Jumaat, 1 Mei 2009

MENYELAMI MAKSUD YANG TERSIRAT (Siri 11)
SUDAH TERANTUK BARU TENGADAH.

Peribahasa ini menggambarkan seseorang yang cuai atau tidak mengambil berat akan sesuatu perkara yang boleh berlaku terhadap dirinya sehingga mendatangkan kerugian, kemalangan, dan seumpamanya. Antara peribahasa lain yang sama maksudnya ialah sudah kalah baru berkubu, sudah kecurian baru mengunci pintu, dan sudah lulus baru hendak melantai.

Kamus Dewan mendefinisikan perkataan tengadah sebagai mengangkat kepala (muka), melihat ke atas atau mendongakkan muka (kepala).Kebiasaannya, di rumah-rumah tradisional Melayu terdapat peran iaitu bahagian atas alang yang berlantai yang fungsinya untuk menyimpan barang dan sebagainya. Kedudukan peran ini biasanya agak rendah, dan jika tidak berhati-hati, maka sesiapa yang berjalan di bawahnya mungkin akan terantuk kepalanya kepada peran tersebut.

Keadaan ini dapat dikaitkan dengan sikap seseorang yang tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan sehingga menyebabkan kerugian terhadap dirinya. Hal ini berpunca daripada sikap diri kita sendiri yang sering kali malas berusul periksa, tidak sabar dan tidak menggunakan akal fikiran yang waras semasa membuat sebarang keputusan.

Oleh itu marilah kita berusaha dan belajar untuk menjadi penyabar, berusul periksa, meggunakan hati dan akal, serta menimbangkan sesuatu dengan seadilnya sebelum kita membuat sesuatu keputusan kerana sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

MEMBETULKAN YANG BIASA (SIRI 3)

MEMBACA DAN MEMBACAKAN
Oleh Muhammed Salehudin Aman
(Sumber:http://www.tutor.com.my/)

Adakah kedua-dua ayat ini betul?
Ayat :
1. Dia membaca surah Yasin untuk ibunya yang sedang nazak.
2. Dia membacakan ibunya yang sedang nazak surah Yasin.

Dari segi binaan, kedua-dua ayat tersebut betul lagi tepat, kerana kedua-dua ayat itu mempunyai hal dan perihal. Halnya ialah dia, iaitu subjek ayat; dan perihalnya ialah membaca surat Yasin untuk ibunya yang sedang nazak, iaitu predikat.

Dalam bahagian predikat ayat ini, predikat utamanya ialah membaca surah Yasin, manakala untuk ibunya yang sedang nazak ialah unsur keterangan, yakni yang menerangkan hal ibunya. Kedua-dua ayat ini mempunyai subjek yang sama, iaitu kata ganti diri ketiga tunggal “dia”. Kedua-dua predikat ayat 1 dan 2 ialah membaca surah Yasin untuk ibunya yang sedang nazak.

Kedua-dua subjek ayat berkenaan melakukan perbuatan “membaca”, dan bacaannya itu diuntukkan (dimanfaatkan) kepada ibunya (seperti maksud yang terkandung dalam predikat ayat).

Kata kerja transitif “membaca” dan “membacakan” ialah dua bentuk kata kerja terbitan daripada kata dasar baca. Membaca dalam ayat 1, bermaksud memperhatikan isi sesuatu yang ditulis atau tercetak, dan memahami isi kandungannya. Membaca dengan maksud ini dapat dilakukan dengan cara bacaan mekanis (yakni bacaan bersuara kuat), atau bacaan akaliah (bacaan secara senyap). Kata kerja ini tergolong dalam kata kerja transitif tanpa akhiran -kan, yang diikuti langsung oleh objek (surah Yasin).

Dalam ayat 1 ini, penekanan perbuatan berada pada perbuatan pelaku, bukan kepada manfaatnya bacaan itu untuk seseorang (ibunya). Jelaslah bahawa penyataan perbuatan, dalam ayat 1, tertumpu pada pelaku dan perbuatannya, bukan pada pemanfaat (ibunya). Hal ini berbeza dengan penekanan manfaat dalam ayat 2.

Dalam ayat 2, kata kerjanya ialah “membacakan”. “Membacakan” diapit oleh apitan “me-...-kan”. Harus diingat, sebarang kata kerja yang berapitan “me-...-kan” mendukung dua maksud, iaitu maksud kausatif dan maksud benefaktif. Dengan maksud kausatif (maksud menjadikan), antara contohnya, termasuklah melebarkan (jalan), dan menaikkan (bendera). “Melebarkan”, menjadikan jalan bertambah lebar, dan “menaikkan”, menjadikan bendera naik. Demikian itulah maksud kausatif.

