972, peranan dan fungsi guru telah diiktiraf begitu  signifikan dan diabadikan menerusi ungkapan tema Hari Guru yang  diraikan pada 16 Mei setiap tahun. Guru dipandang tinggi sebagai  pemangkin pembangunan negara, pembentuk generasi dan menjadi asas kemajuan pendidikan negara di samping memacu kejayaan rakyat. Guru yang melengkapi diri dengan kualiti dan Standard Guru Malaysia diakui mampu menjamin keberhasilan negara, antaranya guru yang inovatif dan kreatif teras kejayaan wawasan, guru berkesan pendidikan cemerlang,  guru berkualiti pemangkin kegemilangan dan guru cemerlang negara terbilang.

2.            Pada tahun ini, tema "Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi  Pendidikan  Negara" telah dipilih   sebagai     galakan   kepada   guru menyuburkan inovasi. Tema ini selaras dengan pengisytiharan oleh Yang Amat  Berhormat  Perdana  Menteri   Malaysia bahawa tahun 2012 merupakan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional. Sehubungan itu, amat wajarlah bagi para pendidik mempersiap diri membudayakan inovasi  dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti koakademik serta kokurikulum di dalam dan di luar bilik darjah.

3.            Sebagai  golongan  profesional   yang  menjana dan  menjuarai  perubahan, kita perlu peka dan bersedia  memperlengkapi diri  menjadi guru yang inovatif. Guru yang inovatif berupaya menjana idea, konsep atau  strategi baru yang boleh mempertingkat amalan berkesan dalam menyampaikan ilmu kepada generasi anak didik. Guru yang inovatif juga  berkemampuan mencipta kelainan atau modifikasi menggunakan unsur dan sumber sedia ada serta menjelmakannya sebagai elemen sintesis  yang memudah dan melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, seorang guru yang inovatif juga mempunyai tahap ketekunan  yang  tinggi, belajar daripada kesilapan, menyusun dan mengurus idea secara perekodan sistematik serta sentiasa cenderung mendapatkan pengetahuan baharu. Natijah yang akan dihasilkan ialah modal insan yang berpengetahuan dan bermaklumat serta berinovatif dalam mempermajukan teknologi, berkebolehan mencerna dan mengadaptasikan teknologi dan  seterusnya berupaya mengembangkan idea-idea.

Warga pendidik yang diraikan sekalian,

4.            Kesinambungan sistem pendidikan negara dimanifestasi melalui  transformasi   yang berbentuk   dinamik     dan     progresif   yang      akan  direalisasikan oleh para guru yang inovatif, proaktif, berdedikasi, dan  berdaya saing. Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah  melaksanakan     program    bina   upaya    untuk  meningkatkan   amalan profesionalisme keguruan bagi menyokong usaha melaksana transformasi  pendidikan  secara keseluruhan. Objektif  Pelan Pembangunan  Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan secara khususnya bermatlamat melahirkan para pendidik yang berwatak profesional, berkompeten dan berkesanggupan memikul amanah yang lebih besar.

Warga pendidik sekalian,

5.            Pelbagai ganjaran disediakan dan inisiatif direncana oleh pihak  kerajaan bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan guru terjamin.  Keprihatinan kerajaan ini disalurkan menerusi pelbagai usaha, misalnya  melalui pemberian dan penganugerahan kepada warga guru seperti dalam aspek perjawatan   dan        perkhidmatan. Anugerah            dan  beberapa  penambahbaikan dalam skim  perkhidmatan   guru       menggambarkan  keprihatinan kerajaan kita. Sesungguhnya perkara ini diharapkan menjadi sebagai satu inspirasi dan dorongan kepada guru untuk terus memberikan perkhidmatan yang effisyen dan cemerlang dalam dunia pendidikan yang  berkembang pesat di samping melengkapkan diri bagi menghadapi  cabaran global.

6.            Pihak kerajaan dan kementerian juga amat prihatin dengan beban  tugas guru yang semakin bertambah dan rencam. Sehubungan itu,  bermula pada tahun 2012, Jawatankuasa Kerja Pelaksana Menangani Isu  Beban Tugas Guru (JKPMIBTG) telah memberikan tumpuan kepada lima fokus utama bagi menangani isu beban tugas guru iaitu menambah baik  pelan operasi latihan tahunan untuk mengelakkan pertindihan kursus;  menambahkan staf sokongan untuk tugas perkeranian; mengurangkan bilangan jawatankuasa di peringkat sekolah; mengurangkan bilangan ujian /peperiksaan dan meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan sekolah dan pengajaran dan pembelajaran.

7.            Justeru, saya ingin mengambil kesempatan ini mewakili semua  warga pendidik di negara ini untuk menyatakan setinggi penghargaan dan  ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak kerajaan yang  tidak pernah meminggirkan kebajikan para guru. Keprihatinan berterusan  oleh kerajaan ini merupakan suntikan semangat agar warga pendidik  terus gigih, inovatif, berdedikasi dan berintegriti dalam menggalas  tanggungjawab melahirkan generasi masa depan yang berjati diri, berdaya saing, bertanggungjawab, berpegang teguh kepada ajaran  agama serta mengamalkan nilai sejagat.

Anak-anak murid yang disayangi sekalian,

8.            Saya yakin bahawa tanggungjawab berat yang digalas oleh para  guru di samping tekanan yang dihadapi sedikitpun tidak melunturkan rasa  kasih dan sayang kepada anak-anak didik semua. Semua guru yang ada  di hadapan murid-murid semua adalah guru penyayang. Kehadiran murid  ke sekolah tentulah dengan harapan dan semangat untuk menimba ilmu  dan mempertingkat kualiti diri. Setiap murid di mata dan hati seorang  guru adalah permata yang mempunyai keistimewaan dan kebolehan  tersendiri. Jika digilap dan dikembangkan potensinya nescaya akhirnya  mereka dapat menjadi individu dan warganegara yang berdaya saing,  berfikiran kreatif dan kritis, berbudi pekerti mulia dan sedar akan  kepentingan amalan berterima kasih. Sekiranya ada antara murid-murid yang ditegur oleh guru, janganlah mudah berkecil hati atau merasa diri kurang disayangi. Anggaplah para guru sebagai ibu dan bapa di sekolah  yang sentiasa mengambil berat dan menginginkan yang terbaik untuk  murid-murid semua.

