Jumaat, 10 April 2009

PENULISAN RUMUSAN STPM

Selain soalan karangan, calon-calon STPM perlu bersiap sedia untuk menjawab soalan rumusan. Sebenarnya, soalan rumusan lebih mudah untuk dijawab berbanding dengan soalan karangan kerana semua isi yang dikehendaki dalam soalan ini telah tersedia dalam petikan. Hal ini demikian kerana, isi utama terdapat dalam perenggan pertama, isi-isi sokongan terdapat dalam perenggan-perenggan yang berikutnya dan kesimpulan pula sudah tentu terdapat dalam perenggan yang terakhir. Namun demikian, saya mendapati bahawa masih terdapat kelemahan jawapan pelajar semasa menjawab soalan ini kerana kurang mementingkan teknik menjawab soalan rumusan yang betul semasa menjawab soalan tersebut. Oleh itu, saya akan menyenaraikan kelemahan-kelemahan tersebut untuk dibaiki dan pelajar-pelajar akan memahami teknik yang betul untuk menjawab soalan rumusan.

Kelemahan Umum jawapan Rumusan STPM

• Perenggan rumusan – ada calon yang menulis satu perenggan atau dua perenggan sahaja, ada juga yang melebihi 3 perenggan.
• Menulis atau menyalin ayat daripada petikan 100 peratus.
• Membina ayat sendiri sehingga maksud ayat tersebut berbeza langsung daripada maksud asalnya.
• Ayat-ayat yang dibina tergantung iaitu ayat tiada subjek atau predikat.
• Menulis Isi Utama (IU) yang terlalu ringkas dan tidak lengkap.
• Menulis Isi Sokongan (IS) melebihi 6 isi, menyebabkan rumusan menjadi terlalu panjang dan melebihi had perkataan yang ditetapkan.
• Mencampuradukkan Isi sokongan (IS) dalam satu ayat sehingga isi tersebut tidak teratur.
• Kesalahan aspek mekanis yang kurang diberikan perhatian seperti tanda bacaan dalam ayat.
• Tidak menulis jumlah perkataan pada akhir rumusan.

Tip Menjawab Soalan Pemahaman Prosa Moden

 Pelajar mesti jelas tentang maksud rangkai kata berdasarkan teks
 Pelajar mesti jelas tentang maksud soalan Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK).
 Pelajar mesti memberi contoh yang tepat berdasarkan petikan/ teks (Komsas).
 Semua cerpen dan drama Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 perlu dibaca dan diulang kaji.
 Pastikan pelajar menulis jawapan berpandukan jumlah markah bagi setiap soalan.
 Jawapan bagi soalan KBKK perlu dihuraikan ( …supaya…) bagi soalan bagaimana/ cara dan mengapa
 Jawapan bagi soalan Komsas:
-tema > perlu ada huraian/ contoh
-persoalan > perlu ada huraian/ contoh
-perwatakan > perlu ada contoh
-latar > perlu ada contoh
-nilai > perlu ada contoh
-pengajaran > perlu ada huraian/ contoh

Contoh petikan:

Kris telah bermurah hati mempelawa aku tinggal di rumah ibunya di pinggir bandar Cardiff. Kebetulan bapanya masih berada di Malaysia. Memang canggung apabila tinggal di rumah orang asing yang tiada pertalian darah. Tambahan pula, mereka merupakan sebahagian dari ribuan orang Inggeris yang mempunyai nilai disiplin yang tinggi. Namun, aku tetap bersyukur kerana memperoleh tempat tinggal sebelum aku berjaya mendapat apartment.

Aku, Kris dan Kristal jadi tiga serangkai dan sahabat yang baik. Aku pernah mendengar daripada Teh, sepupuku yang pernah melancong ke sini. Orang Inggeris sombong-sombong belaka. Salah kau, Teh! Aku pernah menulis kepada mak dan abah di kampung tentang kebaikan dan kemurahan hati mereka memberi bantuan. Tidak lupa kuselitkan nama Kris dan Kristal. Namun seminggu kemudian aku menerima imbalan daripada mak. Antaranya aku diingatkan agar tidak terlalu mempercayai orang asing yang tidak kenal asal-usulnya.

1.Jelaskan perbezaan pandangan antara Teh dengan aku. [2 markah]

Contoh jawapan lengkap:

Teh menganggap orang Inggeris sangat sombong. ‘Aku’ pula berpendapat orang Inggeris baik dan murah hati.

2. Pada pendapat anda, apakah yang dibimbangi oleh ibu aku? [4 markah]

Contoh jawapan lengkap:

Pada pendapat saya, ibu `aku’ bimbang kalau-kalau `aku’ terpengaruh oleh cara hidup Barat. Selain itu, dia bimbang `aku’ akan melupakan keluarga di kampung. Ibu `aku’ juga mungkin bimbang `aku’ akan terdedah kepada gejala maksiat. `Aku’ juga dikhuatiri akan mengabaikan pelajaran.

3. Jelaskan satu perwatakan Kris berdasarkan petikan cerpen di atas. Jelaskan juga dua perwatakan Kris yang terdapat dalam cerpen ini secara keseluruhan. [3 markah]

Contoh jawapan lengkap:

Dalam petikan di atas, Kris digambarkan sebagai seorang pemuda yang suka membantu. Buktinya, dia mempelawa Hana tinggal di rumah ibunya.Dalam cerpen ini secara keseluruhan pula, Kris mudah mesra dengan kenalan baru. Buktinya, Kris menegur Hana sewaktu mula-mula bertemu. Selain itu, Kris mudah kecewa. Buktinya, dia membawa diri ke Jerman setelah Hana kurang mengendahkannya.