Jumaat, 23 Oktober 2009

ASPEK PENDIDIKAN YANG MENJADI FOKUS DALAM BAJET 2010

MENINGKATKAN MODAL INSAN BERKEMAHIRAN TINGGI

Modal insan berkualiti tinggi merupakan prasyarat utama untuk menyokong agenda pembangunan negara. Oleh itu, kerajaan akan memastikan pembangunan modal insan dilaksana secara komprehensif, meliputi usaha meningkatkan kemahiran dan pengetahuan. Langkah akan diambil untuk membentuk individu berintelek dalam bidang sains dan teknologi, menggilap keupayaan keusahawanan serta memupuk nilai positif dan progresif.

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan

Selaras matlamat membangunkan modal insan berkualiti tinggi, kerajaan memperuntukkan lebih RM30 bilion kepada pendidikan rendah dan menengah, yang akan memberi manfaat kepada 5.5 juta pelajar di seluruh negara. Peruntukan ini termasuk bayaran emolumen operasi pendidikan sebanyak RM19 bilion serta RM2.8 bilion untuk program bantuan pelajar dan biasiswa. Sejumlah RM1.6 bilion disediakan bagi pembinaan 80 sekolah baru serta 1,100 blok tambahan dan 347 projek gantian sekolah. Peruntukan ini adalah untuk pembinaan Sekolah Kebangsaan Rendah dan Menengah, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan,Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil serta Sekolah Mubaligh (mission school). Di samping itu, sebanyak RM1.1 bilion disediakan bagi mengubah suai dan menaik taraf sekolah di seluruh negara, terutama di Sabah dan Sarawak.

Selanjutnya kerajaan mengumumkan NKRA bagi meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Ia bertujuan supaya setiap rakyat menikmati pendidikan terbaik bermula daripada peringkat asas hingga ke tahap tertinggi. Untuk ini, empat komponen kecil NKRA akan diberi tumpuan.

Pertama: Memantapkan pendidikan prasekolah

Sehingga kini, kadar penyertaan kanak-kanak lingkungan umur 5 dan 6 tahun dalam prasekolah kerajaan dan swasta adalah 67 peratus. Kerajaan berhasrat meningkatkan kadar penyertaan kepada 87 peratus menjelang 2012.

Bagi mencapai sasaran ini, semua kemudahan dan kurikulum prasekolah dibawah KEMAS dan agensi lain akan diubah suai, selaras dengan dasar dan piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Untuk ini, peruntukansebanyak RM48 juta akan disediakan bagi 2010.

Kedua: Meningkatkan kadar literasi dan numerasi

Tiada gunanya kita bercakap tentang kemajuan seandai dan sekiranya masih kedapatan golongan yang tercicir hatta tidak boleh membaca dan mengira. Sedangkan ilmu itu adalah penyuluh dan pelita. Menurut maklumat, pada masa ini, terdapat sebilangan kalangan murid normal sekolah rendah yang masih belum dapat menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Oleh yang demikian, kerajaan bertekad untuk memastikan semua murid normal dapat menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun bersekolah.

Antara programnya termasuk menyediakan modul khas untuk murid dan guru, menyaring murid mengikut keupayaan serta menyediakan programlatihan khas untuk guru. Langkah ini mula dilaksanakan pada 2010, melibatkan semua murid Tahun Satu dengan jumlah peruntukan RM32 juta.

Ketiga: Mewujudkan sekolah berprestasi tinggi

Kita perlu memperbaiki kualiti pendidikan dan memberi autonomi kepada pengurusan sekolah supaya dapat menghasilkan pelajar cemerlang. Kerajaan akan mengklasifikasikan sekolah yang dikenal pasti sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Prinsip asas SBT akan menumpukan kepada kecemerlangan akademik dan pencapaian keseluruhan pelajar termasuk disiplin dan kebersihan, aktiviti kokurikulum dan penguasaan bidang keutamaan sekolah.

Kerajaan menyasarkan 20 sekolah di beri pengiktirafan SBT pada 2010 dengan peruntukan tambahan RM20 juta.

Keempat:Mengiktiraf Pengetua dan Guru Besar Sekolah

Kerajaan akan memastikan sekolah ditadbir secara profesional oleh pengetua dan guru besar serta pasukan pengurusan mereka. Bagi sekolah yangmenunjukkan prestasi cemerlang, kerajaan akan memperkenalkan New Deal atau Bai'ah Baru bagi menghargai jasa dan prestasi pengetua serta guru besar. Kerajaan akan menentukan sasaran prestasi yang perlu dicapai oleh mereka yang dipersetujui bersama. Sekiranya sasaran tersebut dicapai, ganjaran berbentuk insentif kewangan dan bukan kewangan serta autonomi dalam mentadbir sekolah akan diberikan. Namun, bagi mereka yang tidak mencapai sasaran selama dua tahun berturut-turut, tidaklah pula terlepas daripada tindakan bersesuaian.

