Jumaat, 8 Julai 2011

ISU PENDIDIKAN : Ganjaran pemimpin sekolah dorong kecemerlangan

Oleh Habsah Dinin

Tawaran Baru hargai jasa Pengetua, Guru Besar angkat kualiti pendidikan

SATU daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan ialah Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah yang mana ia bertindak meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah.

Pemimpin sekolah diberi perhatian utama kerana mereka memberi impak ketara kepada kecemerlangan murid menerusi tiga kriteria utama iaitu Kepimpinan Instruksional, Ejen Perubahan Utama dan Mewujudkan Persekitaran yang Kondusif.
Di bawah sub NKRA ini, Kementerian Pelajaran memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah.

Dalam Tawaran Baru ini satu bentuk inisiatif ditawarkan kepada pemimpin sekolah sama ada Guru Besar atau Pengetua yang berjaya meningkatkan kualiti pendidikan pelajar dan mengangkat nama sekolah ke tahap cemerlang pada tahun itu.

PGB berjasa ini diberi ganjaran kewangan dan material berpandukan kepada kejayaan sekolah mereka memandangkan pemimpin sekolah yang memainkan peranan utama melaksanakan misi kejayaan sekolah.

Semua PGB layak menyertai Program Tawaran Baru di bawah NKRA Pendidikan ini kecuali pemimpin sekolah yang ditukar ke sekolah baru serta tidak dapat menduduki peperiksaan kebangsaan dan pemimpin sekolah yang bertugas kurang dari enam bulan di sekolah baru mereka.

Penilaian Tawaran Baru dilaksanakan menerusi pencapaian PGB yang dinilai berasaskan Purata Gred Mata Sekolah (SGPA) daripada peperiksaan am dan skor pencapaian sekolah dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Keputusan keseluruhan kemudian mengambil kira jumlah skor komposit dan jumlah skor peningkatan tertinggi daripada senarai ranking. Kini kadar semasa skor komposit sekolah rendah ialah 84 peratus, manakala skor komposit sekolah menengah pula ialah 92 peratus.

Skor komposit adalah Gred Purata Sekolah yang diambil daripada peperiksaan awam dan skor penarafan kendiri sekolah yang menggunakan instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Instrumen SKPM mengukur pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kemenjadian murid secara menyeluruh.

Selain penilaian skor komposit, pemimpin sekolah yang tersenarai hanya akan menerima ganjaran apabila berjaya melepasi empat syarat iaitu memperoleh Laporan Nilai Prestasi Tahunan (LNPT) Skor lebih 90 peratus, lulus laporan audit, bebas daripada tindakan disiplin atau tatatertib; serta prestasi LINUS (untuk sekolah rendah saja) yang membanggakan.

Prestasi pemimpin sekolah turut dinilai dari aspek pencapaian sekolahnya berdasarkan kepada kejayaan pelajar di sekolah itu.

Sebagai ketua organisasi, pemimpin sekolah sangat berperanan dalam meningkatkan kemajuan sekolah dengan cara lebih berkesan dan bagaimana mengguna pakai sumber sedia ada untuk meningkatkan prestasi sekolahnya.

Namun, kejayaan sekolah bukanlah kejayaan Guru Besar atau Pengetua bersendirian tetapi ia adalah hasil usaha keras, strategi dan semangat kesatuan yang tinggi di antara Guru Besar atau Pengetua, semua guru serta pembantu sekolah dalam memberikan khidmat yang terbaik kepada pelajar hingga berjaya melahirkan pelajar cemerlang di bawah kelolaannya.

Untuk sub NKRA ini, sasaran yang ingin dicapai ialah sebanyak dua peratus pemimpin sekolah menerima ganjaran pada tahun 2010, sebanyak tiga peratus pada tahun 2011 dan empat peratus pada tahun berikutnya manakala sasaran penurunan pemimpin sekolah yang tidak melepasi sasaran daripada 10 peratus pada tahun 2010 kepada enam peratus pada tahun 2012.

Pada Mac lalu, seramai 586 guru besar dan 2,800 guru serta kakitangan sokongan sekolah dipilih menerima ganjaran yang diperkenalkan menerusi NKRA hasil kecemerlangan meningkatkan pencapaian sekolah untuk melepasi sasaran yang ditetapkan.

Di bawah Tawaran Baru itu, guru besar menerima RM7,500, manakala lima peratus daripada keseluruhan guru sekolah terbabit menerima RM1,800 dan bakinya mendapat RM900.

Guru besar terbabit antara 925 atau 12.10 peratus bilangan sekolah yang layak menerima ganjaran di bawah Tawaran Baru oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) di seluruh negara pada tahun lalu.

Ia diumumkan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pelajaran pada majlis penyampaian di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tun Syed Zahiruddin, Ayer Tawar, Melaka.

Beliau juga memberitahu, pencapaian sebenar di luar jangkaan kerana sasaran awal pemimpin sekolah yang layak menerima ganjaran bagi penilaian 2010 adalah dua peratus. Peningkatan antara lain disebabkan peningkatan kualiti kepemimpinan dan tahap pengajaran serta pembelajaran guru.

Ujarnya, berdasarkan verifikasi, guru sekolah yang memenuhi semua kriteria untuk menerima ganjaran adalah 7.7 peratus, bertambah lebih 300 peratus berbanding sasaran awal. Anugerah Tawaran Baru adalah satu inisiatif yang diperkenalkan kerajaan di bawah NKRA Pendidikan bagi memberi ganjaran dan pengiktirafan kepada pengetua dan guru besar dalam usaha mereka melonjakkan kecemerlangan sekolah.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/