Sabtu, 2 Mac 2013

ISU PENGAJIAN TINGGI : Universiti wajar jana ilmu pengetahuan baru


Oleh : Mohammad Abdullah
 
Graduan dihasil mampu bersaing di pentas dunia

Dalam amanat tahun barunya, Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin memfokuskan warga kerja pengajian tinggi negara kepada usaha memastikan institusi itu berupaya untuk memacu daya saing negara.

Ini bermakna pengajian tinggi seharusnya menjadi pemangkin dan penggerak utama untuk meningkatkan kemampuan rakyat dan masyarakat, termasuk dalam kalangan anak-anak muda untuk bersaing, bukan saja di dalam negara, malah di pentas dunia.

Bagaimanakah keupayaan ini dapat dilakukan, sedangkan pengajian tinggi pada umumnya dilihat sekadar satu proses mendapat ijazah dan selebihnya usaha penyelidikan dalam kalangan penyelidik yang berada di universiti untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk industri, apatah lagi dalam konteks penarafan, kebolehpasaran dan hal yang berkaitan dengannya.

Walaupun sering dihadapkan dengan pelbagai kenyataan terhadap usaha menjana kekuatan anak-anak muda dan ilmuwan untuk pembangunan masyarakat dan negara, namun hakikatnya pengajian tinggi masih dilihat sebagai satu proses penghasilan produk, bukan sebagai satu penghakupayaan untuk mencetus kekuatan baru dalam membentuk nilai kekuatan yang tersendiri dan dipandang tinggi.

Dominasi ilmu

Kita perlu membuat muhasabah, terutama dalam kalangan warga universiti sendiri mengenai kedudukan yang ada dengan ikhlas, bukan sekadar membangunkan jenama dan memposisikan semata-mata mengikut apa yang kita percaya atau untuk menjawab tuduhan dalam mengurus persepsi yang ada.

Misalnya, dengan melihat di mana kedudukan kita dalam dominasi ilmu, inovasi dan kekuatan pemikiran dalam konteks serantau mahu pun sejagat. Atau sejauh mana kepakaran kita menjadi tempat rujukan yang menunjukkan kehebatan dan dominannya dalam sesuatu bidang. Apatah lagi untuk menjadi ‘prominence’ dalam konteks keilmuan sejagat atau keserakanan dan tentunya sejauh mana ketokohan kita boleh menghasilkan kehebatan yang dianggap ‘eminence’ dan digeruni.

Paling tidak, sejauh mana kita relevan dengan keperluan persekitaran, serantau malah juga dalam menghadapi globalisasi ilmu dan budaya ini. Sejauh mana apa yang kita ajari, selidiki malah juga hasilkan melalui penulisan jurnal dan menjadi rujukan dalam kalangan akademia sebenarnya berfaedah dan dianggap berupaya untuk menggerakkan pemikiran besar yang segar dan baru atau paling tidak berupaya membangunkan tamadun ilmu seperti mana yang pernah mencipta kegemilangannya yang tersendiri, dicontohi dan ditiru sejak zaman Andalusia mahu pun kegemilangan ilmu yang lainnya.

Penjana ilmu pengetahuan baharu

Berupayakah kita menggerakkan masyarakat yang mampu berfikir dan membuat keputusan menggunakan fakta dan data, bukan semata-mata emosi. Mampukah kita melahirkan pemikiran yang terbuka atau kita meneruskan kejumudan idea dan tidak menjadikannya sebagai satu budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Inilah antara cabaran utama dan getir pengajian tinggi sebagai pemacu pembangunan dan daya saing negara. Cabaran ini bukan hanya terletak dan perlu ditangani oleh mereka yang berada dalam proses pengajian tinggi, tetapi juga mereka yang berada di luar dan sewajarnya memberikan sokongan padu.

Misalnya, bagaimana universiti dan industri dapat saling bekerjasama secara tulen dalam menggabungkan di antara kepakaran dan keperluan. Bagaimana pihak industri dapat memberi tahu universiti mengenai keperluan sebenarnya, apa yang diinginkan dan dibangunkan bersama, malah ikut serta menanam modal untuk memastikan produk yang diinginkan dapat dihasilkan mengikut acuan industri.

Universiti tidak harus terus dilihat sebagai kilang yang menghasilkan produk, tetapi penjana ilmu pengetahuan baharu yang perlu terus dibangunkan secara realistik bersama-sama dengan pihak lain seperti mana yang dilakukan di kebanyakan negara maju.

Di samping itu, pensyarah dan penyelidik pula perlu melihat anak-anak muda yang ada bukan hanya sebagai pelajar, tetapi potensi masa hadapan yang besar dari segi pemikiran dan pembinaan negara bangsa dalam kerangka kebebasan yang terkawal serta berupaya menyumbang kepada gelombang perubahan global yang berlaku secara berterusan, yang bukan hanya cemerlang dalam peperiksaan, tetapi juga berupaya berfikir dan menggerakkan usaha dalam memaknakan penghakupayaan yang diberi.

Dalam erti kata lain, seluruh ekosfera yang ada dalam lingkungan pengajian tinggi harus dibangunkan sepenuhnya, bersifat holistik, realistik dan berfokus kepada usaha membangkitkan semangat untuk bersaing dan menjadi dominan dalam bidang kekuatannya, menghasilkan sumber manusia yang sanggup bersaing dan berbeza pemikirannya, dihormati, dikagumi dan berupaya menjadi ‘eminence’ dalam bidangnya.

Penulis ialah Timbalan Pendaftar Kanan, Pejabat Naib Canselor Universiti Sains Malaysia

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Komen