Kesemuanya ini dilakukan atas prinsip kebertanggungjawaban untuk melahirkan generasi yang cemerlang.

Menjaga Kebajikan Golongan Pelajar

Kerajaan berhasrat memberi ganjaran kepada pelajar cemerlang dalam pendidikan. Untuk ini, Kerajaan akan:

Pertama: Menganugerahkan Biasiswa Nasional kepada 30 pelajar terbaik dikalangan yang terbaik atau crème de la crème berasaskan kepada merit sepenuhnya. Penyandang biasiswa ini akan melanjutkan pelajaran ke universiti tersohor di dunia;

Kedua: Menukar pinjaman PTPTN kepada biasiswa bagi pelajar yang berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kelas pertama atau setaraf dengannya bermula tahun 2010;

Ketiga: Kerajaan prihatin terhadap kebajikan pelajar terutama daripada keluarga berpendapatan rendah. Untuk itu kita akan memberi diskaun tambang 50 peratus bagi perkhidmatan kereta api KTMB jarak jauh kepada pelajar berumur 13 tahun selagi mereka masih bertaraf pelajar. Kad diskaun pelajar 1Malaysia percuma boleh diperoleh dari KTMB. Diskaun tambang ini bermula 1 Januari 2010; dan

Keempat: Menawarkan pakej netbook, termasuk perkhidmatan broadband percuma kepada pelajar universiti dengan bayaran RM50 sebulan untuk tempoh 2 tahun. Pakej ini jauh lebih murah daripada harga pasaran dengan prioriti kepada pelajar tahun pertama dan dari keluarga berpendapatan rendah. Sebagai permulaan, pakej ini akan ditawar oleh Telekom Malaysia kepada 100,000 pelajar di semua universiti tempatan bermula 1 Januari 2010.

Menggilap Kemahiran Tenaga Kerja

Usaha berterusan akan diambil untuk melatih dan menggilap tenaga kerjasupaya menepati keperluan pasaran. Bagi tujuan ini, kerajaan akan:

Pertama: Menyediakan RM1.3 bilion bagi membiayai pengurusan dan menaik taraf politeknik dan kolej komuniti serta menyediakan peruntukan kepada tabung pinjaman pelajaran untuk 32,000 Pelajarnya;

Kedua: Memperuntukkan RM504 juta bagi membina dan menaik taraf serta menyelenggarakan peralatan di Institut Latihan Perindustrian dan Pusat Latihan Teknologi Tinggi;

Ketiga: Menyediakan RM438 juta kepada Institut Kemahiran Mara dan Kolej Kemahiran Tinggi Mara serta Institut Kemahiran Belia Negara juga Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara untuk pengurusan latihan termasuklah menaik taraf institusi;

Keempat: Menyediakan RM110 juta kepada pusat latihan kemahiran negeri dan institusi latihan terpilih bagi menjalankan program latihan industri, terutamanya dalam bidang teknikal, hospitaliti, kulinari serta perabot; dan

Kelima: Mengiktiraf Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 4 dan ke atas supaya setaraf dengan aliran akademik. Dengan pengiktirafan ini, pemegang SKM tahap 4 layak memohon untuk berkhidmat di sektor awam, manakala bagi mereka yang berkhidmat di sektor swasta dapat menikmati gaji setaraf dengan pemegang sijil diploma.

Mempergiatkan Program PERMATA

Setiap anak itu adalah permata. Merekalah pelaburan terbaik sebagai pewaris. Justeru, program PERMATA memberi penekanan terhadap kaedah pengasuhan dan pendidikan awal kanakkanak secara bersepadu dan terancang. Program ini menyumbang kepada pembangunan modal insan yang berilmu dan berprestasi tinggi.

Sehingga kini, program PERMATA diperkenalkan kepada 457 pusat asuhan dan telah berjaya mendidik seramai 17,565 kanak-kanak. Untuk terus memperkasakan program ini, kerajaan akan memperuntukkan RM100 juta bagi pelaksanaan programnya.

Selain itu, PERMATA akan turut melaksanakan program Perkasa Remaja untuk melatih dan membimbing remaja berumur 18 hingga 25 tahun bagi mengelakkan mereka terlibat dalam gejala sosial. Program yang dikendalikan oleh UKM akan membolehkan belia dibentuk menjadi lebih bertanggungjawab.