9.            Akhir kalam, besarlah harapan saya agar warga pendidik yang dikasihi sekalian terus melaksanakan amanah yang diberi penuh  dedikasi, bertunjangkan integriti dan berlandaskan etika perkhidmatan.  Selaku pencetus, penggerak dan pemegang amanah kepada proses  transformasi sistem pendidikan negara, warga pendidik mempunyai  kedudukan tersendiri, disegani dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Marilah  kita  teruskan  amalan   budaya  kerja cemerlang, sikap   kebertanggungjawaban, istiqamah dan semangat mujahadah setiap  daripada kita untuk melakukan yang terbaik demi nusa dan bangsa.

Sebagai penutup, ingin saya titipkan mutiara kata Syeikh Muhammad  Abduh, seorang tokoh pendidikan di Mesir, "Kemuliaan ialah membangun  umat yang telah binasa, membuka selubung kebodohan mereka, memberi peringatan dan petunjuk (hidayah), menuntut hak yang  terampas, mengingatkan akan kemuliaan yang hilang, membangun umat  dari tidur dan kelalaian mereka, serta menyatukan suara untuk  memperbaharui gerak langkah".

WARGA PENDIDIK YANG DIKASIHI SEKALIAN

TERIMA KASIH CIKGU  "SELAMAT HARI GURU"!

DATO' SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

ISU PENDIDIKAN : Cabaran guru alaf baruTugas sampingan hilang fokus guru


Oleh Ruhaiza Rusmin, Mohd Rifaat Abd Hamid dan Ihsan Noorzali
rencana@hmetro.com.my

SAMBUTAN Hari Guru 16 Mei setiap tahun menjadi simbolik pengiktirafan istimewa kepada warga pendidik yang tidak jemu melahirkan insan berjaya dan terbilang.

Sama ada pengetua, pensyarah atau guru semuanya berjasa biarpun zaman sudah menjengah alaf baru dengan pelbagai tanggung jawab yang kian sukar serta mencabar.

Malangnya, di tengah kelelahan golongan terbabit mendidik anak bangsa, masih ramai yang mempertikaikan kredibiliti dan integriti guru hingga mencemarkan imej mereka.

Pelbagai permintaan dan desakan diutarakan dengan alasan, guru perlu bersedia dan mengubah anjakan paradigma sejajar perubahan dunia pendidikan global zaman millennium.

Justeru, persediaan apakah yang perlu ada bagi golongan terbabit mengharungi dunia pendidikan era baru?

Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Mohmad Noor Mohmad Taib, berkata, guru zaman millennium perlu mempersiapkan diri dengan kekuatan mental serta fizikal bagi mengemudi masa depan dunia pendidikan.

Beliau berkata, itulah cabaran utama yang perlu diperkukuhkan terlebih dulu sebagai persediaan berdepan pelbagai kerenah tidak terjangka dunia pendidikan global.

“Sebagai guru alaf baru, kerenah bukan saja merangkumi aspek pematuhan tugas dan dasar malah mengawal selia pelajar selain memastikan standard ditetapkan tercapai.

“Aspek itu bukan mudah kerana penanda arasnya sentiasa berubah selain menguji sejauh mana ketahanan guru.

“Ia bukan saja memerlukan ketahanan fizikal, lebih penting kekuatan emosi bagi mengelak tekanan. Guru zaman ini harus menyediakan perisai untuk menghadapi segala kemungkinan itu lebih awal,” katanya.

Tahun ini, tema ‘Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara’ menggambarkan betapa besarnya tanggungjawab dan peranan guru menjana transformasi pendidikan selari tuntutan semasa.

Bagaimanapun, imej guru yang tinggi di mata masyarakat kini juga terpalit dengan isu luar jangkaan.

Apatah lagi dengan kuasa kian terbatas menyebabkan ada menganggap guru hari ini sekadar menjalankan tugasan semata-mata tanpa sokongan komitmen tinggi.

Beliau berkata, biar apapun tohmahan dilemparkan, guru perlu meletakkan rasa tanggungjawab di tangga tertinggi selain memperlengkapkan diri dengan ilmu serta kemahiran.

“Ini membolehkan mereka berfungsi sebagai pencetus, pembentuk, pengajar dan pendidik kepada anak bangsa. Bukankah mereka antara idola yang baik dan sering menjadi rujukan?


“Guru perlu sentiasa bersikap profesional, berusaha dan sabar menangani keadaan.

“Kebijaksanaan dalam berfikir dan menentukan tindakan perlu kerana masyarakat masa kini sangat peka,” katanya.

Guru, katanya ada pelbagai kategori. Pertama, memang mahu menjadi guru dan mampu memberikan komitmen diri yang baik terhadap tugasan. Mereka puas jika melihat pelajar berjaya dan tidak mengharapkan balasan.

“Kedua, bercita-cita menjadi guru pada peringkat awal namun tidak bertahan kerana gagal mengikut rentak dan ketiga menjadikan profesion ini sebagai pilihan terakhir,” katanya.

Pendapatan guru di negara ini juga, akuinya, tidak setimpal dan kurang mendapat pengiktirafan seperti kerjaya lain berbanding guru di negara maju.

“Ini juga salah satu sebab mengapa ada yang kurang bermotivasi menjadi guru dan melaksanakannya kerana terpaksa. Berbeza di luar negara, mereka bertindak profesional kerana kerjaya itu memang profesional.

“Bagaimanapun jangan jadikan ia alasan bertugas sambil lewa. Guru pemegang amanah, justeru laksanakan dengan jujur dan ikhlas,” katanya.

Guru juga, akuinya, tidak boleh membandingkan kegemilangan zaman pendidikan dulu dan masa kini.

Menurutnya, setiap ruang masa mempunyai ciri latar dan pengisian peristiwa serta cabaran berbeza.

“ Justeru tidak adil mengatakan zaman pendidikan dulu lebih baik berbanding sekarang. Setiap tempoh ada perbezaannya dan ia dilaksanakan mengikut kesesuaian.

