Selasa, 14 April 2015

ISU BAHASA : Perkasa BM seiring kemajuan teknologiOleh : Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 April – Ledakan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan telah menembusi pasaran dengan cepat, menjadikan ia bukan sesuatu yang menghairankan apabila semakin banyak istilah baru yang hadir seiringan dengan teknologi dan seni.

Salah satu contoh istilah baru itu adalah ‘Selfie’ yang bermaksud mengambil gambar sendiri dengan menggunakan telefon pintar dan dimuat naik ke laman sosial media.

Istilah-istilah baru itu diterima pakai oleh masyarakat tanpa disedari dan akhirnya menjadi istilah yang biasa didengar, jelas Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka serta Pengerusi Seminar Kebahasaan MABBIM 2015, Hajah Aminah binti Haji Momin di Majlis Penutup Rasmi Seminar Kebahasaan MABBIM 2015 yang berlangsung di Hotel Antarabangsa Rizqun, hari ini.

Hadir di majlis berkenaan dan menyempurnakan penutupan rasmi seminar itu ialah Timbalan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datin Paduka Hajah Adina binti Othman.

Hajah Aminah menjelaskan bahawa Seminar Kebahasaan MABBIM 2015 membawa tema Memperkukuh Peranan Bahasa Melayu/Indonesia sebagai Penghela dan Wahana Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, dan dipilih sebagai tema utama kerana melihat kepada situasi perkembangan dunia ketika ini yang banyak berkecimpung dan cenderung untuk beradaptasi dengan dunia teknologi, seni dan ilmu pengetahuan.

“Melalui seminar ini, diharapkan akan dapat memberi jalan, gagasan dan idea yang baik demi mengembang luaskan lagi peranan Bahasa Melayu (BM).”

Sementara itu, Pelapor Seminar Kebahasaan MABBIM 2015, Dr Yabit bin Alas membentangkan resolusi seminar berkenaan di mana beberapa ketetapan telah diusulkan dalam seminar itu termasuk mempertingkatkan strategi dan sinergi untuk memperkasakan kewibawaan Bahasa Melayu/Indonesia dalam menempuh arus globalisasi dengan mewujudkan kumpulan pakar untuk menjayakan agenda memperkaya khazanah ilmu dalam Bahasa Melayu, menubuhkan pusat pengajian Melayu/Indonesia di institusi pengajian tinggi terkemuka serantau dan antarabangsa serta menyokong penubuhan Pusat Majlis Bahasa Melayu IPT Nusantara.

Ketetapan-ketetapan lain yang diusulkan adalah mempertingkat dan memperluaskan penglibatan pihak industri untuk bersama-sama mengembangkan Bahasa Melayu/Indonesia, Bahasa Melayu/Indonesia sebagai wahana dalam mempertingkat dan memperluaskan penggunaan teknologi dan media baharu secara inovatif dan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Selain itu, mempertingkatkan kepelbagaian jurusan pengajian dengan menggunakan Bahasa Melayu/Indonesia di institusi pengajian tinggi, memperbanyak dan mempelbagaikan penulisan dan penerbitan dalam Bahasa Melayu/Indonesia selari dengan perkembangan dan prasarana teknologi maklumat, memperbanyakkan terjemahan karya-karya agung dan buku-buku ilmiah kepada Bahasa Melayu/Indonesia melalui pelbagai media selari dengan perkembangan semasa serta mengglobalisasikan sastera dan industri kreatif Melayu/Indonesia.

Majlis kemudian menyaksikan Dr Yabit menyerahkan resolusi Seminar Kebahasaan MABBIM 2015 kepada Datin Paduka Hajah Adina yang seterusnya menyerahkannya kepada Hajah Aminah.

Sumber : http://brunei-online.com.bn/mediapermata (10 April 2015)