Untuk maksud benefaktif atau manfaat, kata kerja yang berimbuhan “me-...-kan’ memerlukan dua objek selepasnya. Kedua-dua objek ini dinamai objek tepat dan objek sipi.

Objek tepat ialah bentuk frasa nama yang menjadi penyambut langsung pada kata kerja, yakni hadir selepas kata kerja transitif yang berkenaan. Contohnya, “adik” dalam ayat “Abang membelikan adik buku”.

Objek sipi ialah frasa nama yang menjadi penyambut tidak langsung pada kata kerja. Contohnya “gulai ikan” dalam ayat “Ibu memasakkan tetamu gulai ikan”.
Lazimnya, objek tepat yang hadir secara langsung selepas kata kerja transitif berimbuhan “me-...-kan” terdiri daripada benda bernyawa.

Contoh:

3. Ibu menggorengkan ayah ikan keli.
4. Kakak menjahitkan abang baju kemeja.
5. Guru membacakan murid karangan yang baik.

“Ayah” (objek tepat pada kata kerja menggorengkan), “abang” (objek tepat pada kata kerja menjahitkan), dan “murid” (objek tepat pada kata kerja transitif membacakan) terdiri daripada benda bernyawa belaka.

Ayat 2 telah mengalami perubahan aturan biasa oleh kelainan bentuk kata kerja transitif yang menjadi predikat ayat (membaca, membacakan). Oleh sebab kelainan bentuk kata kerja ini, maka wujudlah kelainan susun atur unsur kedua-dua ayat berkenaan.

Dalam ayat 2, “ibunya” merupakan objek tepat pada kata kerja transitif berimbuhan “me-...-kan”, iaitu “membacakan”, manakala surah Yasin ialah objek tepat. Ayat 2 ini betul dari segi binaan, dan persis pula semantiknya. Kegramatisan ayat 2 ini dapat diuji dengan cara mempasifkan ayat tersebut. Dalam ayat yang mengandungi dua objek, hanya objek tepat yang boleh mengalami proses pasif, iaitu proses yang mengedepankan objek asal menjadi subjek ayat pasif.

Jika dipasifkan, ayat ini akan berbentuk:
2. (a) Ibunya yang sedang nazak dibacakan surah Yasin olehnya (dia).
Ayat 2 (a) ini baku sifatnya.

Tidak mungkin akan terjadi bentuk pasif yang begini:
2. (b) *Surah Yasin dibacakan ibunya yang sedang nazak olehnya (dia).

Sebagai kesimpulan, kedua-dua ayat 1 dan 2 betul binaan unsurnya dalam kedua-dua bahagian subjek dan predikat.

BAHASAKU BAHASAMU

Kau gunakanku semasa berbicara
Kau gunakanku semasa bersuara
Engkau dan aku sebenarnya sama
Satu wadah, satu arah, satu matlamat

Sayangnya… aku selalu dicemari
Oleh mereka yang tidak mengerti
Aku digunakan sewenang hati, melanggar hukum dan tata
Sering kali melatah, acap kali terkesima
Apatah lagi apabila penggunaku berpaksi ke Barat
Lintang-pukang bahasaku bahasamu mendarat
Akhirnya, nada tersekat-sekat

Tapi…aku masih gah
Aku terima semua demi kebaikan
Agar bahasaku bahasamu tidak pupus ditelan zaman
Cuma…
Aku bimbang…
Bila kaumeluncur laju berbicara
Semakin berani berbahasa suka-suka
Kerana lidahmu tidak bertulang, suaramu makin lantang
Aku pula yang mungkin tumbang
Bukan kerana hilang nada tetapi hilang keasliannya
Bila jati diri tidak dikenali, dapatkah bahasamu, bahasaku terus berdiri?
Dapatkah bahasa Melayu terus berfungsi sebagai alat berkomunikasi?
…atau sekadar milik peribadi?

Wahai bahasaku bahasamu
Bukalah hati mindamu
Lihatlah betapa indahnya bahasa Melayu
Marilah kita melestari bahasa
Tonjolkanlah martabatnya
Supaya kekal kewujudannya
Itu satu tanggungjawab
Itu satu kewajipan
Biarlah bahasa kita berwibawa
Jangan sekali-kali menjadi alpa
Selamat bangsaku
Selamat bahasa Melayu!


Nukilan : Rozanah Haji Kasnan

(Sumber:http://www.rubiyah.net/)