“Cabaran dunia pendidikan sentiasa wujud. Yang berbeza ialah bentuk cabaran yang  perlu dihadapi.“Setiap cabaran itu pula memerlukan formula dan pendekatan berbeza. Di sinilah guru memerlukan paradigma pemikiran yang sentiasa berkembang sekali gus membantu pelajar berjaya,” katanya.

Mantan pengetua SMK Alor Janggus (SMKAJ), Kedah, Datuk Harun Mohd Hashim, bersetuju peranan guru hari ini semakin mencabar dan memerlukan kudrat tinggi untuk melaksanakan setiap tugas.

Menurutnya, guru pada zaman ini terlalu terikat dengan peraturan sebaliknya dulu diberi kuasa penuh melaksanakan peranan tanpa campur tangan masyarakat juga ibu bapa.

“Masyarakat dan ibu bapa dulu sangat padu membantu guru melaksanakan tanggungjawab. Mereka prihatin sekali gus memudahkan proses pendidikan dijalankan.

“Kekurangan kemudahan bukan alasan guru mendidik pelajar menjadi insan yang baik dan berdisiplin. Mereka berjaya hasil didikan guru manakala hubungan juga mesra.

“Kini sudah berbeza dan menyedihkan. Guru, pelajar dan masyarakat saling bercakaran hingga menyukarkan usaha melahirkan produk cemerlang, produktif kemahiran serta jadi diri,” katanya.

Manakala mantan pengetua SK Datuk Wan Muhammad Saman (SKDWMS) Alor Star, Kedah, Abdul Aziz Zainol, berkata tanggungjawab guru zaman millennium sangat mencabar kerana turut terpaksa memikul beban sampingan.

“Dulu guru hanya mengajar dan memantau masalah pelajar, tapi hari ini terpaksa berdepan ‘permintaan lain seperti kerja perkeranian, kursus dan sebagainya.

“Justeru tumpuan terhadap tanggungjawab hakiki akan terjejas sekali gus memberi ruang pelajar bertindak sesuka hati. Ini lari dari konsep pendidikan dan tanggungjawab guru.

“Sekali gus semakin menyukarkan usaha menjadi guru yang baik dan berkaliber,” katanya.

Sumber : http : //www.hmetro.com.my/

ISU SOSIAL : 33 warga Malaysia diburu InterpolOleh ANGELINA SINYANG


KUALA LUMPUR 13 Mei - Seramai 22 daripada 33 rakyat Malaysia yang nama mereka kini disenarai sebagai buruan polis antarabangsa (Interpol), dikehendaki kerana disyaki terlibat dalam pelbagai kesalahan berkaitan jenayah komersial.

Antara kesalahan tersebut adalah penipuan dokumen seperti memalsukan kematian dan kad kredit, penipuan dalam urusan pinjaman wang, kecurian maklumat serta penipuan dalam teknologi maklumat.

Sumber memberitahu, kebanyakan suspek dikehendaki oleh pihak berkuasa Malaysia kerana melarikan diri ke luar negara bagi mengelak ditangkap selepas dikesan melakukan kesalahan tersebut.

Beliau berkata, selain jenayah komersial, terdapat lima rakyat Malaysia dikehendaki oleh Interpol kerana terlibat dalam jenayah pelarian, tiga orang berkaitan penyeludupan dadah dan masing-masing seorang berkaitan jenayah alam sekitar serta terorisme.

“Ketika ini, terdapat 33 rakyat Malaysia yang nama mereka disenarai sebagai individu dikehendaki oleh Interpol kerana disyaki terlibat dalam pelbagai kes jenayah serius.

“Daripada jumlah tersebut, 12 orang dikehendaki oleh pihak berkuasa Malaysia iaitu sama ada polis atau mahkamah, diikuti enam orang yang dicari oleh pihak berkuasa Brunei, Amerika Syarikat (lima), Vietnam (empat), Indonesia (tiga) dan masing-masing seorang diburu oleh Sweden, India serta Singapura," katanya kepada Utusan Malaysia ketika dihubungi di sini hari ini.

Sumber berkata, paling ramai diburu ialah lelaki iaitu seramai 28 orang dan lima lagi adalah wanita yang kesemua mereka berumur antara 22 dan 69 tahun.

Beliau berkata, antara rakyat Malaysia yang sudah lama diburu dan masih tersenarai dalam Interpol ialah suspek pengganas yang dikehendaki oleh Amerika Syarikat yang sebelum ini didakwa sudah mati dalam serangan tentera Filipina di Jolo, Filipina pada Februari lalu iaitu Zulkifli Abdul Hir @ Zulkifli Hir, 45.

Pada Februari lalu, tentera Filipina mendakwa pihaknya berjaya membunuh tiga orang militan Islam dikehendaki termasuk seorang pembuat bom dari Malaysia iaitu Zulkifli tetapi kesahihan kematiannya belum dapat dipastikan disebabkan mayatnya tidak ditemui sehingga kini.

Zulkifli yang juga dikenali sebagai Marwan berasal dari Muar, Johor merupakan rakyat Malaysia dan didakwa menjadi orang kanan rangkaian pengganas Jemaah Islamiah.

Pada 2007 Amerika Syarikat menawarkan wang sebanyak AS$5juta (RM15 juta) sebagai ganjaran penangkapan suspek sekali gus menjadikannya antara orang yang paling dikehendaki oleh negara berkenaan.

“Selain Zulkifli, penjenayah lain paling dikehendaki dan masih gagal dikesan sehingga kini ialah seorang wanita, Rohaniza Aladib, 33, yang disyaki terlibat dalam kes penipuan berbentuk skim pelaburan dalam syarikat rokok antarabangsa membabitkan mangsa dalam kalangan artis terkenal tanah air seperti Amy Search, Hattan dan Misha Omar yang mencecah nilai RM400 juta pada 2008," katanya sumber itu.

Katanya lagi, antara yang turut diburu Interpol ialah tiga lelaki Malaysia iaitu Lim Leong Seng, 55; Chan Chee Sing, 38, dan Goh Mung Huat, 31, yang dikehendaki oleh polis Vietnam serta Goh Ming Huat, 31, dikehendaki di negara ini kerana terlibat dalam jenayah berkaitan pelarian.