Memperkasa Institusi Pengajian Tinggi Awam

Dalam usaha kerajaan memperkasakan IPTA supaya lebih berdaya saing dan dapat meningkatkan ranking mereka berbanding universiti lain di dunia, maka kerajaan akan menimbangkan untuk memberi lebih autonomi dalam pengurusan kewangan, sumber manusia, pentadbiran, kemasukan pelajar dan penjanaan pendapatan. Dengan autonomi yang bertambah ini, IPTA, misalnya akan dibenarkan untuk menjana hasil pendapatan melalui penubuhan anak syarikat. Bagi mencapai objektif ini, kerajaan sedia mempertimbangkan kelonggaran peraturan dan syarat yang menyekat IPTA menjana pendapatannya sendiri.

Langkah ini akan mengurangkan kebergantungan kewangan IPTA kepada kerajaan. Walau bagaimanapun, kerajaan akan memastikan bahawa usaha menjana pendapatan sendiri tidak akan menjejaskan fungsi teras IPTA sebagai gedung ilmu untuk melahirkan modal insan yang berkualiti demi pembangunan ekonomi negara.

sumber : http: //www.utusan.com.my/

Perjalanan hebat tetamu Allah

Oleh Mohd Fadly Samsudin
fadly@hmetro.com.my

SERAMAI 26,000 jemaah haji Malaysia akan memulakan ‘pengembaraan’ mereka bersama jutaan umat Islam di seluruh dunia bagi mengerjakan rukun Islam kelima tahun ini.

Sebagai tetamu Allah, ia adalah satu perjalanan yang begitu hebat. Di sana umat Islam tanpa mengira pangkat, kedudukan dan status akan bersama-sama memulakan ‘misi’ penting melakukan satu persatu ibadat tertentu bagi membuktikan mereka hamba yang kerdil kepada pencipta-Nya.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Menjadi suatu kewajipan ke atas setiap manusia (orang-orang mukmin) mengerjakan haji ke Baitullah, iaitu bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Barangsiapa yang kufur (ingkar), maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) daripada pihak lain (alam).”

Keberangkatan ke Tanah Suci sudah pasti memberi keinsafan tersendiri apatah lagi bagi jemaah yang mungkin pengalaman pertama.

Selama 44 hari di tanah suci pelbagai pengorbanan perlu dilalui tetamu Allah termasuk wang ringgit, meninggalkan keluarga, pekerjaan selain memastikan kesihatan di tahap terbaik.

Dengan iringan doa, setiap tetamu 'jemputan' Allah ini berharap mereka dapat menunaikan ibadat wajib berkenaan dengan sempurna dan pulang dengan haji mabrur.

Mengikut sejarah awal, ibadat haji ini dibawa junjungan besar kita Nabi Muhammad s.a.w sebagai satu usaha menyambung ajaran Nabi Ibrahim. Mengerjakan haji ini mula diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-6 Hijrah.

Allah berfirman yang bermaksud: “Dan Allah s.w.t mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepada-Nya dan sesiapa yang kufur dan ingkar kewajipan haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk.”

Pada permulaan ibadat itu, Rasulullah s.a.w bersama kira-kira 1,500 umat Islam berangkat ke Makkah tetapi gagal mengerjakannya kerana dihalang kaum Quraisy sehingga termeterai Perjanjian Hudaibiah yang membuka jalan bagi mengembangkan Islam.

Selepas perjanjian itu, pada tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijrah, 2,000 umat Islam mengerjakan umrah bersama-sama Nabi Muhamad s.a.w.

Namun, haji yang sempurna hanya dapat dilakukan pada tahun ke-9 Hijrah apabila Rasulullah s.a.w mengarahkan Saidina Abu Bakar Al-Siddiq mengepalai 300 umat Islam mengerjakan haji.

Sepanjang hayat Nabi Muhammad s.a.w, baginda menunaikan fardhu haji sekali saja. Haji itu dinamakan ‘Hijjatul Wada’, Hijjatul Balagh dan Hijjatul Islam atau Hijjatuttamam Wal Kamal kerana selepas haji berkenaan baginda wafat.

Rasulullah berangkat ke Madinah pada hari Sabtu, 25 Zulkaedah tahun 10 Hijrah bersama isteri dan sahabat seramai lebih 90,000 orang.

Baginda melakukan amalan seperti sunat ihram, memakai ihram dan berniat ihram di Zulhulaifah, sekarang dikenali dengan nama Bir Ali iaitu 10km dari Madinah.

