Sabtu, 2 Mac 2013

ISU SOSIAL : Generasi Muda Penerus Kesinambungan Pembangunan Negara


KITA sering mendengar tentang hala tuju masa depan negara dan peranan serta tenaga anak-anak muda yang harus digembleng bersama-sama untuk membangunkan negara.

Sebagai salah satu aset terpenting negara serta menjadi tonggak dan sandaran masa hadapan, maka seharusnya golongan pelapis ini dididik dan dibimbing agar mereka mampu menjadi pemimpin yang bertanggungjawab menjaga dan menentukan masa depan negara.

Kita selaku ibu bapa mahupun guru atau pemimpin harus proaktif dan kreatif mencorakkan sahsiah, sikap dan daya fikir serta akhlak mereka berlandaskan petunjuk Al-Qur'an dan as-Sunnah seperti mana yang dituntut oleh Islam. Ia mampu memberikan kesan mendalam kepada golongan muda-mudi kerana mereka berkeupayaan untuk mencerap dengan mudah apa sahaja bentuk pendidikan yang diajar dan diterapkan kepada mereka jika kena gaya dan caranya.

Golongan muda disifatkan sebagai harapan bangsa dan tiang negara atas kapisiti mereka yang memiliki kelebihan tertentu berbanding warga veteran. Ini kerana, secara umumnya mereka memiliki kekuatan dan kesihatan jasmani, kecerdasan minda, aktif, bersemangat dan berpotensi untuk digilap melalui pembudayaan ilmu dan kemahiran serta penyediaan ruang dan peluang untuk menonjolkan potensi diri. Faktor ini membuktikan mereka merupakan entiti yang perlu diberi perhatian mengingat bahawa tenaga belia dan beliawanis menjadi sumber penting dalam pembangunan dan kemajuan negara.

Oleh hal yang demikian, pembinaan generasi muda yang berkualiti tinggi yang akan mewarisi tanah air tercinta ini hendaklah diberi perhatian yang sewajarnya dalam agenda pembangunan negara.

Pembangunan modal insan seperti mana yang diuar-uarkan oleh kerajaan mestilah dijayakan bersungguh-sungguh oleh semua pihak. Tanpa kesungguhan yang jitu maka tidak mungkin keinginan kita untuk melihat golongan pelapis dan pewaris yang kuat dan berkemampuan lahir untuk menghadapi cabaran hari depan.

Kejayaan membina masa depan yang lebih baik dan cemerlang banyak bergantung kepada keupayaan generasi muda kini dalam mencerap ilmu, kemahiran serta daya kepimimpinan yang cemerlang.

Generasi muda hari ini mempunyai peranan serta tanggungjawab teramat besar dalam menjana pembangunan mencemerlangkan agama, bangsa dan negara. Di samping menyumbang idea, masa dan tenaga merencana pencapaian lebih hebat daripada pemimpin hari ini, mereka juga berkewajipan membina dan membangun jati diri dari segi akhlak, ilmu, sahsiah, iman, taqwa, ibadah, rohani dan jasmani supaya berupaya menampilkan gaya dan budaya hidup sihat untuk dicontohi oleh masyarakat.

Sumber : http://www.pelitabrunei.gov.bn/

ISU EKONOMI : Elak perangkap pendapatan pertengahan


Oleh:  DR. MOHD NAHAR MOHD. ARSHAD

BOLEHKAH sesebuah negara terperangkap antara kemiskinan dan kemakmuran? Inilah dilema yang dihadapi kebanyakan negara berpendapatan pertengahan termasuk Malaysia.

Selepas Perang  Dunia Kedua, kebanyakan negara yang berpendapatan pertengahan pada masa ini adalah negara miskin yang bersandarkan industri tani. Negara-negara ini kemudian belajar daripada kejayaan negara-negara maju untuk keluar daripada kancah kemiskinan.

Dasar perindustrian telah diambil untuk negara melangkah  keluar daripada kancah kemiskinan. Namun, dalam usaha untuk merapatkan antara jurang kaya dan miskin ini, tidak semua negara berjaya.