Beliau berkata, tiga lagi yang diburu Interpol kerana terlibat dalam kes berkaitan dadah iaitu Yau Cheong Mun, 31, dan Diong Chee Meng, 29, iaitu dikehendaki oleh Indonesia manakala Lim Han Choo, 57, dicari oleh Mahkamah Majistret Pahang.

Katanya, turut dicari ialah Micheal Soosai, 48, yang dikehendaki oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Huat Yee Han, 22, (Sweden) kerana memalsukan kematian mereka serta William Chua, 48, dan Wong Kee Yew, 44, masing-masing diburu oleh Vietnam dan Brunei berkaitan jenayah seksual.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

ISU BUDAYA WARISAN : Keunikan wau terus diwarisiOLEH : NOOR AINULYAKIN MOHAMAD ISHAK


Pernahkah ketika dalam perjalanan menuju ke sebarang destinasi, ada ketikanya mata terpandang sebarang objek di awangan, terbang setempat atau berlegar-legar pabila di tiup angin dengan bentuk unik serta berwarna-warni.

Apabila diamati dengan lebih dekat, dapat dilihat objek tersebut adalah wau yang sedang dimainkan sekumpulan anak muda di tengah padang. Bentuk unik wau dengan warnanya membuatkan mata mahu terus melihat wau tersebut di angkasa.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai wau ini, penulis berkesempatan menemui wakil Persatuan Penggiat Wau Negeri Terengganu, Mohd Khairuddin Saleh baru-baru ini.

Menurutnya, permainan wau ini lebih kurang sama dengan permainan layang-layang dan ia digemari di kebanyakan negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Wau dicipta dalam pelbagai bentuk dan mempunyai nama tersendiri seperti wau burung, wau pari, wau katak, wau bayan, wau bulan, wau merak, wau kucing, wau jala budi, wau lenggang kebayan, wau sewah dan wau barat.

“Wau bulan sangat digemari orang Melayu. Reka corak biasanya bermotifkan awan larat dan flora menghiasi wau dihasilkan dan diwarnakan dengan pelbagai warna.

“Selain dijadikan bahan permainan, wau juga menjadi hasil kraf tangan dan hiasan dinding oleh sesetengah penggemarnya,” katanya kepada penulis.

Beliau yang juga mahir melukis corak wau berkata, pada kebiasaannya wau akan dimainkan dua orang iaitu seorang akan memegang wau dan seorang lagi yang dipanggil juru anjung yang memegang tali.

“Apabila angin bertiup maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya sehinggalah wau tersebut tinggi di udara. Pancaran cahaya matahari akan menambah cantik lagi wau yang berwarna-warni itu.

“Kemahiran memainkan wau ini bergantung kepada keadaan angin dan kebijaksanaan pengemudi mengetahui arah angin agar wau yang dilepaskan bertahan lama di udara,” katanya.

Pemilihan corak

Mohd Khairuddin berkata, tukang wau yang mahir mempunyai cara tersendiri dalam mengukur dan menimbang ketika meraut buluh rangka wau. Petuanya tentulah didapati daripada orang tua dahulu, tetapi kebolehan sebenar adalah diperoleh melalui pengalaman.

“Kemahiran meraut buluh dan memasang rangka wau akan menentukan kecantikan bentuk wau dan disokong dengan teraju yang dipasang dengan tepat.

“Sebelum membuat sebuah wau, pembuat perlu melihat besar mana wau mahu dihasilkan. Seterusnya barulah dipilih buluh sesuai untuk dijadikan rangka agar rangka sesuai dengan besar wau dan boleh bertahan lama di udara,” katanya.

Pengalaman melukis dan memilih warna untuk wau lebih daripada dua tahun dalam persatuan tersebut katanya, membuatkan dirinya secara spontan memilih corak untuk menghasilkan wau.

“Selalunya corak wau berdasarkan motif tumbuh-tumbuhan atau awan larat yang mencerminkan kebudayaan sesebuah negeri atau negara ini.

“Justeru idea pemilihan corak ini perlulah berdasarkan penelitian, sejarah dan pencarian melalui sumber-sumber seperti buku atau internet,” katanya.

Namun kata Khairuddin, bukan mudah untuk menyiapkan sebuah wau yang cantik dan menarik perhatian orang untuk memilikinya jika ilmu wau tidak cukup di dada.

“Jika wau kosong, cara membuatnya lebih mudah dan tidak memakan masa agak lama. Tetapi untuk menyiapkan wau bercorak ada ketikanya memakan masa lebih dua minggu.

“Wau bercorak pada asasnya adalah sama dengan wau kosong cuma penambahan corak pada badan wau membuatkan tempohnya agak lama untuk disiapkan bermula daripada proses melukis, menebuk dan menampal yang penuh dengan kerumitan,” katanya.

Persaingan sihat

Beliau yang beberapa kali menjuarai pertandingan wau berkata, modal menghasilkan sebuah wau boleh mencecah ratusan ringgit mengikut jenis wau dihasilkan dan bahan digunakan.

“Untuk membuat wau bercorak, memerlukan modal RM80 ke atas. Manakala wau kosong ada kalanya hanya bermodalkan RM10 kerana tidak memerlukan bahan dan kerja tangan yang rumit.

“Bahan untuk menghasilkan wau selalunya mesti ada buluh untuk dijadikan rangka wau, benang sebagai tali wau, kertas warna untuk badan wau serta corak, gam, gunting dan penebuk,” katanya.

Mohd Khairuddin menyatakan bahawa permainan wau masih popular dimainkan di Terengganu. Tidak kira dewasa atau kanak-kanak, masih menggemari permainan tradisi ini.

“Permainan wau ini berdasarkan minat seseorang. Kini bukan sahaja penduduk Terengganu yang minat bermain wau, tetapi di negeri lain juga dilihat telah menggemari permainan tradisi ini.

“Malahan ada antara pelancong asing turut minat mengenai keunikan wau yang besar dan cantik buatannya dengan ukiran serta corak flora hasil kreativiti pembuatnya,” katanya.

Beliau menaruh keyakinan bahawa tradisi permainan wau ini mustahil akan pupus kerana generasi kini terutama kanak-kanak mempunyai minat tinggi terhadapnya.