Rasulullah sampai di Makkah pada 4 Zulhijjah selepas melakukan perjalanan selama 9 hari. Kemudian baginda berangkat ke Mina pada 8 Zulhijjah dan bermalam di situ.

Pada 9 Zulhijjah Rasulullah berwukuf di Arafah yang pada hari itu jatuh pada hari Jumaat dan merayakan Aidiladha di sana.

Rasulullah s.a.w menyempurnakan semua rukun dan wajib haji hingga 13 Zulhijjah. Pada hari terakhir pada 14 Zulhijjah, baginda meninggalkan Makkah pulang ke Madinah.

Sumber : http://www.hmetro.com.my/

Semangat 1Malaysia Perlu Diterap Dalam Segala Aspek Kehidupan

Oleh Khoo Hui Li

KUCHING, 21 Okt (Bernama) - Kegembiraan jelas terpancar pada wajah Datuk Abdul Malik Jangkat, 81, dari Kota Kinabalu, Sabah ketika menyaksikan sambutan Hari Malaysia di Padang Merdeka, di sini pada 10 Okt lalu.

Persembahan yang penuh warna-warni dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan di bawah konsep 1Malaysia serta kepelbagaian kaum di negara ini.

Abdul Malik yang berasal dari Kota Kinabalu, merupakan antara wakil yang dipilih untuk membawa rombongan 20 orang penghulu dan ketua kampung di Sabah pergi ke Kuala Lumpur untuk mendengar penerangan tentang kemasukan negeri Sabah ke dalam Malaysia ketika itu.

"Ketika Perdana Menteri pertama, Allahyarham Tunku Abdul Rahman melahirkan hasratnya untuk membentuk Malaysia pada tahun 1961, saya bersama Bapa Kemerdekaan Sabah, Allahyarham Tun Datu Mustapha telah berusaha untuk memberi penerangan kepada penduduk di Sabah tentang pentingnya untuk mencapai kemerdekaan dan bebas daripada penjajahan British.

"Walaupun usaha kami mendapat sedikit bantahan daripada segelintir rakyat Sabah yang merasakan mereka telah selesa dengan penjajahan British pada ketika itu, namun ia tidak mematahkan semangat kami.

"Akhirnya, usaha gigih kami membuahkan hasil apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak menjadi satu pada 16 Sept 1963. Hari ini, saya berasa gembira melihat Malaysia maju dan disanjung tinggi," katanya kepada Bernama.

TOKOH 1MALAYSIA

Dengan sumbangan beliau ke arah pembentukan Malaysia, Abdul Malik dianugerahkan tokoh 1Malaysia sempena sambutan Hari Malaysia di sini.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyampaikan sijil dan cendera mata kepada Abdul Malik dan sembilan lagi tokoh 1Malaysia - empat penerima dari Semenanjung serta masing-masing tiga dari Sabah dan Sarawak.

Empat penerima dari Semenanjung Malaysia ialah tokoh sejarah terkemuka negara Prof Emeritus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim, bekas ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Datuk Dr Hassan Ahmad, Timbalan Dekan Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia (USM) Dr Sivamurugan Pandian dan Pengarah Hal Ehwal Atlet Majlis Sukan Negara (MSN) Zaiton Othman.

Tiga penerima dari Sarawak ialah bekas setiausaha kerajaan negeri Tan Sri Bujang Mohd Nor, pemimpin politik veteran Bidayuh Datuk Seri Dominic Dagok Raden dan pemimpin politik veteran yang juga pengasas Sarakup Indu Dayak Sarawak (SIDS) Datuk Seri Tra Zehnder.

Selain Abdul Malik, dua lagi penerima dari Sabah ialah pemimpin politik veteran Tan Sri Datuk Ampung Payon dan bekas menteri Kabinet Sabah Datuk Pang Tet Tshung.

LUPA SEJARAH

Namun apa yang dibimbangkan generasi sebelum merdeka dan pembentukan Malaysia ini ialah sejarah negara bakal luput ditelan zaman jika generasi baru alpa dengan kemajuan dan kesenangan hidup hingga mereka memandang mudah nilai perpaduan dan semangat cintakan negara.

Dr Sivamurugan, 39, dari Tanjung Malim, Perak berkata tidak dapat dinafikan bahawa generasi muda mudah leka dengan keselesaan yang dinikmati hari ini.

"Hampir mustahil bagi rakyat Malaysia yang dilahirkan selepas negara mencapai kemerdekaan untuk membayangkan pahit getirnya hidup dijajah dan bagaimana jerihnya usaha generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan.

