Rabu, 2 November 2011

ISU TARGET SPM 2011

Bil

Skop

Isu / Tajuk

01

Isu Diri

(a)Persediaan ke alam kerjaya

#meguasai bahasa kedua/ pelbagai bahasa

#kemahiran ICT

#kemahiran berfikir

#kemahiran berkomunikasi

#kemahiran bekerja dalam pasukan

(b) Cara menghargai jasa guru

02

Isu Keluarga

Peranan Ibu bapa:

(a) Mendidik anak menjadi pengguna bijak/ memupuk amalan berjimat cermat/ menangani kemelesetan ekonomi

(b) Menangani masalah gejala sosial / masalah disiplin

03

Isu masyarakat/ negara

Tanggungjawab masyarakat / negara :

(a) memupuk keharmonian pelbagai kaum / melahirkan masyarakat bertatasusila

(b) memajukan industri pelancongan

(c) memelihara/ menghargai sumber air / sungai

04

Isu Antarabangsa

Peranan Negara Serantau / Masyarakat Antarabangsa:

(a) membantu negara yang ditimpa bencana alam

(b) mewujudkan keamanan sejagat

05

Isu Komsas

Peranan Karya Kesusasteraan:

(a) memperkenalkan budaya masyarakat pelbagai kaum

(b) melahirkan generasi bersemangat patriotik

(c) menerapkan nilai-nilai murni/ nilai kemanusiaan dalam masyarakat