“Selain itu, program yang dianjurkan kerajaan negeri serta pihak tertentu seperti pertandingan wau, dapat menaikkan kembali minat masyarakat mengenai permainan itu.

“Ini secara langsung memberikan persaingan sihat antara penggiat dan peminat wau untuk teruskan kesenian ini di samping memberikan imej baik kepada budaya yang terdapat di negara ini untuk menarik pelancong luar,” katanya.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

ISU SOSIAL : Tahap ujian ikut keimanan, takwaOleh Mohamad Thaqif Mustafa Kamal


SETIAP manusia pasti pernah menghadapi ujian atau masalah hidup dan ia dibebankan kepada mereka dalam bentuk yang berbeza mengikut kemampuan individu itu sendiri. Ada manusia diuji dengan kemiskinan melampau sehingga terpaksa berlapar beberapa hari, kehilangan orang dikasihi dan ada diuji dengan bala bencana seperti gempa bumi yang berlaku di Aceh, April lalu.

Semua bentuk ujian ini telah dinyatakan Allah SWT dalam firman yang bermaksud: “Demi sesungguhnya Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan kelaparan, dan kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang beriman.” (Surah al-Baqarah, ayat 155)

Setiap ujian atau masalah hidup yang ditimpakan kepada kita mengikut tahap keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT kerana Dia tidak akan membebankan masalah yang melangkaui kemampuan manusia itu untuk menghadapinya.

Ibnu Khathir dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir menyatakan, Allah SWT pasti akan menguji setiap jiwa yang beriman melalui harta dimilikinya, dirinya sendiri, anak serta isterinya. Namun, setiap daripada mereka diuji mengikut kadar agama, jika agamanya kuat, maka bertambahlah ujian kepadanya.

Dengan bertambahnya ujian kepada mereka, bukan bererti Allah SWT sengaja membebankan dan menjadikan mereka lemah dengan ujian itu tetapi ia adalah batu aras menentukan siapa yang benar-benar beriman dan siapa tidak.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Adakah manusia itu patut dibiarkan begitu saja berkata ‘kami telah beriman’. Maka dengan ujian itu, nyatalah apa yang diketahui Allah mengenai orang yang sebenar-benarnya beriman dan nyatalah pula apa yang diketahui-Nya mengenai orang yang berdusta.” (Surah Al-Ankabut, ayat 2-3)

Oleh itu, sebagai seorang mukmin, kita seharusnya menghadapi setiap ujian dengan jiwa tenang dan menguruskannya secara baik. Langkah pertama perlu diambil ketika ditimpa ujian ialah bersikap reda dan bersangka baik dengan Allah kerana Dialah yang menentukan takdir terjadi kepada kita.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan.” (Surah al-Qamar, ayat 49)

Begitu juga apabila kita melihat ujian berlaku ke atas orang lain, kita seharusnya bersangka baik dan tidak menyatakan perkara yang buruk kepada mereka kerana perbuatan itu ditegah oleh Islam.

Tambahan lagi, ujian yang diterima mereka adalah ketetapan khusus untuk mereka dan mungkin jika kita ditimpa ujian sedemikian rupa, kita tidak mampu menghadapinya.

Selain itu, seorang mukmin yang baik mengamalkan sifat sabar kerana sabar mampu menghasilkan kebaikan dan mencegah daripada melakukan perkara di luar norma ditetapkan Islam.

Ali bin Abi Talib berkata: “Ingatlah! Sesungguhnya sabar itu sebahagian daripada iman seperti kedudukan kepala daripada tubuh badan. Apabila kepala dipotong, rosaklah tubuh badan.

Kita boleh mengambil iktibar daripada kisah hidup Nabi Ayyub yang diuji dengan kehilangan anak disayangi, harta benda hangus terbakar serta penyakit ganjil yang berterusan. Namun, beliau tetap sabar dan terus melakukan ibadat kepada Allah SWT.

Ketika ditanya syaitan laknatullah mengapa beliau masih beribadat kepada Allah SWT walaupun setelah diuji dengan pelbagai ujian, beliau lantas menjawab: “Hai Iblis terkutuk, Alhamdulillah! Dia telah memberi dan mengambilnya pula dari saya. Semua harta dan anak adalah fitnah untuk lelaki dan wanita, maka Dia mengambilnya dari saya, sehingga saya dapat bersabar lagi tenang untuk beribadah kepada Tuhan saya.”

Melalui kisah ini, dapat kita merenung bagaimana Nabi Ayyub menghadapi pelbagai ujian dengan sabar dan reda, serta hanya mengeluh di dalam doa beliau saja seperti yang termaktub dalam surah Al-Anbiya’, ayat 83: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa kepayahan, dan engkaulah yang Maha Mengasihani.”

Imam Nawawi menyatakan, seseorang itu boleh mengeluh apabila ditimpa ujian, selagi mana dia tidak marah dan menyalahkan takdir yang diterimanya.

Islam juga tidak mengatakan salah jika seorang mukmin itu menangisi atas perkara buruk yang berlaku kepadanya. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan At-Tarmizi yang menceritakan ketika anak perempuan Baginda meninggal dunia di pangkuan Baginda sehingga Ummu Aiman yang berada di situ menangis, lantas ditanya oleh Baginda mengapa dia menangis di hadapan Baginda, lalu dijawab oleh Ummu Aiman, Baginda juga pernah menangis.

Baginda lalu bersabda: “Aku tidak bermaksud menangis, tapi sebagai bentuk kasih sayang. Sesungguhnya orang beriman itu selalu merasa tenang dalam setiap keadaan. Ketika melihat seseorang meninggal dunia, ia tetap memuji Allah.”

Syukur juga antara sikap yang perlu ada ketika dilanda ujian iaitu dengan cara berterima kasih kepada Allah SWT kerana masih lagi mengurniakan kita nikmat tidak ternilai serta tidak menarik kembali nikmat paling besar diberikan iaitu iman dan takwa.

Kita mampu menghadapi apapun ujian yang datang jika tahu serta mampu mengurus jiwa dengan baik dan ini akan menjadikan setiap ujian menghasilkan kebaikan, bukannya menjadikan kita bertambah lemah atau berputus asa.