Kebanyakan negara Afrika misalnya, masih kekal berpendapatan rendah. Ini dipanggil sebagai perangkap kemiskinan (poverty trap).

Bagi negara-negara yang berjaya keluar daripada kemiskinan, perangkap pendapatan pertengahan pula menanti. Perangkap ini wujud apabila pertumbuhan kadar kenaikan upah (pendapatan) yang sekian waktunya dinikmati semakin perlahan.

Maka negara-negara berpendapatan pertengahan ini semakin hilang daya saing dengan negara-negara miskin yang menawarkan upah yang lebih murah. Kemunculan Vietnam sebagai contoh, menjadi cabaran baru kepada kebanyakan negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.

Pada masa sama, negara-negara berpendapatan pertengahan ini turut mendapati bahawa ekonomi mereka masih tidak mampu menyaingi negara-negara berpendapatan tinggi.

Keadaan tersepit antara kaya dan miskin inilah yang dinamakan perangkap pendapatan pertengahan.

Sesebuah negara yang terperangkap dalam dilema pendapatan pertengahan akan mendapati wujud penurunan dalam kadar pelaburan berikutan kelembapan dalam pertumbuhan perindustrian, terhadnya diversifikasi ekonomi dan kelemahan dalam pasaran buruh.

Secara teorinya, negara-negara kaya punya teknologi canggih; negara-negara miskin punya kadar upah yang rendah; negara-negara berpendapatan tengah tidak punya kedua-duanya.

Mereka perlu mencari strategi untuk bersaing dengan negara yang sudah di hadapan dan yang sedang mengejar di belakang.

Untuk keluar daripada perangkap ini, transformasi mengikut cara Strategi Laut Biru perlu dicari.

Kecekapan dalam perlaksanaan kerja dan daya inovasi tinggi untuk menerobos dan membuka pasaran baru perlu dicari untuk memastikan daya pertumbuhan eksport terus dipertingkat.

Momentum permintaan domestik turut perlu dijana.

Dengan wujudnya golongan berpendapatan tengah yang semakin ramai, kuasa beli tinggi oleh golongan ini boleh membuka permintaan baru untuk barangan dan perkhidmatan berasaskan inovasi dan berteknologi tinggi. Kesemua ini mampu memacu ke arah pertumbuhan yang lebih tinggi.

Cabaran yang lebih berat adalah untuk berubah daripada sebuah ekonomi yang berasakan sumber-memacu-pertumbuhan kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti dan inovasi tinggi. Ini memerlukan pelaburan infrastruktur dan pendidikan.

Penulis ialah pensyarah Pusat Ekonomi Islam dan Kajian Polisi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

ISU PENGAJIAN TINGGI : Universiti wajar jana ilmu pengetahuan baru


Oleh : Mohammad Abdullah
 
Graduan dihasil mampu bersaing di pentas dunia

Dalam amanat tahun barunya, Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin memfokuskan warga kerja pengajian tinggi negara kepada usaha memastikan institusi itu berupaya untuk memacu daya saing negara.

Ini bermakna pengajian tinggi seharusnya menjadi pemangkin dan penggerak utama untuk meningkatkan kemampuan rakyat dan masyarakat, termasuk dalam kalangan anak-anak muda untuk bersaing, bukan saja di dalam negara, malah di pentas dunia.

Bagaimanakah keupayaan ini dapat dilakukan, sedangkan pengajian tinggi pada umumnya dilihat sekadar satu proses mendapat ijazah dan selebihnya usaha penyelidikan dalam kalangan penyelidik yang berada di universiti untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk industri, apatah lagi dalam konteks penarafan, kebolehpasaran dan hal yang berkaitan dengannya.

Walaupun sering dihadapkan dengan pelbagai kenyataan terhadap usaha menjana kekuatan anak-anak muda dan ilmuwan untuk pembangunan masyarakat dan negara, namun hakikatnya pengajian tinggi masih dilihat sebagai satu proses penghasilan produk, bukan sebagai satu penghakupayaan untuk mencetus kekuatan baru dalam membentuk nilai kekuatan yang tersendiri dan dipandang tinggi.