"Kerajaan melalui agensinya perlu merangka program untuk memahami erti sebuah kemerdekaan dan menanam semangat patriotik di kalangan generasi baru ini," katanya.

Pemimpin politik veteran Bidayuh, Dominic Dagok, 75, berkata gagasan "1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan" yang diilhamkan Perdana Menteri boleh menjadi pembakar semangat untuk memastikan rakyat Malaysia kekal bersatu padu dan Malaysia terus maju, berbekalkan semangat patriotik yang serupa di zaman sebelum dan selepas merdeka.

"Konsep 1Malaysia akan menjadi satu kesinambungan untuk kita terus menikmati hasil kemerdekaan yang diperjuangkan sebelum ini. Ia akan memupuk perpaduan dan membentuk bangsa Malaysia yang teguh dan bersepadu," katanya.

KERJASAMA

Dagok yang berasal dari Kampung Krusen, Serian, Sarawak berkata rakyat harus menghargai prisip 1Malaysia sebagai pembakar semangat untuk membina sebuah negara yang progresif dan berjaya.

"Dan semangat 1Malaysia harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk memastikan Malaysia terus melangkah maju ke hadapan," kata bekas presiden Persatuan Dayak Bidayuh Kebangsaan itu.

Dr Khoo, 72, tokoh akademik yang aktif menulis artikel mengenai sukan, sejarah dan politik, menarik perhatian bahawa parti politik di negara ini turut memainkan peranan penting dalam usaha merealisasikan gagasan 1Malaysia.

Untuk memperkukuh perpaduan dan kestabilan politik di negara ini, beliau berkata parti-parti politik tidak harus memainkan api perkauman.

"Politik negara harus ke arah integrasi dan mengelakkan pemisahan kerana ia akan memecah-belahkan perpaduan yang kukuh terjalin selama ini.

"Ahli-ahli politik negara tidak harus lagi menggunakan pendekatan mementingkan hanya satu-satu kaum sahaja sebaliknya mereka harus mengalakkan integrasi untuk seluruh rakyat Malaysia," katanya.

NASIHAT KEPADA GENERASI MUDA

Dr Khoo yang berasal dari Kampar, Perak berkata generasi baru harus menerapkan semangat jati diri Malaysia, dalam usaha mencapai gagasan Malaysia.

Beliau berkata generasi baru kini lebih mementingkan kaum sendiri daripada sebagai rakyat Malaysia.

"Setiap kali mereka memperkenal diri, mereka mengatakan 'saya Cina atau Melayu atau India'. Apa salahnya kalau berkata saya rakyat Malaysia berketurunan Cina?

"Ini akan menjadi batu loncatan dalam merealisasikan gagasan 1Malaysia. Pemikiran ini perlu diubah. Kita harus menerapkan semangkat jati diri Malaysia untuk mengangkat martabat bangsa dan seterusnya merealisasikan gagasan 1Malaysia," katanya.

Dr Hassan, Duta dan Wakil Tetap Malaysia ke Unesco, 73, dari Muar, Johor berkata dasar negara harus diperbaik dan diperhalus untuk memainkan peranan menyemarakkan semangat 1Malaysia.

Beliau banyak berusaha memajukan bahasa dan sastera Melayu serta memainkan peranaan penting dalam usaha menyatukan ejaan dan istilah antara Malaysia, Indonesia dan Brunei.

Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan sebagainya, katanya, perlu diperhalusi agar ia lebih mesra rakyat dan sejajar dengan konsep 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan".

"Kita tidak harus menjadi mangsa globalisasi tetapi kita harus maju mengikut model, rentak dan kesesuaian diri bagi merealisasikan gagasan 1Malaysia," katanya.

SUKAN LANDASAN TERBAIK

Pengarah Hal Ehwal Atlet Majlis Sukan Negara (MSN) Zaiton Othman, sementara itu berkata sukan merupakan satu daripada landasan terbaik untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan menyemarakkan semangat 1Malaysia.

Zaiton, 50, dari Paya Keladi, Seberang Perai, Pulau Pinang merupakan wakil negara dalam pelbagai kejohanan sukan seperti Sukan SEA, Sukan Asia dan Asian Veteran's Meet.

"Dalam bidang sukan, semangat 1Malaysia dengan mudah boleh diterapkan dalam kalangan rakyat Malaysia kerana kita tidak mengenal agama, kaum dan warna kulit apabila kita menyokong pasukan dan wakil negara yang bertanding.

"Sehubungan itu, program dan usaha dalam memajukan sukan negara harus menerapkan semangat 1Malaysia," katanya.

Sumber : httpp://www.bernama.com/