Penulis ialah pelajar Universiti Islam Sains Malaysia

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

ISU SOSIAL : MENINGKATKAN PENGIKTIRAFAN SUARA BELIA


SAIFUDDIN ABDULLAH

15 Mei ialah Hari Belia Negara. Ia disambut setiap tahun dengan pelbagai aktiviti di pelbagai peringkat bagi menyatakan pengiktirafan terhadap belia dan pembangunan belia. Ia juga bertujuan mengiktiraf suara belia. 

Kita mempunyai kerangka pembangunan belia yang komprehensif.

Dari segi organisasi, pada 1948, Majlis Belia Malaysia (MBM) ditubuhkan sebagai badan gabungan kebangsaan bagi persatuan-persatuan belia. Pada 1964, Kementerian Belia dan Sukan (KBS), masa itu Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, ditubuhkan.

Pada 1972, Majlis Perundingan Belia Negara (MPBN) ditubuhkan sebagai forum perundingan rasmi antara MBM mewakili suara belia dan KBS yang mewakili kerajaan. Ketika melancarkannya, Allahyarham Tun Abdul Razak menyifatkannya sebagai “parlimen belia”.

Dari sinilah suara belia diambil kira dalam banyak dasar dan program pembangunan belia sebelum diluluskan Kabinet atau Parlimen. Antara paling penting ialah Dasar Belia Negara (DBN) 1985, yang pada 1997, diganti dengan Dasar Pembangunan Belia Negara (DPBN), dan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia.

Dari segi kerajaan, di samping KBS, terdapat lebih 10 buah kementerian dan agensi lain yang terlibat dalam mendengar suara belia bagi membangunkan belia. Jalinan kerjasama antara kerajaan dan MBM (serta beberapa jaringan belia yang lain) ini telah dilaksanakan dari peringkat kebangsaan hinggalah ke peringkat akar umbi.

Kerajaan mengiktiraf suara belia. Ini terbukti apabila beberapa dasar dan program kerajaan adalah datang, antara lain, melalui suara belia. Contohnya ialah DBN/DPBN, Universiti Islam, Bank Islam, Skim Rumah Pertamaku dan Dana 1Belia 1Malaysia. Terbaru, ialah pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang membolehkan mahasiswa berpartisipasi dalam politik.

Persoalan berikutnya ialah bagaimana meningkatkan pengiktirafan terhadap suara belia?. Ia wajar dimulakan dengan memperbaharui definisi belia kita kini, iaitu, 15-40 tahun. Definisi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ialah 15-24 tahun.

Semasa mendraf DPBN, saya mencadangkan definisi kita diturunkan, tetapi ditolak. Justeru, saya menyokong cadangan KBS untuk definisi baru, iaitu 15-30 tahun.

Definisi ini digunakan dalam Parlimen Belia. Ia menjadi pentas amat penting bagi perwakilan belia menyuarakan idea, pendapat dan pendirian atas pelbagai isu pembangunan tempatan, negara dan antarabangsa.

Pendidikan politik perlu diwujudkan dalam sistem pendidikan. Contohnya, di sekolah menengah, ialah dengan mengadakan pilihan raya untuk memilih lembaga pengawas. Di IPT, ialah dengan membenarkan mahasiswa menguruskan sendiri pilihan raya kampus.

Suara belia perlu ditingkatkan dalam proses membuat keputusan. Justeru, perwakilannya perlu dilantik Ahli Dewan Negara dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Kedudukannya yang sedia ada dalam Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) perlu dibuat berasaskan pemilihan oleh belia dan bukannya lantikan dari atas. Jumlah Ahli Dewan Rakyat berumur belia perlu ditambah.

Kita perlu secara serius memikirkan untuk menurunkan umur layak mengundi dari 21 kepada 18 tahun.

Perkara-perkara lain juga perlu dirancang dan dilaksanakan. Tetapi, pokoknya, semuanya perlu menepati, antara lain, dua pendekatan utama. Pertama, ialah pendekatan “penghakupayaan belia” (youth empowerment). Ia meliputi aspek-aspek partisipasi penuh belia dan perwakilan belia.

Kedua, ialah pendekatan “suara yang bermakna” (voice that matters). Ia meliputi aspek-aspek sumber primari suara, nilai suara, keberkaitan nilai suara dan halangan terhadap suara.

Meningkatkan pengiktirafan suara belia bukanlah mudah, tetapi sekurang-kurangnya kita perlu menyediakan peta jalan yang jelas.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

ISU BAHASA : Kelebihan kuasai bahasa asing
OLEH : ROSHLAWATY RAIEH

Peluang mempelajari bahasa Jepun di sebuah hotel terkemuka di Shah Alam memberi satu pengalaman berharga buat penulis.

Ohayo (Good Morning), konnichiwa (hello), sensei (teacher), sayonara (good bye), arigato (thank you), gokku (school) dan kumbanwa (good evening) adalah antara bahasa Jepun yang dipelajari pada waktu itu.

Memang seronok belajar dan menguasai bahasa dari negara luar. Sekurang-kurangnya apabila penulis ke Jepun kelak, tidaklah kekok untuk bertutur dengan penduduk Jepun.

Kepentingan menguasai bahasa asing adalah aset penting pada masa kini. Selain berupaya bertutur dalam bahasa itu, individu berkenaan juga dapat memahami budaya dan adat sesuatu kaum, yang sekali gus merapatkan jurang perbezaan antara mereka.

Pensyarah Kesusasteraan Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Prof Madya Dr Lim Swee Tin berkata, sekiranya setiap rakyat di negara ini boleh menguasai bahasa kaum lain, ini memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar pendapat bagi kebaikan kaum masing-masing.

Beliau berkata, mempelajari dan menguasai bahasa asing amat digalakkan di negara ini hatta di dunia sekalipun kerana rakyatnya hidup berbilang kaum, bangsa dan agama.

“Bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin, Arab. Korea, China, Tamil, Sepanyol, Perancis, Myanmar, Jepun dan Jerman boleh dipelajari sesiapa sahaja asalkan mereka bersungguh-sungguh untuk belajar.

“Mempelajarinya pula bukan sekadar untuk suka-suka. Jika ada kesungguhan mendalami kepentingan bahasa asing itu, seseorang itu mampu mengecap kehidupan lebih baik kelak,” kata Swee Tin ketika dihubungi Sinar Harian.