Dominasi ilmu

Kita perlu membuat muhasabah, terutama dalam kalangan warga universiti sendiri mengenai kedudukan yang ada dengan ikhlas, bukan sekadar membangunkan jenama dan memposisikan semata-mata mengikut apa yang kita percaya atau untuk menjawab tuduhan dalam mengurus persepsi yang ada.

Misalnya, dengan melihat di mana kedudukan kita dalam dominasi ilmu, inovasi dan kekuatan pemikiran dalam konteks serantau mahu pun sejagat. Atau sejauh mana kepakaran kita menjadi tempat rujukan yang menunjukkan kehebatan dan dominannya dalam sesuatu bidang. Apatah lagi untuk menjadi ‘prominence’ dalam konteks keilmuan sejagat atau keserakanan dan tentunya sejauh mana ketokohan kita boleh menghasilkan kehebatan yang dianggap ‘eminence’ dan digeruni.

Paling tidak, sejauh mana kita relevan dengan keperluan persekitaran, serantau malah juga dalam menghadapi globalisasi ilmu dan budaya ini. Sejauh mana apa yang kita ajari, selidiki malah juga hasilkan melalui penulisan jurnal dan menjadi rujukan dalam kalangan akademia sebenarnya berfaedah dan dianggap berupaya untuk menggerakkan pemikiran besar yang segar dan baru atau paling tidak berupaya membangunkan tamadun ilmu seperti mana yang pernah mencipta kegemilangannya yang tersendiri, dicontohi dan ditiru sejak zaman Andalusia mahu pun kegemilangan ilmu yang lainnya.

Penjana ilmu pengetahuan baharu

Berupayakah kita menggerakkan masyarakat yang mampu berfikir dan membuat keputusan menggunakan fakta dan data, bukan semata-mata emosi. Mampukah kita melahirkan pemikiran yang terbuka atau kita meneruskan kejumudan idea dan tidak menjadikannya sebagai satu budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Inilah antara cabaran utama dan getir pengajian tinggi sebagai pemacu pembangunan dan daya saing negara. Cabaran ini bukan hanya terletak dan perlu ditangani oleh mereka yang berada dalam proses pengajian tinggi, tetapi juga mereka yang berada di luar dan sewajarnya memberikan sokongan padu.

Misalnya, bagaimana universiti dan industri dapat saling bekerjasama secara tulen dalam menggabungkan di antara kepakaran dan keperluan. Bagaimana pihak industri dapat memberi tahu universiti mengenai keperluan sebenarnya, apa yang diinginkan dan dibangunkan bersama, malah ikut serta menanam modal untuk memastikan produk yang diinginkan dapat dihasilkan mengikut acuan industri.

Universiti tidak harus terus dilihat sebagai kilang yang menghasilkan produk, tetapi penjana ilmu pengetahuan baharu yang perlu terus dibangunkan secara realistik bersama-sama dengan pihak lain seperti mana yang dilakukan di kebanyakan negara maju.

Di samping itu, pensyarah dan penyelidik pula perlu melihat anak-anak muda yang ada bukan hanya sebagai pelajar, tetapi potensi masa hadapan yang besar dari segi pemikiran dan pembinaan negara bangsa dalam kerangka kebebasan yang terkawal serta berupaya menyumbang kepada gelombang perubahan global yang berlaku secara berterusan, yang bukan hanya cemerlang dalam peperiksaan, tetapi juga berupaya berfikir dan menggerakkan usaha dalam memaknakan penghakupayaan yang diberi.

Dalam erti kata lain, seluruh ekosfera yang ada dalam lingkungan pengajian tinggi harus dibangunkan sepenuhnya, bersifat holistik, realistik dan berfokus kepada usaha membangkitkan semangat untuk bersaing dan menjadi dominan dalam bidang kekuatannya, menghasilkan sumber manusia yang sanggup bersaing dan berbeza pemikirannya, dihormati, dikagumi dan berupaya menjadi ‘eminence’ dalam bidangnya.

Penulis ialah Timbalan Pendaftar Kanan, Pejabat Naib Canselor Universiti Sains Malaysia

Sumber : http : //www.bharian.com.my/