Tambah beliau, ramai yang tidak mempercayai pembelajaran bahasa asing itu mampu mengubah kehidupan ke arah yang lebih positif.

“Jika tak percaya, cuba anda belajar bahasa asing di mana-mana kolej. Tidak pun, jika anda seorang mahasiswa, rebut peluang yang ditawarkan fakulti dengan mempelajari beberapa bahasa asing.

“Apabila tamat tempoh pembelajaran, mohon pekerjaan berdasarkan kemahiran yang dimiliki.

"Siapa tahu, anda mampu dilantik Pegawai Diplomatik dengan ganjaran gaji yang cukup lumayan.

“Bukankah itu sudah cukup hebat,” jelasnya yang fasih beberapa bahasa termasuk Melayu, Inggeris, Mandarin, Thailand dan Hokkien Kecerdasan linguistik.

Mempelajari bahasa asing adalah satu aktiviti yang mudah dan menyeronokkan sekiranya individu itu benar-benar berkehendakkan ilmu tersebut. Berdasarkan kajian, tidak semua individu yang dikurniakan bakat semula jadi untuk menguasai sesuatu bahasa asing dengan mudah dan dalam masa yang singkat.

Individu yang memiliki kecerdasan linguistik akan secara mudah menguasai bahasa yang dipelajari, sama ada sebagai bahasa kedua mahupun bahasa ketiga.

Namun tidak bermakna individu yang tidak mempunyai atau kurang kecerdasan linguistik tidak langsung berpeluang meningkatkan penguasaan bahasa asing. Cuma individu tersebut perlulah berusaha lebih keras dan mempelbagaikan kaedah pembelajarannya. Ibarat kata pepatah Melayu, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.

Menurut Swee Tin, golongan muda adalah golongan utama yang perlu merebut segala peluang untuk belajar bahasa asing kerana mereka masih muda dan punyai waktu terluang.

Masa depan mereka juga terjamin kerana banyak cabang industri seperti industri pelancongan, kerjaya dan perdagangan boleh disertai mudah oleh anak muda ini jika mereka ada kemahiran bertutur dalam banyak bahasa.

Mengulas mengenai kefasihan kanak-kanak yang tinggal di bandar dan mampu berkomunikasi dalam banyak bahasa, kata Swee Tin, persekitaran tempat tinggal itu banyak membantu mereka menguasainya.

Misalnya, kanak-kanak keturunan Melayu yang membesar di kota menggunakan bahasa Inggeris sebagai pertuturan di rumah.Di sekolah pula, bertutur dalam bahasa Cina memandangkan dia bersekolah Cina. 

Setiap hari, kehidupan mereka terdedah dengan bahasa tersebut. Secara langsung, mereka boleh menguasai tiga bahasa dalam satu masa, bahasa Melayu, Inggeris dan Cina.

Melalui internet

Sementara itu guru Jepun, Kumiko Torii berkata, banyak cara yang boleh dilakukan jika mahu belajar bahasa asing. Selain mempelajari bahasa asing secara formal dalam kelas pengajian, mereka boleh mengikuti beberapa kaedah untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa asing, seperti mendengar radio dan muzik.

Menurutnya, setiap orang menikmati alunan muzik mengikut cita rasa masing-masing. Ada yang gemarkan muzik rock, jazz, balada, R&B, keroncong dan nasyid.

“Mendengar lagu yang dinyanyikan dalam bahasa asing adalah satu lagi kaedah mempertingkatkan penguasaan bahasa berkenaan. Malah lebih baik lagi jika stesen radio turut menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar.

“Sekurang-kurangnya kita dapat belajar bahasa asing tanpa disedari,” katanya.

Beliau yang juga Pengurus Pemasaran Jepun di Hotel Grand BlueWave Shah Alam berkata, mereka yang tiada kesempatan untuk belajar bahasa asing, boleh mempelajarinya melalui Internet.

“Kini sudah ada kemudahan teknologi komunikasi seperti You Tube dan blog dalam internet. Malah, kursus pengajian bahasa secara santai melalui internet juga banyak diperkenalkan.

“Mereka bebas belajar pada waktu yang diinginkan. Jika inginkan lebih banyak penguasaan bahasa asing, boleh dapatkan bahan kursus bahasa asing yang dipakej ke dalam beberapa siri cakera padat yang berada di pasaran,” katanya.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

ISU PENDIDIKAN : DR. M IKON BUDAYA MEMBACA


Oleh NURUL ANUAR KARI

PROGRAM Galakan Membaca merupakan satu usaha kerjasama pelbagai pihak yang diselia Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) bersama jabatan dan agensi kerajaan.

Turut memberi kerjasama, syarikat-syarikat swasta, persatuan penulis, penerbit, institusi pengajian tinggi (IPT), sekolah serta orang perseorangan dalam melaksanakan bermacam program secara berterusan.

Secara keseluruhan, tidak kurang daripada 8,000 program dijalankan setiap tahun di seluruh negara sejak 2009 dengan penglibatan 1.7 juta peserta pada 2009, lebih 600,000 peserta pada 2010 dan lebih 2 juta peserta pada 2011.

Kajian Profil Membaca Rakyat Malaysia juga menunjukkan program galakan membaca yang bermula pada 2006 meningkatkan trend pembacaan rakyat dari dua buku setahun pada 2005 kepada lapan hingga 12 buku setahun pada 2010.

Bagi memenuhi kehendak membaca 'Generasi Y' pula, pembacaan menggunakan medium selain buku seperti portal dan pangkalan data elektronik turut dibangunkan dengan 21.61 juta akses perkhidmatan atas talian pada 2010 berbanding 5.74 juta pada 2008.

Ini akan terus ditingkatkan PNM selaras dengan kemunculan pelbagai gajet elektronik yang canggih di pasaran seperti komputer tablet dan telefon pintar yang mempunyai aplikasi untuk mengakses bahan bacaan seperti e-book.

Untuk terus menggalakkan amalan membaca, PNM juga akan meneruskan program Ikon Membaca sebagai kaedah menarik minat umum terhadap kempen tersebut melalui aura tokoh dan idola ternama negara.Ketua Pengarah PNM, Datuk Raslin Abu Bakar menjelaskan, sebelum ini Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor Al-Masrie dan Datuk Michelle Yeoh dipilih sebagai ikon bagi menggalakkan dan membudayakan amalan membaca.

"Seorang angkasawan negara, seorang lagi pelakon terkenal yang kedua-duanya berjaya kerana mereka membudayakan membaca dalam mengejar cita-cita dan memenuhi tanggungjawab kerjaya masing-masing.

"Melihat kesan nyata hasil penyertaan dua tokoh itu, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Dr. Rais Yatim mencadangkan negarawan kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad diangkat sebagai Ikon Membaca Kebangsaan," katanya.

Tambahnya, selepas berjumpa dan menjelaskan tentang program itu, Dr. Mahathir akhirnya bersetuju demi menarik minat membaca di kalangan rakyat.

Walaupun cadangan tersebut dikemukakan pada 2010, beliau memaklumkan tarikh 14 Mei 2012 (hari ini) dipilih untuk perasmian Ikon Membaca Kebangsaan kerana menunggu masa sesuai untuk semua pihak yang terlibat.

"Dr. Mahathir mempunyai serba serbi bakat hasil pembacaan perkara kecil hingga yang besar, ringan dan berat, membolehkan beliau membuka kedai roti dan pertukangan. Beliau membuat apa yang dibacanya. Jika tidak, sukar untuk beliau menguruskan krisis ekonomi negara dahulu," katanya.

Katanya lagi, Dr. Mahathir pasti akan mengunjungi kedai buku ketika melawat negara lain dan mampu menghabiskan bacaannya dalam penerbangan pulang sebelum buku itu disimpan di perpustakaan di rumahnya.

Beliau berharap latar belakang serta sejarah Dr. Mahathir yang membudayakan membaca buku, kadang kala sehingga tiga buku sehari, dijadikan teladan untuk semua termasuklah kebolehannya membaca dengan pantas .

"Walaupun sudah ada peningkatan amalan membaca, kehadiran Dr. Mahathir sebagai ikon akan menarik lebih ramai lagi penyertaan, seterusnya menambah kesedaran tentang pentingnya membaca di kalangan rakyat negara ini.

Raslin menjelaskan, penting untuk meluaskan lagi amalan membaca, bukan sekadar amalan hidup malahan demi menjayakan konsep pembelajaran sepanjang hayat.

Menurut beliau, selaku negarawan dan bekas pemimpin yang dihormati, kedudukan Dr. Mahathir sebagai idola juga penting agar boleh dijadikan contoh individu yang berjaya melalui membaca, oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka.

"Kita mahu menerapkan konsep pembelajaran sepanjang hayat dalam jiwa setiap rakyat dan tingkatkan pemikiran, minda serta nilai-nilai murni melalui bahan-bahan bacaan berkualiti.

"Tetapi, jika bahan bacaan di luar tidak berkualiti, pemikiran umum juga akan menyusul sama. Tiada guna meningkatkan amalan membaca jika tidak dapat meningkatkan pemikiran rakyat," katanya.

Oleh itu, beliau berharap pihak penerbit juga memberi kerjasama dalam kempen tersebut melalui pengeluaran bahan ilmiah ataupun separa ilmiah dan bukan sekadar mencari keuntungan melalui bahan bacaan ringan semata-mata.

Tambahnya, gerakan pembelajaran sepanjang hayat juga tidak mahu seseorang itu kekal di takuk lama sebaliknya perlu ada peningkatan walau dalam bidang apa sekalipun.

"Jika seorang petani, kita tidak mahu kekal petani biasa sahaja. Cuba baca bagaimana untuk menjadi petani moden seperti petani di Jepun. Amat sukar mencapai taraf tinggi jika malas membaca.

"Kita tidak boleh bergantung kepada pengalaman semata-mata. Kerana itu kita memilih Dr. Mahathir sebagai ikon kerana mahu pemikiran rakyat juga maju menjelang Malaysia mencapai status negara maju pada 2020," tegasnya.

Beliau menjelaskan, peluang tersebut akan digunakan sebaik-baiknya secara berterusan kerana Dr. Mahathir boleh menjadi ikon untuk tempoh yang panjang serta dikenali semua, di dalam dan luar negara.

Menurut Raslin, program Ikon Membaca Kebangsaan itu dimulakan tahun lalu dengan pertandingan esei berkaitan Dr. Mahathir di kalangan murid sekolah dan orang ramai yang akan diumumkan pemenangnya pada hari ini.

"Kita juga telah menyediakan banyak bahan promosi untuk kempen kali ini melalui rakaman klip video dan dokumentari khas, rencana iklan, bahan cetakan dan sebagainya.

"Semua ini akan diedarkan kepada umum dan juga pertubuhan bukan kerajaan bagi menyampaikan mesej mempromosi amalan membaca," ujarnya.

Beliau menjelaskan medium seperti klip video akan dijadikan bahan promosi di seluruh negara kerana tidak mahu membebankan kesihatan Dr. Mahathir jika membawanya ke merata tempat.

Tambahnya, di samping mengambil aura ikon membaca itu melalui bahan promosi, wacana membaca melalui Bicara Perdana juga akan dibawa sehingga ke luar bandar bagi membincangkan budaya membaca amalan Dr. Mahathir.

"Kita juga akan mengadakan pameran khas selama satu minggu di Perpustakaan Negara mulai 14 Mei, memaparkan buku-buku yang pernah dibaca Dr. Mahathir, ada antaranya ditanda dan ditulis nota berkaitan maklumat terpilih.

"Ini termasuk draf buku beliau yang ditulis menggunakan tangan. Jika diizinkan, kita mungkin akan membawa koleksi peribadi beliau ini untuk dipamerkan di seluruh negara kelak," katanya.

Dengan itu, Raslin turut menjemput orang ramai menghadiri program Ikon Membaca Kebangsaan di Perpustakaan Negara dari pagi hingga ke majlis perasmian pada sebelah petang.

"Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin akan merasmikan program ini dengan anugerah berbentuk jubah khas akan disampaikan kepada Dr. Mahathir sebagai penghargaan dan pengiktirafan intelek beliau," jelasnya.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/